Ranking van Jorian Eijkelboom
277 soorten + 6 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-12-2018
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 01-12-2019
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 28-03-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 30-11-2019
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 23-01-2019
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Kwartelkoning  ·  Crex crex
56. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 14-05-2019
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

60. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. Parelduiker  ·  Gavia arctica
63. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

64. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

65. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

66. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
67. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
68. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
69. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
70. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
71. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
72. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

73. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
74. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

75. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

76. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 05-06-2019
77. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
78. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

79. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
86. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
87. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
88. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
89. Kievit  ·  Vanellus vanellus
90. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

91. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 24-12-2019
92. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
93. Wulp  ·  Numenius arquata
94. Grutto  ·  Limosa limosa
95. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
96. Steenloper  ·  Arenaria interpres
97. Kanoet  ·  Calidris canutus
98. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
99. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
100. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
101. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
102. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
103. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
104. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
105. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
106. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
107. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
108. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
109. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
110. Witgat  ·  Tringa ochropus
111. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
112. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
113. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
114. Bosruiter  ·  Tringa glareola
115. Tureluur  ·  Tringa totanus
116. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
117. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
118. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

119. Alk  ·  Alca torda
120. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

121. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
122. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
123. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

124. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
125. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
126. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
127. Stormmeeuw  ·  Larus canus
128. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
129. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
130. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
131. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
132. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
133. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
134. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
135. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
136. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
137. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
138. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
139. Visdief  ·  Sterna hirundo
140. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

141. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

142. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 05-04-2019
143. Wespendief  ·  Pernis apivorus
144. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
145. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
146. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
147. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
148. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
149. Sperwer  ·  Accipiter nisus
150. Havik  ·  Accipiter gentilis
151. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
152. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
153. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
154. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

155. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

156. Steenuil  ·  Athene vidalii
157. Ransuil  ·  Asio otus
158. Velduil  ·  Asio flammeus
159. Bosuil  ·  Strix aluco
160. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

161. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

162. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

163. Draaihals  ·  Jynx torquilla
164. Groene Specht  ·  Picus viridis
165. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
166. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
167. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
168. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

169. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
170. Smelleken  ·  Falco columbarius
171. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
172. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

173. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

174. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
175. Klapekster  ·  Lanius excubitor
176. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

177. Ekster  ·  Pica pica
178. Gaai  ·  Garrulus glandarius
179. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 21-11-2018
180. Kauw  ·  Corvus monedula
181. Roek  ·  Corvus frugilegus
182. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
183. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
184. Schildraaf  ·  Corvus albus 29-05-2019
185. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

186. Goudhaan  ·  Regulus regulus
187. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

188. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

189. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
190. Koolmees  ·  Parus major
191. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
192. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
193. Matkop  ·  Poecile montanus
194. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

195. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

196. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
197. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
198. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 05-11-2019
199. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
200. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

201. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
202. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
203. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

204. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

205. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

206. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
207. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
208. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
209. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
210. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
211. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
212. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

213. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
214. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
215. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
216. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

217. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
218. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

219. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
220. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
221. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
222. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
223. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
224. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

225. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

226. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

227. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

228. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
229. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

230. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

231. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

232. Beflijster  ·  Turdus torquatus
233. Merel  ·  Turdus merula
234. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 25-10-2019
235. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 15-02-2019
236. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
237. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
238. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
239. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

240. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
241. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
242. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
243. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
244. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 27-10-2019
245. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
246. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
247. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
248. Paapje  ·  Saxicola rubetra
249. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
250. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
251. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 11-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

252. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

253. Huismus  ·  Passer domesticus
254. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

255. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
256. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
257. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
258. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
259. Duinpieper  ·  Anthus campestris
260. Boompieper  ·  Anthus trivialis
261. Graspieper  ·  Anthus pratensis
262. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
263. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
264. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

265. Keep  ·  Fringilla montifringilla
266. Vink  ·  Fringilla coelebs
267. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
268. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
269. Groenling  ·  Chloris chloris
270. Kneu  ·  Linaria cannabina
271. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
272. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
273. Putter  ·  Carduelis carduelis
274. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
275. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

276. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
277. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 30-10-2019
278. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
279. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 16-07-2019
280. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
281. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
282. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
283. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jorian Eijkelboom met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bruine Lijster209
Witkeelgors212
Kalanderleeuwerik260
Grijskopkievit265
Dwergaalscholver332
Kleine Regenwulp332
Bosgors351
Klein Waterhoen372
Zwartkeellijster376
Bonte Tapuit380
Vaal Stormvogeltje391
Duinpieper392
Griel392
Siberische Tjiftjaf392
Terekruiter395
Blauwstaart397
Graszanger399
Oosterse Tortel399
Grijze Wouw400
Ortolaan400

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roodhalsfuut433
IJseend430
Porseleinhoen428
Waterspreeuw428
Frater427
Grauwe Franjepoot427
Rouwkwikstaart427
Zomertortel427
Drieteenmeeuw426
Noordse Stern426
Grote Burgemeester424
Kwak424
Engelse Kwikstaart423
Grote Barmsijs422
Witbuikrotgans422
Grauwe Gors421
Reuzenstern421
Zwarte Ooievaar421
Hop420
IJsgors420

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jorian Eijkelboom per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,18,0

20183
201918