Ranking van Aron Sinke
268 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-01-2018
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 10-04-2018
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 06-11-2018
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Zomertaling  ·  Anas querquedula
30. Slobeend  ·  Anas clypeata
31. Krakeend  ·  Anas strepera
32. Smient  ·  Anas penelope
33. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
34. Pijlstaart  ·  Anas acuta
35. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

36. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
37. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
38. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

39. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
40. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
41. Fuut  ·  Podiceps cristatus
42. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
43. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

44. Holenduif  ·  Columba oenas
45. Houtduif  ·  Columba palumbus
46. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

48. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

49. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

50. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

51. Waterral  ·  Rallus aquaticus
52. Kwartelkoning  ·  Crex crex
53. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
54. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
55. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

56. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

57. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
58. Parelduiker  ·  Gavia arctica
59. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

60. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
62. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
65. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
66. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
67. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
68. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
69. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

70. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
71. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

72. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

73. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
74. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
81. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
82. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 23-07-2018
83. Kievit  ·  Vanellus vanellus
84. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

85. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
86. Wulp  ·  Numenius arquata
87. Grutto  ·  Limosa limosa
88. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
89. Steenloper  ·  Arenaria interpres
90. Kanoet  ·  Calidris canutus
91. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
92. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
93. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
94. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
95. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
96. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
97. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
98. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
99. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
100. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
101. Witgat  ·  Tringa ochropus
102. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
103. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
104. Bosruiter  ·  Tringa glareola
105. Tureluur  ·  Tringa totanus
106. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
107. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
108. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

109. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
110. Alk  ·  Alca torda
111. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

112. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
113. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
114. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
115. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 04-02-2018
116. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
117. Stormmeeuw  ·  Larus canus
118. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
119. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
120. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
121. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
122. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
123. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
124. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
125. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
126. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
127. Visdief  ·  Sterna hirundo
128. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
129. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

130. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

131. Wespendief  ·  Pernis apivorus
132. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
133. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
134. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
135. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
136. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
137. Sperwer  ·  Accipiter nisus
138. Havik  ·  Accipiter gentilis
139. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
140. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
141. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
142. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
143. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

144. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

145. Steenuil  ·  Athene vidalii
146. Ransuil  ·  Asio otus
147. Velduil  ·  Asio flammeus
148. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

149. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

150. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

151. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

152. Draaihals  ·  Jynx torquilla
153. Groene Specht  ·  Picus viridis
154. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
155. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
156. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
157. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

158. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
159. Smelleken  ·  Falco columbarius
160. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
161. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

162. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

163. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
164. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

165. Ekster  ·  Pica pica
166. Gaai  ·  Garrulus glandarius
167. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
168. Kauw  ·  Corvus monedula
169. Roek  ·  Corvus frugilegus
170. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
171. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
172. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

173. Goudhaan  ·  Regulus regulus
174. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

175. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
176. Koolmees  ·  Parus major
177. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
178. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
179. Matkop  ·  Poecile montanus
180. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

181. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

182. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
183. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
184. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

185. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
186. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
187. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

188. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

189. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

190. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
191. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
192. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
193. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
194. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
195. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

196. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
197. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
198. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
199. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
200. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 03-05-2016
201. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

202. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
203. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
204. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

205. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
206. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
207. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
208. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
209. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

210. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

211. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

212. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

213. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
214. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

215. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

216. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
217. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

218. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

219. Beflijster  ·  Turdus torquatus
220. Merel  ·  Turdus merula
221. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
222. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
223. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
224. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
225. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
226. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
227. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
228. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
229. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
230. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
231. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 14-05-2018
232. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
233. Paapje  ·  Saxicola rubetra
234. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
235. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
236. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 22-11-2017
237. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 13-04-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

238. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

239. Huismus  ·  Passer domesticus
240. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

241. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
242. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
243. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
244. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 04-05-2018
245. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
246. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
247. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
248. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
249. Boompieper  ·  Anthus trivialis
250. Graspieper  ·  Anthus pratensis
251. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
252. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
253. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

254. Keep  ·  Fringilla montifringilla
255. Vink  ·  Fringilla coelebs
256. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
257. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
258. Groenling  ·  Chloris chloris
259. Kneu  ·  Linaria cannabina
260. Frater  ·  Linaria flavirostris
261. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
262. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
263. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
264. Putter  ·  Carduelis carduelis
265. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
266. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

267. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
268. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
269. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
270. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 20-04-2018
271. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
272. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
273. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Aron Sinke met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Aron Sinke wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bosgors264
Balkanbaardgrasmus286
Cirlgors294
Withalsvliegenvanger320
Grauwe Fitis361
Vaal Stormvogeltje365
Koningseider366
Ross' Meeuw367
Sperwergrasmus367
Notenkraker369
Graszanger370
Ortolaan372
Roodkeelpieper373
Bruine Boszanger376
Korhoen376
Krekelzanger377
Woestijntapuit377
Orpheusspotvogel378
Taigaboomkruiper380
Bijeneter381

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Aron Sinke niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Morinelplevier394
Grauwe Franjepoot393
Zwarte Rotgans391
Flamingo390
Grote Karekiet390
Witbuikrotgans390
Grote Burgemeester389
Rosse Franjepoot389
Witoogeend389
Grote Jager388
Kleine Jager388
Reuzenstern388
Dwerggans387
Poelruiter386
Roodpootvalk386
Grote Kruisbek384
Oehoe384
Dwerggors383
Middelste Jager383
Roodmus383

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Aron Sinke per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,9

20161
20171
20189

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.