Nederlandse lijst - Audouins Meeuw
Larus audouinii  ·  Audouin's Gull

Hieronder staat de lijst met 15 vogelaars die Audouins Meeuw in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Audouins Meeuw is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Ben Gaxiola (53) 482 2003
2. Rene Alma 465 2003
3. Peter de Vries 464 2003
4. Pim Wolf 460 2003
5. Martin van der Schalk (50) 459 2003
6. Peter Meininger (65) 457 2003
7. Sander Lilipaly 451 2003
8. Henk van Rijswijk (48) 446 2003
9. Arthur Geilvoet (39) 444 2003
10. Mark Hoekstein 421 2003
11. Chris van Rijswijk (47) 420 2003
12. Corstiaan Beeke (42) 403 2003
13. Marcel Klootwijk 394 2003
14. Gerard Troost 382 2003
15. Rens Keijsers (22) 354 2019

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0

Vogelaars die Audouins Meeuw niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Nick van der Ham490
Aart Vink489
Enno Ebels489
Gerard Steinhaus489
Ted Hoogendoorn488
Dick Groenendijk488
Arnoud B van den Berg488
Jan van der Laan487
Ronald de Lange485
Bart Brieffies484
Roland van der Vliet484
Max Berlijn483
Marc Plomp483
Martin Olthoff483
Sander van de Water483
Co van der Wardt483
Erik Ernens482
Ferry Ossendorp482
Robert Keizer482
Teus Luijendijk482