Nederlandse lijst - Steppehoen
Syrrhaptes paradoxus  ·  Pallas's Sandgrouse

Hieronder staat de lijst met 5 vogelaars die Steppehoen in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Steppehoen is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Hans van der Meulen (69) 472 1964
2. Harm Niesen (76) 462 1964
3. Gerald Oreel (75) 446 1964
4. Jowi de Roever († 1992) 378 1964
5. Joop Swaab († 2001) 377

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Vogelaars die Steppehoen niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Aart Vink483
Gerard Steinhaus483
Nick van der Ham482
Enno Ebels482
Arnoud B van den Berg481
Dick Groenendijk481
Ted Hoogendoorn480
Max Berlijn478
Sander van de Water477
Martin Olthoff477
Bart Brieffies477
Alexander Buhr477
Marc Plomp477
Ronald de Lange477
Sander Lagerveld477
Roland van der Vliet477
Erik Ernens476
Wim Wiegant476
Robert Keizer476
Teus Luijendijk476