Nederlandse lijst - Wilsons Stormvogeltje
Oceanites oceanicus  ·  Wilson's Storm Petrel

Hieronder staat de lijst met 3 vogelaars die Wilsons Stormvogeltje in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Wilsons Stormvogeltje is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Pim Wolf 458 2002
2. Sander Lilipaly 448 2002
3. Mark Hoekstein 421 2002

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Vogelaars die Wilsons Stormvogeltje niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Nick van der Ham486
Gerard Steinhaus486
Aart Vink486
Ted Hoogendoorn485
Enno Ebels485
Arnoud B van den Berg485
Dick Groenendijk484
Jan van der Laan484
Ronald de Lange481
Max Berlijn481
Sander Lagerveld480
Martin Olthoff480
Bart Brieffies480
Wim Wiegant480
Roland van der Vliet480
Sander van de Water480
Marc Plomp480
Co van der Wardt479
Erik Ernens479
Alexander Buhr479