Ranking van Nick van der Ham
497 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 18-02-1987
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
4. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
5. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
6. Rotgans  ·  Branta bernicla
7. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans 25-03-1998
8. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
9. Brandgans  ·  Branta leucopsis
10. Kleine Canadese Gans  ·  Branta hutchinsii 02-01-1998
11. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
12. Ross' Gans  ·  Anser rossii 27-01-1991
13. Grauwe Gans  ·  Anser anser
14. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
15. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
16. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
17. Kolgans  ·  Anser albifrons
18. Dwerggans  ·  Anser erythropus 11-01-1981
19. IJseend  ·  Clangula hyemalis
20. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 25-12-1981
21. Eider  ·  Somateria mollissima
22. Stellers Eider  ·  Polysticta stelleri 29-05-1982
23. Brilzee-eend  ·  Melanitta perspicillata 05-11-2000
24. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
25. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
26. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana 09-10-2021
27. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 05-11-2004
28. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
29. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
30. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 30-11-2007
31. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
32. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
33. Harlekijneend  ·  Histrionicus histrionicus 29-12-1982
34. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
35. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
36. Marmereend  ·  Marmaronetta angustirostris 14-08-2004
37. Krooneend  ·  Netta rufina
38. Tafeleend  ·  Aythya ferina
39. Amerikaanse Tafeleend  ·  Aythya americana 02-02-2016
40. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
41. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 15-02-1982
42. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
43. Topper  ·  Aythya marila
44. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 24-12-1994
45. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
46. Slobeend  ·  Spatula clypeata
47. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 22-01-1977
48. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 18-05-2006
49. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 25-01-1992
50. Krakeend  ·  Mareca strepera
51. Smient  ·  Mareca penelope
52. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana 24-03-1991
53. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
54. Pijlstaart  ·  Anas acuta
55. Wintertaling  ·  Anas crecca
56. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis 03-04-1996

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

57. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
58. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
59. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

60. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

61. Dikbekfuut  ·  Podilymbus podiceps 20-04-1997
62. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
63. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
64. Fuut  ·  Podiceps cristatus
65. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
66. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

67. Holenduif  ·  Columba oenas
68. Houtduif  ·  Columba palumbus
69. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
70. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 22-01-2010
71. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

72. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

73. Alpengierzwaluw  ·  Tachymarptis melba 09-05-1994
74. Huisgierzwaluw  ·  Apus affinis 18-05-2021
75. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 21-10-2006
76. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

77. Kuifkoekoek  ·  Clamator glandarius 29-03-1994
78. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

79. Waterral  ·  Rallus aquaticus
80. Kwartelkoning  ·  Crex crex
81. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
82. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 17-05-1980
83. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla 03-07-1994
84. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 17-12-2021
85. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
86. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

87. Canadese Kraanvogel  ·  Antigone canadensis 29-09-1991
88. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

89. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 06-12-1993
90. Grote Trap  ·  Otis tarda 07-01-1979

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

91. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
92. Parelduiker  ·  Gavia arctica
93. IJsduiker  ·  Gavia immer
94. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 28-01-1979

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

95. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus 09-10-1989
96. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

97. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
98. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
99. Grote Pijlstormvogel  ·  Ardenna gravis 02-11-1986
100. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus
101. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

102. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
103. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

104. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 17-05-2006

reigers  ·  Ardeidae

105. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
106. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
107. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
108. Groene Reiger  ·  Butorides virescens 28-04-2006
109. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 23-06-1992
110. Koereiger  ·  Bubulcus ibis 28-04-1980
111. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
112. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
113. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
114. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

115. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
116. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus 19-11-1979

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

117. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

118. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 23-01-1999
119. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
120. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

121. Griel  ·  Burhinus oedicnemus 24-05-1981

scholeksters  ·  Haematopodidae

122. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

123. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
124. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

125. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
126. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
127. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 22-10-1989
128. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 14-09-1991
129. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
130. Killdeerplevier  ·  Charadrius vociferus 04-04-2005
131. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
132. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
133. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
134. Indische Kievit  ·  Vanellus indicus 19-06-2019
135. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 12-04-1990
136. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus 21-02-1998
137. Kievit  ·  Vanellus vanellus
138. Kaspische Plevier  ·  Anarhynchus asiaticus 18-10-2009
139. Steppeplevier  ·  Anarhynchus veredus 15-08-2020
140. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii 11-08-1985
141. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

142. Bartrams Ruiter  ·  Bartramia longicauda 28-10-1995
143. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 23-12-2019
144. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
145. Wulp  ·  Numenius arquata
146. Grutto  ·  Limosa limosa
147. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
148. Steenloper  ·  Arenaria interpres
149. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 20-09-1991
150. Kanoet  ·  Calidris canutus
151. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
152. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 19-09-1989
153. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus 30-08-1987
154. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
155. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 24-07-1998
156. Roodkeelstrandloper  ·  Calidris ruficollis 24-07-2005
157. Taigastrandloper  ·  Calidris subminuta 24-10-2009
158. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
159. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
160. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
161. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
162. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 24-09-1980
163. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
164. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 21-08-1994
165. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis 16-08-1986
166. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos 19-09-1981
167. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 16-08-2019
168. Grijze Strandloper  ·  Calidris pusilla 18-07-1996
169. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 03-09-1981
170. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
171. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
172. Terekruiter  ·  Xenus cinereus 20-05-1987
173. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
174. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 30-07-2011
175. Witgat  ·  Tringa ochropus
176. Amerikaanse Bosruiter  ·  Tringa solitaria 14-05-2006
177. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
178. Grote Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca 21-04-1995
179. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
180. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 08-10-1991
181. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis 01-07-1979
182. Bosruiter  ·  Tringa glareola
183. Tureluur  ·  Tringa totanus
184. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
185. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 13-07-1987
186. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
187. Watersnip  ·  Gallinago gallinago
188. Poelsnip  ·  Gallinago media 31-07-1994

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

189. Vorkstaartplevier  ·  Glareola pratincola 29-05-1995
190. Oosterse Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum 02-08-1997
191. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 17-08-1981
192. Renvogel  ·  Cursorius cursor 04-10-1986

alken  ·  Alcidae

193. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
194. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle 12-08-1981
195. Alk  ·  Alca torda
196. Kleine Alk  ·  Alle alle
197. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 29-07-2012
198. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

199. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus 03-10-1976
200. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
201. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
202. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

203. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
204. Ivoormeeuw  ·  Pagophila eburnea 13-02-1990
205. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
206. Dunbekmeeuw  ·  Chroicocephalus genei 06-05-2006
207. Kleine Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus philadelphia 16-06-1988
208. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
209. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
210. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 18-01-1981
211. Lachmeeuw  ·  Larus atricilla 22-08-1997
212. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 14-06-1987
213. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
214. Stormmeeuw  ·  Larus canus
215. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 11-07-1986
216. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
217. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
218. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
219. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans 19-09-1988
220. Thayers Meeuw  ·  Larus thayeri 12-04-2015
221. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides 17-01-1981
222. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
223. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
224. Brilstern  ·  Onychoprion anaethetus 06-07-1989
225. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
226. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
227. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
228. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
229. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
230. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
231. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 06-06-1987
232. Visdief  ·  Sterna hirundo
233. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
234. Forsters Stern  ·  Sterna forsteri 15-07-2003
235. Sierlijke Stern  ·  Sterna elegans 09-06-2002
236. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

237. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

238. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 29-03-1998
239. Wespendief  ·  Pernis apivorus
240. Aasgier  ·  Neophron percnopterus 25-05-2001
241. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus 08-08-1981
242. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
243. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 14-07-2000
244. Bastaardarend  ·  Clanga clanga 29-08-1997
245. Schreeuwarend  ·  Clanga pomarina 25-09-2005
246. Dwergarend  ·  Aquila pennata 14-07-1995
247. Steppearend  ·  Aquila nipalensis 21-05-2020
248. Keizerarend  ·  Aquila heliaca 04-10-2017
249. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 14-01-1979
250. Havikarend  ·  Aquila fasciata 18-09-1995
251. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
252. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
253. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus 24-06-2005
254. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
255. Sperwer  ·  Accipiter nisus
256. Havik  ·  Accipiter gentilis
257. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
258. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
259. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
260. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
261. Buizerd  ·  Buteo buteo
262. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 09-09-2000

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

263. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

264. Sperweruil  ·  Surnia ulula 31-10-2005
265. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 11-02-2008
266. Steenuil  ·  Athene vidalii
267. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 11-04-1999
268. Dwergooruil  ·  Otus scops 24-05-1998
269. Ransuil  ·  Asio otus
270. Velduil  ·  Asio flammeus
271. Bosuil  ·  Strix aluco
272. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 08-03-1992
273. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

274. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

275. Bijeneter  ·  Merops apiaster 07-05-1982
276. Groene Bijeneter  ·  Merops persicus 16-08-2010

scharrelaars  ·  Coraciidae

277. Scharrelaar  ·  Coracias garrulus 23-05-1982

ijsvogels  ·  Alcedinidae

278. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

279. Draaihals  ·  Jynx torquilla
280. Grijskopspecht  ·  Picus canus 05-05-1981
281. Groene Specht  ·  Picus viridis
282. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
283. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius 01-12-1985
284. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
285. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

286. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
287. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
288. Smelleken  ·  Falco columbarius
289. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
290. Sakervalk  ·  Falco cherrug 20-07-2019
291. Giervalk  ·  Falco rusticolus 23-02-1987
292. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

293. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 04-10-1996

wielewalen  ·  Oriolidae

294. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

295. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 19-01-2014
296. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
297. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 02-10-2000
298. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 04-05-1995
299. Langstaartklauwier  ·  Lanius schach 31-10-2011
300. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 28-05-1987
301. Klapekster  ·  Lanius excubitor
302. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 28-10-2012
303. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator 15-05-1980

kraaien  ·  Corvidae

304. Ekster  ·  Pica pica
305. Gaai  ·  Garrulus glandarius
306. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 19-10-1985
307. Kauw  ·  Corvus monedula
308. Daurische Kauw  ·  Corvus dauuricus 05-05-1995
309. Roek  ·  Corvus frugilegus
310. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
311. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
312. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

313. Goudhaan  ·  Regulus regulus
314. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

315. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

316. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
317. Koolmees  ·  Parus major
318. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
319. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
320. Matkop  ·  Poecile montanus
321. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

322. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

323. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
324. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
325. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 14-02-1976
326. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
327. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 30-04-1988
328. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

329. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
330. Rotszwaluw  ·  Ptyonoprogne rupestris 14-11-2006
331. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
332. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
333. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica 30-04-1992

struikzangers  ·  Cettiidae

334. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

335. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

336. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 05-10-2007
337. Groene Fitis  ·  Phylloscopus nitidus 10-06-2020
338. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 30-11-2013
339. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides 03-09-1995
340. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis 28-09-1997
341. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus 18-10-1981
342. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
343. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 11-12-1990
344. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 11-10-1998
345. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus 17-10-1987
346. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 06-06-1982
347. Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus orientalis 14-05-2018
348. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
349. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
350. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 03-06-1990
351. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
352. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

353. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
354. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
355. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria 10-10-1983
356. Woestijngrasmus  ·  Sylvia nana 31-10-1988
357. Afrikaanse Woestijngrasmus  ·  Sylvia deserti 26-11-2014
358. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 01-01-2006
359. Westelijke Orpheusgrasmus  ·  Sylvia hortensis 31-10-2003
360. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
361. Kleine Zwartkop  ·  Sylvia melanocephala 27-05-1993
362. Grasmus  ·  Sylvia communis
363. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 02-10-2014
364. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 07-05-1986
365. Sardijnse Grasmus  ·  Sylvia sarda 21-04-2021
366. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 27-11-1995

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

367. Kleine Sprinkhaanzanger  ·  Locustella lanceolata 04-10-2016
368. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
369. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis 14-05-1981
370. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

371. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
372. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
373. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta 24-05-1990
374. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 31-08-1996
375. Oostelijke Vale Spotvogel  ·  Iduna pallida 21-10-2021
376. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
377. Veldrietzanger  ·  Acrocephalus agricola 18-09-1994
378. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 23-06-1996
379. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
380. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
381. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
382. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
383. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon 22-04-2016

graszangers  ·  Cisticolidae

384. Graszanger  ·  Cisticola juncidis 13-07-1976

pestvogels  ·  Bombycillidae

385. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

386. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 14-11-1989

boomklevers  ·  Sittidae

387. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

388. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris 29-12-1986
389. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

390. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

391. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus 05-07-1981
392. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

393. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

394. Goudlijster  ·  Zoothera aurea 01-10-2004
395. Beflijster  ·  Turdus torquatus
396. Merel  ·  Turdus merula
397. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 04-10-1988
398. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 09-11-2016
399. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 07-01-1996
400. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
401. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
402. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
403. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
404. Roodborstlijster  ·  Turdus migratorius 27-04-2014

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

405. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 26-09-2013
406. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
407. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
408. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia 18-05-1980
409. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
410. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
411. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 16-01-2016
412. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 03-01-2007
413. Perzische Roodborst  ·  Irania gutturalis 02-06-1995
414. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
415. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
416. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 12-05-1994
417. Blauwe Rotslijster  ·  Monticola solitarius 20-09-2003
418. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
419. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 17-05-1996
420. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
421. Paapje  ·  Saxicola rubetra
422. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
423. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 19-10-1982
424. Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola stejnegeri 17-10-2017
425. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
426. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 22-10-1996
427. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 25-04-1989
428. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 30-10-2004
429. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 02-06-1996
430. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 23-10-1992

heggenmussen  ·  Prunellidae

431. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris 17-04-2000
432. Heggenmus  ·  Prunella modularis
433. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

434. Huismus  ·  Passer domesticus
435. Spaanse Mus  ·  Passer hispaniolensis 05-05-1997
436. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

437. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
438. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
439. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
440. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 02-05-2004
441. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg 02-05-2016
442. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola 05-05-1993
443. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
444. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
445. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
446. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
447. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 25-10-1996
448. Duinpieper  ·  Anthus campestris
449. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni 25-10-1987
450. Boompieper  ·  Anthus trivialis
451. Graspieper  ·  Anthus pratensis
452. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus 01-10-1983
453. Pacifische Waterpieper  ·  Anthus rubescens 07-02-2023
454. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
455. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

456. Keep  ·  Fringilla montifringilla
457. Vink  ·  Fringilla coelebs
458. Afrikaanse Vink  ·  Fringilla spodiogenys 05-04-2003
459. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
460. Roodmus  ·  Erythrina erythrina 10-06-1983
461. Haakbek  ·  Pinicola enucleator 17-11-2004
462. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
463. Woestijnvink  ·  Bucanetes githagineus 31-05-2003
464. Groenling  ·  Chloris chloris
465. Kneu  ·  Linaria cannabina
466. Frater  ·  Linaria flavirostris
467. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
468. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
469. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni 02-01-1989
470. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera 08-11-1990
471. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
472. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus 16-09-1982
473. Putter  ·  Carduelis carduelis
474. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
475. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

476. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
477. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
478. Indigogors  ·  Passerina cyanea 10-03-1989
479. Zanggors  ·  Melospiza melodia 15-02-2022
480. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 27-10-2019
481. Grijze Junco  ·  Junco hyemalis 02-02-2015
482. Bruinkopgors  ·  Emberiza bruniceps 24-07-2014
483. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 27-05-1996
484. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
485. Bruinkeelortolaan  ·  Emberiza caesia 05-05-2013
486. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
487. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 04-05-2011
488. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
489. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 22-10-1994
490. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
491. Wilgengors  ·  Emberiza aureola 18-09-1994
492. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 22-10-2022
493. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla 30-03-1990
494. Bosgors  ·  Emberiza rustica 26-10-1992
495. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 05-01-2010
496. Noordse Waterlijster  ·  Parkesia noveboracensis 19-09-2010
497. Zwartkopzanger  ·  Setophaga striata 25-10-2020
498. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 13-10-1996

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Nick van der Ham met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Nick van der Ham wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Indische Kievit11
Grote Pijlstormvogel13
Aasgier20
Veldrietzanger23
Sakervalk24
Canadese Kraanvogel56
Harlekijneend66
Bartrams Ruiter75
Afrikaanse Vink79
Wilgengors89
Brilstern92
Sierlijke Stern101
Perzische Roodborst107
Woestijnvink110
Huisgierzwaluw119
Ivoormeeuw124
Groene Fitis132
Havikarend137
Marmereend139
Groene Bijeneter145

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Nick van der Ham niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Seebohms Tapuit102
Spotlijster62
Reuzenzwartkopmeeuw24
Siberische Sprinkhaanzanger19
Brilgrasmus17
Horusgierzwaluw17
Audouins Meeuw15
Kuhls Pijlstormvogel15
Geelsnavelkoekoek13
Jufferkraanvogel9
Daurische Spreeuw6
Kroeskoppelikaan6
Steppehoen6
Stekelstaartgierzwaluw4
Balkanvliegenvanger3
Wilsons Stormvogeltje3
Glanstroepiaal2
Bergkalanderleeuwerik1
Bobolink1
Bonte Stern1

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Nick van der Ham per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,3,1,0,5,5,14,8,3,0,3,6,10,5,8,7,6,6,3,10,10,12,6,7,2,5,1,1,5,6,5,8,3,1,2,4,3,2,3,5,2,7,2,1,8,4,5,2,1

19763
19771
19795
19805
198114
19828
19833
19853
19866
198710
19885
19898
19907
19916
19926
19933
199410
199510
199612
19976
19987
19992
20005
20011
20021
20035
20046
20055
20068
20073
20081
20092
20104
20113
20122
20133
20145
20152
20167
20172
20181
20198
20204
20215
20222
20231