Ranking van Sam Reitsma
224 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. IJseend  ·  Clangula hyemalis
9. Eider  ·  Somateria mollissima
10. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
11. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
14. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
15. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
16. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
17. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
18. Krooneend  ·  Netta rufina
19. Tafeleend  ·  Aythya ferina
20. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
21. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
22. Topper  ·  Aythya marila
23. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
24. Slobeend  ·  Spatula clypeata
25. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 18-04-2021
26. Krakeend  ·  Mareca strepera
27. Smient  ·  Mareca penelope
28. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
29. Pijlstaart  ·  Anas acuta
30. Wintertaling  ·  Anas crecca
31. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

32. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
33. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

34. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

35. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
36. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
37. Fuut  ·  Podiceps cristatus
38. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
39. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

40. Holenduif  ·  Columba oenas
41. Houtduif  ·  Columba palumbus
42. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
43. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

44. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

45. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

46. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

47. Waterral  ·  Rallus aquaticus
48. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
49. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

50. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

51. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

52. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
53. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

54. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
55. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
56. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
57. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
58. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
59. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

60. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
61. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

62. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

63. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
64. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

65. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

66. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
67. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

68. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
69. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
70. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
71. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
72. Kievit  ·  Vanellus vanellus
73. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

74. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
75. Wulp  ·  Numenius arquata
76. Grutto  ·  Limosa limosa
77. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
78. Steenloper  ·  Arenaria interpres
79. Kanoet  ·  Calidris canutus
80. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
81. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
82. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
83. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
84. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
85. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
86. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
87. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
88. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
89. Witgat  ·  Tringa ochropus
90. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
91. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
92. Bosruiter  ·  Tringa glareola
93. Tureluur  ·  Tringa totanus
94. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
95. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

96. Alk  ·  Alca torda
97. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

98. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

99. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
100. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
101. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
102. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
103. Stormmeeuw  ·  Larus canus
104. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
105. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
106. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
107. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
108. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
109. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
110. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
111. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
112. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
113. Visdief  ·  Sterna hirundo
114. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

115. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

116. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
117. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
118. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
119. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
120. Sperwer  ·  Accipiter nisus
121. Havik  ·  Accipiter gentilis
122. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
123. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
124. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
125. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

126. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

127. Steenuil  ·  Athene vidalii
128. Ransuil  ·  Asio otus
129. Bosuil  ·  Strix aluco
130. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

131. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

132. Draaihals  ·  Jynx torquilla
133. Groene Specht  ·  Picus viridis
134. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
135. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
136. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
137. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

138. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
139. Smelleken  ·  Falco columbarius
140. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
141. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

142. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

143. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
144. Klapekster  ·  Lanius excubitor
145. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

146. Ekster  ·  Pica pica
147. Gaai  ·  Garrulus glandarius
148. Kauw  ·  Corvus monedula
149. Roek  ·  Corvus frugilegus
150. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
151. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

152. Goudhaan  ·  Regulus regulus
153. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

154. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
155. Koolmees  ·  Parus major
156. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
157. Matkop  ·  Poecile montanus
158. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

159. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

160. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
161. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
162. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

163. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
164. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
165. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

166. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

167. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

168. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
169. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
170. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

171. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
172. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
173. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
174. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

175. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
176. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

177. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
178. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
179. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
180. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
181. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

182. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

183. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

184. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

185. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

186. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

187. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

188. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

189. Merel  ·  Turdus merula
190. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
191. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
192. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
193. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

194. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
195. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
196. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
197. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
198. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
199. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
200. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
201. Paapje  ·  Saxicola rubetra
202. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
203. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

204. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

205. Huismus  ·  Passer domesticus
206. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

207. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
208. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
209. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
210. Boompieper  ·  Anthus trivialis
211. Graspieper  ·  Anthus pratensis
212. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

213. Keep  ·  Fringilla montifringilla
214. Vink  ·  Fringilla coelebs
215. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
216. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
217. Groenling  ·  Chloris chloris
218. Kneu  ·  Linaria cannabina
219. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
220. Putter  ·  Carduelis carduelis
221. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

222. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
223. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
224. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
225. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Sam Reitsma met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Sam Reitsma wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Amerikaanse Wintertaling436
Korhoen439
Graszanger440
Lachstern449
Gestreepte Strandloper451
Slangenarend452
Roodkopklauwier456
Alk457
IJsgors458
Grote Jager459
Strandplevier459
Zwarte Ooievaar459
Kleine Barmsijs461
Oehoe461
Witwangstern463
Draaihals464
Grauwe Kiekendief464
Waterspreeuw464
Kwak465
Strandleeuwerik465

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Sam Reitsma niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Morinelplevier471
Toendrarietgans471
Wespendief471
Zwarte Mees471
Beflijster470
Roodhalsgans470
Waterpieper470
Bokje469
Fluiter469
Velduil469
IJsduiker467
Koereiger467
Kruisbek467
Noordse Stern467
Porseleinhoen467
Grauwe Franjepoot466
Europese Kanarie465
Kleine Rietgans465
Parelduiker465
Bonte Kraai464

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Sam Reitsma per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1

20211