Ranking van Jorian Eijkelboom
270 soorten + 12 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-12-2018
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. Dwerggans  ·  Anser erythropus
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 01-12-2019
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
29. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 28-03-2019
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 30-11-2019
33. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
34. Slobeend  ·  Spatula clypeata
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
41. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

43. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

44. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 23-01-2019
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Kwartelkoning  ·  Crex crex
57. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 14-05-2019
58. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
59. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

60. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

61. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

62. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
63. Parelduiker  ·  Gavia arctica
64. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

65. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

66. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

67. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
68. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
69. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
75. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

76. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

77. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 05-06-2019
78. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

80. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

81. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

82. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
83. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

84. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
85. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
86. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
87. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
88. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
89. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
90. Kievit  ·  Vanellus vanellus
91. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

92. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
93. Wulp  ·  Numenius arquata
94. Grutto  ·  Limosa limosa
95. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
96. Steenloper  ·  Arenaria interpres
97. Kanoet  ·  Calidris canutus
98. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
99. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
100. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
101. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
102. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
103. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
104. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
105. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
106. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
107. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
108. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
109. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
110. Witgat  ·  Tringa ochropus
111. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
112. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
113. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
114. Bosruiter  ·  Tringa glareola
115. Tureluur  ·  Tringa totanus
116. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
117. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
118. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

119. Alk  ·  Alca torda
120. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

121. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
122. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
123. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

124. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
125. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
126. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
127. Stormmeeuw  ·  Larus canus
128. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
129. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
130. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
131. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
132. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
133. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
134. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
135. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
136. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
137. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
138. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
139. Visdief  ·  Sterna hirundo
140. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

141. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

142. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 05-04-2019
143. Wespendief  ·  Pernis apivorus
144. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
145. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
146. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
147. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
148. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
149. Sperwer  ·  Accipiter nisus
150. Havik  ·  Accipiter gentilis
151. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
152. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
153. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
154. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

155. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

156. Steenuil  ·  Athene vidalii
157. Ransuil  ·  Asio otus
158. Bosuil  ·  Strix aluco
159. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

160. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

161. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

162. Draaihals  ·  Jynx torquilla
163. Groene Specht  ·  Picus viridis
164. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
165. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
166. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
167. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

168. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
169. Smelleken  ·  Falco columbarius
170. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
171. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

172. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

173. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
174. Klapekster  ·  Lanius excubitor
175. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

176. Ekster  ·  Pica pica
177. Gaai  ·  Garrulus glandarius
178. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 21-11-2018
179. Kauw  ·  Corvus monedula
180. Roek  ·  Corvus frugilegus
181. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
182. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
183. Schildraaf  ·  Corvus albus 29-05-2019
184. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

185. Goudhaan  ·  Regulus regulus
186. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

187. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

188. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
189. Koolmees  ·  Parus major
190. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
191. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
192. Matkop  ·  Poecile montanus
193. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

194. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

195. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
196. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
197. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 05-11-2019
198. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
199. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

200. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
201. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
202. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

203. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

204. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

205. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
206. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
207. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
208. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
209. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
210. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
211. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

212. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
213. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
214. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
215. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

216. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
217. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

218. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
219. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
220. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
221. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
222. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
223. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

224. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

225. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

226. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

227. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
228. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

229. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

230. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

231. Beflijster  ·  Turdus torquatus
232. Merel  ·  Turdus merula
233. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 25-10-2019
234. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 15-02-2019
235. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
236. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
237. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
238. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
239. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
240. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
241. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
242. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
243. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 27-10-2019
244. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
245. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
246. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
247. Paapje  ·  Saxicola rubetra
248. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
249. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
250. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 11-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

251. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

252. Huismus  ·  Passer domesticus
253. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

254. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
255. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
256. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
257. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
258. Duinpieper  ·  Anthus campestris
259. Boompieper  ·  Anthus trivialis
260. Graspieper  ·  Anthus pratensis
261. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
262. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
263. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

264. Keep  ·  Fringilla montifringilla
265. Vink  ·  Fringilla coelebs
266. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
267. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
268. Groenling  ·  Chloris chloris
269. Kneu  ·  Linaria cannabina
270. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
271. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
272. Putter  ·  Carduelis carduelis
273. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
274. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

275. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
276. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 30-10-2019
277. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
278. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 16-07-2019
279. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
280. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
281. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
282. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jorian Eijkelboom met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kalanderleeuwerik252
Dwergaalscholver327
Bosgors342
Klein Waterhoen367
Zwartkeellijster369
Bonte Tapuit374
Siberische Tjiftjaf378
Griel386
Vaal Stormvogeltje386
Duinpieper387
Terekruiter389
Grijze Wouw393
Graszanger394
Roodkeelpieper394
Ortolaan396
Buidelmees399
Ralreiger399
Bruine Boszanger400
Kleine Trap400
Korhoen400

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roodhalsfuut423
Grauwe Franjepoot419
IJseend419
Rouwkwikstaart419
Frater418
Porseleinhoen418
Waterspreeuw418
Zomertortel418
Noordse Stern417
Velduil417
Drieteenmeeuw416
Grote Burgemeester415
Engelse Kwikstaart414
Witbuikrotgans414
Grote Barmsijs413
Reuzenstern413
Zwarte Ooievaar413
Grauwe Gors412
IJsgors412
Kwak412

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jorian Eijkelboom per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,17

20183
201917

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.