Ranking van Pim Rijk
280 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Ross' Gans  ·  Anser rossii 27-01-2018
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. Dwerggans  ·  Anser erythropus
16. IJseend  ·  Clangula hyemalis
17. Eider  ·  Somateria mollissima
18. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
19. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
20. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 20-02-2017
21. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
22. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
23. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 01-12-2017
24. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
25. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
26. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
27. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
28. Krooneend  ·  Netta rufina
29. Tafeleend  ·  Aythya ferina
30. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
31. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 20-03-2016
32. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
33. Topper  ·  Aythya marila
34. Zomertaling  ·  Anas querquedula
35. Slobeend  ·  Anas clypeata
36. Krakeend  ·  Anas strepera
37. Smient  ·  Anas penelope
38. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
39. Pijlstaart  ·  Anas acuta
40. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 25-10-2013
53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
58. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
59. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

60. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

63. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

64. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
65. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

66. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
67. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
68. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 03-07-2016
69. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
75. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

76. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

77. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
78. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

79. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

80. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
81. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

82. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
83. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
84. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
85. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
86. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
87. Kievit  ·  Vanellus vanellus
88. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

89. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
90. Wulp  ·  Numenius arquata
91. Grutto  ·  Limosa limosa
92. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
93. Steenloper  ·  Arenaria interpres
94. Kanoet  ·  Calidris canutus
95. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
96. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 07-09-2015
97. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
98. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
99. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
100. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
101. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
102. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
103. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
104. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
105. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
106. Witgat  ·  Tringa ochropus
107. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
108. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
109. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 24-02-2015
110. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
111. Bosruiter  ·  Tringa glareola
112. Tureluur  ·  Tringa totanus
113. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
114. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
115. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

116. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
117. Alk  ·  Alca torda
118. Kleine Alk  ·  Alle alle
119. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

120. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
121. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
122. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

123. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
124. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
125. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
126. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 27-01-2018
127. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
128. Stormmeeuw  ·  Larus canus
129. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
130. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
131. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
132. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
133. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
134. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
135. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
136. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
137. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
138. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
139. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
140. Visdief  ·  Sterna hirundo
141. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
142. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

143. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

144. Wespendief  ·  Pernis apivorus
145. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
146. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 07-06-2014
147. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
148. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
149. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
150. Sperwer  ·  Accipiter nisus
151. Havik  ·  Accipiter gentilis
152. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
153. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
154. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
155. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

156. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

157. Sperweruil  ·  Surnia ulula 01-12-2013
158. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 04-01-2014
159. Steenuil  ·  Athene vidalii
160. Ransuil  ·  Asio otus
161. Velduil  ·  Asio flammeus
162. Bosuil  ·  Strix aluco
163. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 12-01-2014

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

164. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

165. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

166. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

167. Draaihals  ·  Jynx torquilla
168. Groene Specht  ·  Picus viridis
169. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

170. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
171. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
172. Smelleken  ·  Falco columbarius
173. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
174. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

175. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

176. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 20-02-2017
177. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
178. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 22-10-2013
179. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 24-10-2013
180. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

181. Ekster  ·  Pica pica
182. Gaai  ·  Garrulus glandarius
183. Kauw  ·  Corvus monedula
184. Roek  ·  Corvus frugilegus
185. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
186. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
187. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

188. Goudhaan  ·  Regulus regulus
189. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

190. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
191. Koolmees  ·  Parus major
192. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
193. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
194. Matkop  ·  Poecile montanus
195. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

196. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

197. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
198. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
199. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

200. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
201. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
202. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

203. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

204. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

205. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 23-10-2016
206. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis 15-09-2017
207. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
208. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
209. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 15-01-2017
210. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
211. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

212. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
213. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
214. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
215. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

216. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
217. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

218. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
219. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
220. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
221. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
222. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
223. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon 23-04-2016

pestvogels  ·  Bombycillidae

224. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

225. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

226. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

227. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

228. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

229. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

230. Beflijster  ·  Turdus torquatus
231. Merel  ·  Turdus merula
232. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 21-10-2017
233. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 11-02-2018
234. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
235. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
236. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
237. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
238. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
239. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
240. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
241. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
242. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 23-01-2016
243. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
244. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
245. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
246. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
247. Paapje  ·  Saxicola rubetra
248. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
249. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
250. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 18-11-2017
251. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 24-10-2015

heggenmussen  ·  Prunellidae

252. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

253. Huismus  ·  Passer domesticus
254. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

255. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
256. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
257. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
258. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
259. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
260. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
261. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
262. Boompieper  ·  Anthus trivialis
263. Graspieper  ·  Anthus pratensis
264. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
265. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

266. Keep  ·  Fringilla montifringilla
267. Vink  ·  Fringilla coelebs
268. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
269. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
270. Groenling  ·  Chloris chloris
271. Kneu  ·  Linaria cannabina
272. Frater  ·  Linaria flavirostris
273. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
274. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
275. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
276. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
277. Putter  ·  Carduelis carduelis
278. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

279. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
280. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
281. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
282. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
283. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
284. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Pim Rijk met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Pim Rijk wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Vale Lijster221
Kroonboszanger255
Vale Gierzwaluw262
Zwartkoprietzanger266
Noordse Boszanger292
Dwerguil310
Kleine Klapekster321
Daurische Klauwier324
Bonte Tapuit330
Siberische Strandloper331
Siberische Boompieper338
Waterrietzanger339
Roodkeelnachtegaal343
Sneeuwuil343
Bruine Klauwier346
Vale Gier350
Sperweruil352
Ralreiger353
Noordse Stormvogel355
Ortolaan355

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Pim Rijk niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwarte Specht373
Kleine Bonte Specht372
Fluiter370
Kwartel370
Parelduiker370
Rode Wouw369
Europese Kanarie368
Grote Karekiet368
Middelste Bonte Specht368
Nachtzwaluw368
Oehoe367
Witwangstern367
Gestreepte Strandloper366
Grote Pieper366
Steppekiekendief366
Grauwe Gors365
Roodmus365
Sneeuwgans364
Kwartelkoning363
Roodkopklauwier363

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Pim Rijk per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,3,3,4,7,3

20183
20177
20164
20153
20143
20134

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.