Ranking van Aron Sinke
279 soorten + 7 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-01-2018
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 10-04-2018
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 06-11-2018
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 05-01-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
39. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
49. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 25-01-2019
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Kwartelkoning  ·  Crex crex
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

60. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 19-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. Parelduiker  ·  Gavia arctica
63. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

64. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

65. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
66. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

67. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
68. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
69. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
75. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

76. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

77. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 06-06-2019
78. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
86. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
87. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 23-07-2018
88. Kievit  ·  Vanellus vanellus
89. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

90. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
91. Wulp  ·  Numenius arquata
92. Grutto  ·  Limosa limosa
93. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
94. Steenloper  ·  Arenaria interpres
95. Kanoet  ·  Calidris canutus
96. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
97. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
98. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
99. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
100. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
101. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
102. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
103. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
104. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
105. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
106. Witgat  ·  Tringa ochropus
107. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
108. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
109. Bosruiter  ·  Tringa glareola
110. Tureluur  ·  Tringa totanus
111. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
112. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
113. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

114. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
115. Alk  ·  Alca torda
116. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

117. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
118. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
119. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
120. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 04-02-2018
121. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
122. Stormmeeuw  ·  Larus canus
123. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
124. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
125. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
126. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
127. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
128. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
129. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
130. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
131. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
132. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
133. Visdief  ·  Sterna hirundo
134. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
135. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

136. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

137. Wespendief  ·  Pernis apivorus
138. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
139. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
140. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
141. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
142. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
143. Sperwer  ·  Accipiter nisus
144. Havik  ·  Accipiter gentilis
145. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
146. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
147. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
148. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
149. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

150. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

151. Steenuil  ·  Athene vidalii
152. Ransuil  ·  Asio otus
153. Velduil  ·  Asio flammeus
154. Bosuil  ·  Strix aluco
155. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

156. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

157. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

158. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

159. Draaihals  ·  Jynx torquilla
160. Groene Specht  ·  Picus viridis
161. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
162. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
163. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
164. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

165. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
166. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
167. Smelleken  ·  Falco columbarius
168. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
169. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

170. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

171. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
172. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

173. Ekster  ·  Pica pica
174. Gaai  ·  Garrulus glandarius
175. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 20-11-2018
176. Kauw  ·  Corvus monedula
177. Roek  ·  Corvus frugilegus
178. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
179. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
180. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

181. Goudhaan  ·  Regulus regulus
182. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

183. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
184. Koolmees  ·  Parus major
185. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
186. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
187. Matkop  ·  Poecile montanus
188. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

189. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

190. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
191. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
192. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

193. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
194. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
195. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

196. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

197. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

198. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
199. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
200. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
201. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
202. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
203. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
204. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
205. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 05-09-2018
206. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

207. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
208. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
209. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
210. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
211. Grasmus  ·  Sylvia communis
212. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 03-05-2016

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

213. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
214. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
215. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

216. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
217. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
218. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
219. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
220. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

221. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

222. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

223. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

224. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
225. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

226. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

227. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
228. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

229. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

230. Beflijster  ·  Turdus torquatus
231. Merel  ·  Turdus merula
232. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 19-02-2019
233. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
234. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
235. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
236. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
237. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
238. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
239. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
240. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
241. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
242. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
243. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 14-05-2018
244. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
245. Paapje  ·  Saxicola rubetra
246. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
247. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
248. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 22-11-2017
249. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 13-04-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

250. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

251. Huismus  ·  Passer domesticus
252. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

253. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
254. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
255. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
256. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 04-05-2018
257. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
258. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
259. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
260. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
261. Boompieper  ·  Anthus trivialis
262. Graspieper  ·  Anthus pratensis
263. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
264. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
265. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

266. Keep  ·  Fringilla montifringilla
267. Vink  ·  Fringilla coelebs
268. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
269. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
270. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
271. Groenling  ·  Chloris chloris
272. Kneu  ·  Linaria cannabina
273. Frater  ·  Linaria flavirostris
274. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
275. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
276. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
277. Putter  ·  Carduelis carduelis
278. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
279. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

280. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
281. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
282. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
283. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 20-04-2018
284. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
285. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
286. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Aron Sinke met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Aron Sinke wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bosgors267
Balkanbaardgrasmus293
Witkeelkwikstaart293
Oostelijke Blonde Tapuit295
Kokardezaagbek305
Cirlgors310
Withalsvliegenvanger333
Zwartkeellijster362
Grauwe Fitis373
Sperwergrasmus376
Ross' Meeuw377
Vaal Stormvogeltje380
Koningseider381
Roodkeelpieper386
Graszanger388
Ortolaan389
Kleine Trap390
Woestijntapuit390
Bruine Boszanger392
Korhoen392

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Aron Sinke niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Morinelplevier411
Grauwe Franjepoot408
Grote Karekiet408
Witoogeend407
Flamingo406
Kleine Jager405
Zwarte Rotgans405
Grote Jager404
Rosse Franjepoot404
Witbuikrotgans404
Grauwe Gors402
Poelruiter402
Reuzenstern402
Woudaap399
Grote Kruisbek398
Middelste Jager398
Witvleugelstern398
Breedbekstrandloper397
Dwerggors397
Roodkopklauwier396

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Aron Sinke per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,11,5

20161
20171
201811
20195

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.