Nederlandse lijst - Zanggors
Melospiza melodia  ·  Song Sparrow

Hieronder staat de lijst met 8 vogelaars die Zanggors in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Zanggors is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Enno Ebels (56) 482 2006
2. Theo Muusse 469 2006
3. Danny Laponder 465 2006
4. Rinse van der Vliet 465 2006
5. Wilfried Mahu (64) 459 2006
6. Pim Wolf 457 2006
7. Sander Lilipaly 447 2006
8. Mark Hoekstein 421 2006

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Vogelaars die Zanggors niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Gerard Steinhaus483
Nick van der Ham483
Aart Vink483
Arnoud B van den Berg482
Ted Hoogendoorn482
Dick Groenendijk481
Jan van der Laan481
Marc Plomp478
Max Berlijn478
Sander van de Water477
Martin Olthoff477
Sander Lagerveld477
Alexander Buhr477
Bart Brieffies477
Ronald de Lange477
Roland van der Vliet477
Co van der Wardt476
Erik Ernens476
Teus Luijendijk476
Robert Keizer476