Nederlandse lijst - Wilsons Stormvogeltje
Oceanites oceanicus  ·  Wilson's Storm Petrel

Hieronder staat de lijst met 3 vogelaars die Wilsons Stormvogeltje in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Wilsons Stormvogeltje is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Pim Wolf 455 2002
2. Sander Lilipaly 445 2002
3. Mark Hoekstein 421 2002

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Vogelaars die Wilsons Stormvogeltje niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Gerard Steinhaus482
Aart Vink482
Enno Ebels481
Nick van der Ham481
Dick Groenendijk480
Arnoud B van den Berg480
Ted Hoogendoorn479
Max Berlijn477
Roland van der Vliet476
Ronald de Lange476
Alexander Buhr476
Martin Olthoff476
Sander Lagerveld476
Sander van de Water476
Marc Plomp476
Robert Keizer475
Bart Brieffies475
Erik Ernens475
Wim Wiegant475
Co van der Wardt474