Nederlandse lijst - Daurische Spreeuw
Agropsar sturninus  ·  Daurian Starling

Hieronder staat de lijst met 5 vogelaars die Daurische Spreeuw in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Daurische Spreeuw is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Ted Hoogendoorn (76) 481 2005
2. Max Berlijn (57) 478 2005
3. Sander Lagerveld 477 2005
4. Bas Lagerveld (43) 468 2005
5. Rutger van Ouwerkerk (50) 423 2005

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Vogelaars die Daurische Spreeuw niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Gerard Steinhaus483
Aart Vink483
Enno Ebels482
Nick van der Ham482
Dick Groenendijk481
Arnoud B van den Berg481
Marc Plomp477
Bart Brieffies477
Roland van der Vliet477
Ronald de Lange477
Martin Olthoff477
Sander van de Water477
Alexander Buhr477
Teus Luijendijk476
Robert Keizer476
Erik Ernens476
Wim Wiegant476
Ben Gaxiola476
Co van der Wardt475
Ferry Ossendorp475