Ranking van Jochem Verweij
277 soorten + 13 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 30-12-2019
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 11-11-2019
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 02-11-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 11-04-2021
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 09-02-2020
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Kwartelkoning  ·  Crex crex
57. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
58. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
59. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

60. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. Parelduiker  ·  Gavia arctica
63. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

64. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

65. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
66. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
67. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus
68. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

69. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

70. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
71. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
72. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
73. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
74. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
75. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
76. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
77. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

78. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
79. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

80. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

81. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 02-07-2021
82. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
83. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

84. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

85. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
86. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

87. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
88. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
89. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
90. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
91. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
92. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 27-09-2020
93. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

94. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 29-12-2019
95. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
96. Wulp  ·  Numenius arquata
97. Grutto  ·  Limosa limosa
98. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
99. Steenloper  ·  Arenaria interpres
100. Kanoet  ·  Calidris canutus
101. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
102. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
103. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 09-07-2021
104. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
105. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
106. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
107. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
108. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
109. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
110. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
111. Witgat  ·  Tringa ochropus
112. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
113. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
114. Bosruiter  ·  Tringa glareola
115. Tureluur  ·  Tringa totanus
116. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
117. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
118. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

119. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
120. Alk  ·  Alca torda
121. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 04-01-2021
122. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

123. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
124. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
125. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
126. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

127. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
128. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
129. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
130. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 16-03-2020
131. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
132. Stormmeeuw  ·  Larus canus
133. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
134. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
135. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
136. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
137. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
138. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
139. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
140. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
141. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
142. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
143. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
144. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 12-07-2020
145. Visdief  ·  Sterna hirundo
146. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
147. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

148. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

149. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 07-05-2021
150. Wespendief  ·  Pernis apivorus
151. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
152. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 19-06-2021
153. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
154. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
155. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
156. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
157. Sperwer  ·  Accipiter nisus
158. Havik  ·  Accipiter gentilis
159. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
160. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
161. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
162. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

163. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

164. Steenuil  ·  Athene vidalii
165. Dwergooruil  ·  Otus scops 27-05-2021
166. Ransuil  ·  Asio otus
167. Velduil  ·  Asio flammeus
168. Bosuil  ·  Strix aluco
169. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

170. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

171. Draaihals  ·  Jynx torquilla
172. Groene Specht  ·  Picus viridis
173. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
174. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
175. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
176. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

177. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
178. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
179. Smelleken  ·  Falco columbarius
180. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
181. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

182. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

183. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
184. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 14-05-2021
185. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

186. Ekster  ·  Pica pica
187. Gaai  ·  Garrulus glandarius
188. Kauw  ·  Corvus monedula
189. Roek  ·  Corvus frugilegus
190. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
191. Schildraaf  ·  Corvus albus 09-02-2020
192. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

193. Goudhaan  ·  Regulus regulus
194. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

195. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

196. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
197. Koolmees  ·  Parus major
198. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
199. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
200. Matkop  ·  Poecile montanus
201. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

202. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

203. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
204. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
205. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

206. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
207. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
208. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

209. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

210. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

211. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
212. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
213. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
214. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
215. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
216. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 24-05-2020
217. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

218. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
219. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
220. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
221. Grasmus  ·  Sylvia communis
222. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 19-06-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

223. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
224. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

225. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
226. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
227. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
228. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 10-06-2021
229. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
230. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
231. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
232. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

233. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

234. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
235. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

236. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

237. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

238. Beflijster  ·  Turdus torquatus
239. Merel  ·  Turdus merula
240. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 20-12-2020
241. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
242. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
243. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
244. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

245. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
246. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
247. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
248. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
249. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
250. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
251. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
252. Paapje  ·  Saxicola rubetra
253. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
254. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

255. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

256. Huismus  ·  Passer domesticus
257. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

258. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
259. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
260. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
261. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 04-05-2021
262. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola 27-08-2020
263. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
264. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
265. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
266. Duinpieper  ·  Anthus campestris
267. Boompieper  ·  Anthus trivialis
268. Graspieper  ·  Anthus pratensis
269. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
270. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
271. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

272. Keep  ·  Fringilla montifringilla
273. Vink  ·  Fringilla coelebs
274. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
275. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
276. Groenling  ·  Chloris chloris
277. Kneu  ·  Linaria cannabina
278. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
279. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
280. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
281. Putter  ·  Carduelis carduelis
282. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
283. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

284. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
285. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
286. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
287. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
288. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
289. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
290. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jochem Verweij met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jochem Verweij wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Vale Pijlstormvogel319
Franklins Meeuw324
Kleine Regenwulp376
Bosgors379
Dougalls Stern381
Citroenkwikstaart384
Kortbekzeekoet384
Steppekievit398
Noordse Pijlstormvogel408
Waterrietzanger411
Kleinste Jager413
Grauwe Fitis421
Vaal Stormvogeltje424
Grauwe Pijlstormvogel426
Duinpieper428
Oosterse Tortel429
Vale Gier429
Noordse Stormvogel430
Ortolaan431
Siberische Tjiftjaf437

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jochem Verweij niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roodhalsgans471
Klapekster470
Pestvogel470
Koereiger468
Ruigpootbuizerd467
Grauwe Franjepoot466
Bonte Kraai465
Waterspreeuw464
Rosse Franjepoot463
Grote Burgemeester461
Zwarte Rotgans461
Frater460
Zwarte Ooievaar460
Hop459
Strandplevier459
Witvleugelstern457
Grauwe Gors456
Roze Spreeuw456
Kuifleeuwerik454
Poelruiter453

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jochem Verweij per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,8,11

20194
20208
202111