Ranking van Arnoud B van den Berg
490 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 11-12-1988
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
4. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
5. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
6. Rotgans  ·  Branta bernicla
7. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans 07-02-1982
8. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
9. Brandgans  ·  Branta leucopsis
10. Kleine Canadese Gans  ·  Branta hutchinsii 02-01-1998
11. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
12. Ross' Gans  ·  Anser rossii 30-11-1985
13. Grauwe Gans  ·  Anser anser
14. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
15. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
16. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
17. Kolgans  ·  Anser albifrons
18. Dwerggans  ·  Anser erythropus 01-12-1984
19. IJseend  ·  Clangula hyemalis
20. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 25-12-1981
21. Eider  ·  Somateria mollissima
22. Stellers Eider  ·  Polysticta stelleri 27-05-1982
23. Brilzee-eend  ·  Melanitta perspicillata 21-11-1982
24. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
25. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
26. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana 09-10-2021
27. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 19-11-2004
28. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
29. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
30. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 01-12-2007
31. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
32. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
33. Harlekijneend  ·  Histrionicus histrionicus 29-12-1982
34. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
35. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
36. Marmereend  ·  Marmaronetta angustirostris 14-08-2004
37. Krooneend  ·  Netta rufina
38. Tafeleend  ·  Aythya ferina
39. Amerikaanse Tafeleend  ·  Aythya americana 11-02-2016
40. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
41. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 15-02-1982
42. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
43. Topper  ·  Aythya marila
44. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 11-12-1994
45. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
46. Slobeend  ·  Spatula clypeata
47. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 12-05-1986
48. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 21-05-2006
49. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 24-01-1992
50. Krakeend  ·  Mareca strepera
51. Smient  ·  Mareca penelope
52. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana 14-11-1977
53. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
54. Pijlstaart  ·  Anas acuta
55. Wintertaling  ·  Anas crecca
56. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis 25-11-1990

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

57. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
58. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
59. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

60. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus 21-01-1985

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

61. Dikbekfuut  ·  Podilymbus podiceps 02-01-1998
62. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
63. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
64. Fuut  ·  Podiceps cristatus
65. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
66. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

67. Holenduif  ·  Columba oenas
68. Houtduif  ·  Columba palumbus
69. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
70. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 22-01-2010
71. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

72. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

73. Alpengierzwaluw  ·  Tachymarptis melba 12-11-2002
74. Huisgierzwaluw  ·  Apus affinis 18-05-2021
75. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 21-10-2006
76. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

77. Kuifkoekoek  ·  Clamator glandarius 29-03-1994
78. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

79. Waterral  ·  Rallus aquaticus
80. Kwartelkoning  ·  Crex crex
81. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
82. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 27-08-1990
83. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla 12-06-1976
84. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 17-12-2021
85. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
86. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

87. Canadese Kraanvogel  ·  Antigone canadensis 29-09-1991
88. Jufferkraanvogel  ·  Grus virgo 04-05-2021
89. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

90. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 19-02-1983
91. Grote Trap  ·  Otis tarda 07-01-1979

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

92. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
93. Parelduiker  ·  Gavia arctica
94. IJsduiker  ·  Gavia immer
95. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 11-01-1979

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

96. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus 30-10-1989
97. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

98. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
99. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
100. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus
101. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus 31-07-1995

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

102. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
103. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

104. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 12-09-1974

reigers  ·  Ardeidae

105. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
106. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
107. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
108. Groene Reiger  ·  Butorides virescens 28-04-2006
109. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 15-06-1979
110. Koereiger  ·  Bubulcus ibis 12-09-1974
111. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
112. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
113. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
114. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

115. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
116. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus 19-11-1979

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

117. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

118. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 23-01-1999
119. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
120. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

121. Griel  ·  Burhinus oedicnemus 04-09-1982

scholeksters  ·  Haematopodidae

122. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

123. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
124. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

125. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
126. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
127. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 19-10-1989
128. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 13-09-1991
129. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
130. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
131. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
132. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
133. Indische Kievit  ·  Vanellus indicus 19-06-2019
134. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 24-08-1982
135. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus 21-02-1998
136. Kievit  ·  Vanellus vanellus
137. Kaspische Plevier  ·  Anarhynchus asiaticus 18-10-2009
138. Steppeplevier  ·  Anarhynchus veredus 15-08-2020
139. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii 07-08-1985
140. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

141. Bartrams Ruiter  ·  Bartramia longicauda 28-10-1995
142. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 23-12-2019
143. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
144. Wulp  ·  Numenius arquata
145. Grutto  ·  Limosa limosa
146. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
147. Steenloper  ·  Arenaria interpres
148. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 20-09-1991
149. Kanoet  ·  Calidris canutus
150. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
151. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 14-09-1989
152. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus 20-05-1983
153. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
154. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 24-07-1998
155. Roodkeelstrandloper  ·  Calidris ruficollis 29-05-1987
156. Taigastrandloper  ·  Calidris subminuta 23-10-2009
157. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
158. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
159. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
160. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
161. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 24-08-1981
162. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
163. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 13-08-1996
164. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis 12-06-1993
165. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos 27-08-1981
166. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 16-08-2019
167. Grijze Strandloper  ·  Calidris pusilla 19-07-1996
168. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 02-07-1975
169. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
170. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
171. Terekruiter  ·  Xenus cinereus 17-05-1988
172. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
173. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 30-07-2011
174. Witgat  ·  Tringa ochropus
175. Amerikaanse Bosruiter  ·  Tringa solitaria 14-05-2006
176. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
177. Grote Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca 21-04-1995
178. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
179. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 09-10-1991
180. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis 08-09-1973
181. Bosruiter  ·  Tringa glareola
182. Tureluur  ·  Tringa totanus
183. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
184. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 12-07-1987
185. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
186. Watersnip  ·  Gallinago gallinago
187. Poelsnip  ·  Gallinago media 22-08-1983

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

188. Vorkstaartplevier  ·  Glareola pratincola 05-11-1987
189. Oosterse Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum 02-08-1997
190. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 09-09-1972
191. Renvogel  ·  Cursorius cursor 04-10-1986

alken  ·  Alcidae

192. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
193. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle 21-08-1975
194. Alk  ·  Alca torda
195. Kleine Alk  ·  Alle alle
196. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 29-07-2012
197. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

198. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus 29-09-1979
199. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
200. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
201. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

202. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
203. Ivoormeeuw  ·  Pagophila eburnea 12-02-1990
204. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
205. Dunbekmeeuw  ·  Chroicocephalus genei 06-05-2006
206. Kleine Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus philadelphia 04-08-1985
207. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
208. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
209. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 21-11-1992
210. Lachmeeuw  ·  Larus atricilla 22-08-1997
211. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 13-06-1987
212. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
213. Reuzenzwartkopmeeuw  ·  Larus ichthyaetus 19-07-1974
214. Stormmeeuw  ·  Larus canus
215. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 19-01-1998
216. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
217. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
218. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
219. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans 15-11-1997
220. Thayers Meeuw  ·  Larus thayeri 12-04-2015
221. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides 07-03-1972
222. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
223. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
224. Brilstern  ·  Onychoprion anaethetus 24-07-1989
225. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
226. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica 31-07-1988
227. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
228. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida 21-05-1979
229. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
230. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
231. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 13-07-1982
232. Visdief  ·  Sterna hirundo
233. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
234. Forsters Stern  ·  Sterna forsteri 14-11-1999
235. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

236. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

237. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 29-03-1998
238. Wespendief  ·  Pernis apivorus
239. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus 09-08-1981
240. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-04-1993
241. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 14-07-2000
242. Schreeuwarend  ·  Clanga pomarina 25-09-2005
243. Bastaardarend  ·  Clanga clanga 01-02-2001
244. Dwergarend  ·  Aquila pennata 14-07-1995
245. Steppearend  ·  Aquila nipalensis 17-01-1984
246. Keizerarend  ·  Aquila heliaca 04-10-2017
247. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 15-01-1979
248. Havikarend  ·  Aquila fasciata 18-09-1995
249. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
250. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
251. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus 15-09-2011
252. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
253. Sperwer  ·  Accipiter nisus
254. Havik  ·  Accipiter gentilis
255. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
256. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
257. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
258. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
259. Buizerd  ·  Buteo buteo
260. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 25-09-2013

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

261. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

262. Sperweruil  ·  Surnia ulula 31-10-2005
263. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 10-02-2008
264. Steenuil  ·  Athene vidalii
265. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 09-04-1974
266. Dwergooruil  ·  Otus scops 24-05-1998
267. Ransuil  ·  Asio otus
268. Velduil  ·  Asio flammeus
269. Bosuil  ·  Strix aluco
270. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 08-03-1992
271. Oehoe  ·  Bubo bubo 14-12-1978

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

272. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

273. Bijeneter  ·  Merops apiaster 07-05-1982
274. Groene Bijeneter  ·  Merops persicus 16-08-2010

scharrelaars  ·  Coraciidae

275. Scharrelaar  ·  Coracias garrulus 22-05-1982

ijsvogels  ·  Alcedinidae

276. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

277. Draaihals  ·  Jynx torquilla
278. Grijskopspecht  ·  Picus canus 28-04-1982
279. Groene Specht  ·  Picus viridis
280. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
281. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius 01-12-1985
282. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
283. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

284. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
285. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
286. Smelleken  ·  Falco columbarius
287. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
288. Sakervalk  ·  Falco cherrug 20-07-2019
289. Giervalk  ·  Falco rusticolus 22-02-1987
290. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

291. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 04-10-1996

wielewalen  ·  Oriolidae

292. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

293. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 19-01-2014
294. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
295. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 05-10-2000
296. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 09-12-1996
297. Langstaartklauwier  ·  Lanius schach 31-10-2011
298. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 24-08-1976
299. Klapekster  ·  Lanius excubitor
300. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 22-09-1994
301. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator 05-05-1977

kraaien  ·  Corvidae

302. Ekster  ·  Pica pica
303. Gaai  ·  Garrulus glandarius
304. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 01-10-1968
305. Kauw  ·  Corvus monedula
306. Daurische Kauw  ·  Corvus dauuricus 09-05-1997
307. Roek  ·  Corvus frugilegus
308. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
309. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
310. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

311. Goudhaan  ·  Regulus regulus
312. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

313. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

314. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
315. Koolmees  ·  Parus major
316. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
317. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
318. Matkop  ·  Poecile montanus
319. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

320. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

321. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
322. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
323. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 03-01-1971
324. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
325. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 30-04-1988
326. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

327. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
328. Rotszwaluw  ·  Ptyonoprogne rupestris 18-11-2006
329. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
330. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
331. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica 27-10-1989

struikzangers  ·  Cettiidae

332. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti 25-03-1973

staartmezen  ·  Aegithalidae

333. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

334. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 22-10-2016
335. Groene Fitis  ·  Phylloscopus nitidus 10-06-2020
336. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 03-12-2013
337. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides 30-08-1996
338. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis 28-09-1997
339. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus 20-01-1975
340. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
341. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 07-12-1982
342. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 18-10-1981
343. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus 01-11-1987
344. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 06-06-1982
345. Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus orientalis 15-05-1983
346. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
347. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
348. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis 18-11-2003
349. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 01-05-1990
350. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

351. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
352. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
353. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria 30-08-1979
354. Woestijngrasmus  ·  Sylvia nana 30-10-1988
355. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 01-02-2007
356. Afrikaanse Woestijngrasmus  ·  Sylvia deserti 27-11-2014
357. Westelijke Orpheusgrasmus  ·  Sylvia hortensis 03-11-2003
358. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
359. Kleine Zwartkop  ·  Sylvia melanocephala 13-05-1983
360. Grasmus  ·  Sylvia communis
361. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 02-10-2014
362. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 07-05-1986
363. Sardijnse Grasmus  ·  Sylvia sarda 21-04-2021
364. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 27-11-1995

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

365. Kleine Sprinkhaanzanger  ·  Locustella lanceolata 04-10-2016
366. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
367. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis 05-06-1983
368. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

369. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
370. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
371. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta 08-06-1987
372. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 02-10-1982
373. Oostelijke Vale Spotvogel  ·  Iduna pallida 21-10-2021
374. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
375. Veldrietzanger  ·  Acrocephalus agricola 05-11-2016
376. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 22-06-1996
377. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
378. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
379. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola 24-04-1978
380. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
381. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon 22-04-2016

graszangers  ·  Cisticolidae

382. Graszanger  ·  Cisticola juncidis 11-06-1974

pestvogels  ·  Bombycillidae

383. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

384. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 13-11-1989

boomklevers  ·  Sittidae

385. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

386. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris 14-10-1972
387. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

388. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spotlijsters  ·  Mimidae

389. Spotlijster  ·  Mimus polyglottos 19-10-1988

spreeuwen  ·  Sturnidae

390. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus 11-10-1986
391. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

392. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

393. Goudlijster  ·  Zoothera aurea 01-10-2004
394. Beflijster  ·  Turdus torquatus
395. Merel  ·  Turdus merula
396. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 03-10-1988
397. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 09-11-2016
398. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 07-01-1996
399. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
400. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
401. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
402. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
403. Roodborstlijster  ·  Turdus migratorius 27-04-2014

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

404. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 26-09-2013
405. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
406. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
407. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia 21-05-1977
408. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
409. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
410. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 15-01-2016
411. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 29-09-1985
412. Perzische Roodborst  ·  Irania gutturalis 02-06-1995
413. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
414. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
415. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 17-05-1998
416. Blauwe Rotslijster  ·  Monticola solitarius 20-09-2003
417. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
418. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 17-05-1996
419. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
420. Paapje  ·  Saxicola rubetra
421. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
422. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 12-10-1977
423. Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola stejnegeri 13-10-2012
424. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
425. Seebohms Tapuit  ·  Oenanthe seebohmi 22-05-2017
426. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 22-10-1996
427. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 06-11-1994
428. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 30-10-2004
429. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 02-06-1996
430. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 28-05-1988

heggenmussen  ·  Prunellidae

431. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris 17-04-1986
432. Heggenmus  ·  Prunella modularis
433. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

434. Huismus  ·  Passer domesticus
435. Italiaanse Mus  ·  Passer italiae 15-04-2022
436. Spaanse Mus  ·  Passer hispaniolensis 05-05-1997
437. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

438. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
439. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
440. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
441. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 16-04-2006
442. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg 02-05-2016
443. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola 05-05-1993
444. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
445. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
446. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
447. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
448. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 25-10-1996
449. Duinpieper  ·  Anthus campestris
450. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni 20-10-1987
451. Boompieper  ·  Anthus trivialis
452. Graspieper  ·  Anthus pratensis
453. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus 19-05-1983
454. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
455. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

456. Keep  ·  Fringilla montifringilla
457. Vink  ·  Fringilla coelebs
458. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
459. Roodmus  ·  Erythrina erythrina 10-06-1983
460. Haakbek  ·  Pinicola enucleator 17-11-2004
461. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
462. Groenling  ·  Chloris chloris
463. Kneu  ·  Linaria cannabina
464. Frater  ·  Linaria flavirostris
465. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
466. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
467. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni 25-11-1975
468. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera 30-04-1984
469. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
470. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus 31-10-1982
471. Putter  ·  Carduelis carduelis
472. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
473. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

474. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
475. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
476. Indigogors  ·  Passerina cyanea 19-06-1983
477. Zanggors  ·  Melospiza melodia 15-02-2022
478. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 27-10-2019
479. Grijze Junco  ·  Junco hyemalis 15-02-2015
480. Bruinkopgors  ·  Emberiza bruniceps 02-06-1995
481. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 27-05-1996
482. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
483. Bruinkeelortolaan  ·  Emberiza caesia 05-05-2013
484. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
485. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 04-05-2011
486. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
487. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 22-10-1994
488. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
489. Wilgengors  ·  Emberiza aureola 29-09-1989
490. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla 02-10-1982
491. Bosgors  ·  Emberiza rustica 28-09-1990
492. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 05-01-2010
493. Noordse Waterlijster  ·  Parkesia noveboracensis 18-09-2010
494. Zwartkopzanger  ·  Setophaga striata 25-10-2020
495. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 13-10-1996

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Arnoud B van den Berg met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Arnoud B van den Berg wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Indische Kievit11
Veldrietzanger23
Reuzenzwartkopmeeuw24
Sakervalk24
Canadese Kraanvogel56
Spotlijster62
Harlekijneend66
Bartrams Ruiter75
Wilgengors88
Brilstern92
Seebohms Tapuit101
Perzische Roodborst107
Groene Fitis110
Groene Bijeneter111
Huisgierzwaluw118
Ivoormeeuw122
Marmereend128
Havikarend138
Stellers Eider147
Daurische Kauw156

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Arnoud B van den Berg niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Killdeerplevier172
Woestijnvink110
Sierlijke Stern99
Afrikaanse Vink74
Aasgier20
Siberische Sprinkhaanzanger19
Brilgrasmus17
Horusgierzwaluw17
Audouins Meeuw15
Kuhls Pijlstormvogel15
Grote Pijlstormvogel13
Daurische Spreeuw6
Kroeskoppelikaan6
Steppehoen6
Stekelstaartgierzwaluw4
Balkanvliegenvanger3
Geelsnavelwouw3
Wilsons Stormvogeltje3
Glanstroepiaal2
Bergkalanderleeuwerik1

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Arnoud B van den Berg per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,1,3,2,5,4,2,4,2,8,0,5,16,9,3,6,5,8,8,7,5,4,3,3,5,8,13,6,8,2,2,1,1,3,5,2,7,2,1,2,4,4,2,4,4,2,9,2,0,8,3,6,2

19681
19711
19723
19732
19745
19754
19762
19774
19782
19798
19815
198216
19839
19843
19856
19865
19878
19888
19897
19905
19914
19923
19933
19945
19958
199613
19976
19988
19992
20002
20011
20021
20033
20045
20052
20067
20072
20081
20092
20104
20114
20122
20134
20144
20152
20169
20172
20198
20203
20216
20222