Ranking van Ted Hoogendoorn
490 soorten + 6 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 24-02-1985
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
4. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
5. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
6. Rotgans  ·  Branta bernicla
7. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
8. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
9. Brandgans  ·  Branta leucopsis
10. Kleine Canadese Gans  ·  Branta hutchinsii 02-01-1998
11. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
12. Ross' Gans  ·  Anser rossii 23-01-1988
13. Grauwe Gans  ·  Anser anser
14. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
15. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
16. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
17. Kolgans  ·  Anser albifrons
18. Dwerggans  ·  Anser erythropus
19. IJseend  ·  Clangula hyemalis
20. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 10-01-1982
21. Eider  ·  Somateria mollissima
22. Stellers Eider  ·  Polysticta stelleri 29-05-1982
23. Brilzee-eend  ·  Melanitta perspicillata 21-11-1982
24. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
25. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
26. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana 09-10-2021
27. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 05-11-2004
28. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
29. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
30. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 01-12-2007
31. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
32. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
33. Harlekijneend  ·  Histrionicus histrionicus 29-12-1982
34. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
35. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
36. Marmereend  ·  Marmaronetta angustirostris 14-08-2004
37. Krooneend  ·  Netta rufina
38. Tafeleend  ·  Aythya ferina
39. Amerikaanse Tafeleend  ·  Aythya americana 02-02-2016
40. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
41. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 20-02-1982
42. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
43. Topper  ·  Aythya marila
44. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 10-12-1994
45. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
46. Slobeend  ·  Spatula clypeata
47. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 03-05-1987
48. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 21-05-2006
49. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 09-02-2002
50. Krakeend  ·  Mareca strepera
51. Smient  ·  Mareca penelope
52. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
53. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
54. Pijlstaart  ·  Anas acuta
55. Wintertaling  ·  Anas crecca
56. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis 03-04-1996

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

57. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
58. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
59. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

60. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

61. Dikbekfuut  ·  Podilymbus podiceps 20-04-1997
62. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
63. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
64. Fuut  ·  Podiceps cristatus
65. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
66. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

67. Holenduif  ·  Columba oenas
68. Houtduif  ·  Columba palumbus
69. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
70. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 22-01-2010
71. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

72. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

73. Alpengierzwaluw  ·  Tachymarptis melba 29-10-1987
74. Huisgierzwaluw  ·  Apus affinis 18-05-2021
75. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 21-10-2006
76. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

77. Kuifkoekoek  ·  Clamator glandarius 29-03-1994
78. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

79. Waterral  ·  Rallus aquaticus
80. Kwartelkoning  ·  Crex crex
81. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
82. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 24-05-1985
83. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
84. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 17-12-2021
85. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
86. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

87. Canadese Kraanvogel  ·  Antigone canadensis 29-09-1991
88. Jufferkraanvogel  ·  Grus virgo 04-05-2021
89. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

90. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 20-02-1983
91. Grote Trap  ·  Otis tarda 14-01-1979

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

92. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
93. Parelduiker  ·  Gavia arctica
94. IJsduiker  ·  Gavia immer
95. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 13-01-1979

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

96. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus
97. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

98. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
99. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
100. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus
101. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

102. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
103. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

104. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 09-12-1987

reigers  ·  Ardeidae

105. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
106. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
107. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
108. Groene Reiger  ·  Butorides virescens 28-04-2006
109. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 17-06-1979
110. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
111. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
112. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
113. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
114. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

115. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
116. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

117. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

118. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 23-01-1999
119. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
120. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

121. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

122. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

123. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
124. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

125. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
126. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
127. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 20-10-1989
128. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 13-09-1991
129. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
130. Killdeerplevier  ·  Charadrius vociferus 04-04-2005
131. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
132. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
133. Indische Kievit  ·  Vanellus indicus 19-06-2019
134. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 28-08-1982
135. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus 22-02-1998
136. Kievit  ·  Vanellus vanellus
137. Kaspische Plevier  ·  Anarhynchus asiaticus 18-10-2009
138. Steppeplevier  ·  Anarhynchus veredus 15-08-2020
139. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii 21-08-1984
140. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

141. Bartrams Ruiter  ·  Bartramia longicauda 28-10-1995
142. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 24-12-2019
143. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
144. Wulp  ·  Numenius arquata
145. Grutto  ·  Limosa limosa
146. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
147. Steenloper  ·  Arenaria interpres
148. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 20-09-1991
149. Kanoet  ·  Calidris canutus
150. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
151. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 16-09-1989
152. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
153. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
154. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 24-07-1998
155. Roodkeelstrandloper  ·  Calidris ruficollis 29-05-1987
156. Taigastrandloper  ·  Calidris subminuta 23-10-2009
157. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
158. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
159. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
160. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
161. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 27-09-1980
162. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
163. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 21-08-1994
164. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
165. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
166. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 16-08-2019
167. Grijze Strandloper  ·  Calidris pusilla 12-06-1989
168. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 06-09-1981
169. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
170. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
171. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
172. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
173. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 30-07-2011
174. Witgat  ·  Tringa ochropus
175. Amerikaanse Bosruiter  ·  Tringa solitaria 14-05-2006
176. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
177. Grote Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca 22-04-1995
178. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
179. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 08-10-1991
180. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
181. Bosruiter  ·  Tringa glareola
182. Tureluur  ·  Tringa totanus
183. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
184. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 12-07-1987
185. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
186. Watersnip  ·  Gallinago gallinago
187. Poelsnip  ·  Gallinago media 31-07-1994

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

188. Vorkstaartplevier  ·  Glareola pratincola 06-11-1987
189. Oosterse Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum 02-08-1997
190. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 21-11-1982
191. Renvogel  ·  Cursorius cursor 04-10-1986

alken  ·  Alcidae

192. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
193. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
194. Alk  ·  Alca torda
195. Kleine Alk  ·  Alle alle
196. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 29-07-2012
197. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

198. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
199. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
200. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
201. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

202. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
203. Ivoormeeuw  ·  Pagophila eburnea 12-02-1990
204. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
205. Dunbekmeeuw  ·  Chroicocephalus genei 06-05-2006
206. Kleine Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus philadelphia 04-08-1985
207. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
208. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
209. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 08-11-1995
210. Lachmeeuw  ·  Larus atricilla 22-08-1997
211. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 13-06-1987
212. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
213. Reuzenzwartkopmeeuw  ·  Larus ichthyaetus 22-09-1974
214. Stormmeeuw  ·  Larus canus
215. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 09-07-1986
216. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
217. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
218. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
219. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
220. Thayers Meeuw  ·  Larus thayeri 12-04-2015
221. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
222. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
223. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
224. Brilstern  ·  Onychoprion anaethetus 04-07-1989
225. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
226. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
227. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
228. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
229. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
230. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
231. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 29-09-1984
232. Visdief  ·  Sterna hirundo
233. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
234. Forsters Stern  ·  Sterna forsteri 02-11-1986
235. Sierlijke Stern  ·  Sterna elegans 09-06-2002
236. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

237. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

238. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 29-03-1998
239. Wespendief  ·  Pernis apivorus
240. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
241. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 03-06-2003
242. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 14-07-2000
243. Schreeuwarend  ·  Clanga pomarina 24-09-2005
244. Bastaardarend  ·  Clanga clanga 17-05-1985
245. Dwergarend  ·  Aquila pennata 14-07-1995
246. Steppearend  ·  Aquila nipalensis 20-01-1984
247. Keizerarend  ·  Aquila heliaca 04-10-2017
248. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 01-02-1981
249. Havikarend  ·  Aquila fasciata 24-04-2020
250. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
251. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
252. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
253. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
254. Sperwer  ·  Accipiter nisus
255. Havik  ·  Accipiter gentilis
256. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
257. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
258. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
259. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
260. Buizerd  ·  Buteo buteo
261. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 09-09-2000

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

262. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

263. Sperweruil  ·  Surnia ulula 31-10-2005
264. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 11-02-2008
265. Steenuil  ·  Athene vidalii
266. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 25-03-1979
267. Dwergooruil  ·  Otus scops 23-05-1998
268. Ransuil  ·  Asio otus
269. Velduil  ·  Asio flammeus
270. Bosuil  ·  Strix aluco
271. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 08-03-1992
272. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

273. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

274. Bijeneter  ·  Merops apiaster

scharrelaars  ·  Coraciidae

275. Scharrelaar  ·  Coracias garrulus 13-06-1997

ijsvogels  ·  Alcedinidae

276. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

277. Draaihals  ·  Jynx torquilla
278. Grijskopspecht  ·  Picus canus 09-05-1981
279. Groene Specht  ·  Picus viridis
280. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
281. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
282. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
283. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

284. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
285. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
286. Smelleken  ·  Falco columbarius
287. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
288. Giervalk  ·  Falco rusticolus 21-02-1987
289. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

290. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 04-10-1996

wielewalen  ·  Oriolidae

291. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

292. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 18-01-2014
293. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
294. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 02-10-2000
295. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 03-10-2000
296. Langstaartklauwier  ·  Lanius schach 31-10-2011
297. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 28-05-1987
298. Klapekster  ·  Lanius excubitor
299. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 28-10-2012
300. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

301. Ekster  ·  Pica pica
302. Gaai  ·  Garrulus glandarius
303. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
304. Kauw  ·  Corvus monedula
305. Daurische Kauw  ·  Corvus dauuricus 05-05-1995
306. Roek  ·  Corvus frugilegus
307. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
308. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
309. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

310. Goudhaan  ·  Regulus regulus
311. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

312. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

313. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
314. Koolmees  ·  Parus major
315. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
316. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
317. Matkop  ·  Poecile montanus
318. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

319. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

320. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
321. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
322. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
323. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
324. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 30-04-1988
325. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

326. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
327. Rotszwaluw  ·  Ptyonoprogne rupestris 17-11-2006
328. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
329. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
330. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

331. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

332. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

333. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 23-10-2016
334. Groene Fitis  ·  Phylloscopus nitidus 10-06-2020
335. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 01-12-2013
336. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
337. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis 28-09-1997
338. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
339. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
340. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 12-02-1983
341. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 11-10-1998
342. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
343. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 06-06-1982
344. Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus orientalis 14-05-2018
345. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
346. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
347. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
348. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 01-05-1990
349. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

350. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
351. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
352. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
353. Woestijngrasmus  ·  Sylvia nana 30-10-1988
354. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 02-11-2006
355. Afrikaanse Woestijngrasmus  ·  Sylvia deserti 04-12-2014
356. Westelijke Orpheusgrasmus  ·  Sylvia hortensis 31-10-2003
357. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
358. Kleine Zwartkop  ·  Sylvia melanocephala 27-05-1993
359. Grasmus  ·  Sylvia communis
360. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 02-10-2014
361. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 06-05-1986
362. Sardijnse Grasmus  ·  Sylvia sarda 21-04-2021
363. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 26-11-1995

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

364. Siberische Sprinkhaanzanger  ·  Locustella certhiola 03-10-2009
365. Kleine Sprinkhaanzanger  ·  Locustella lanceolata 04-10-2016
366. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
367. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
368. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

369. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
370. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
371. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
372. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 09-09-1996
373. Oostelijke Vale Spotvogel  ·  Iduna pallida 21-10-2021
374. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
375. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 23-06-1996
376. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
377. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
378. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
379. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
380. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon 22-04-2016

graszangers  ·  Cisticolidae

381. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

382. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

383. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 13-11-1989

boomklevers  ·  Sittidae

384. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

385. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
386. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

387. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spotlijsters  ·  Mimidae

388. Spotlijster  ·  Mimus polyglottos 19-10-1988

spreeuwen  ·  Sturnidae

389. Daurische Spreeuw  ·  Agropsar sturninus 12-10-2005
390. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
391. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

392. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

393. Goudlijster  ·  Zoothera aurea 01-10-2004
394. Beflijster  ·  Turdus torquatus
395. Merel  ·  Turdus merula
396. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 01-10-1988
397. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 09-11-2016
398. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 07-01-1996
399. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
400. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
401. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
402. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
403. Roodborstlijster  ·  Turdus migratorius 27-04-2014

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

404. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 26-09-2013
405. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
406. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
407. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
408. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
409. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
410. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 16-01-2016
411. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 29-09-1985
412. Perzische Roodborst  ·  Irania gutturalis 04-11-1986
413. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
414. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
415. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 17-05-1998
416. Blauwe Rotslijster  ·  Monticola solitarius 20-09-2003
417. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
418. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 11-05-1985
419. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
420. Paapje  ·  Saxicola rubetra
421. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
422. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 15-10-2000
423. Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola stejnegeri 17-10-2017
424. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
425. Seebohms Tapuit  ·  Oenanthe seebohmi 22-05-2017
426. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 22-10-1996
427. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 24-04-1989
428. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 30-10-2004
429. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 02-06-1996
430. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 24-10-1992

heggenmussen  ·  Prunellidae

431. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris 17-04-1986
432. Heggenmus  ·  Prunella modularis
433. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

434. Huismus  ·  Passer domesticus
435. Italiaanse Mus  ·  Passer italiae 22-04-2022
436. Spaanse Mus  ·  Passer hispaniolensis 05-05-1997
437. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

438. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
439. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
440. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
441. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 22-04-2006
442. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg 02-05-2016
443. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola 25-09-1995
444. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
445. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
446. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
447. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
448. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 26-10-1996
449. Duinpieper  ·  Anthus campestris
450. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni 03-02-1991
451. Boompieper  ·  Anthus trivialis
452. Graspieper  ·  Anthus pratensis
453. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
454. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
455. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

456. Keep  ·  Fringilla montifringilla
457. Vink  ·  Fringilla coelebs
458. Afrikaanse Vink  ·  Fringilla spodiogenys 05-04-2003
459. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
460. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
461. Haakbek  ·  Pinicola enucleator 17-11-2004
462. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
463. Woestijnvink  ·  Bucanetes githagineus 31-05-2003
464. Groenling  ·  Chloris chloris
465. Kneu  ·  Linaria cannabina
466. Frater  ·  Linaria flavirostris
467. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
468. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
469. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni 13-01-1984
470. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera
471. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
472. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus 31-10-1982
473. Putter  ·  Carduelis carduelis
474. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
475. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

476. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
477. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
478. Indigogors  ·  Passerina cyanea 14-03-1989
479. Zanggors  ·  Melospiza melodia 14-02-2022
480. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 28-10-2019
481. Grijze Junco  ·  Junco hyemalis 02-02-2015
482. Bruinkopgors  ·  Emberiza bruniceps 02-06-1995
483. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 27-05-1996
484. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
485. Bruinkeelortolaan  ·  Emberiza caesia 05-05-2013
486. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
487. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 04-05-2011
488. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
489. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 22-10-1994
490. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
491. Wilgengors  ·  Emberiza aureola 28-09-1989
492. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
493. Bosgors  ·  Emberiza rustica
494. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 05-01-2010
495. Zwartkopzanger  ·  Setophaga striata 25-10-2020
496. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 13-10-1996

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ted Hoogendoorn met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ted Hoogendoorn wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Daurische Spreeuw6
Indische Kievit11
Siberische Sprinkhaanzanger19
Reuzenzwartkopmeeuw24
Canadese Kraanvogel56
Spotlijster62
Harlekijneend66
Afrikaanse Vink74
Bartrams Ruiter75
Wilgengors88
Brilstern92
Sierlijke Stern99
Seebohms Tapuit101
Perzische Roodborst107
Groene Fitis110
Woestijnvink110
Huisgierzwaluw118
Ivoormeeuw122
Marmereend128
Havikarend138

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ted Hoogendoorn niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Grijskopkievit302
Noordse Waterlijster208
Groene Bijeneter111
Sakervalk24
Veldrietzanger23
Aasgier20
Brilgrasmus17
Horusgierzwaluw17
Audouins Meeuw15
Kuhls Pijlstormvogel15
Grote Pijlstormvogel13
Kroeskoppelikaan6
Steppehoen6
Stekelstaartgierzwaluw4
Balkanvliegenvanger3
Geelsnavelwouw3
Wilsons Stormvogeltje3
Glanstroepiaal2
Bergkalanderleeuwerik1
Bonte Stern1

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ted Hoogendoorn per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,1,0,0,0,0,4,1,3,9,2,4,6,6,9,5,8,2,5,2,1,5,8,10,6,7,1,5,0,2,5,5,4,8,1,1,3,2,3,2,3,4,2,8,3,1,6,4,6,2

19741
19794
19801
19813
19829
19832
19844
19856
19866
19879
19885
19898
19902
19915
19922
19931
19945
19958
199610
19976
19987
19991
20005
20022
20035
20045
20054
20068
20071
20081
20093
20102
20113
20122
20133
20144
20152
20168
20173
20181
20196
20204
20216
20222