Ranking van Sam Reitsma
146 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. IJseend  ·  Clangula hyemalis
9. Eider  ·  Somateria mollissima
10. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
11. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
12. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
13. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
14. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
15. Tafeleend  ·  Aythya ferina
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Topper  ·  Aythya marila
18. Slobeend  ·  Spatula clypeata
19. Krakeend  ·  Mareca strepera
20. Smient  ·  Mareca penelope
21. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
22. Pijlstaart  ·  Anas acuta
23. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

24. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
25. Fuut  ·  Podiceps cristatus
26. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

27. Holenduif  ·  Columba oenas
28. Houtduif  ·  Columba palumbus
29. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

30. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

31. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

32. Waterral  ·  Rallus aquaticus
33. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
34. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

35. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

36. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

37. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
38. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
39. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
40. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
41. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
42. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

43. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

44. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

45. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
46. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

47. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

48. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

49. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

50. Wulp  ·  Numenius arquata
51. Grutto  ·  Limosa limosa
52. Steenloper  ·  Arenaria interpres
53. Kanoet  ·  Calidris canutus
54. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
55. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
56. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
57. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
58. Tureluur  ·  Tringa totanus
59. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
60. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

61. Alk  ·  Alca torda
62. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

63. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
64. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
65. Stormmeeuw  ·  Larus canus
66. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
67. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
68. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
69. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
70. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

71. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
72. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
73. Sperwer  ·  Accipiter nisus
74. Havik  ·  Accipiter gentilis
75. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
76. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
77. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

78. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

79. Ransuil  ·  Asio otus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

80. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

81. Groene Specht  ·  Picus viridis
82. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

83. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
84. Smelleken  ·  Falco columbarius
85. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

86. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
87. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

88. Ekster  ·  Pica pica
89. Gaai  ·  Garrulus glandarius
90. Kauw  ·  Corvus monedula
91. Roek  ·  Corvus frugilegus
92. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
93. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

94. Goudhaan  ·  Regulus regulus
95. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

96. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
97. Koolmees  ·  Parus major
98. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

99. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

100. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
101. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

102. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
103. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
104. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

105. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

106. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

107. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
108. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
109. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

110. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
111. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
112. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

113. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

114. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
115. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

116. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

117. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

118. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

119. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

120. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

121. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

122. Merel  ·  Turdus merula
123. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
124. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
125. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

126. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
127. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
128. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
129. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

130. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

131. Huismus  ·  Passer domesticus
132. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

133. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
134. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
135. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
136. Graspieper  ·  Anthus pratensis
137. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

138. Keep  ·  Fringilla montifringilla
139. Vink  ·  Fringilla coelebs
140. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
141. Groenling  ·  Chloris chloris
142. Kneu  ·  Linaria cannabina
143. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

144. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
145. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
146. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Sam Reitsma met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Sam Reitsma wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Alk421
Kwak423
Drieteenmeeuw424
Kuifaalscholver426
Pontische Meeuw426
Waterspreeuw427
Zeekoet428
Bladkoning429
Grauwe Klauwier429
IJseend429
Kerkuil429
Roodkeelduiker429
Keep430
Nachtegaal430
Smelleken430
Sneeuwgors430
Cetti's Zanger431
Houtsnip431
Klapekster431
Matkop431

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Sam Reitsma niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Gekraagde Roodstaart434
Tapuit434
Bontbekplevier433
Kleine Plevier433
Patrijs433
Sijs433
Witgat433
Zomertaling433
Zwarte Stern433
Blauwborst432
Bonte Strandloper432
Bonte Vliegenvanger432
Boomvalk432
Bosruiter432
Goudplevier432
Goudvink432
Grauwe Vliegenvanger432
Groenpootruiter432
Grote Lijster432
Grote Stern432

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Sam Reitsma per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.