Ranking van Gerard Steinhaus
490 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 24-02-1985
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
4. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
5. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
6. Rotgans  ·  Branta bernicla
7. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
8. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
9. Brandgans  ·  Branta leucopsis
10. Kleine Canadese Gans  ·  Branta hutchinsii 02-01-1998
11. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
12. Ross' Gans  ·  Anser rossii 23-01-1988
13. Grauwe Gans  ·  Anser anser
14. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
15. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
16. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
17. Kolgans  ·  Anser albifrons
18. Dwerggans  ·  Anser erythropus
19. IJseend  ·  Clangula hyemalis
20. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 25-12-1981
21. Eider  ·  Somateria mollissima
22. Stellers Eider  ·  Polysticta stelleri 29-05-1982
23. Brilzee-eend  ·  Melanitta perspicillata 20-11-1982
24. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
25. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
26. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana 09-10-2021
27. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 05-11-2004
28. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
29. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
30. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 01-12-2007
31. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
32. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
33. Harlekijneend  ·  Histrionicus histrionicus 29-12-1982
34. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
35. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
36. Marmereend  ·  Marmaronetta angustirostris 14-08-2004
37. Krooneend  ·  Netta rufina
38. Tafeleend  ·  Aythya ferina
39. Amerikaanse Tafeleend  ·  Aythya americana 02-02-2016
40. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
41. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 14-02-1982
42. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
43. Topper  ·  Aythya marila
44. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 03-12-1994
45. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
46. Slobeend  ·  Spatula clypeata
47. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 12-05-1985
48. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 21-05-2006
49. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 16-11-1996
50. Krakeend  ·  Mareca strepera
51. Smient  ·  Mareca penelope
52. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana 12-11-1977
53. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
54. Pijlstaart  ·  Anas acuta
55. Wintertaling  ·  Anas crecca
56. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis 12-05-1985

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

57. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
58. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
59. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

60. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

61. Dikbekfuut  ·  Podilymbus podiceps 20-04-1997
62. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
63. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
64. Fuut  ·  Podiceps cristatus
65. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
66. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

67. Holenduif  ·  Columba oenas
68. Houtduif  ·  Columba palumbus
69. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
70. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 22-01-2010
71. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

72. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

73. Alpengierzwaluw  ·  Tachymarptis melba 28-10-1987
74. Huisgierzwaluw  ·  Apus affinis 18-05-2021
75. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 21-10-2006
76. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

77. Kuifkoekoek  ·  Clamator glandarius 26-03-1994
78. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

79. Waterral  ·  Rallus aquaticus
80. Kwartelkoning  ·  Crex crex
81. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
82. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 17-05-1980
83. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
84. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 17-12-2021
85. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
86. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

87. Canadese Kraanvogel  ·  Antigone canadensis 28-09-1991
88. Jufferkraanvogel  ·  Grus virgo 04-05-2021
89. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

90. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 19-02-1983
91. Grote Trap  ·  Otis tarda 06-01-1979

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

92. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
93. Parelduiker  ·  Gavia arctica
94. IJsduiker  ·  Gavia immer
95. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 13-01-1979

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

96. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus
97. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

98. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
99. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
100. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus
101. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

102. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
103. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

104. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 13-11-1987

reigers  ·  Ardeidae

105. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
106. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
107. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
108. Groene Reiger  ·  Butorides virescens 28-04-2006
109. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 16-06-1979
110. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
111. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
112. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
113. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
114. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

115. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
116. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

117. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

118. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 23-01-1999
119. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
120. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

121. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

122. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

123. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
124. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

125. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
126. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
127. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 19-10-1989
128. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 13-09-1991
129. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
130. Killdeerplevier  ·  Charadrius vociferus 04-04-2005
131. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
132. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
133. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
134. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 21-08-1982
135. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus 21-02-1998
136. Kievit  ·  Vanellus vanellus
137. Kaspische Plevier  ·  Anarhynchus asiaticus 18-10-2009
138. Steppeplevier  ·  Anarhynchus veredus 15-08-2020
139. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii 18-08-1984
140. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

141. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 23-12-2019
142. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
143. Wulp  ·  Numenius arquata
144. Grutto  ·  Limosa limosa
145. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
146. Steenloper  ·  Arenaria interpres
147. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 19-09-1991
148. Kanoet  ·  Calidris canutus
149. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
150. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 14-09-1989
151. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
152. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
153. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 24-07-1998
154. Roodkeelstrandloper  ·  Calidris ruficollis 29-05-1987
155. Taigastrandloper  ·  Calidris subminuta 23-10-2009
156. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
157. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
158. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
159. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
160. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 21-09-1980
161. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
162. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 19-08-1994
163. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis 16-08-1986
164. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
165. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 16-08-2019
166. Grijze Strandloper  ·  Calidris pusilla 12-06-1989
167. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 03-09-1981
168. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
169. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
170. Terekruiter  ·  Xenus cinereus 01-06-1985
171. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
172. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 21-01-2015
173. Witgat  ·  Tringa ochropus
174. Amerikaanse Bosruiter  ·  Tringa solitaria 14-05-2006
175. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
176. Grote Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca 21-04-1995
177. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
178. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 07-10-1991
179. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
180. Bosruiter  ·  Tringa glareola
181. Tureluur  ·  Tringa totanus
182. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
183. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 11-07-1987
184. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
185. Watersnip  ·  Gallinago gallinago
186. Poelsnip  ·  Gallinago media 30-07-1994

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

187. Vorkstaartplevier  ·  Glareola pratincola 31-10-1987
188. Oosterse Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum 01-08-1997
189. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 16-06-1977
190. Renvogel  ·  Cursorius cursor 03-10-1986

alken  ·  Alcidae

191. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
192. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
193. Alk  ·  Alca torda
194. Kleine Alk  ·  Alle alle
195. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 04-02-1979
196. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

197. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
198. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
199. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
200. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

201. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
202. Ivoormeeuw  ·  Pagophila eburnea 09-02-1990
203. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
204. Dunbekmeeuw  ·  Chroicocephalus genei 06-05-2006
205. Kleine Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus philadelphia 04-08-1985
206. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
207. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
208. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 21-11-1992
209. Lachmeeuw  ·  Larus atricilla 22-08-1997
210. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 13-06-1987
211. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
212. Reuzenzwartkopmeeuw  ·  Larus ichthyaetus 22-06-1974
213. Stormmeeuw  ·  Larus canus
214. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 06-07-1986
215. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
216. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
217. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
218. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
219. Thayers Meeuw  ·  Larus thayeri 12-04-2015
220. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
221. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
222. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
223. Brilstern  ·  Onychoprion anaethetus 04-07-1989
224. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
225. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
226. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
227. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
228. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
229. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
230. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 28-09-1984
231. Visdief  ·  Sterna hirundo
232. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
233. Forsters Stern  ·  Sterna forsteri 01-11-1986
234. Sierlijke Stern  ·  Sterna elegans 09-06-2002
235. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

236. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

237. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 29-03-1998
238. Wespendief  ·  Pernis apivorus
239. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
240. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-04-1993
241. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 14-07-2000
242. Schreeuwarend  ·  Clanga pomarina 15-11-1984
243. Bastaardarend  ·  Clanga clanga 17-05-1985
244. Dwergarend  ·  Aquila pennata 13-07-1995
245. Steppearend  ·  Aquila nipalensis 10-01-1984
246. Keizerarend  ·  Aquila heliaca 04-10-2017
247. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 10-11-1980
248. Havikarend  ·  Aquila fasciata 17-09-1995
249. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
250. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
251. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus 03-10-1984
252. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
253. Sperwer  ·  Accipiter nisus
254. Havik  ·  Accipiter gentilis
255. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
256. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
257. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
258. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
259. Buizerd  ·  Buteo buteo
260. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 09-09-2000

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

261. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

262. Sperweruil  ·  Surnia ulula 31-10-2005
263. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 11-02-2008
264. Steenuil  ·  Athene vidalii
265. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 12-03-1977
266. Dwergooruil  ·  Otus scops 17-05-1998
267. Ransuil  ·  Asio otus
268. Velduil  ·  Asio flammeus
269. Bosuil  ·  Strix aluco
270. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 01-01-1981
271. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

272. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

273. Bijeneter  ·  Merops apiaster
274. Groene Bijeneter  ·  Merops persicus 16-08-2010

scharrelaars  ·  Coraciidae

275. Scharrelaar  ·  Coracias garrulus 21-05-1982

ijsvogels  ·  Alcedinidae

276. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

277. Draaihals  ·  Jynx torquilla
278. Grijskopspecht  ·  Picus canus 27-04-1981
279. Groene Specht  ·  Picus viridis
280. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
281. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
282. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
283. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

284. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
285. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
286. Smelleken  ·  Falco columbarius
287. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
288. Giervalk  ·  Falco rusticolus 27-01-1987
289. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

290. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 03-10-1996

wielewalen  ·  Oriolidae

291. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

292. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 18-01-2014
293. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
294. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 14-08-2002
295. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 04-05-1995
296. Langstaartklauwier  ·  Lanius schach 31-10-2011
297. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 24-05-1977
298. Klapekster  ·  Lanius excubitor
299. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 04-09-1994
300. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

301. Ekster  ·  Pica pica
302. Gaai  ·  Garrulus glandarius
303. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
304. Kauw  ·  Corvus monedula
305. Daurische Kauw  ·  Corvus dauuricus 04-05-1995
306. Roek  ·  Corvus frugilegus
307. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
308. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
309. Schildraaf  ·  Corvus albus 29-05-2019
310. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

311. Goudhaan  ·  Regulus regulus
312. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

313. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

314. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
315. Koolmees  ·  Parus major
316. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
317. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
318. Matkop  ·  Poecile montanus
319. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

320. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

321. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
322. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
323. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
324. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
325. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 03-05-1986
326. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

327. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
328. Rotszwaluw  ·  Ptyonoprogne rupestris 18-11-2006
329. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
330. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
331. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

332. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

333. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

334. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 05-10-2007
335. Groene Fitis  ·  Phylloscopus nitidus 10-06-2020
336. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 01-12-2013
337. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides 02-09-1986
338. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis 20-09-2001
339. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
340. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
341. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 01-01-1983
342. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 18-10-1981
343. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
344. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 14-05-1982
345. Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus orientalis 17-05-1983
346. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
347. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
348. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
349. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 09-05-1981
350. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

351. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
352. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
353. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
354. Woestijngrasmus  ·  Sylvia nana 30-10-1988
355. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 02-11-2006
356. Afrikaanse Woestijngrasmus  ·  Sylvia deserti 26-11-2014
357. Westelijke Orpheusgrasmus  ·  Sylvia hortensis 31-10-2003
358. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
359. Kleine Zwartkop  ·  Sylvia melanocephala 13-05-1983
360. Grasmus  ·  Sylvia communis
361. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 02-10-2014
362. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 07-05-1983
363. Brilgrasmus  ·  Sylvia conspicillata 02-11-1984
364. Sardijnse Grasmus  ·  Sylvia sarda 21-04-2021
365. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 26-11-1995

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

366. Siberische Sprinkhaanzanger  ·  Locustella certhiola 03-10-2009
367. Kleine Sprinkhaanzanger  ·  Locustella lanceolata 04-10-2016
368. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
369. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis 14-05-1981
370. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

371. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
372. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
373. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
374. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 02-10-1982
375. Oostelijke Vale Spotvogel  ·  Iduna pallida 21-10-2021
376. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
377. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 20-06-1996
378. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
379. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
380. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
381. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
382. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon 22-04-2016

graszangers  ·  Cisticolidae

383. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

384. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

385. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 13-11-1989

boomklevers  ·  Sittidae

386. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

387. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
388. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

389. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spotlijsters  ·  Mimidae

390. Spotlijster  ·  Mimus polyglottos 16-10-1988

spreeuwen  ·  Sturnidae

391. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
392. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

393. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

394. Goudlijster  ·  Zoothera aurea 01-10-2004
395. Beflijster  ·  Turdus torquatus
396. Merel  ·  Turdus merula
397. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 30-09-1988
398. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 09-11-2016
399. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 04-01-1996
400. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
401. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
402. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
403. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
404. Roodborstlijster  ·  Turdus migratorius 27-04-2014

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

405. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 26-09-2013
406. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
407. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
408. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
409. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
410. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
411. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 16-01-2016
412. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 29-09-1985
413. Perzische Roodborst  ·  Irania gutturalis 03-11-1986
414. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
415. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
416. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 12-05-1994
417. Blauwe Rotslijster  ·  Monticola solitarius 20-09-2003
418. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
419. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 10-05-1985
420. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
421. Paapje  ·  Saxicola rubetra
422. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
423. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 27-10-1978
424. Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola stejnegeri 17-10-2017
425. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
426. Seebohms Tapuit  ·  Oenanthe seebohmi 22-05-2017
427. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 21-10-1996
428. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 24-04-1989
429. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 30-10-2004
430. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 02-06-1996
431. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 23-10-1992

heggenmussen  ·  Prunellidae

432. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris 16-04-1986
433. Heggenmus  ·  Prunella modularis
434. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

435. Huismus  ·  Passer domesticus
436. Spaanse Mus  ·  Passer hispaniolensis 04-05-1997
437. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

438. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
439. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
440. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
441. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 02-05-2004
442. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg 02-05-2016
443. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola 04-05-1993
444. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
445. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
446. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
447. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
448. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 25-10-1996
449. Duinpieper  ·  Anthus campestris
450. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni 20-10-1987
451. Boompieper  ·  Anthus trivialis
452. Graspieper  ·  Anthus pratensis
453. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus 10-05-1981
454. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
455. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

456. Keep  ·  Fringilla montifringilla
457. Vink  ·  Fringilla coelebs
458. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
459. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
460. Haakbek  ·  Pinicola enucleator 17-11-2004
461. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
462. Woestijnvink  ·  Bucanetes githagineus 31-05-2003
463. Groenling  ·  Chloris chloris
464. Kneu  ·  Linaria cannabina
465. Frater  ·  Linaria flavirostris
466. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
467. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
468. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni 09-01-1984
469. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera 09-04-1984
470. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
471. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus 16-09-1982
472. Putter  ·  Carduelis carduelis
473. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
474. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

475. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
476. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
477. Indigogors  ·  Passerina cyanea 08-06-1983
478. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 28-10-2019
479. Grijze Junco  ·  Junco hyemalis 02-02-2015
480. Bruinkopgors  ·  Emberiza bruniceps 02-06-1995
481. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 05-05-1997
482. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
483. Bruinkeelortolaan  ·  Emberiza caesia 05-05-2013
484. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
485. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 04-05-2011
486. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
487. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 20-10-1994
488. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
489. Wilgengors  ·  Emberiza aureola 27-09-1989
490. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
491. Bosgors  ·  Emberiza rustica
492. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 05-01-2010
493. Noordse Waterlijster  ·  Parkesia noveboracensis 19-09-2010
494. Zwartkopzanger  ·  Setophaga striata 25-10-2020
495. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 13-10-1996

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Gerard Steinhaus met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Gerard Steinhaus wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Brilgrasmus17
Siberische Sprinkhaanzanger19
Reuzenzwartkopmeeuw24
Canadese Kraanvogel56
Spotlijster62
Harlekijneend66
Wilgengors88
Brilstern92
Sierlijke Stern99
Seebohms Tapuit100
Perzische Roodborst107
Groene Fitis110
Woestijnvink110
Groene Bijeneter111
Huisgierzwaluw118
Ivoormeeuw122
Marmereend126
Havikarend133
Stellers Eider147
Steppeplevier155

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Gerard Steinhaus niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bartrams Ruiter75
Sakervalk24
Veldrietzanger24
Aasgier20
Horusgierzwaluw17
Audouins Meeuw15
Kuhls Pijlstormvogel15
Grote Pijlstormvogel13
Indische Kievit11
Zanggors8
Daurische Spreeuw6
Kroeskoppelikaan6
Steppehoen6
Stekelstaartgierzwaluw4
Balkanvliegenvanger3
Geelsnavelwouw3
Wilsons Stormvogeltje3
Glanstroepiaal2
Bergkalanderleeuwerik1
Bonte Stern1

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Gerard Steinhaus per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,1,0,0,4,1,4,3,8,9,6,8,8,8,8,4,7,1,4,2,2,7,7,8,5,5,1,2,1,2,3,6,2,7,2,1,3,4,2,0,3,4,3,7,3,0,7,3,6,0

19741
19774
19781
19794
19803
19818
19829
19836
19848
19858
19868
19878
19884
19897
19901
19914
19922
19932
19947
19957
19968
19975
19985
19991
20002
20011
20022
20033
20046
20052
20067
20072
20081
20093
20104
20112
20133
20144
20153
20167
20173
20197
20203
20216