Nederlandse lijst - Jufferkraanvogel
Grus virgo  ·  Demoiselle Crane

Hieronder staat de lijst met 6 vogelaars die Jufferkraanvogel in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Jufferkraanvogel is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Danny Laponder 465 2010
2. Garry Bakker 465 2010
3. August van Rijn (46) 445 2010
4. Erik Verlind 422 2010
5. Nelis Gregoire 422 2010
6. Bart Dijkstra 372 2010

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Vogelaars die Jufferkraanvogel niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Gerard Steinhaus483
Nick van der Ham483
Aart Vink483
Enno Ebels482
Ted Hoogendoorn482
Arnoud B van den Berg482
Dick Groenendijk481
Jan van der Laan481
Max Berlijn478
Marc Plomp478
Sander Lagerveld477
Martin Olthoff477
Alexander Buhr477
Bart Brieffies477
Roland van der Vliet477
Ronald de Lange477
Sander van de Water477
Co van der Wardt476
Robert Keizer476
Teus Luijendijk476