Nederlandse lijst - Jufferkraanvogel
Grus virgo  ·  Demoiselle Crane

Hieronder staat de lijst met 9 vogelaars die Jufferkraanvogel in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Jufferkraanvogel is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Garry Bakker 480 2010
2. Danny Laponder 476 2010
3. August van Rijn (49) 455 2010
4. Erik Verlind 421 2010
5. Nelis Gregoire († 2022) 421 2010
6. Stefan Vermeulen (39) 390 2012
7. Bart Dijkstra (63) 382 2010
8. Huib Leenders (69) 380 2019
9. Ton van den Oudenalder (73) 314 2019

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,0,1,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0

Vogelaars die Jufferkraanvogel niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Nick van der Ham496
Ted Hoogendoorn495
Aart Vink495
Enno Ebels495
Gerard Steinhaus495
Dick Groenendijk494
Jan van der Laan494
Arnoud B van den Berg493
Bart Brieffies492
Ronald de Lange491
Roland van der Vliet491
Martin Olthoff490
Co van der Wardt490
Max Berlijn489
Rogier Karskens489
Sander Lagerveld489
Sander van de Water489
Teus Luijendijk489
Robert Keizer489
Ferry Ossendorp489