Nederlandse lijst - Daurische Spreeuw
Agropsar sturninus  ·  Daurian Starling

Hieronder staat de lijst met 6 vogelaars die Daurische Spreeuw in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Daurische Spreeuw is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Ted Hoogendoorn (77) 485 2005
2. Jan van der Laan (60) 484 2005
3. Max Berlijn (57) 481 2005
4. Sander Lagerveld 480 2005
5. Bas Lagerveld (43) 471 2005
6. Rutger van Ouwerkerk (51) 424 2005

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Vogelaars die Daurische Spreeuw niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Aart Vink486
Gerard Steinhaus486
Nick van der Ham486
Enno Ebels485
Arnoud B van den Berg485
Dick Groenendijk484
Ronald de Lange481
Wim Wiegant480
Sander van de Water480
Marc Plomp480
Bart Brieffies480
Martin Olthoff480
Roland van der Vliet480
Teus Luijendijk479
Co van der Wardt479
Alexander Buhr479
Erik Ernens479
Ben Gaxiola479
Ferry Ossendorp478
Robert Keizer478