Ranking van Aron Sinke
271 soorten + 8 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-01-2018
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 10-04-2018
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 06-11-2018
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 05-01-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Zomertaling  ·  Anas querquedula
32. Slobeend  ·  Anas clypeata
33. Krakeend  ·  Anas strepera
34. Smient  ·  Anas penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
39. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
49. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 25-01-2019
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Kwartelkoning  ·  Crex crex
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

60. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 19-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. Parelduiker  ·  Gavia arctica
63. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

64. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

65. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
66. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

67. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
68. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
69. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
75. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

76. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

77. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
78. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

79. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

80. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
81. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

82. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
83. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
84. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
85. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
86. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 23-07-2018
87. Kievit  ·  Vanellus vanellus
88. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

89. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
90. Wulp  ·  Numenius arquata
91. Grutto  ·  Limosa limosa
92. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
93. Steenloper  ·  Arenaria interpres
94. Kanoet  ·  Calidris canutus
95. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
96. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
97. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
98. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
99. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
100. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
101. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
102. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
103. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
104. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
105. Witgat  ·  Tringa ochropus
106. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
107. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
108. Bosruiter  ·  Tringa glareola
109. Tureluur  ·  Tringa totanus
110. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
111. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
112. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

113. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
114. Alk  ·  Alca torda
115. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

116. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
117. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
118. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
119. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 04-02-2018
120. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
121. Stormmeeuw  ·  Larus canus
122. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
123. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
124. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
125. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
126. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
127. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
128. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
129. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
130. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
131. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
132. Visdief  ·  Sterna hirundo
133. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
134. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

135. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

136. Wespendief  ·  Pernis apivorus
137. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
138. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
139. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
140. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
141. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
142. Sperwer  ·  Accipiter nisus
143. Havik  ·  Accipiter gentilis
144. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
145. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
146. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
147. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
148. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

149. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

150. Steenuil  ·  Athene vidalii
151. Ransuil  ·  Asio otus
152. Velduil  ·  Asio flammeus
153. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

154. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

155. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

156. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

157. Draaihals  ·  Jynx torquilla
158. Groene Specht  ·  Picus viridis
159. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
160. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
161. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
162. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

163. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
164. Smelleken  ·  Falco columbarius
165. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
166. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

167. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

168. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
169. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

170. Ekster  ·  Pica pica
171. Gaai  ·  Garrulus glandarius
172. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
173. Kauw  ·  Corvus monedula
174. Roek  ·  Corvus frugilegus
175. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
176. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
177. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

178. Goudhaan  ·  Regulus regulus
179. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

180. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
181. Koolmees  ·  Parus major
182. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
183. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
184. Matkop  ·  Poecile montanus
185. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

186. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

187. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
188. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
189. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

190. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
191. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
192. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

193. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

194. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

195. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
196. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
197. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
198. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
199. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
200. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
201. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

202. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
203. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
204. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
205. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
206. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 03-05-2016
207. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

208. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
209. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
210. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

211. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
212. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
213. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
214. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
215. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

216. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

217. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

218. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

219. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
220. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

221. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

222. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
223. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

224. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

225. Beflijster  ·  Turdus torquatus
226. Merel  ·  Turdus merula
227. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
228. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
229. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
230. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
231. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
232. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
233. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
234. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
235. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
236. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
237. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 14-05-2018
238. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
239. Paapje  ·  Saxicola rubetra
240. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
241. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
242. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 22-11-2017
243. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 13-04-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

244. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

245. Huismus  ·  Passer domesticus
246. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

247. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
248. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
249. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
250. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 04-05-2018
251. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
252. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
253. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
254. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
255. Boompieper  ·  Anthus trivialis
256. Graspieper  ·  Anthus pratensis
257. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
258. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
259. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

260. Keep  ·  Fringilla montifringilla
261. Vink  ·  Fringilla coelebs
262. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
263. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
264. Groenling  ·  Chloris chloris
265. Kneu  ·  Linaria cannabina
266. Frater  ·  Linaria flavirostris
267. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
268. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
269. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
270. Putter  ·  Carduelis carduelis
271. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
272. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

273. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
274. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
275. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
276. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 20-04-2018
277. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
278. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
279. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Aron Sinke met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Aron Sinke wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bosgors264
Balkanbaardgrasmus288
Cirlgors297
Withalsvliegenvanger322
Grauwe Fitis364
Vaal Stormvogeltje369
Koningseider370
Ross' Meeuw370
Sperwergrasmus370
Graszanger374
Notenkraker375
Ortolaan376
Roodkeelpieper377
Korhoen380
Orpheusspotvogel380
Woestijntapuit380
Krekelzanger381
Bruine Boszanger383
Humes Bladkoning383
Bijeneter384

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Aron Sinke niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Morinelplevier398
Grauwe Franjepoot397
Zwarte Rotgans395
Flamingo394
Grote Karekiet394
Witbuikrotgans394
Rosse Franjepoot393
Witoogeend393
Grote Jager392
Kleine Jager392
Reuzenstern392
Grauwe Gors390
Roodpootvalk390
Oehoe389
Grote Kruisbek388
Poelruiter388
Middelste Jager387
Roodmus387
Dwerggors386
Witvleugelstern386

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Aron Sinke per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,9,3

20161
20171
20189
20193

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.