Nederlandse lijst - Daurische Spreeuw
Agropsar sturninus  ·  Daurian Starling

Hieronder staat de lijst met 6 vogelaars die Daurische Spreeuw in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Daurische Spreeuw is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Ted Hoogendoorn (77) 488 2005
2. Jan van der Laan (60) 487 2005
3. Max Berlijn (58) 483 2005
4. Sander Lagerveld 481 2005
5. Bas Lagerveld (44) 475 2005
6. Rutger van Ouwerkerk 427 2005

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Vogelaars die Daurische Spreeuw niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Nick van der Ham490
Gerard Steinhaus489
Enno Ebels489
Aart Vink489
Dick Groenendijk488
Arnoud B van den Berg488
Ronald de Lange485
Bart Brieffies484
Roland van der Vliet484
Sander van de Water483
Co van der Wardt483
Martin Olthoff483
Marc Plomp483
Teus Luijendijk482
Ben Gaxiola482
Robert Keizer482
Ferry Ossendorp482
Erik Ernens482
Wim Wiegant481
Han Zevenhuizen480