Ranking van Sam Reitsma
269 soorten + 13 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
30. Slobeend  ·  Spatula clypeata
31. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 18-04-2021
32. Krakeend  ·  Mareca strepera
33. Smient  ·  Mareca penelope
34. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca
38. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 13-04-2022
56. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 19-12-2021
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
61. Parelduiker  ·  Gavia arctica
62. IJsduiker  ·  Gavia immer
63. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 23-01-2022

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

64. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
65. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

66. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
67. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
68. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
69. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
70. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
71. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
72. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

73. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
74. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

75. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

76. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 07-11-2021
77. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
78. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

79. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
86. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
87. Kievit  ·  Vanellus vanellus
88. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

89. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
90. Wulp  ·  Numenius arquata
91. Grutto  ·  Limosa limosa
92. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
93. Steenloper  ·  Arenaria interpres
94. Kanoet  ·  Calidris canutus
95. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
96. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
97. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
98. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
99. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
100. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
101. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
102. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
103. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
104. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
105. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
106. Witgat  ·  Tringa ochropus
107. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
108. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
109. Bosruiter  ·  Tringa glareola
110. Tureluur  ·  Tringa totanus
111. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
112. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 28-04-2022
113. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
114. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

115. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
116. Alk  ·  Alca torda
117. Kleine Alk  ·  Alle alle
118. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

119. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
120. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
121. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

122. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
123. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
124. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
125. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
126. Stormmeeuw  ·  Larus canus
127. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
128. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
129. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
130. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
131. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
132. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
133. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
134. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
135. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
136. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
137. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
138. Visdief  ·  Sterna hirundo
139. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

140. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

141. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
142. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
143. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
144. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
145. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
146. Sperwer  ·  Accipiter nisus
147. Havik  ·  Accipiter gentilis
148. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
149. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
150. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
151. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

152. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

153. Steenuil  ·  Athene vidalii
154. Dwergooruil  ·  Otus scops 19-05-2022
155. Ransuil  ·  Asio otus
156. Bosuil  ·  Strix aluco
157. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

158. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

159. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

160. Draaihals  ·  Jynx torquilla
161. Groene Specht  ·  Picus viridis
162. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
163. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
164. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
165. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

166. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
167. Smelleken  ·  Falco columbarius
168. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
169. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

170. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

171. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
172. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 14-05-2022
173. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 16-10-2021
174. Klapekster  ·  Lanius excubitor
175. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

176. Ekster  ·  Pica pica
177. Gaai  ·  Garrulus glandarius
178. Kauw  ·  Corvus monedula
179. Roek  ·  Corvus frugilegus
180. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
181. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

182. Goudhaan  ·  Regulus regulus
183. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

184. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
185. Koolmees  ·  Parus major
186. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
187. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
188. Matkop  ·  Poecile montanus
189. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

190. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

191. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
192. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
193. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

194. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
195. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
196. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

197. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

198. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

199. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
200. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
201. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
202. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
203. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 12-05-2022
204. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
205. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
206. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
207. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

208. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
209. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
210. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
211. Grasmus  ·  Sylvia communis
212. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 18-04-2022
213. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 30-10-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

214. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
215. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

216. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
217. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
218. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
219. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
220. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
221. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

222. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

223. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

224. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

225. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
226. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

227. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

228. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

229. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

230. Beflijster  ·  Turdus torquatus
231. Merel  ·  Turdus merula
232. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
233. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
234. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
235. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

236. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
237. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
238. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
239. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
240. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
241. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
242. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
243. Paapje  ·  Saxicola rubetra
244. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
245. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

246. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

247. Huismus  ·  Passer domesticus
248. Italiaanse Mus  ·  Passer italiae 16-04-2022
249. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

250. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
251. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
252. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
253. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola
254. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
255. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
256. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
257. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
258. Boompieper  ·  Anthus trivialis
259. Graspieper  ·  Anthus pratensis
260. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
261. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

262. Keep  ·  Fringilla montifringilla
263. Vink  ·  Fringilla coelebs
264. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
265. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
266. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
267. Groenling  ·  Chloris chloris
268. Kneu  ·  Linaria cannabina
269. Frater  ·  Linaria flavirostris
270. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
271. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
272. Putter  ·  Carduelis carduelis
273. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
274. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

275. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
276. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
277. Zanggors  ·  Melospiza melodia 19-02-2022
278. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 16-05-2022
279. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
280. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
281. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
282. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Sam Reitsma met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Sam Reitsma wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Citroenkwikstaart398
Siberische Taling438
Struikrietzanger454
Dwergaalscholver461
Amerikaanse Wintertaling462
Kleine Alk462
Amerikaanse Smient463
Korhoen466
Griel467
Graszanger468
Middelste Jager470
Pallas' Boszanger471
Sneeuwgans471
Taigaboomkruiper473
Lachstern474
Siberische Tjiftjaf474
Grote Pieper476
Roodmus477
Bruine Boszanger481
Gestreepte Strandloper481

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Sam Reitsma niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Wespendief502
Morinelplevier499
Noordse Stern499
Velduil499
Bonte Kraai497
Kleine Rietgans497
Porseleinhoen493
Reuzenstern492
Kwartel488
Woudaap488
Zwarte Wouw488
Witvleugelstern487
Poelruiter481
Roze Spreeuw481
Grote Barmsijs479
Kuifleeuwerik478
Kwartelkoning478
Buidelmees477
Orpheusspotvogel476
Roodpootvalk475

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Sam Reitsma per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,10

20215
202210