Nederlandse lijst - Kroeskoppelikaan
Pelecanus crispus  ·  Dalmatian Pelican

Hieronder staat de lijst met 6 vogelaars die Kroeskoppelikaan in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Kroeskoppelikaan is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Peter Meininger (67) 461 1976
2. Joop van Ardenne (73) 451 1976
3. Tom Visbeek 443 2017
4. Mark Hoekstein 421 1976
5. Huib Leenders (68) 368 2016
6. Ton van den Oudenalder (72) 309 2018

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0

Vogelaars die Kroeskoppelikaan niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Nick van der Ham496
Aart Vink495
Gerard Steinhaus495
Dick Groenendijk494
Jan van der Laan494
Enno Ebels494
Ted Hoogendoorn494
Arnoud B van den Berg493
Bart Brieffies492
Ronald de Lange491
Co van der Wardt490
Max Berlijn489
Sander Lagerveld489
Martin Olthoff489
Ben Gaxiola489
Sander van de Water489
Robert Keizer489
Roland van der Vliet489
Ferry Ossendorp489
Marc Plomp489