Nederlandse lijst - Kroeskoppelikaan
Pelecanus crispus  ·  Dalmatian Pelican

Hieronder staat de lijst met 5 vogelaars die Kroeskoppelikaan in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Kroeskoppelikaan is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Peter Meininger (65) 457 1976
2. Joop van Ardenne (71) 441 1976
3. Tom Visbeek 433 2017
4. Mark Hoekstein 421 1976
5. Ton van den Oudenalder (70) 297 2018

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0

Vogelaars die Kroeskoppelikaan niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Nick van der Ham490
Gerard Steinhaus489
Enno Ebels489
Aart Vink489
Dick Groenendijk488
Ted Hoogendoorn488
Arnoud B van den Berg488
Jan van der Laan487
Ronald de Lange485
Roland van der Vliet484
Bart Brieffies484
Max Berlijn483
Marc Plomp483
Sander van de Water483
Martin Olthoff483
Co van der Wardt483
Erik Ernens482
Ferry Ossendorp482
Teus Luijendijk482
Robert Keizer482