Ranking van Johan van Weeghel
277 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 31-07-2023
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
4. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
5. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
6. Rotgans  ·  Branta bernicla
7. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
8. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
9. Brandgans  ·  Branta leucopsis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
13. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
14. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
15. Kolgans  ·  Anser albifrons
16. Dwerggans  ·  Anser erythropus
17. IJseend  ·  Clangula hyemalis
18. Eider  ·  Somateria mollissima
19. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
20. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
21. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
22. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
23. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
24. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
25. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
26. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
27. Krooneend  ·  Netta rufina
28. Tafeleend  ·  Aythya ferina
29. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
30. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 17-03-2023
31. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
32. Topper  ·  Aythya marila
33. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 05-07-2023
34. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
35. Slobeend  ·  Spatula clypeata
36. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 16-03-2022
37. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 16-04-2023
38. Krakeend  ·  Mareca strepera
39. Smient  ·  Mareca penelope
40. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
41. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
42. Pijlstaart  ·  Anas acuta
43. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

44. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

45. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

46. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
47. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
48. Fuut  ·  Podiceps cristatus
49. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
50. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

51. Holenduif  ·  Columba oenas
52. Houtduif  ·  Columba palumbus
53. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

54. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

55. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

56. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

57. Waterral  ·  Rallus aquaticus
58. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
59. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 24-01-2022
60. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
61. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

62. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

63. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
64. IJsduiker  ·  Gavia immer
65. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 23-01-2022

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

66. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

67. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
68. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

69. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
70. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

71. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
72. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
73. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
74. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
75. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
76. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
77. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
78. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
79. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

80. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
81. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

82. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

83. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
84. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

85. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

86. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

87. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
88. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

89. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
90. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
91. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
92. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
93. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

94. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
95. Wulp  ·  Numenius arquata
96. Grutto  ·  Limosa limosa
97. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
98. Steenloper  ·  Arenaria interpres
99. Kanoet  ·  Calidris canutus
100. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
101. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
102. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
103. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
104. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
105. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
106. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
107. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
108. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
109. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
110. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
111. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
112. Witgat  ·  Tringa ochropus
113. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
114. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
115. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
116. Bosruiter  ·  Tringa glareola
117. Tureluur  ·  Tringa totanus
118. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
119. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 07-12-2022
120. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
121. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

122. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
123. Alk  ·  Alca torda
124. Kleine Alk  ·  Alle alle
125. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

126. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
127. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
128. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

129. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
130. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
131. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
132. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
133. Stormmeeuw  ·  Larus canus
134. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
135. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
136. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
137. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
138. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
139. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
140. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
141. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
142. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
143. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
144. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
145. Visdief  ·  Sterna hirundo
146. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
147. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

148. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

149. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
150. Wespendief  ·  Pernis apivorus
151. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
152. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
153. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
154. Sperwer  ·  Accipiter nisus
155. Havik  ·  Accipiter gentilis
156. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
157. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
158. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
159. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

160. Steenuil  ·  Athene vidalii
161. Ransuil  ·  Asio otus
162. Velduil  ·  Asio flammeus
163. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

164. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

165. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

166. Groene Specht  ·  Picus viridis
167. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
168. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
169. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
170. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

171. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
172. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
173. Smelleken  ·  Falco columbarius
174. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
175. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

176. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

177. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
178. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

179. Ekster  ·  Pica pica
180. Gaai  ·  Garrulus glandarius
181. Kauw  ·  Corvus monedula
182. Roek  ·  Corvus frugilegus
183. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
184. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
185. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

186. Goudhaan  ·  Regulus regulus
187. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

188. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
189. Koolmees  ·  Parus major
190. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
191. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
192. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

193. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

194. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
195. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
196. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

197. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
198. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
199. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

200. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

201. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

202. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
203. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
204. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
205. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
206. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
207. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
208. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 23-04-2023
209. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

210. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
211. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
212. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
213. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

214. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
215. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

216. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
217. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
218. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
219. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
220. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
221. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
222. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

223. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

224. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

225. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

226. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

227. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

228. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
229. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

230. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

231. Beflijster  ·  Turdus torquatus
232. Merel  ·  Turdus merula
233. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
234. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
235. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
236. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

237. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
238. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
239. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
240. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
241. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
242. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
243. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
244. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
245. Paapje  ·  Saxicola rubetra
246. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
247. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

248. Alpenheggenmus  ·  Prunella collaris 04-03-2023
249. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

250. Huismus  ·  Passer domesticus
251. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

252. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
253. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
254. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
255. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
256. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
257. Boompieper  ·  Anthus trivialis
258. Graspieper  ·  Anthus pratensis
259. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
260. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

261. Keep  ·  Fringilla montifringilla
262. Vink  ·  Fringilla coelebs
263. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
264. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
265. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
266. Groenling  ·  Chloris chloris
267. Kneu  ·  Linaria cannabina
268. Frater  ·  Linaria flavirostris
269. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
270. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
271. Putter  ·  Carduelis carduelis
272. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
273. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

274. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
275. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
276. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
277. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
278. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Johan van Weeghel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Johan van Weeghel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Alpenheggenmus335
Purperkoet384
Bronskopeend421
Taigarietgans430
Geelsnavelduiker447
Siberische Taling460
Grote Grijze Snip469
Noordse Pijlstormvogel469
Vaal Stormvogeltje469
Noordse Nachtegaal475
Amerikaanse Smient476
Struikrietzanger477
Terekruiter477
Kleine Topper478
Griel480
Grauwe Pijlstormvogel481
Kleine Vliegenvanger487
Middelste Jager487
Grijze Wouw489
Iberische Tjiftjaf492

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Johan van Weeghel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bonte Vliegenvanger530
Kerkuil529
Matkop529
Morinelplevier521
Draaihals518
Zomertortel518
Kwartel515
Parelduiker515
Strandplevier515
Grauwe Kiekendief514
Zwarte Wouw513
Noordse Kwikstaart512
Kleine Barmsijs511
Oehoe511
Witvleugelstern509
IJsgors503
Steppekiekendief503
Lachstern500
Grote Kruisbek499
Buidelmees496

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Johan van Weeghel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,6

20224
20236