Ranking van Jorian Eijkelboom
249 soorten + 11 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-12-2018
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 28-03-2019
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
31. Slobeend  ·  Spatula clypeata
32. Krakeend  ·  Mareca strepera
33. Smient  ·  Mareca penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

37. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
38. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

40. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 23-01-2019
48. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

49. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

50. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

51. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

52. Waterral  ·  Rallus aquaticus
53. Kwartelkoning  ·  Crex crex
54. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 14-05-2019
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

58. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica
61. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

62. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

63. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

64. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
65. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
66. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
67. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
68. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
69. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
70. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

71. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
72. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

73. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

74. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 05-06-2019
75. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
76. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

77. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

78. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

79. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
80. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

81. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
82. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
83. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
84. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
85. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
86. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
87. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

88. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
89. Wulp  ·  Numenius arquata
90. Grutto  ·  Limosa limosa
91. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
92. Steenloper  ·  Arenaria interpres
93. Kanoet  ·  Calidris canutus
94. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
95. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
96. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
97. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
98. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
99. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
100. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
101. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
102. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
103. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
104. Witgat  ·  Tringa ochropus
105. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
106. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
107. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
108. Bosruiter  ·  Tringa glareola
109. Tureluur  ·  Tringa totanus
110. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
111. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
112. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

jagers  ·  Stercorariidae

113. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
114. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
115. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

116. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
117. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
118. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
119. Stormmeeuw  ·  Larus canus
120. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
121. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
122. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
123. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
124. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
125. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
126. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
127. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
128. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
129. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
130. Visdief  ·  Sterna hirundo
131. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

132. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 05-04-2019
133. Wespendief  ·  Pernis apivorus
134. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
135. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
136. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
137. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
138. Sperwer  ·  Accipiter nisus
139. Havik  ·  Accipiter gentilis
140. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
141. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
142. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
143. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

144. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

145. Steenuil  ·  Athene vidalii
146. Ransuil  ·  Asio otus
147. Bosuil  ·  Strix aluco
148. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

149. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

150. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

151. Draaihals  ·  Jynx torquilla
152. Groene Specht  ·  Picus viridis
153. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
154. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
155. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
156. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

157. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
158. Smelleken  ·  Falco columbarius
159. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
160. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

161. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

162. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
163. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

164. Ekster  ·  Pica pica
165. Gaai  ·  Garrulus glandarius
166. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 21-11-2018
167. Kauw  ·  Corvus monedula
168. Roek  ·  Corvus frugilegus
169. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
170. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
171. Schildraaf  ·  Corvus albus 29-05-2019
172. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

173. Goudhaan  ·  Regulus regulus
174. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

175. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

176. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
177. Koolmees  ·  Parus major
178. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
179. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
180. Matkop  ·  Poecile montanus
181. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

182. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

183. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
184. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
185. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

186. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
187. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
188. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

189. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

190. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

191. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
192. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
193. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
194. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
195. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 03-05-2019
196. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

197. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
198. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
199. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
200. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

201. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
202. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

203. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
204. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
205. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
206. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
207. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
208. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

209. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

210. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

211. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
212. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

213. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

214. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

215. Beflijster  ·  Turdus torquatus
216. Merel  ·  Turdus merula
217. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 15-02-2019
218. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
219. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
220. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
221. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
222. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
223. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
224. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
225. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
226. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
227. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
228. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
229. Paapje  ·  Saxicola rubetra
230. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
231. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
232. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 11-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

233. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

234. Huismus  ·  Passer domesticus
235. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

236. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
237. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
238. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
239. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
240. Boompieper  ·  Anthus trivialis
241. Graspieper  ·  Anthus pratensis
242. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
243. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
244. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

245. Keep  ·  Fringilla montifringilla
246. Vink  ·  Fringilla coelebs
247. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
248. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
249. Groenling  ·  Chloris chloris
250. Kneu  ·  Linaria cannabina
251. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
252. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
253. Putter  ·  Carduelis carduelis
254. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
255. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

256. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
257. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 16-07-2019
258. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
259. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
260. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jorian Eijkelboom met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Zwartkeellijster362
Bonte Tapuit366
Griel378
Vaal Stormvogeltje380
Terekruiter381
Grijze Wouw383
Roodkeelpieper386
Graszanger388
Ortolaan389
Ralreiger389
Kleine Trap390
Buidelmees391
Korhoen392
Pallas' Boszanger392
Sneeuwgans394
Bijeneter396
Breedbekstrandloper397
Dwerggors397
Orpheusspotvogel397
Kwartelkoning398

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roodhalsfuut412
Visarend412
Pestvogel410
Sneeuwgors409
Zomertortel409
Frater408
Grauwe Franjepoot408
IJseend408
Krombekstrandloper408
Porseleinhoen408
Rouwkwikstaart408
Waterspreeuw408
Strandleeuwerik407
Zeekoet407
Grote Burgemeester406
Noordse Stern406
Velduil406
Engelse Kwikstaart405
Zwarte Rotgans405
Drieteenmeeuw404

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jorian Eijkelboom per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,12

20183
201912

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.