Nederlandse lijst - Zanggors
Melospiza melodia  ·  Song Sparrow

Hieronder staat de lijst met 8 vogelaars die Zanggors in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Zanggors is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Enno Ebels (57) 486 2006
2. Theo Muusse 473 2006
3. Rinse van der Vliet 470 2006
4. Danny Laponder 468 2006
5. Wilfried Mahu (64) 463 2006
6. Pim Wolf 458 2006
7. Sander Lilipaly 448 2006
8. Mark Hoekstein 421 2006

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Vogelaars die Zanggors niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Gerard Steinhaus487
Aart Vink487
Nick van der Ham487
Ted Hoogendoorn486
Arnoud B van den Berg486
Dick Groenendijk485
Jan van der Laan485
Ronald de Lange482
Roland van der Vliet481
Martin Olthoff481
Sander Lagerveld481
Bart Brieffies481
Sander van de Water481
Max Berlijn481
Marc Plomp481
Co van der Wardt480
Erik Ernens480
Wim Wiegant480
Alexander Buhr479
Teus Luijendijk479