Ranking van Nick van der Ham
493 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 18-02-1987
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
4. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
5. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
6. Rotgans  ·  Branta bernicla
7. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans 25-03-1998
8. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
9. Brandgans  ·  Branta leucopsis
10. Kleine Canadese Gans  ·  Branta hutchinsii 02-01-1998
11. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
12. Ross' Gans  ·  Anser rossii 27-01-1991
13. Grauwe Gans  ·  Anser anser
14. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
15. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
16. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
17. Kolgans  ·  Anser albifrons
18. Dwerggans  ·  Anser erythropus 11-01-1981
19. IJseend  ·  Clangula hyemalis
20. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 25-12-1981
21. Eider  ·  Somateria mollissima
22. Stellers Eider  ·  Polysticta stelleri 29-05-1982
23. Brilzee-eend  ·  Melanitta perspicillata 05-11-2000
24. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
25. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
26. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana 09-10-2021
27. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 05-11-2004
28. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
29. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
30. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 30-11-2007
31. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
32. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
33. Harlekijneend  ·  Histrionicus histrionicus 29-12-1982
34. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
35. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
36. Marmereend  ·  Marmaronetta angustirostris 14-08-2004
37. Krooneend  ·  Netta rufina
38. Tafeleend  ·  Aythya ferina
39. Amerikaanse Tafeleend  ·  Aythya americana 02-02-2016
40. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
41. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 15-02-1982
42. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
43. Topper  ·  Aythya marila
44. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 24-12-1994
45. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
46. Slobeend  ·  Spatula clypeata
47. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 22-01-1977
48. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 18-05-2006
49. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 25-01-1992
50. Krakeend  ·  Mareca strepera
51. Smient  ·  Mareca penelope
52. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana 24-03-1991
53. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
54. Pijlstaart  ·  Anas acuta
55. Wintertaling  ·  Anas crecca
56. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis 03-04-1996

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

57. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
58. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
59. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

60. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

61. Dikbekfuut  ·  Podilymbus podiceps 20-04-1997
62. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
63. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
64. Fuut  ·  Podiceps cristatus
65. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
66. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

67. Holenduif  ·  Columba oenas
68. Houtduif  ·  Columba palumbus
69. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
70. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 22-01-2010
71. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

72. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

73. Alpengierzwaluw  ·  Tachymarptis melba 09-05-1994
74. Huisgierzwaluw  ·  Apus affinis 18-05-2021
75. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 21-10-2006
76. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

77. Kuifkoekoek  ·  Clamator glandarius 29-03-1994
78. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

79. Waterral  ·  Rallus aquaticus
80. Kwartelkoning  ·  Crex crex
81. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
82. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 17-05-1980
83. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla 03-07-1994
84. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 17-12-2021
85. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
86. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

87. Canadese Kraanvogel  ·  Antigone canadensis 29-09-1991
88. Jufferkraanvogel  ·  Grus virgo 04-05-2021
89. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

90. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 06-12-1993
91. Grote Trap  ·  Otis tarda 07-01-1979

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

92. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
93. Parelduiker  ·  Gavia arctica
94. IJsduiker  ·  Gavia immer
95. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 28-01-1979

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

96. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus 09-10-1989
97. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

98. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
99. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
100. Grote Pijlstormvogel  ·  Ardenna gravis 02-11-1986
101. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus
102. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

103. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
104. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

105. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 17-05-2006

reigers  ·  Ardeidae

106. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
107. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
108. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
109. Groene Reiger  ·  Butorides virescens 28-04-2006
110. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 23-06-1992
111. Koereiger  ·  Bubulcus ibis 28-04-1980
112. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
113. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
114. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
115. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

116. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
117. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus 19-11-1979

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

118. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

119. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 23-01-1999
120. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
121. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

122. Griel  ·  Burhinus oedicnemus 24-05-1981

scholeksters  ·  Haematopodidae

123. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

124. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
125. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

126. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
127. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
128. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 22-10-1989
129. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 14-09-1991
130. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
131. Killdeerplevier  ·  Charadrius vociferus 04-04-2005
132. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
133. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
134. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
135. Indische Kievit  ·  Vanellus indicus 19-06-2019
136. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 12-04-1990
137. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus 21-02-1998
138. Kievit  ·  Vanellus vanellus
139. Kaspische Plevier  ·  Anarhynchus asiaticus 18-10-2009
140. Steppeplevier  ·  Anarhynchus veredus 15-08-2020
141. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii 11-08-1985
142. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

143. Bartrams Ruiter  ·  Bartramia longicauda 28-10-1995
144. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 23-12-2019
145. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
146. Wulp  ·  Numenius arquata
147. Grutto  ·  Limosa limosa
148. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
149. Steenloper  ·  Arenaria interpres
150. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 20-09-1991
151. Kanoet  ·  Calidris canutus
152. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
153. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 19-09-1989
154. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus 30-08-1987
155. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
156. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 24-07-1998
157. Roodkeelstrandloper  ·  Calidris ruficollis 24-07-2005
158. Taigastrandloper  ·  Calidris subminuta 24-10-2009
159. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
160. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
161. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
162. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
163. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 24-09-1980
164. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
165. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 21-08-1994
166. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis 16-08-1986
167. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos 19-09-1981
168. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 16-08-2019
169. Grijze Strandloper  ·  Calidris pusilla 18-07-1996
170. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 03-09-1981
171. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
172. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
173. Terekruiter  ·  Xenus cinereus 20-05-1987
174. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
175. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 30-07-2011
176. Witgat  ·  Tringa ochropus
177. Amerikaanse Bosruiter  ·  Tringa solitaria 14-05-2006
178. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
179. Grote Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca 21-04-1995
180. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
181. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 08-10-1991
182. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis 01-07-1979
183. Bosruiter  ·  Tringa glareola
184. Tureluur  ·  Tringa totanus
185. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
186. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 13-07-1987
187. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
188. Watersnip  ·  Gallinago gallinago
189. Poelsnip  ·  Gallinago media 31-07-1994

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

190. Vorkstaartplevier  ·  Glareola pratincola 29-05-1995
191. Oosterse Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum 02-08-1997
192. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 17-08-1981
193. Renvogel  ·  Cursorius cursor 04-10-1986

alken  ·  Alcidae

194. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
195. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle 12-08-1981
196. Alk  ·  Alca torda
197. Kleine Alk  ·  Alle alle
198. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 29-07-2012
199. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

200. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus 03-10-1976
201. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
202. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
203. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

204. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
205. Ivoormeeuw  ·  Pagophila eburnea 13-02-1990
206. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
207. Dunbekmeeuw  ·  Chroicocephalus genei 06-05-2006
208. Kleine Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus philadelphia 16-06-1988
209. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
210. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
211. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 18-01-1981
212. Lachmeeuw  ·  Larus atricilla 22-08-1997
213. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 14-06-1987
214. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
215. Stormmeeuw  ·  Larus canus
216. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 11-07-1986
217. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
218. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
219. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
220. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans 19-09-1988
221. Thayers Meeuw  ·  Larus thayeri 12-04-2015
222. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides 17-01-1981
223. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
224. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
225. Brilstern  ·  Onychoprion anaethetus 06-07-1989
226. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
227. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
228. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
229. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
230. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
231. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
232. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 06-06-1987
233. Visdief  ·  Sterna hirundo
234. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
235. Forsters Stern  ·  Sterna forsteri 15-07-2003
236. Sierlijke Stern  ·  Sterna elegans 09-06-2002
237. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

238. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

239. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 29-03-1998
240. Wespendief  ·  Pernis apivorus
241. Aasgier  ·  Neophron percnopterus 25-05-2001
242. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus 08-08-1981
243. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
244. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 14-07-2000
245. Schreeuwarend  ·  Clanga pomarina 25-09-2005
246. Bastaardarend  ·  Clanga clanga 29-08-1997
247. Dwergarend  ·  Aquila pennata 14-07-1995
248. Steppearend  ·  Aquila nipalensis 21-05-2020
249. Keizerarend  ·  Aquila heliaca 04-10-2017
250. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 14-01-1979
251. Havikarend  ·  Aquila fasciata 18-09-1995
252. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
253. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
254. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus 24-06-2005
255. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
256. Sperwer  ·  Accipiter nisus
257. Havik  ·  Accipiter gentilis
258. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
259. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
260. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
261. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
262. Buizerd  ·  Buteo buteo
263. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 09-09-2000

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

264. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

265. Sperweruil  ·  Surnia ulula 31-10-2005
266. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 11-02-2008
267. Steenuil  ·  Athene vidalii
268. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 11-04-1999
269. Dwergooruil  ·  Otus scops 24-05-1998
270. Ransuil  ·  Asio otus
271. Velduil  ·  Asio flammeus
272. Bosuil  ·  Strix aluco
273. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 08-03-1992
274. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

275. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

276. Bijeneter  ·  Merops apiaster 07-05-1982
277. Groene Bijeneter  ·  Merops persicus 16-08-2010

scharrelaars  ·  Coraciidae

278. Scharrelaar  ·  Coracias garrulus 23-05-1982

ijsvogels  ·  Alcedinidae

279. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

280. Draaihals  ·  Jynx torquilla
281. Grijskopspecht  ·  Picus canus 05-05-1981
282. Groene Specht  ·  Picus viridis
283. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
284. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius 01-12-1985
285. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
286. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

287. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
288. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
289. Smelleken  ·  Falco columbarius
290. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
291. Sakervalk  ·  Falco cherrug 20-07-2019
292. Giervalk  ·  Falco rusticolus 23-02-1987
293. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

294. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 04-10-1996

wielewalen  ·  Oriolidae

295. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

296. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 19-01-2014
297. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
298. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 02-10-2000
299. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 04-05-1995
300. Langstaartklauwier  ·  Lanius schach 31-10-2011
301. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 28-05-1987
302. Klapekster  ·  Lanius excubitor
303. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 28-10-2012
304. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator 15-05-1980

kraaien  ·  Corvidae

305. Ekster  ·  Pica pica
306. Gaai  ·  Garrulus glandarius
307. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 19-10-1985
308. Kauw  ·  Corvus monedula
309. Daurische Kauw  ·  Corvus dauuricus 05-05-1995
310. Roek  ·  Corvus frugilegus
311. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
312. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
313. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

314. Goudhaan  ·  Regulus regulus
315. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

316. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

317. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
318. Koolmees  ·  Parus major
319. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
320. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
321. Matkop  ·  Poecile montanus
322. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

323. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

324. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
325. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
326. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 14-02-1976
327. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
328. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 30-04-1988
329. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

330. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
331. Rotszwaluw  ·  Ptyonoprogne rupestris 14-11-2006
332. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
333. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
334. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica 30-04-1992

struikzangers  ·  Cettiidae

335. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

336. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

337. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 05-10-2007
338. Groene Fitis  ·  Phylloscopus nitidus 10-06-2020
339. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 30-11-2013
340. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides 03-09-1995
341. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis 28-09-1997
342. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus 18-10-1981
343. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
344. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 11-12-1990
345. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 11-10-1998
346. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus 17-10-1987
347. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 06-06-1982
348. Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus orientalis 14-05-2018
349. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
350. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
351. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
352. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 03-06-1990
353. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

354. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
355. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
356. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria 10-10-1983
357. Woestijngrasmus  ·  Sylvia nana 31-10-1988
358. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 01-01-2006
359. Afrikaanse Woestijngrasmus  ·  Sylvia deserti 26-11-2014
360. Westelijke Orpheusgrasmus  ·  Sylvia hortensis 31-10-2003
361. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
362. Kleine Zwartkop  ·  Sylvia melanocephala 27-05-1993
363. Grasmus  ·  Sylvia communis
364. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 02-10-2014
365. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 07-05-1986
366. Sardijnse Grasmus  ·  Sylvia sarda 21-04-2021
367. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 27-11-1995

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

368. Kleine Sprinkhaanzanger  ·  Locustella lanceolata 04-10-2016
369. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
370. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis 14-05-1981
371. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

372. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
373. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
374. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta 24-05-1990
375. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 31-08-1996
376. Oostelijke Vale Spotvogel  ·  Iduna pallida 21-10-2021
377. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
378. Veldrietzanger  ·  Acrocephalus agricola 18-09-1994
379. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 23-06-1996
380. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
381. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
382. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
383. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
384. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon 22-04-2016

graszangers  ·  Cisticolidae

385. Graszanger  ·  Cisticola juncidis 13-07-1976

pestvogels  ·  Bombycillidae

386. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

387. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 14-11-1989

boomklevers  ·  Sittidae

388. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

389. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris 29-12-1986
390. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

391. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

392. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus 05-07-1981
393. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

394. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

395. Goudlijster  ·  Zoothera aurea 01-10-2004
396. Beflijster  ·  Turdus torquatus
397. Merel  ·  Turdus merula
398. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 04-10-1988
399. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 09-11-2016
400. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 07-01-1996
401. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
402. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
403. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
404. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
405. Roodborstlijster  ·  Turdus migratorius 27-04-2014

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

406. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 26-09-2013
407. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
408. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
409. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia 18-05-1980
410. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
411. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
412. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 16-01-2016
413. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 03-01-2007
414. Perzische Roodborst  ·  Irania gutturalis 02-06-1995
415. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
416. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
417. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 12-05-1994
418. Blauwe Rotslijster  ·  Monticola solitarius 20-09-2003
419. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
420. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 17-05-1996
421. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
422. Paapje  ·  Saxicola rubetra
423. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
424. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 19-10-1982
425. Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola stejnegeri 17-10-2017
426. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
427. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 22-10-1996
428. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 25-04-1989
429. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 30-10-2004
430. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 02-06-1996
431. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 23-10-1992

heggenmussen  ·  Prunellidae

432. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris 17-04-2000
433. Heggenmus  ·  Prunella modularis
434. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

435. Huismus  ·  Passer domesticus
436. Italiaanse Mus  ·  Passer italiae 15-04-2022
437. Spaanse Mus  ·  Passer hispaniolensis 05-05-1997
438. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

439. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
440. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
441. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
442. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 02-05-2004
443. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg 02-05-2016
444. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola 05-05-1993
445. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
446. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
447. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
448. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
449. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 25-10-1996
450. Duinpieper  ·  Anthus campestris
451. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni 25-10-1987
452. Boompieper  ·  Anthus trivialis
453. Graspieper  ·  Anthus pratensis
454. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus 01-10-1983
455. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
456. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

457. Keep  ·  Fringilla montifringilla
458. Vink  ·  Fringilla coelebs
459. Afrikaanse Vink  ·  Fringilla spodiogenys 05-04-2003
460. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
461. Roodmus  ·  Erythrina erythrina 10-06-1983
462. Haakbek  ·  Pinicola enucleator 17-11-2004
463. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
464. Woestijnvink  ·  Bucanetes githagineus 31-05-2003
465. Groenling  ·  Chloris chloris
466. Kneu  ·  Linaria cannabina
467. Frater  ·  Linaria flavirostris
468. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
469. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
470. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni 02-01-1989
471. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera 08-11-1990
472. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
473. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus 16-09-1982
474. Putter  ·  Carduelis carduelis
475. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
476. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

477. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
478. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
479. Indigogors  ·  Passerina cyanea 10-03-1989
480. Zanggors  ·  Melospiza melodia 15-02-2022
481. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 27-10-2019
482. Grijze Junco  ·  Junco hyemalis 02-02-2015
483. Bruinkopgors  ·  Emberiza bruniceps 24-07-2014
484. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 27-05-1996
485. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
486. Bruinkeelortolaan  ·  Emberiza caesia 05-05-2013
487. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
488. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 04-05-2011
489. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
490. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 22-10-1994
491. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
492. Wilgengors  ·  Emberiza aureola 18-09-1994
493. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla 30-03-1990
494. Bosgors  ·  Emberiza rustica 26-10-1992
495. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 05-01-2010
496. Noordse Waterlijster  ·  Parkesia noveboracensis 19-09-2010
497. Zwartkopzanger  ·  Setophaga striata 25-10-2020
498. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 13-10-1996

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Nick van der Ham met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Nick van der Ham wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Indische Kievit11
Grote Pijlstormvogel13
Aasgier20
Veldrietzanger23
Sakervalk24
Canadese Kraanvogel56
Harlekijneend66
Afrikaanse Vink75
Bartrams Ruiter75
Wilgengors88
Brilstern92
Sierlijke Stern99
Perzische Roodborst107
Groene Fitis110
Woestijnvink110
Groene Bijeneter111
Huisgierzwaluw118
Ivoormeeuw122
Marmereend128
Havikarend137

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Nick van der Ham niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Seebohms Tapuit101
Spotlijster62
Reuzenzwartkopmeeuw24
Siberische Sprinkhaanzanger19
Brilgrasmus17
Horusgierzwaluw17
Audouins Meeuw15
Kuhls Pijlstormvogel15
Daurische Spreeuw6
Kroeskoppelikaan6
Steppehoen6
Stekelstaartgierzwaluw4
Balkanvliegenvanger3
Geelsnavelwouw3
Wilsons Stormvogeltje3
Glanstroepiaal2
Bergkalanderleeuwerik1
Bonte Stern1
Bruine Gent1
Grijze Gors1

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Nick van der Ham per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,3,1,0,5,5,14,8,3,0,3,6,10,5,8,7,6,6,3,10,10,12,6,7,2,5,1,1,5,6,5,8,3,1,2,4,3,2,3,5,2,7,2,1,8,4,6,2

19763
19771
19795
19805
198114
19828
19833
19853
19866
198710
19885
19898
19907
19916
19926
19933
199410
199510
199612
19976
19987
19992
20005
20011
20021
20035
20046
20055
20068
20073
20081
20092
20104
20113
20122
20133
20145
20152
20167
20172
20181
20198
20204
20216
20222