Ranking van Jan van der Laan
0 soorten

Jan van der Laan heeft nog geen ranking ingevuld.

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jan van der Laan met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jan van der Laan wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jan van der Laan niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Blauwe Reiger452
Gierzwaluw452
Houtduif452
Kluut452
Lepelaar452
Meerkoet452
Ooievaar452
Wilde Eend452
Aalscholver451
Bergeend451
Buizerd451
Fuut451
Grauwe Gans451
Grote Zilverreiger451
Kievit451
Knobbelzwaan451
Kokmeeuw451
Krakeend451
Scholekster451
Turkse Tortel451

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jan van der Laan per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0