Nederlandse lijst - Audouins Meeuw
Larus audouinii  ·  Audouin's Gull

Hieronder staat de lijst met 15 vogelaars die Audouins Meeuw in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Audouins Meeuw is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Ben Gaxiola (56) 489 2003
2. Peter de Vries 470 2003
3. Pim Wolf 467 2003
4. Rene Alma 464 2003
5. Peter Meininger (68) 460 2003
6. Martin van der Schalk (52) 458 2003
7. Arthur Geilvoet (41) 455 2003
8. Sander Lilipaly 454 2003
9. Henk van Rijswijk (51) 446 2003
10. Chris van Rijswijk (49) 424 2003
11. Mark Hoekstein 420 2003
12. Corstiaan Beeke (44) 403 2003
13. Marcel Klootwijk (45) 401 2003
14. Gerard Troost 382 2003
15. Rens Keijsers (25) 381 2019

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

Vogelaars die Audouins Meeuw niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Nick van der Ham496
Aart Vink495
Ted Hoogendoorn495
Enno Ebels495
Gerard Steinhaus495
Dick Groenendijk494
Jan van der Laan494
Arnoud B van den Berg493
Bart Brieffies492
Ronald de Lange491
Co van der Wardt490
Martin Olthoff490
Roland van der Vliet490
Max Berlijn489
Sander Lagerveld489
Sander van de Water489
Teus Luijendijk489
Rogier Karskens489
Robert Keizer489
Ferry Ossendorp489