Nederlandse lijst - Zanggors
Melospiza melodia  ·  Song Sparrow

Hieronder staat de lijst met 8 vogelaars die Zanggors in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Zanggors is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Enno Ebels (57) 489 2006
2. Theo Muusse 475 2006
3. Rinse van der Vliet 473 2006
4. Danny Laponder 471 2006
5. Wilfried Mahu (65) 465 2006
6. Pim Wolf 460 2006
7. Sander Lilipaly 451 2006
8. Mark Hoekstein 421 2006

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Vogelaars die Zanggors niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Nick van der Ham490
Gerard Steinhaus489
Aart Vink489
Arnoud B van den Berg488
Ted Hoogendoorn488
Dick Groenendijk488
Jan van der Laan487
Ronald de Lange485
Bart Brieffies484
Roland van der Vliet484
Martin Olthoff483
Co van der Wardt483
Max Berlijn483
Sander van de Water483
Marc Plomp483
Erik Ernens482
Ben Gaxiola482
Ferry Ossendorp482
Robert Keizer482
Teus Luijendijk482