Ranking van Enno Ebels
492 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 16-02-1987
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
4. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
5. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
6. Rotgans  ·  Branta bernicla
7. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans 14-10-1989
8. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
9. Brandgans  ·  Branta leucopsis
10. Kleine Canadese Gans  ·  Branta hutchinsii 09-02-1998
11. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
12. Ross' Gans  ·  Anser rossii 20-01-1988
13. Grauwe Gans  ·  Anser anser
14. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
15. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
16. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
17. Kolgans  ·  Anser albifrons
18. Dwerggans  ·  Anser erythropus
19. IJseend  ·  Clangula hyemalis
20. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 09-01-1982
21. Eider  ·  Somateria mollissima
22. Stellers Eider  ·  Polysticta stelleri 28-01-1987
23. Brilzee-eend  ·  Melanitta perspicillata 20-11-1982
24. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
25. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
26. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana 09-10-2021
27. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 05-11-2004
28. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
29. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
30. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 30-11-2007
31. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
32. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
33. Harlekijneend  ·  Histrionicus histrionicus 28-12-1982
34. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
35. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
36. Marmereend  ·  Marmaronetta angustirostris 14-08-2004
37. Krooneend  ·  Netta rufina
38. Tafeleend  ·  Aythya ferina
39. Amerikaanse Tafeleend  ·  Aythya americana 02-02-2016
40. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
41. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 24-04-1982
42. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
43. Topper  ·  Aythya marila
44. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 24-11-1994
45. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
46. Slobeend  ·  Spatula clypeata
47. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 12-05-1986
48. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 21-05-2006
49. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 22-01-1992
50. Krakeend  ·  Mareca strepera
51. Smient  ·  Mareca penelope
52. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana 13-04-1986
53. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
54. Pijlstaart  ·  Anas acuta
55. Wintertaling  ·  Anas crecca
56. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis 21-11-1990

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

57. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
58. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
59. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

60. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus 21-01-1985

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

61. Dikbekfuut  ·  Podilymbus podiceps 19-04-1997
62. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
63. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
64. Fuut  ·  Podiceps cristatus
65. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
66. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

67. Holenduif  ·  Columba oenas
68. Houtduif  ·  Columba palumbus
69. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
70. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 22-01-2010
71. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

72. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

73. Alpengierzwaluw  ·  Tachymarptis melba 28-10-1987
74. Huisgierzwaluw  ·  Apus affinis 18-05-2021
75. Horusgierzwaluw  ·  Apus horus 27-09-2019
76. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 21-10-2006
77. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

78. Kuifkoekoek  ·  Clamator glandarius 26-03-1994
79. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

80. Waterral  ·  Rallus aquaticus
81. Kwartelkoning  ·  Crex crex
82. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
83. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 21-05-1985
84. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
85. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 17-12-2021
86. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
87. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

88. Canadese Kraanvogel  ·  Antigone canadensis 28-09-1991
89. Jufferkraanvogel  ·  Grus virgo 04-05-2021
90. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

91. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 19-02-1983
92. Grote Trap  ·  Otis tarda 26-12-1984

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

93. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
94. Parelduiker  ·  Gavia arctica
95. IJsduiker  ·  Gavia immer
96. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 10-01-1982

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

97. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus 30-10-1989
98. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

99. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
100. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
101. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus
102. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

103. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
104. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

105. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 29-11-1987

reigers  ·  Ardeidae

106. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
107. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
108. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
109. Groene Reiger  ·  Butorides virescens 25-04-2006
110. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 14-07-1984
111. Koereiger  ·  Bubulcus ibis 31-10-1982
112. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
113. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
114. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
115. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

116. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
117. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus 13-05-1983

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

118. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

119. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 23-01-1999
120. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
121. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

122. Griel  ·  Burhinus oedicnemus 04-09-1982

scholeksters  ·  Haematopodidae

123. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

124. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
125. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

126. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
127. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
128. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 19-10-1989
129. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 13-09-1991
130. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
131. Killdeerplevier  ·  Charadrius vociferus 04-04-2005
132. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
133. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
134. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
135. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 21-08-1982
136. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus 21-02-1998
137. Kievit  ·  Vanellus vanellus
138. Kaspische Plevier  ·  Anarhynchus asiaticus 18-10-2009
139. Steppeplevier  ·  Anarhynchus veredus 15-08-2020
140. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii 18-08-1984
141. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

142. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 23-12-2019
143. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
144. Wulp  ·  Numenius arquata
145. Grutto  ·  Limosa limosa
146. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
147. Steenloper  ·  Arenaria interpres
148. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 19-09-1991
149. Kanoet  ·  Calidris canutus
150. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
151. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 14-09-1989
152. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
153. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
154. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 24-07-1998
155. Roodkeelstrandloper  ·  Calidris ruficollis 29-05-1987
156. Taigastrandloper  ·  Calidris subminuta 23-10-2009
157. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
158. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
159. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
160. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
161. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 31-07-1993
162. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
163. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 13-08-1996
164. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis 12-06-1993
165. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos 27-09-1987
166. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 16-08-2019
167. Grijze Strandloper  ·  Calidris pusilla 12-06-1989
168. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 20-07-1985
169. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
170. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
171. Terekruiter  ·  Xenus cinereus 01-06-1985
172. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
173. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 30-07-2011
174. Witgat  ·  Tringa ochropus
175. Amerikaanse Bosruiter  ·  Tringa solitaria 14-05-2006
176. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
177. Grote Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca 21-04-1995
178. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
179. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 07-10-1991
180. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis 26-04-1984
181. Bosruiter  ·  Tringa glareola
182. Tureluur  ·  Tringa totanus
183. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
184. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 11-07-1987
185. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
186. Watersnip  ·  Gallinago gallinago
187. Poelsnip  ·  Gallinago media 20-08-1983

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

188. Vorkstaartplevier  ·  Glareola pratincola 31-10-1987
189. Oosterse Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum 08-09-2014
190. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 21-11-1982
191. Renvogel  ·  Cursorius cursor 03-10-1986

alken  ·  Alcidae

192. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
193. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle 30-09-1986
194. Alk  ·  Alca torda
195. Kleine Alk  ·  Alle alle
196. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 11-08-2012
197. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

198. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus 10-09-1984
199. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
200. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
201. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

202. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
203. Ivoormeeuw  ·  Pagophila eburnea 09-02-1990
204. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
205. Dunbekmeeuw  ·  Chroicocephalus genei 06-05-2006
206. Kleine Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus philadelphia 04-08-1985
207. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
208. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
209. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 21-11-1992
210. Lachmeeuw  ·  Larus atricilla 22-08-1997
211. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 13-06-1987
212. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
213. Stormmeeuw  ·  Larus canus
214. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 06-07-1986
215. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
216. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
217. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
218. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
219. Thayers Meeuw  ·  Larus thayeri 12-04-2015
220. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
221. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
222. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
223. Brilstern  ·  Onychoprion anaethetus 04-07-1989
224. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
225. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica 10-08-1987
226. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
227. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida 29-05-1987
228. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
229. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
230. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 28-09-1984
231. Visdief  ·  Sterna hirundo
232. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
233. Forsters Stern  ·  Sterna forsteri 01-11-1986
234. Sierlijke Stern  ·  Sterna elegans 09-06-2002
235. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

236. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

237. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 29-03-1998
238. Wespendief  ·  Pernis apivorus
239. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus 15-07-1996
240. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-04-1993
241. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 14-07-2000
242. Schreeuwarend  ·  Clanga pomarina 15-11-1984
243. Bastaardarend  ·  Clanga clanga 17-05-1985
244. Dwergarend  ·  Aquila pennata 13-07-1995
245. Steppearend  ·  Aquila nipalensis 22-05-2020
246. Keizerarend  ·  Aquila heliaca 04-10-2017
247. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 16-01-1981
248. Havikarend  ·  Aquila fasciata 17-09-1995
249. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
250. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
251. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus 25-04-1985
252. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
253. Sperwer  ·  Accipiter nisus
254. Havik  ·  Accipiter gentilis
255. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
256. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
257. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
258. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
259. Buizerd  ·  Buteo buteo
260. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 09-09-2000

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

261. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

262. Sperweruil  ·  Surnia ulula 31-10-2005
263. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 10-02-2008
264. Steenuil  ·  Athene vidalii
265. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 20-06-1985
266. Dwergooruil  ·  Otus scops 17-05-1998
267. Ransuil  ·  Asio otus
268. Velduil  ·  Asio flammeus
269. Bosuil  ·  Strix aluco
270. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 08-03-1992
271. Oehoe  ·  Bubo bubo 04-02-1988

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

272. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

273. Bijeneter  ·  Merops apiaster 26-06-1983
274. Groene Bijeneter  ·  Merops persicus 16-08-2010

scharrelaars  ·  Coraciidae

275. Scharrelaar  ·  Coracias garrulus 13-06-1997

ijsvogels  ·  Alcedinidae

276. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

277. Draaihals  ·  Jynx torquilla
278. Grijskopspecht  ·  Picus canus 08-05-2000
279. Groene Specht  ·  Picus viridis
280. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
281. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius 01-12-1985
282. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
283. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

284. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
285. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
286. Smelleken  ·  Falco columbarius
287. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
288. Sakervalk  ·  Falco cherrug 20-07-2019
289. Giervalk  ·  Falco rusticolus 27-01-1987
290. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

291. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 03-10-1996

wielewalen  ·  Oriolidae

292. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

293. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 18-01-2014
294. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
295. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 05-10-2000
296. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 01-10-2000
297. Langstaartklauwier  ·  Lanius schach 31-10-2011
298. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 29-05-1989
299. Klapekster  ·  Lanius excubitor
300. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 10-09-1994
301. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator 24-09-1983

kraaien  ·  Corvidae

302. Ekster  ·  Pica pica
303. Gaai  ·  Garrulus glandarius
304. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
305. Kauw  ·  Corvus monedula
306. Daurische Kauw  ·  Corvus dauuricus 04-05-1995
307. Roek  ·  Corvus frugilegus
308. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
309. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
310. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

311. Goudhaan  ·  Regulus regulus
312. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

313. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

314. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
315. Koolmees  ·  Parus major
316. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
317. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
318. Matkop  ·  Poecile montanus
319. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

320. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

321. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
322. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
323. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
324. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
325. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 03-05-1986
326. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

327. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
328. Rotszwaluw  ·  Ptyonoprogne rupestris 18-11-2006
329. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
330. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
331. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica 27-10-1989

struikzangers  ·  Cettiidae

332. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti 02-05-1989

staartmezen  ·  Aegithalidae

333. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

334. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 05-10-2007
335. Groene Fitis  ·  Phylloscopus nitidus 10-06-2020
336. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 30-11-2013
337. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides 02-09-1986
338. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis 20-09-2001
339. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
340. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
341. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 07-12-1982
342. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 11-10-1996
343. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
344. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 06-05-1988
345. Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus orientalis 14-05-2018
346. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
347. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
348. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis 14-10-1989
349. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 29-04-1990
350. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

351. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
352. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
353. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria 10-09-1990
354. Woestijngrasmus  ·  Sylvia nana 30-10-1988
355. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 31-12-2005
356. Afrikaanse Woestijngrasmus  ·  Sylvia deserti 26-11-2014
357. Westelijke Orpheusgrasmus  ·  Sylvia hortensis 31-10-2003
358. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
359. Kleine Zwartkop  ·  Sylvia melanocephala 13-05-1983
360. Grasmus  ·  Sylvia communis
361. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 02-10-2014
362. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 06-05-1986
363. Sardijnse Grasmus  ·  Sylvia sarda 21-04-2021
364. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 26-11-1995

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

365. Kleine Sprinkhaanzanger  ·  Locustella lanceolata 04-10-2016
366. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
367. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis 04-06-1983
368. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

369. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
370. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
371. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta 08-06-1987
372. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 31-08-1996
373. Oostelijke Vale Spotvogel  ·  Iduna pallida 21-10-2021
374. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
375. Veldrietzanger  ·  Acrocephalus agricola 18-09-1994
376. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 20-06-1996
377. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
378. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
379. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola 28-08-1983
380. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
381. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon 22-04-2016

graszangers  ·  Cisticolidae

382. Graszanger  ·  Cisticola juncidis 22-07-1983

pestvogels  ·  Bombycillidae

383. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

384. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 13-11-1989

boomklevers  ·  Sittidae

385. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

386. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris 05-11-1986
387. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

388. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spotlijsters  ·  Mimidae

389. Spotlijster  ·  Mimus polyglottos 16-10-1988

spreeuwen  ·  Sturnidae

390. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus 03-06-1984
391. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

392. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

393. Goudlijster  ·  Zoothera aurea 01-10-2004
394. Beflijster  ·  Turdus torquatus
395. Merel  ·  Turdus merula
396. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 30-09-1988
397. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 09-11-2016
398. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 04-01-1996
399. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
400. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
401. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
402. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
403. Roodborstlijster  ·  Turdus migratorius 27-04-2014

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

404. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 26-09-2013
405. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
406. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
407. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia 22-05-1988
408. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
409. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
410. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 16-01-2016
411. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 03-01-2007
412. Perzische Roodborst  ·  Irania gutturalis 03-11-1986
413. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
414. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
415. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 12-05-1994
416. Blauwe Rotslijster  ·  Monticola solitarius 20-09-2003
417. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
418. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 10-05-1985
419. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
420. Paapje  ·  Saxicola rubetra
421. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
422. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 14-10-1991
423. Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola stejnegeri 17-10-2017
424. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
425. Seebohms Tapuit  ·  Oenanthe seebohmi 22-05-2017
426. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 21-10-1996
427. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 08-10-1994
428. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 30-10-2004
429. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 02-06-1996
430. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 28-05-1988

heggenmussen  ·  Prunellidae

431. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris 16-04-1986
432. Heggenmus  ·  Prunella modularis
433. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

434. Huismus  ·  Passer domesticus
435. Spaanse Mus  ·  Passer hispaniolensis 04-05-1997
436. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

437. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
438. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
439. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
440. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 02-05-2004
441. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg 02-05-2016
442. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola 04-05-1993
443. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
444. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
445. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
446. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
447. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 25-10-1996
448. Duinpieper  ·  Anthus campestris
449. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni 20-10-1987
450. Boompieper  ·  Anthus trivialis
451. Graspieper  ·  Anthus pratensis
452. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus 17-05-1985
453. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
454. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

455. Keep  ·  Fringilla montifringilla
456. Vink  ·  Fringilla coelebs
457. Afrikaanse Vink  ·  Fringilla spodiogenys 05-04-2003
458. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
459. Roodmus  ·  Erythrina erythrina 10-06-1983
460. Haakbek  ·  Pinicola enucleator 17-11-2004
461. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
462. Woestijnvink  ·  Bucanetes githagineus 31-05-2003
463. Groenling  ·  Chloris chloris
464. Kneu  ·  Linaria cannabina
465. Frater  ·  Linaria flavirostris
466. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
467. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
468. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni 09-01-1984
469. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera 09-04-1984
470. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
471. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus 16-09-1982
472. Putter  ·  Carduelis carduelis
473. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
474. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

475. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
476. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
477. Indigogors  ·  Passerina cyanea 10-03-1989
478. Zanggors  ·  Melospiza melodia 30-04-2006
479. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 28-10-2019
480. Grijze Junco  ·  Junco hyemalis 02-02-2015
481. Bruinkopgors  ·  Emberiza bruniceps 02-06-1995
482. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 05-05-1997
483. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
484. Bruinkeelortolaan  ·  Emberiza caesia 05-05-2013
485. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
486. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 20-04-2018
487. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
488. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 20-10-1994
489. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
490. Wilgengors  ·  Emberiza aureola 27-09-1989
491. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla 16-10-1986
492. Bosgors  ·  Emberiza rustica 27-09-1990
493. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 05-01-2010
494. Noordse Waterlijster  ·  Parkesia noveboracensis 19-09-2010
495. Zwartkopzanger  ·  Setophaga striata 25-10-2020
496. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 13-10-1996

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Enno Ebels met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Enno Ebels wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Veldrietzanger23
Sakervalk24
Canadese Kraanvogel56
Spotlijster62
Harlekijneend66
Afrikaanse Vink75
Wilgengors88
Brilstern92
Sierlijke Stern99
Seebohms Tapuit101
Perzische Roodborst107
Groene Fitis110
Woestijnvink110
Groene Bijeneter111
Huisgierzwaluw118
Ivoormeeuw122
Marmereend128
Havikarend137
Stellers Eider147
Daurische Kauw156

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Enno Ebels niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Italiaanse Mus245
Bartrams Ruiter75
Reuzenzwartkopmeeuw24
Aasgier20
Siberische Sprinkhaanzanger19
Brilgrasmus17
Audouins Meeuw15
Kuhls Pijlstormvogel15
Grote Pijlstormvogel13
Indische Kievit11
Daurische Spreeuw6
Kroeskoppelikaan6
Steppehoen6
Stekelstaartgierzwaluw4
Balkanvliegenvanger3
Geelsnavelwouw3
Wilsons Stormvogeltje3
Glanstroepiaal2
Bergkalanderleeuwerik1
Bonte Stern1

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Enno Ebels per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,11,10,10,11,13,14,8,13,5,5,3,4,7,6,11,5,5,1,5,1,1,4,6,3,7,3,1,2,4,2,1,3,5,2,7,3,2,8,4,6,0

19811
198211
198310
198410
198511
198613
198714
19888
198913
19905
19915
19923
19934
19947
19956
199611
19975
19985
19991
20005
20011
20021
20034
20046
20053
20067
20073
20081
20092
20104
20112
20121
20133
20145
20152
20167
20173
20182
20198
20204
20216