Ranking van Jeroen Versteeg
290 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Ross' Gans  ·  Anser rossii 27-02-2020
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. Dwerggans  ·  Anser erythropus
16. IJseend  ·  Clangula hyemalis
17. Eider  ·  Somateria mollissima
18. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
19. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
20. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana 24-10-2022
21. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
22. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
23. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
24. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
25. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
26. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
27. Krooneend  ·  Netta rufina
28. Tafeleend  ·  Aythya ferina
29. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 31-03-2021
33. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
34. Slobeend  ·  Spatula clypeata
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
41. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

43. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

44. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
45. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
46. Fuut  ·  Podiceps cristatus
47. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
48. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

49. Holenduif  ·  Columba oenas
50. Houtduif  ·  Columba palumbus
51. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
52. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 17-02-2019
53. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

54. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

55. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 23-10-2020
56. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

57. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

58. Waterral  ·  Rallus aquaticus
59. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
60. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 24-08-2020
61. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
62. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 18-12-2021
63. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
64. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

65. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

66. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 17-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

67. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
68. Parelduiker  ·  Gavia arctica
69. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

70. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

71. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

72. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
73. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

74. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
75. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
76. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
77. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
78. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
79. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

80. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

81. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

82. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 09-11-2021
83. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
84. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

85. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

86. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
87. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

88. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
89. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
90. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
91. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
92. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
93. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
94. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 27-09-2020
95. Kievit  ·  Vanellus vanellus
96. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

97. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
98. Wulp  ·  Numenius arquata
99. Grutto  ·  Limosa limosa
100. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
101. Steenloper  ·  Arenaria interpres
102. Kanoet  ·  Calidris canutus
103. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
104. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
105. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
106. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
107. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
108. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
109. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
110. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
111. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
112. Witgat  ·  Tringa ochropus
113. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
114. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
115. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
116. Bosruiter  ·  Tringa glareola
117. Tureluur  ·  Tringa totanus
118. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
119. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 10-12-2022
120. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
121. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

122. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
123. Alk  ·  Alca torda
124. Kleine Alk  ·  Alle alle
125. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 05-01-2021
126. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

127. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

128. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
129. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
130. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
131. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
132. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
133. Stormmeeuw  ·  Larus canus
134. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
135. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
136. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
137. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
138. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
139. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
140. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
141. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
142. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
143. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
144. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 21-07-2020
145. Visdief  ·  Sterna hirundo
146. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
147. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

148. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

149. Wespendief  ·  Pernis apivorus
150. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
151. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 28-02-2021
152. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
153. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
154. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
155. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
156. Sperwer  ·  Accipiter nisus
157. Havik  ·  Accipiter gentilis
158. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
159. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
160. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
161. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
162. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

163. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

164. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 20-04-2021
165. Steenuil  ·  Athene vidalii
166. Dwergooruil  ·  Otus scops 27-05-2021
167. Ransuil  ·  Asio otus
168. Bosuil  ·  Strix aluco
169. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

170. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

171. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

172. Groene Specht  ·  Picus viridis
173. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
174. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
175. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
176. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

177. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
178. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
179. Smelleken  ·  Falco columbarius
180. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
181. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

182. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

183. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
184. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 25-09-2020
185. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

186. Ekster  ·  Pica pica
187. Gaai  ·  Garrulus glandarius
188. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 20-11-2018
189. Kauw  ·  Corvus monedula
190. Roek  ·  Corvus frugilegus
191. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
192. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
193. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

194. Goudhaan  ·  Regulus regulus
195. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

196. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
197. Koolmees  ·  Parus major
198. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
199. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
200. Matkop  ·  Poecile montanus
201. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

202. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

203. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
204. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
205. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

206. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
207. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
208. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

209. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

210. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

211. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
212. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
213. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 20-10-2020
214. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
215. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
216. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
217. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
218. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

219. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
220. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
221. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 02-01-2021
222. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
223. Grasmus  ·  Sylvia communis
224. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 24-12-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

225. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
226. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
227. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

228. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
229. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
230. Oostelijke Vale Spotvogel  ·  Iduna pallida 06-11-2021
231. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
232. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
233. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
234. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
235. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

236. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

237. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

238. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

239. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
240. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

241. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

242. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

243. Beflijster  ·  Turdus torquatus
244. Merel  ·  Turdus merula
245. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
246. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
247. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
248. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

249. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 14-09-2020
250. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
251. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
252. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
253. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
254. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 19-10-2020
255. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
256. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
257. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
258. Paapje  ·  Saxicola rubetra
259. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
260. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

261. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

262. Huismus  ·  Passer domesticus
263. Italiaanse Mus  ·  Passer italiae 13-06-2022
264. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

265. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
266. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
267. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
268. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
269. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
270. Boompieper  ·  Anthus trivialis
271. Graspieper  ·  Anthus pratensis
272. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
273. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

274. Keep  ·  Fringilla montifringilla
275. Vink  ·  Fringilla coelebs
276. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
277. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
278. Groenling  ·  Chloris chloris
279. Kneu  ·  Linaria cannabina
280. Frater  ·  Linaria flavirostris
281. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
282. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
283. Putter  ·  Carduelis carduelis
284. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
285. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

286. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
287. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
288. Zanggors  ·  Melospiza melodia 25-02-2022
289. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
290. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
291. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
292. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 23-10-2022
293. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jeroen Versteeg met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jeroen Versteeg wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Amerikaanse Zee-eend242
Oostelijke Vale Spotvogel272
Geelbrauwgors290
Zanggors300
Grijskopkievit305
Purperkoet369
Steenarend369
Raddes Boszanger388
Dwerguil396
Vale Gierzwaluw405
Rosse Waaierstaart411
Dougalls Stern414
Steppekievit415
Kortbekzeekoet421
Dwergooruil447
Provençaalse Grasmus452
Oosterse Tortel453
Vaal Stormvogeltje453
Klein Waterhoen456
Grote Grijze Snip458

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jeroen Versteeg niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwarte Ibis514
Velduil510
Grauwe Franjepoot507
Draaihals505
Kleine Jager505
Engelse Kwikstaart502
Grote Burgemeester502
Kwak502
Kleine Burgemeester501
Waterspreeuw501
Noordse Kwikstaart500
Hop498
Woudaap498
Gestreepte Strandloper496
Lachstern491
Roze Spreeuw491
Grauwe Gors490
Grote Barmsijs489
Roodkopklauwier488
Roodmus488

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jeroen Versteeg per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,9,10,5,0

20181
20193
20209
202110
20225