Ranking van Jorian Eijkelboom
289 soorten + 7 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-12-2018
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 01-12-2019
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 28-03-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 30-11-2019
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 23-01-2019
52. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

53. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

54. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

55. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

56. Waterral  ·  Rallus aquaticus
57. Kwartelkoning  ·  Crex crex
58. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 14-05-2019
59. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
60. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

61. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

62. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

63. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
64. Parelduiker  ·  Gavia arctica
65. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

66. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

67. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
68. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

69. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 02-12-2019

reigers  ·  Ardeidae

70. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
71. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
72. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
73. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
74. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
75. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
76. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

77. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
78. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

79. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

80. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 05-06-2019
81. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
82. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

83. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

84. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

85. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
86. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

87. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
88. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
89. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
90. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
91. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
92. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
93. Kievit  ·  Vanellus vanellus
94. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

95. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 24-12-2019
96. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
97. Wulp  ·  Numenius arquata
98. Grutto  ·  Limosa limosa
99. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
100. Steenloper  ·  Arenaria interpres
101. Kanoet  ·  Calidris canutus
102. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
103. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
104. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
105. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
106. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
107. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
108. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
109. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
110. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
111. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
112. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
113. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
114. Witgat  ·  Tringa ochropus
115. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
116. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
117. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
118. Bosruiter  ·  Tringa glareola
119. Tureluur  ·  Tringa totanus
120. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
121. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
122. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

123. Alk  ·  Alca torda
124. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

125. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
126. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
127. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

128. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
129. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
130. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 16-03-2020
131. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
132. Stormmeeuw  ·  Larus canus
133. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
134. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
135. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
136. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
137. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
138. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
139. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
140. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
141. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
142. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
143. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
144. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
145. Visdief  ·  Sterna hirundo
146. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
147. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

148. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

149. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 05-04-2019
150. Wespendief  ·  Pernis apivorus
151. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
152. Steppearend  ·  Aquila nipalensis 22-05-2020
153. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
154. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
155. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
156. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
157. Sperwer  ·  Accipiter nisus
158. Havik  ·  Accipiter gentilis
159. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
160. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
161. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
162. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
163. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

164. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

165. Steenuil  ·  Athene vidalii
166. Ransuil  ·  Asio otus
167. Velduil  ·  Asio flammeus
168. Bosuil  ·  Strix aluco
169. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

170. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

171. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

172. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

173. Draaihals  ·  Jynx torquilla
174. Groene Specht  ·  Picus viridis
175. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
176. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
177. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
178. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

179. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
180. Smelleken  ·  Falco columbarius
181. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
182. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

183. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

184. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
185. Klapekster  ·  Lanius excubitor
186. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

187. Ekster  ·  Pica pica
188. Gaai  ·  Garrulus glandarius
189. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 21-11-2018
190. Kauw  ·  Corvus monedula
191. Roek  ·  Corvus frugilegus
192. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
193. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
194. Schildraaf  ·  Corvus albus 29-05-2019
195. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

196. Goudhaan  ·  Regulus regulus
197. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

198. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

199. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
200. Koolmees  ·  Parus major
201. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
202. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
203. Matkop  ·  Poecile montanus
204. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

205. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

206. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
207. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
208. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 05-11-2019
209. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
210. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

211. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
212. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
213. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

214. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

215. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

216. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
217. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
218. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
219. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
220. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
221. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
222. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

223. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
224. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
225. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
226. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

227. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
228. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

229. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
230. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
231. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
232. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 29-05-2020
233. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
234. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
235. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

236. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

237. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

238. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

239. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
240. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

241. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

242. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
243. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

244. Beflijster  ·  Turdus torquatus
245. Merel  ·  Turdus merula
246. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 25-10-2019
247. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 15-02-2019
248. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
249. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
250. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
251. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

252. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
253. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
254. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
255. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
256. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 27-10-2019
257. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
258. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
259. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
260. Paapje  ·  Saxicola rubetra
261. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
262. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
263. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 11-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

264. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

265. Huismus  ·  Passer domesticus
266. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

267. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
268. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
269. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
270. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
271. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
272. Duinpieper  ·  Anthus campestris
273. Boompieper  ·  Anthus trivialis
274. Graspieper  ·  Anthus pratensis
275. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
276. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
277. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

278. Keep  ·  Fringilla montifringilla
279. Vink  ·  Fringilla coelebs
280. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
281. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
282. Groenling  ·  Chloris chloris
283. Kneu  ·  Linaria cannabina
284. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
285. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
286. Putter  ·  Carduelis carduelis
287. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
288. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

289. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
290. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 30-10-2019
291. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
292. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 16-07-2019
293. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
294. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
295. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
296. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jorian Eijkelboom met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bruine Lijster212
Witkeelgors215
Kalanderleeuwerik265
Grijskopkievit271
Franklins Meeuw312
Dwergaalscholver337
Kleine Regenwulp349
Bosgors358
Zwartkeellijster383
Klein Waterhoen385
Bonte Tapuit386
Kleine Topper397
Duinpieper398
Vaal Stormvogeltje399
Griel402
Siberische Tjiftjaf402
Blauwstaart405
Ortolaan405
Oosterse Tortel406
Terekruiter406

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

IJseend441
Grauwe Franjepoot438
Kwak438
Porseleinhoen438
Rouwkwikstaart438
Waterspreeuw437
Drieteenmeeuw436
Frater436
Grote Burgemeester434
Witbuikrotgans433
Grote Barmsijs432
Roodmus432
Woudaap431
Grauwe Gors429
IJsgors429
Roodpootvalk429
Gestreepte Strandloper426
Krekelzanger425
Zwarte Zeekoet424
Grote Kruisbek420

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jorian Eijkelboom per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,19,3

20183
201919
20203