Ranking van Aart Vink
495 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 07-11-1991
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
4. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
5. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
6. Rotgans  ·  Branta bernicla
7. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
8. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
9. Brandgans  ·  Branta leucopsis
10. Kleine Canadese Gans  ·  Branta hutchinsii 17-12-2003
11. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
12. Ross' Gans  ·  Anser rossii 20-01-1988
13. Grauwe Gans  ·  Anser anser
14. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
15. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
16. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
17. Kolgans  ·  Anser albifrons
18. Dwerggans  ·  Anser erythropus
19. IJseend  ·  Clangula hyemalis
20. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 24-12-1981
21. Eider  ·  Somateria mollissima
22. Stellers Eider  ·  Polysticta stelleri 05-07-1980
23. Brilzee-eend  ·  Melanitta perspicillata 20-11-1982
24. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
25. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
26. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana 22-10-2022
27. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 05-11-2004
28. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
29. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
30. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
31. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
32. Harlekijneend  ·  Histrionicus histrionicus 28-12-1982
33. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
34. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
35. Marmereend  ·  Marmaronetta angustirostris 14-08-2004
36. Krooneend  ·  Netta rufina
37. Grote Tafeleend  ·  Aythya valisineria 01-06-2024
38. Tafeleend  ·  Aythya ferina
39. Amerikaanse Tafeleend  ·  Aythya americana 07-02-2016
40. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
41. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 14-02-1982
42. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
43. Topper  ·  Aythya marila
44. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 24-11-1994
45. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
46. Slobeend  ·  Spatula clypeata
47. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 26-04-1987
48. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 21-05-2006
49. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 22-01-1992
50. Krakeend  ·  Mareca strepera
51. Smient  ·  Mareca penelope
52. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
53. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
54. Pijlstaart  ·  Anas acuta
55. Wintertaling  ·  Anas crecca
56. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

57. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
58. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
59. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

60. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

61. Dikbekfuut  ·  Podilymbus podiceps 19-04-1997
62. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
63. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
64. Fuut  ·  Podiceps cristatus
65. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
66. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

67. Holenduif  ·  Columba oenas
68. Houtduif  ·  Columba palumbus
69. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
70. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 23-01-2010
71. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

72. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

73. Alpengierzwaluw  ·  Tachymarptis melba 08-11-2002
74. Huisgierzwaluw  ·  Apus affinis 18-05-2021
75. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 25-10-2013
76. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

77. Kuifkoekoek  ·  Clamator glandarius 26-03-1994
78. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

79. Waterral  ·  Rallus aquaticus
80. Kwartelkoning  ·  Crex crex
81. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
82. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 24-08-1990
83. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
84. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 17-12-2021
85. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
86. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

87. Canadese Kraanvogel  ·  Antigone canadensis 28-09-1991
88. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

89. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 19-12-1987
90. Grote Trap  ·  Otis tarda 15-12-1981

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

91. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
92. Parelduiker  ·  Gavia arctica
93. IJsduiker  ·  Gavia immer
94. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 30-12-1995

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

95. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus
96. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

97. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
98. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
99. Grote Pijlstormvogel  ·  Ardenna gravis 10-09-2007
100. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus
101. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

102. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
103. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

104. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 08-05-2006

reigers  ·  Ardeidae

105. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
106. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
107. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
108. Groene Reiger  ·  Butorides virescens 28-04-2006
109. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 14-07-1984
110. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
111. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
112. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
113. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
114. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

115. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
116. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

117. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

118. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 23-01-1999
119. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
120. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

121. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

122. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

123. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
124. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

125. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
126. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
127. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 19-10-1989
128. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 18-09-1991
129. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
130. Killdeerplevier  ·  Charadrius vociferus 04-04-2005
131. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
132. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
133. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
134. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 23-08-1992
135. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus 21-02-1998
136. Kievit  ·  Vanellus vanellus
137. Kaspische Plevier  ·  Anarhynchus asiaticus 18-10-2009
138. Steppeplevier  ·  Anarhynchus veredus 15-08-2020
139. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii 18-08-1984
140. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

141. Bartrams Ruiter  ·  Bartramia longicauda 28-10-1995
142. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 24-12-2019
143. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
144. Wulp  ·  Numenius arquata
145. Grutto  ·  Limosa limosa
146. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
147. Steenloper  ·  Arenaria interpres
148. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 19-09-1991
149. Kanoet  ·  Calidris canutus
150. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
151. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 14-09-1989
152. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
153. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
154. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 24-07-1998
155. Roodkeelstrandloper  ·  Calidris ruficollis 29-05-1987
156. Taigastrandloper  ·  Calidris subminuta 23-10-2009
157. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
158. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
159. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
160. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
161. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 31-07-1993
162. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
163. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 19-08-1994
164. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
165. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
166. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 16-08-2019
167. Grijze Strandloper  ·  Calidris pusilla 12-06-1989
168. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 03-09-1981
169. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
170. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
171. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
172. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
173. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 30-07-2011
174. Witgat  ·  Tringa ochropus
175. Amerikaanse Bosruiter  ·  Tringa solitaria 14-05-2006
176. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
177. Grote Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca 21-04-1995
178. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
179. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 07-10-1991
180. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
181. Bosruiter  ·  Tringa glareola
182. Tureluur  ·  Tringa totanus
183. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
184. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 14-08-1991
185. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
186. Watersnip  ·  Gallinago gallinago
187. Poelsnip  ·  Gallinago media 30-07-1994

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

188. Vorkstaartplevier  ·  Glareola pratincola 31-10-1987
189. Oosterse Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum 01-08-1997
190. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 27-08-1981
191. Renvogel  ·  Cursorius cursor 03-10-1986

alken  ·  Alcidae

192. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
193. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
194. Alk  ·  Alca torda
195. Kleine Alk  ·  Alle alle
196. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 29-07-2012
197. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

198. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
199. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
200. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
201. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

202. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
203. Ivoormeeuw  ·  Pagophila eburnea 09-02-1990
204. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
205. Dunbekmeeuw  ·  Chroicocephalus genei 06-05-2006
206. Kleine Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus philadelphia 16-06-1988
207. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
208. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
209. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 21-11-1992
210. Lachmeeuw  ·  Larus atricilla 22-08-1997
211. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 13-06-1987
212. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
213. Reuzenzwartkopmeeuw  ·  Larus ichthyaetus 22-06-1974
214. Stormmeeuw  ·  Larus canus
215. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 18-04-1992
216. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
217. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
218. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
219. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
220. Thayers Meeuw  ·  Larus thayeri 12-04-2015
221. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
222. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
223. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
224. Brilstern  ·  Onychoprion anaethetus 04-07-1989
225. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
226. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
227. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
228. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
229. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
230. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
231. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 28-09-1984
232. Visdief  ·  Sterna hirundo
233. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
234. Forsters Stern  ·  Sterna forsteri 01-11-1986
235. Sierlijke Stern  ·  Sterna elegans 09-06-2002
236. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

237. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

238. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 29-03-1998
239. Wespendief  ·  Pernis apivorus
240. Aasgier  ·  Neophron percnopterus 25-05-2001
241. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
242. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-04-1993
243. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 14-07-2000
244. Schreeuwarend  ·  Clanga pomarina 24-09-2005
245. Bastaardarend  ·  Clanga clanga 23-08-1997
246. Dwergarend  ·  Aquila pennata 13-07-1995
247. Steppearend  ·  Aquila nipalensis 10-01-1984
248. Keizerarend  ·  Aquila heliaca 27-09-2017
249. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 31-12-1978
250. Havikarend  ·  Aquila fasciata 17-09-1995
251. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
252. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
253. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
254. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
255. Sperwer  ·  Accipiter nisus
256. Havik  ·  Accipiter gentilis
257. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
258. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
259. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
260. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
261. Buizerd  ·  Buteo buteo
262. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 09-09-2000

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

263. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

264. Sperweruil  ·  Surnia ulula 31-10-2005
265. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 11-02-2008
266. Steenuil  ·  Athene vidalii
267. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 04-04-1987
268. Dwergooruil  ·  Otus scops 17-05-1998
269. Ransuil  ·  Asio otus
270. Velduil  ·  Asio flammeus
271. Bosuil  ·  Strix aluco
272. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 08-03-1992
273. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

274. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

275. Bijeneter  ·  Merops apiaster
276. Groene Bijeneter  ·  Merops persicus 16-08-2010

scharrelaars  ·  Coraciidae

277. Scharrelaar  ·  Coracias garrulus 13-06-1997

ijsvogels  ·  Alcedinidae

278. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

279. Draaihals  ·  Jynx torquilla
280. Grijskopspecht  ·  Picus canus 08-05-2000
281. Groene Specht  ·  Picus viridis
282. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
283. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
284. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
285. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

286. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
287. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
288. Smelleken  ·  Falco columbarius
289. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
290. Giervalk  ·  Falco rusticolus 24-03-1998
291. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

292. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 03-10-1996

wielewalen  ·  Oriolidae

293. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

294. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 18-01-2014
295. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
296. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 05-10-2000
297. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 04-05-1995
298. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 28-05-1987
299. Klapekster  ·  Lanius excubitor
300. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 04-09-1994
301. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

302. Ekster  ·  Pica pica
303. Gaai  ·  Garrulus glandarius
304. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
305. Kauw  ·  Corvus monedula
306. Daurische Kauw  ·  Corvus dauuricus 04-05-1995
307. Roek  ·  Corvus frugilegus
308. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
309. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
310. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

311. Goudhaan  ·  Regulus regulus
312. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

313. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

314. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
315. Koolmees  ·  Parus major
316. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
317. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
318. Matkop  ·  Poecile montanus
319. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

320. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

321. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
322. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
323. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
324. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
325. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 27-09-1992
326. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

327. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
328. Rotszwaluw  ·  Ptyonoprogne rupestris 18-11-2006
329. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
330. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
331. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

332. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

333. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus 01-01-1990

boszangers  ·  Phylloscopidae

334. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 05-10-2007
335. Groene Fitis  ·  Phylloscopus nitidus 10-06-2020
336. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 30-11-2013
337. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
338. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis 20-09-2001
339. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
340. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
341. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 11-12-1990
342. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 10-10-1998
343. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
344. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 14-05-1982
345. Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus orientalis 14-05-2018
346. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
347. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
348. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
349. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 29-04-1990
350. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

351. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
352. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
353. Afrikaanse Woestijngrasmus  ·  Sylvia deserti 26-11-2014
354. Woestijngrasmus  ·  Sylvia nana 30-10-1988
355. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
356. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 11-01-2009
357. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
358. Westelijke Orpheusgrasmus  ·  Sylvia hortensis 31-10-2003
359. Kleine Zwartkop  ·  Sylvia melanocephala 26-05-1993
360. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 02-10-2014
361. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 09-10-2010
362. Grasmus  ·  Sylvia communis
363. Sardijnse Grasmus  ·  Sylvia sarda 21-04-2021
364. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 26-11-1995

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

365. Kleine Sprinkhaanzanger  ·  Locustella lanceolata 04-10-2016
366. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
367. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
368. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

369. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 06-10-1995
370. Oostelijke Vale Spotvogel  ·  Iduna pallida 22-10-2021
371. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
372. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
373. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
374. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
375. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 20-06-1996
376. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
377. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
378. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
379. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
380. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon 22-04-2016

graszangers  ·  Cisticolidae

381. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

382. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

383. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 13-11-1989

boomklevers  ·  Sittidae

384. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

385. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
386. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

387. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spotlijsters  ·  Mimidae

388. Spotlijster  ·  Mimus polyglottos 16-10-1988

spreeuwen  ·  Sturnidae

389. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
390. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

391. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

392. Goudlijster  ·  Zoothera aurea 01-10-2004
393. Beflijster  ·  Turdus torquatus
394. Merel  ·  Turdus merula
395. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 30-09-1988
396. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 09-11-2016
397. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 04-01-1996
398. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
399. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
400. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
401. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
402. Roodborstlijster  ·  Turdus migratorius 27-04-2014

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

403. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 26-09-2013
404. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
405. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
406. Perzische Roodborst  ·  Irania gutturalis 03-11-1986
407. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
408. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
409. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
410. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 16-01-2016
411. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 29-09-1985
412. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
413. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 16-05-1996
414. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
415. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
416. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
417. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 12-05-1994
418. Blauwe Rotslijster  ·  Monticola solitarius 20-09-2003
419. Paapje  ·  Saxicola rubetra
420. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 14-10-1991
421. Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola stejnegeri 19-10-2012
422. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
423. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
424. Seebohms Tapuit  ·  Oenanthe seebohmi 22-05-2017
425. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 21-10-1996
426. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 08-10-1994
427. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 30-10-2004
428. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 02-06-1996
429. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 23-10-1992

heggenmussen  ·  Prunellidae

430. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris 16-04-1986
431. Heggenmus  ·  Prunella modularis
432. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

433. Huismus  ·  Passer domesticus
434. Spaanse Mus  ·  Passer hispaniolensis 04-05-1997
435. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

436. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
437. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
438. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
439. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 02-05-2004
440. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg 04-05-2016
441. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola 04-05-1993
442. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
443. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
444. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
445. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
446. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 25-10-1996
447. Duinpieper  ·  Anthus campestris
448. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni 01-01-1990
449. Boompieper  ·  Anthus trivialis
450. Graspieper  ·  Anthus pratensis
451. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
452. Siberische Waterpieper  ·  Anthus japonicus 07-02-2023
453. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
454. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

455. Keep  ·  Fringilla montifringilla
456. Vink  ·  Fringilla coelebs
457. Afrikaanse Vink  ·  Fringilla spodiogenys 05-04-2003
458. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
459. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
460. Haakbek  ·  Pinicola enucleator 17-11-2004
461. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
462. Woestijnvink  ·  Bucanetes githagineus 31-05-2003
463. Groenling  ·  Chloris chloris
464. Kneu  ·  Linaria cannabina
465. Frater  ·  Linaria flavirostris
466. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
467. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
468. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
469. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera 28-11-1993
470. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
471. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
472. Putter  ·  Carduelis carduelis
473. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
474. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

475. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
476. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
477. Indigogors  ·  Passerina cyanea 15-03-1989
478. Zanggors  ·  Melospiza melodia 17-02-2022
479. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 27-10-2019
480. Grijze Junco  ·  Junco hyemalis 02-02-2015
481. Bruinkopgors  ·  Emberiza bruniceps 02-06-1995
482. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 26-05-1996
483. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
484. Bruinkeelortolaan  ·  Emberiza caesia 05-05-2013
485. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
486. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 04-05-2011
487. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
488. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 20-10-1994
489. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
490. Wilgengors  ·  Emberiza aureola 17-09-1994
491. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 22-10-2022
492. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
493. Bosgors  ·  Emberiza rustica
494. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 05-01-2010
495. Noordse Waterlijster  ·  Parkesia noveboracensis 19-09-2010
496. Zwartkopzanger  ·  Setophaga striata 25-10-2020
497. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 13-10-1996

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Aart Vink met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Aart Vink wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Pijlstormvogel13
Aasgier20
Reuzenzwartkopmeeuw24
Canadese Kraanvogel56
Spotlijster62
Harlekijneend66
Bartrams Ruiter75
Afrikaanse Vink80
Wilgengors89
Brilstern92
Sierlijke Stern101
Seebohms Tapuit102
Perzische Roodborst107
Woestijnvink110
Huisgierzwaluw121
Ivoormeeuw124
Groene Fitis137
Havikarend138
Marmereend140
Groene Bijeneter146

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Aart Vink niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Langstaartklauwier184
Sakervalk25
Veldrietzanger23
Siberische Sprinkhaanzanger19
Brilgrasmus17
Horusgierzwaluw17
Audouins Meeuw15
Kuhls Pijlstormvogel15
Geelsnavelkoekoek13
Indische Kievit11
Jufferkraanvogel9
Daurische Spreeuw6
Kroeskoppelikaan6
Steppehoen6
Stekelstaartgierzwaluw4
Balkanvliegenvanger3
Wilsons Stormvogeltje3
Glanstroepiaal2
Bergkalanderleeuwerik1
Bobolink1

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Aart Vink per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,4,4,0,4,1,4,7,5,6,6,7,7,5,9,10,9,6,6,1,4,2,2,5,6,3,6,2,1,3,5,2,2,4,4,2,7,2,1,6,3,4,3,1,1

19741
19781
19801
19814
19824
19844
19851
19864
19877
19885
19896
19906
19917
19927
19935
19949
199510
19969
19976
19986
19991
20004
20012
20022
20035
20046
20053
20066
20072
20081
20093
20105
20112
20122
20134
20144
20152
20167
20172
20181
20196
20203
20214
20223
20231
20241