Nederlandse lijst - Daurische Spreeuw
Agropsar sturninus  ·  Daurian Starling

Hieronder staat de lijst met 6 vogelaars die Daurische Spreeuw in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Daurische Spreeuw is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Ted Hoogendoorn (79) 495 2005
2. Jan van der Laan (63) 494 2005
3. Max Berlijn (60) 489 2005
4. Sander Lagerveld 489 2005
5. Bas Lagerveld (46) 483 2005
6. Rutger van Ouwerkerk 432 2005

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Vogelaars die Daurische Spreeuw niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Nick van der Ham496
Gerard Steinhaus495
Aart Vink495
Enno Ebels494
Dick Groenendijk494
Arnoud B van den Berg493
Bart Brieffies492
Ronald de Lange491
Co van der Wardt490
Teus Luijendijk489
Roland van der Vliet489
Robert Keizer489
Marc Plomp489
Ben Gaxiola489
Ferry Ossendorp489
Martin Olthoff489
Sander van de Water489
Rogier Karskens488
Wim Wiegant488
Han Zevenhuizen487