Ranking van Jeroen Versteeg
283 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 27-02-2020
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 31-03-2021
30. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
31. Slobeend  ·  Spatula clypeata
32. Krakeend  ·  Mareca strepera
33. Smient  ·  Mareca penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

37. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
38. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

40. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
49. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 17-02-2019
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 23-10-2020
53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 24-08-2020
58. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
59. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 18-12-2021
60. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
61. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

62. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

63. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 17-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

64. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
65. Parelduiker  ·  Gavia arctica
66. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

67. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

68. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
69. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

70. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 20-12-2019

reigers  ·  Ardeidae

71. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
72. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
73. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
74. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
75. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
76. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

77. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

78. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

79. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 09-11-2021
80. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

81. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

82. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
83. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

84. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
85. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
86. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
87. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
88. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
89. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
90. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 27-09-2020
91. Kievit  ·  Vanellus vanellus
92. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

93. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
94. Wulp  ·  Numenius arquata
95. Grutto  ·  Limosa limosa
96. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
97. Steenloper  ·  Arenaria interpres
98. Kanoet  ·  Calidris canutus
99. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
100. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
101. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
102. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
103. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
104. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
105. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
106. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
107. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
108. Witgat  ·  Tringa ochropus
109. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
110. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
111. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
112. Bosruiter  ·  Tringa glareola
113. Tureluur  ·  Tringa totanus
114. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
115. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
116. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

117. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
118. Alk  ·  Alca torda
119. Kleine Alk  ·  Alle alle
120. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 05-01-2021
121. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

122. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

123. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
124. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
125. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
126. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
127. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
128. Stormmeeuw  ·  Larus canus
129. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
130. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
131. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
132. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
133. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
134. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
135. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
136. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
137. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
138. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
139. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
140. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 21-07-2020
141. Visdief  ·  Sterna hirundo
142. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
143. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

144. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

145. Wespendief  ·  Pernis apivorus
146. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
147. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
148. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 28-02-2021
149. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
150. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
151. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
152. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
153. Sperwer  ·  Accipiter nisus
154. Havik  ·  Accipiter gentilis
155. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
156. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
157. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
158. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
159. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

160. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

161. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 20-04-2021
162. Steenuil  ·  Athene vidalii
163. Dwergooruil  ·  Otus scops 27-05-2021
164. Ransuil  ·  Asio otus
165. Velduil  ·  Asio flammeus
166. Bosuil  ·  Strix aluco
167. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

168. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

169. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

170. Groene Specht  ·  Picus viridis
171. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
172. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
173. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
174. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

175. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
176. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
177. Smelleken  ·  Falco columbarius
178. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
179. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

180. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

181. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
182. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 25-09-2020
183. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

184. Ekster  ·  Pica pica
185. Gaai  ·  Garrulus glandarius
186. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 20-11-2018
187. Kauw  ·  Corvus monedula
188. Roek  ·  Corvus frugilegus
189. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
190. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
191. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

192. Goudhaan  ·  Regulus regulus
193. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

194. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
195. Koolmees  ·  Parus major
196. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
197. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
198. Matkop  ·  Poecile montanus
199. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

200. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

201. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
202. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
203. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

204. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
205. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
206. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

207. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

208. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

209. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
210. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
211. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 20-10-2020
212. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
213. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
214. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
215. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

216. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
217. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
218. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 02-01-2021
219. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
220. Grasmus  ·  Sylvia communis
221. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 24-12-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

222. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
223. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
224. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

225. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
226. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
227. Oostelijke Vale Spotvogel  ·  Iduna pallida 06-11-2021
228. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
229. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
230. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
231. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
232. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

233. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

234. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

235. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
236. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

237. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

238. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

239. Beflijster  ·  Turdus torquatus
240. Merel  ·  Turdus merula
241. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
242. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
243. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
244. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

245. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 14-09-2020
246. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
247. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
248. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
249. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
250. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 19-10-2020
251. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
252. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
253. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
254. Paapje  ·  Saxicola rubetra
255. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
256. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

257. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

258. Huismus  ·  Passer domesticus
259. Italiaanse Mus  ·  Passer italiae 13-06-2022
260. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

261. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
262. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
263. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
264. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
265. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
266. Boompieper  ·  Anthus trivialis
267. Graspieper  ·  Anthus pratensis
268. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
269. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

270. Keep  ·  Fringilla montifringilla
271. Vink  ·  Fringilla coelebs
272. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
273. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
274. Groenling  ·  Chloris chloris
275. Kneu  ·  Linaria cannabina
276. Frater  ·  Linaria flavirostris
277. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
278. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
279. Putter  ·  Carduelis carduelis
280. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
281. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

282. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
283. Zanggors  ·  Melospiza melodia 25-02-2022
284. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
285. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
286. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
287. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jeroen Versteeg met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jeroen Versteeg wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Oostelijke Vale Spotvogel267
Zanggors291
Grijskopkievit303
Purperkoet356
Raddes Boszanger364
Steenarend366
Vale Gierzwaluw377
Dwerguil393
Rosse Waaierstaart408
Dougalls Stern410
Steppekievit412
Kortbekzeekoet416
Dwergooruil440
Provençaalse Grasmus444
Vaal Stormvogeltje447
Oosterse Tortel449
Klein Waterhoen452
Kleine Klapekster453
Kleine Topper455
Struikrietzanger459

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jeroen Versteeg niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwarte Ibis507
Kuifaalscholver504
Grauwe Franjepoot500
Draaihals499
Grote Zee-eend499
Pestvogel499
Engelse Kwikstaart496
Kleine Jager496
Kwak496
Waterspreeuw495
Noordse Kwikstaart493
Grote Burgemeester492
Hop492
Kleine Burgemeester492
Woudaap492
IJsgors489
Gestreepte Strandloper488
Roze Spreeuw485
Bruine Boszanger484
Grauwe Gors484

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jeroen Versteeg per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,4,9,10,2

20181
20194
20209
202110
20222