Nederlandse lijst - Veldrietzanger
Acrocephalus agricola  ·  Paddyfield Warbler

Hieronder staat de lijst met 22 vogelaars die Veldrietzanger in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Veldrietzanger is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Nick van der Ham (59) 490 1994
2. Enno Ebels (57) 489 1994
3. Arnoud B van den Berg 488 2016
4. Jan van der Laan (60) 487 1994
5. Erik Ernens 482 1994
6. Ferry Ossendorp 482 1994
7. Robert Keizer (50) 482 1994
8. Sander Lagerveld 481 1994
9. Roelof de Beer 479 1994
10. Rogier Karskens 478 1994
11. Leo Heemskerk 475 1994
12. Hans van der Meulen (70) 474 1994
13. Jan Wierda (69) 473 1994
14. Cock Reijnders († 2014) 463 1994
15. Hans ter Haar († 2011) 456 1994
16. Marcel Haas (42) 452 2008
17. Sybrand de Bruin (54) 432 1994
18. JanJaap Brinkman 431 1994
19. Bernd de Bruijn (51) 426 1994
20. Rob Bouwman († 2009) 418 1994
21. Lammert van der Veen 407 1994
22. Aat Schaftenaar (53) 406 1994

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

Vogelaars die Veldrietzanger niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Aart Vink489
Gerard Steinhaus489
Ted Hoogendoorn488
Dick Groenendijk488
Ronald de Lange485
Roland van der Vliet484
Bart Brieffies484
Marc Plomp483
Co van der Wardt483
Martin Olthoff483
Sander van de Water483
Max Berlijn483
Teus Luijendijk482
Ben Gaxiola482
Wim Wiegant481
Han Zevenhuizen480
Jaap Eerdmans480
Alexander Buhr479
Peter van Scheepen479
Diederik Kok478