Nederlandse lijst - Bonte Stern
Onychoprion fuscatus  ·  Sooty Tern

Hieronder staat de lijst met 1 vogelaar die Bonte Stern in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Bonte Stern is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Ben van den Broek (70) 405 2012

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Vogelaars die Bonte Stern niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Aart Vink484
Nick van der Ham484
Gerard Steinhaus484
Enno Ebels483
Ted Hoogendoorn483
Arnoud B van den Berg483
Dick Groenendijk482
Jan van der Laan482
Ronald de Lange479
Marc Plomp479
Max Berlijn479
Roland van der Vliet478
Sander Lagerveld478
Bart Brieffies478
Alexander Buhr478
Sander van de Water478
Martin Olthoff478
Wim Wiegant478
Erik Ernens477
Teus Luijendijk477