Ranking van Jochem Verweij
266 soorten + 8 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 30-12-2019
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 11-11-2019
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 02-11-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 11-04-2021
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 09-02-2020
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Kwartelkoning  ·  Crex crex
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
61. Parelduiker  ·  Gavia arctica
62. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

63. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

64. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
65. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
66. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus
67. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

68. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

69. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
70. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
71. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
72. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
73. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
74. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

75. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
76. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

77. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

78. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
86. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
87. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
88. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 27-09-2020
89. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

90. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 29-12-2019
91. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
92. Wulp  ·  Numenius arquata
93. Grutto  ·  Limosa limosa
94. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
95. Steenloper  ·  Arenaria interpres
96. Kanoet  ·  Calidris canutus
97. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
98. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
99. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
100. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
101. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
102. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
103. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
104. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
105. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
106. Witgat  ·  Tringa ochropus
107. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
108. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
109. Bosruiter  ·  Tringa glareola
110. Tureluur  ·  Tringa totanus
111. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
112. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
113. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

114. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
115. Alk  ·  Alca torda
116. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 04-01-2021
117. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

118. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
119. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
120. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
121. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

122. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
123. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
124. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
125. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 16-03-2020
126. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
127. Stormmeeuw  ·  Larus canus
128. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
129. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
130. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
131. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
132. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
133. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
134. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
135. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
136. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
137. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 12-07-2020
138. Visdief  ·  Sterna hirundo
139. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
140. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

141. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

142. Wespendief  ·  Pernis apivorus
143. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
144. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
145. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
146. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
147. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
148. Sperwer  ·  Accipiter nisus
149. Havik  ·  Accipiter gentilis
150. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
151. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
152. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

153. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

154. Steenuil  ·  Athene vidalii
155. Ransuil  ·  Asio otus
156. Velduil  ·  Asio flammeus
157. Bosuil  ·  Strix aluco
158. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

159. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

160. Groene Specht  ·  Picus viridis
161. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
162. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
163. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
164. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

165. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
166. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
167. Smelleken  ·  Falco columbarius
168. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
169. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

170. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

171. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
172. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

173. Ekster  ·  Pica pica
174. Gaai  ·  Garrulus glandarius
175. Kauw  ·  Corvus monedula
176. Roek  ·  Corvus frugilegus
177. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
178. Schildraaf  ·  Corvus albus 09-02-2020
179. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

180. Goudhaan  ·  Regulus regulus
181. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

182. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

183. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
184. Koolmees  ·  Parus major
185. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
186. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
187. Matkop  ·  Poecile montanus
188. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

189. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

190. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
191. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
192. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

193. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
194. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
195. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

196. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

197. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

198. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
199. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
200. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 25-04-2021
201. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
202. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
203. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 24-05-2020
204. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

205. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
206. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
207. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
208. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

209. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
210. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

211. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
212. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
213. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
214. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
215. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
216. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
217. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

218. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

219. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
220. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

221. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

222. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

223. Beflijster  ·  Turdus torquatus
224. Merel  ·  Turdus merula
225. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 20-12-2020
226. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
227. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
228. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
229. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

230. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
231. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
232. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
233. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
234. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
235. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
236. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
237. Paapje  ·  Saxicola rubetra
238. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
239. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

240. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

241. Huismus  ·  Passer domesticus
242. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

243. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
244. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
245. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 04-05-2021
246. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola 27-08-2020
247. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
248. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
249. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
250. Duinpieper  ·  Anthus campestris
251. Boompieper  ·  Anthus trivialis
252. Graspieper  ·  Anthus pratensis
253. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
254. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
255. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

256. Keep  ·  Fringilla montifringilla
257. Vink  ·  Fringilla coelebs
258. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
259. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
260. Groenling  ·  Chloris chloris
261. Kneu  ·  Linaria cannabina
262. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
263. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
264. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
265. Putter  ·  Carduelis carduelis
266. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
267. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

268. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
269. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
270. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
271. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
272. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
273. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
274. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jochem Verweij met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jochem Verweij wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Vale Pijlstormvogel316
Franklins Meeuw322
Kleine Regenwulp372
Dougalls Stern376
Bosgors377
Citroenkwikstaart382
Steppekievit396
Noordse Pijlstormvogel407
Waterrietzanger407
Kleinste Jager410
Grauwe Fitis418
Vaal Stormvogeltje420
Vale Gier421
Grauwe Pijlstormvogel424
Duinpieper425
Oosterse Tortel425
Noordse Stormvogel428
Ortolaan429
Siberische Tjiftjaf432
Iberische Tjiftjaf437

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jochem Verweij niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roodhalsgans466
Klapekster465
Pestvogel465
Ruigpootbuizerd463
Koereiger462
Grauwe Franjepoot461
Fluiter460
Porseleinhoen460
Bonte Kraai459
Draaihals459
Waterspreeuw459
Grote Burgemeester458
Rosse Franjepoot458
Frater457
Zwarte Rotgans457
Hop455
Noordse Kwikstaart455
Witwangstern455
Zwarte Ooievaar455
Strandplevier454

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jochem Verweij per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,8,4

20194
20208
20214