Nederlandse lijst - Veldrietzanger
Acrocephalus agricola  ·  Paddyfield Warbler

Hieronder staat de lijst met 22 vogelaars die Veldrietzanger in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Veldrietzanger is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Nick van der Ham (59) 484 1994
2. Arnoud B van den Berg 483 2016
3. Enno Ebels (57) 483 1994
4. Jan van der Laan (60) 482 1994
5. Sander Lagerveld 478 1994
6. Erik Ernens 477 1994
7. Ferry Ossendorp 476 1994
8. Robert Keizer (49) 476 1994
9. Hans van der Meulen (69) 474 1994
10. Roelof de Beer 473 1994
11. Leo Heemskerk 472 1994
12. Rogier Karskens 472 1994
13. Jan Wierda (69) 471 1994
14. Cock Reijnders († 2014) 463 1994
15. Hans ter Haar († 2011) 456 1994
16. Marcel Haas (41) 452 2008
17. Sybrand de Bruin (53) 432 1994
18. JanJaap Brinkman 427 1994
19. Bernd de Bruijn (50) 422 1994
20. Rob Bouwman († 2009) 418 1994
21. Lammert van der Veen 407 1994
22. Aat Schaftenaar (53) 401 1994

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

Vogelaars die Veldrietzanger niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Gerard Steinhaus484
Aart Vink484
Ted Hoogendoorn483
Dick Groenendijk482
Max Berlijn479
Marc Plomp479
Ronald de Lange479
Alexander Buhr478
Bart Brieffies478
Martin Olthoff478
Wim Wiegant478
Roland van der Vliet478
Sander van de Water478
Ben Gaxiola477
Co van der Wardt477
Teus Luijendijk477
Jaap Eerdmans475
Han Zevenhuizen474
Peter van Scheepen473
Wietze Janse473