Nederlandse lijst - Groene Fitis
Phylloscopus nitidus  ·  Green Warbler

Hieronder staat de lijst met 6 vogelaars die Groene Fitis in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Groene Fitis is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

Deze soort moet nog door de CDNA beoordeeld worden, of is wel aanvaard, maar nog niet gepubliceerd.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Ben Gaxiola (52) 475 2019
2. Karel Hoogteyling (53) 447 2019
3. Herman van den Brand 445 2019
4. Dave van der Spoel (44) 443 2019
5. Jeroen van der Giessen (40) 367 2019
6. S. van Vliet (45) 361 2019

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,0

Vogelaars die Groene Fitis niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Aart Vink483
Gerard Steinhaus483
Enno Ebels482
Nick van der Ham482
Arnoud B van den Berg481
Dick Groenendijk481
Ted Hoogendoorn480
Max Berlijn478
Martin Olthoff477
Ronald de Lange477
Alexander Buhr477
Sander van de Water477
Sander Lagerveld477
Roland van der Vliet477
Marc Plomp477
Wim Wiegant476
Erik Ernens476
Bart Brieffies476
Robert Keizer476
Co van der Wardt475