Ranking van Nick van der Ham
496 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 18-02-1987
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
4. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
5. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
6. Rotgans  ·  Branta bernicla
7. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans 25-03-1998
8. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
9. Brandgans  ·  Branta leucopsis
10. Kleine Canadese Gans  ·  Branta hutchinsii 02-01-1998
11. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
12. Ross' Gans  ·  Anser rossii 27-01-1991
13. Grauwe Gans  ·  Anser anser
14. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
15. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
16. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
17. Kolgans  ·  Anser albifrons
18. Dwerggans  ·  Anser erythropus 11-01-1981
19. IJseend  ·  Clangula hyemalis
20. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 25-12-1981
21. Eider  ·  Somateria mollissima
22. Stellers Eider  ·  Polysticta stelleri 29-05-1982
23. Brilzee-eend  ·  Melanitta perspicillata 05-11-2000
24. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
25. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
26. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana 09-10-2021
27. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 05-11-2004
28. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
29. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
30. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
31. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
32. Harlekijneend  ·  Histrionicus histrionicus 29-12-1982
33. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
34. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
35. Marmereend  ·  Marmaronetta angustirostris 14-08-2004
36. Krooneend  ·  Netta rufina
37. Tafeleend  ·  Aythya ferina
38. Amerikaanse Tafeleend  ·  Aythya americana 02-02-2016
39. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
40. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 15-02-1982
41. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
42. Topper  ·  Aythya marila
43. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 24-12-1994
44. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
45. Slobeend  ·  Spatula clypeata
46. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 22-01-1977
47. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 18-05-2006
48. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 25-01-1992
49. Krakeend  ·  Mareca strepera
50. Smient  ·  Mareca penelope
51. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana 24-03-1991
52. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
53. Pijlstaart  ·  Anas acuta
54. Wintertaling  ·  Anas crecca
55. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis 03-04-1996

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

56. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
57. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
58. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

59. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

60. Dikbekfuut  ·  Podilymbus podiceps 20-04-1997
61. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
62. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
63. Fuut  ·  Podiceps cristatus
64. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
65. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

66. Holenduif  ·  Columba oenas
67. Houtduif  ·  Columba palumbus
68. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
69. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 22-01-2010
70. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

71. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

72. Alpengierzwaluw  ·  Tachymarptis melba 09-05-1994
73. Huisgierzwaluw  ·  Apus affinis 18-05-2021
74. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 21-10-2006
75. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

76. Kuifkoekoek  ·  Clamator glandarius 29-03-1994
77. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

78. Waterral  ·  Rallus aquaticus
79. Kwartelkoning  ·  Crex crex
80. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
81. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 17-05-1980
82. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla 03-07-1994
83. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 17-12-2021
84. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
85. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

86. Canadese Kraanvogel  ·  Antigone canadensis 29-09-1991
87. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

88. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 06-12-1993
89. Grote Trap  ·  Otis tarda 07-01-1979

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

90. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
91. Parelduiker  ·  Gavia arctica
92. IJsduiker  ·  Gavia immer
93. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 28-01-1979

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

94. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus 09-10-1989
95. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

96. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
97. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
98. Grote Pijlstormvogel  ·  Ardenna gravis 02-11-1986
99. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus
100. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

101. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
102. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

103. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 17-05-2006

reigers  ·  Ardeidae

104. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
105. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
106. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
107. Groene Reiger  ·  Butorides virescens 28-04-2006
108. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 23-06-1992
109. Koereiger  ·  Bubulcus ibis 28-04-1980
110. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
111. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
112. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
113. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

114. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
115. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus 19-11-1979

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

116. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

117. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 23-01-1999
118. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
119. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

120. Griel  ·  Burhinus oedicnemus 24-05-1981

scholeksters  ·  Haematopodidae

121. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

122. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
123. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

124. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
125. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
126. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 22-10-1989
127. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 14-09-1991
128. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
129. Killdeerplevier  ·  Charadrius vociferus 04-04-2005
130. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
131. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
132. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
133. Indische Kievit  ·  Vanellus indicus 19-06-2019
134. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 12-04-1990
135. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus 21-02-1998
136. Kievit  ·  Vanellus vanellus
137. Kaspische Plevier  ·  Anarhynchus asiaticus 18-10-2009
138. Steppeplevier  ·  Anarhynchus veredus 15-08-2020
139. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii 11-08-1985
140. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

141. Bartrams Ruiter  ·  Bartramia longicauda 28-10-1995
142. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 23-12-2019
143. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
144. Wulp  ·  Numenius arquata
145. Grutto  ·  Limosa limosa
146. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
147. Steenloper  ·  Arenaria interpres
148. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 20-09-1991
149. Kanoet  ·  Calidris canutus
150. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
151. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 19-09-1989
152. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus 30-08-1987
153. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
154. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 24-07-1998
155. Roodkeelstrandloper  ·  Calidris ruficollis 24-07-2005
156. Taigastrandloper  ·  Calidris subminuta 24-10-2009
157. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
158. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
159. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
160. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
161. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 24-09-1980
162. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
163. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 21-08-1994
164. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis 16-08-1986
165. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos 19-09-1981
166. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 16-08-2019
167. Grijze Strandloper  ·  Calidris pusilla 18-07-1996
168. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 03-09-1981
169. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
170. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
171. Terekruiter  ·  Xenus cinereus 20-05-1987
172. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
173. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 30-07-2011
174. Witgat  ·  Tringa ochropus
175. Amerikaanse Bosruiter  ·  Tringa solitaria 14-05-2006
176. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
177. Grote Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca 21-04-1995
178. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
179. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 08-10-1991
180. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis 01-07-1979
181. Bosruiter  ·  Tringa glareola
182. Tureluur  ·  Tringa totanus
183. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
184. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 13-07-1987
185. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
186. Watersnip  ·  Gallinago gallinago
187. Poelsnip  ·  Gallinago media 31-07-1994

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

188. Vorkstaartplevier  ·  Glareola pratincola 29-05-1995
189. Oosterse Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum 02-08-1997
190. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 17-08-1981
191. Renvogel  ·  Cursorius cursor 04-10-1986

alken  ·  Alcidae

192. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
193. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle 12-08-1981
194. Alk  ·  Alca torda
195. Kleine Alk  ·  Alle alle
196. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 29-07-2012
197. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

198. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus 03-10-1976
199. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
200. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
201. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

202. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
203. Ivoormeeuw  ·  Pagophila eburnea 13-02-1990
204. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
205. Dunbekmeeuw  ·  Chroicocephalus genei 06-05-2006
206. Kleine Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus philadelphia 16-06-1988
207. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
208. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
209. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 18-01-1981
210. Lachmeeuw  ·  Larus atricilla 22-08-1997
211. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 14-06-1987
212. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
213. Stormmeeuw  ·  Larus canus
214. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 11-07-1986
215. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
216. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
217. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
218. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans 19-09-1988
219. Thayers Meeuw  ·  Larus thayeri 12-04-2015
220. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides 17-01-1981
221. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
222. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
223. Brilstern  ·  Onychoprion anaethetus 06-07-1989
224. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
225. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
226. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
227. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
228. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
229. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
230. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 06-06-1987
231. Visdief  ·  Sterna hirundo
232. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
233. Forsters Stern  ·  Sterna forsteri 15-07-2003
234. Sierlijke Stern  ·  Sterna elegans 09-06-2002
235. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

236. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

237. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 29-03-1998
238. Wespendief  ·  Pernis apivorus
239. Aasgier  ·  Neophron percnopterus 25-05-2001
240. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus 08-08-1981
241. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
242. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 14-07-2000
243. Schreeuwarend  ·  Clanga pomarina 25-09-2005
244. Bastaardarend  ·  Clanga clanga 29-08-1997
245. Dwergarend  ·  Aquila pennata 14-07-1995
246. Steppearend  ·  Aquila nipalensis 21-05-2020
247. Keizerarend  ·  Aquila heliaca 04-10-2017
248. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 14-01-1979
249. Havikarend  ·  Aquila fasciata 18-09-1995
250. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
251. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
252. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus 24-06-2005
253. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
254. Sperwer  ·  Accipiter nisus
255. Havik  ·  Accipiter gentilis
256. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
257. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
258. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
259. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
260. Buizerd  ·  Buteo buteo
261. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 09-09-2000

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

262. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

263. Sperweruil  ·  Surnia ulula 31-10-2005
264. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 11-02-2008
265. Steenuil  ·  Athene vidalii
266. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 11-04-1999
267. Dwergooruil  ·  Otus scops 24-05-1998
268. Ransuil  ·  Asio otus
269. Velduil  ·  Asio flammeus
270. Bosuil  ·  Strix aluco
271. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 08-03-1992
272. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

273. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

274. Bijeneter  ·  Merops apiaster 07-05-1982
275. Groene Bijeneter  ·  Merops persicus 16-08-2010

scharrelaars  ·  Coraciidae

276. Scharrelaar  ·  Coracias garrulus 23-05-1982

ijsvogels  ·  Alcedinidae

277. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

278. Draaihals  ·  Jynx torquilla
279. Grijskopspecht  ·  Picus canus 05-05-1981
280. Groene Specht  ·  Picus viridis
281. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
282. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius 01-12-1985
283. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
284. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

285. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
286. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
287. Smelleken  ·  Falco columbarius
288. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
289. Sakervalk  ·  Falco cherrug 20-07-2019
290. Giervalk  ·  Falco rusticolus 23-02-1987
291. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

292. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 04-10-1996

wielewalen  ·  Oriolidae

293. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

294. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 19-01-2014
295. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
296. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 02-10-2000
297. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 04-05-1995
298. Langstaartklauwier  ·  Lanius schach 31-10-2011
299. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 28-05-1987
300. Klapekster  ·  Lanius excubitor
301. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 28-10-2012
302. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator 15-05-1980

kraaien  ·  Corvidae

303. Ekster  ·  Pica pica
304. Gaai  ·  Garrulus glandarius
305. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 19-10-1985
306. Kauw  ·  Corvus monedula
307. Daurische Kauw  ·  Corvus dauuricus 05-05-1995
308. Roek  ·  Corvus frugilegus
309. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
310. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
311. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

312. Goudhaan  ·  Regulus regulus
313. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

314. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

315. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
316. Koolmees  ·  Parus major
317. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
318. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
319. Matkop  ·  Poecile montanus
320. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

321. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

322. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
323. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
324. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 14-02-1976
325. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
326. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 30-04-1988
327. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

328. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
329. Rotszwaluw  ·  Ptyonoprogne rupestris 14-11-2006
330. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
331. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
332. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica 30-04-1992

struikzangers  ·  Cettiidae

333. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

334. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

335. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 05-10-2007
336. Groene Fitis  ·  Phylloscopus nitidus 10-06-2020
337. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 30-11-2013
338. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides 03-09-1995
339. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis 28-09-1997
340. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus 18-10-1981
341. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
342. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 11-12-1990
343. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 11-10-1998
344. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus 17-10-1987
345. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 06-06-1982
346. Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus orientalis 14-05-2018
347. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
348. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
349. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
350. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 03-06-1990
351. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

352. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
353. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
354. Afrikaanse Woestijngrasmus  ·  Sylvia deserti 26-11-2014
355. Woestijngrasmus  ·  Sylvia nana 31-10-1988
356. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria 10-10-1983
357. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 01-01-2006
358. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
359. Westelijke Orpheusgrasmus  ·  Sylvia hortensis 31-10-2003
360. Kleine Zwartkop  ·  Sylvia melanocephala 27-05-1993
361. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 02-10-2014
362. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 07-05-1986
363. Grasmus  ·  Sylvia communis
364. Sardijnse Grasmus  ·  Sylvia sarda 21-04-2021
365. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 27-11-1995

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

366. Kleine Sprinkhaanzanger  ·  Locustella lanceolata 04-10-2016
367. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
368. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis 14-05-1981
369. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

370. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 31-08-1996
371. Oostelijke Vale Spotvogel  ·  Iduna pallida 21-10-2021
372. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
373. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
374. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta 24-05-1990
375. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
376. Veldrietzanger  ·  Acrocephalus agricola 18-09-1994
377. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 23-06-1996
378. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
379. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
380. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
381. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
382. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon 22-04-2016

graszangers  ·  Cisticolidae

383. Graszanger  ·  Cisticola juncidis 13-07-1976

pestvogels  ·  Bombycillidae

384. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

385. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 14-11-1989

boomklevers  ·  Sittidae

386. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

387. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris 29-12-1986
388. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

389. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

390. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus 05-07-1981
391. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

392. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

393. Goudlijster  ·  Zoothera aurea 01-10-2004
394. Beflijster  ·  Turdus torquatus
395. Merel  ·  Turdus merula
396. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 04-10-1988
397. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 09-11-2016
398. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 07-01-1996
399. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
400. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
401. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
402. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
403. Roodborstlijster  ·  Turdus migratorius 27-04-2014

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

404. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 26-09-2013
405. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
406. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
407. Perzische Roodborst  ·  Irania gutturalis 02-06-1995
408. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia 18-05-1980
409. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
410. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
411. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 16-01-2016
412. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 03-01-2007
413. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
414. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 17-05-1996
415. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
416. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
417. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
418. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 12-05-1994
419. Blauwe Rotslijster  ·  Monticola solitarius 20-09-2003
420. Paapje  ·  Saxicola rubetra
421. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 19-10-1982
422. Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola stejnegeri 17-10-2017
423. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
424. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
425. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 22-10-1996
426. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 25-04-1989
427. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 30-10-2004
428. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 02-06-1996
429. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 23-10-1992

heggenmussen  ·  Prunellidae

430. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris 17-04-2000
431. Heggenmus  ·  Prunella modularis
432. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

433. Huismus  ·  Passer domesticus
434. Spaanse Mus  ·  Passer hispaniolensis 05-05-1997
435. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

436. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
437. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
438. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
439. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 02-05-2004
440. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg 02-05-2016
441. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola 05-05-1993
442. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
443. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
444. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
445. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
446. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 25-10-1996
447. Duinpieper  ·  Anthus campestris
448. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni 25-10-1987
449. Boompieper  ·  Anthus trivialis
450. Graspieper  ·  Anthus pratensis
451. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus 01-10-1983
452. Pacifische Waterpieper  ·  Anthus rubescens 07-02-2023
453. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
454. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

455. Keep  ·  Fringilla montifringilla
456. Vink  ·  Fringilla coelebs
457. Afrikaanse Vink  ·  Fringilla spodiogenys 05-04-2003
458. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
459. Roodmus  ·  Erythrina erythrina 10-06-1983
460. Haakbek  ·  Pinicola enucleator 17-11-2004
461. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
462. Woestijnvink  ·  Bucanetes githagineus 31-05-2003
463. Groenling  ·  Chloris chloris
464. Kneu  ·  Linaria cannabina
465. Frater  ·  Linaria flavirostris
466. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
467. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
468. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni 02-01-1989
469. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera 08-11-1990
470. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
471. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus 16-09-1982
472. Putter  ·  Carduelis carduelis
473. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
474. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

475. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
476. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
477. Indigogors  ·  Passerina cyanea 10-03-1989
478. Zanggors  ·  Melospiza melodia 15-02-2022
479. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 27-10-2019
480. Grijze Junco  ·  Junco hyemalis 02-02-2015
481. Bruinkopgors  ·  Emberiza bruniceps 24-07-2014
482. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 27-05-1996
483. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
484. Bruinkeelortolaan  ·  Emberiza caesia 05-05-2013
485. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
486. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 04-05-2011
487. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
488. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 22-10-1994
489. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
490. Wilgengors  ·  Emberiza aureola 18-09-1994
491. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 22-10-2022
492. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla 30-03-1990
493. Bosgors  ·  Emberiza rustica 26-10-1992
494. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 05-01-2010
495. Noordse Waterlijster  ·  Parkesia noveboracensis 19-09-2010
496. Zwartkopzanger  ·  Setophaga striata 25-10-2020
497. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 13-10-1996

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Nick van der Ham met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Nick van der Ham wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Indische Kievit11
Grote Pijlstormvogel13
Aasgier20
Veldrietzanger23
Sakervalk25
Canadese Kraanvogel56
Harlekijneend66
Bartrams Ruiter75
Afrikaanse Vink80
Wilgengors89
Brilstern92
Sierlijke Stern101
Perzische Roodborst107
Woestijnvink110
Huisgierzwaluw121
Ivoormeeuw124
Groene Fitis135
Havikarend138
Marmereend140
Groene Bijeneter146

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Nick van der Ham niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Seebohms Tapuit102
Spotlijster62
Reuzenzwartkopmeeuw24
Siberische Sprinkhaanzanger19
Brilgrasmus17
Horusgierzwaluw17
Audouins Meeuw15
Kuhls Pijlstormvogel15
Geelsnavelkoekoek13
Jufferkraanvogel9
Daurische Spreeuw6
Kroeskoppelikaan6
Steppehoen6
Stekelstaartgierzwaluw4
Balkanvliegenvanger3
Wilsons Stormvogeltje3
Glanstroepiaal2
Bergkalanderleeuwerik1
Bobolink1
Bonte Stern1

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Nick van der Ham per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,3,1,0,5,5,14,8,3,0,3,6,10,5,8,7,6,6,3,10,10,12,6,7,2,5,1,1,5,6,5,8,2,1,2,4,3,2,3,5,2,7,2,1,8,4,5,2,1,0

19763
19771
19795
19805
198114
19828
19833
19853
19866
198710
19885
19898
19907
19916
19926
19933
199410
199510
199612
19976
19987
19992
20005
20011
20021
20035
20046
20055
20068
20072
20081
20092
20104
20113
20122
20133
20145
20152
20167
20172
20181
20198
20204
20215
20222
20231