Ranking van Lex Groothengel
277 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. Dwerggans  ·  Anser erythropus
12. IJseend  ·  Clangula hyemalis
13. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 01-04-2018
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 09-01-2019
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 19-09-2023
29. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
30. Slobeend  ·  Spatula clypeata
31. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 10-03-2022
32. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 12-03-2022
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 18-02-2020
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus
54. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

55. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

56. Waterral  ·  Rallus aquaticus
57. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 18-12-2021
58. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
59. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

60. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. Parelduiker  ·  Gavia arctica
63. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

64. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
65. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

66. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
67. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
68. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
69. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

73. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
74. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

75. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

76. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 27-07-2021
77. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
78. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

79. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

80. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
81. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

82. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
83. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
84. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
85. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
86. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
87. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

88. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 30-12-2019
89. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
90. Wulp  ·  Numenius arquata
91. Grutto  ·  Limosa limosa
92. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
93. Steenloper  ·  Arenaria interpres
94. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
95. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
96. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
97. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
98. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
99. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
100. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
101. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
102. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
103. Witgat  ·  Tringa ochropus
104. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
105. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
106. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
107. Bosruiter  ·  Tringa glareola
108. Tureluur  ·  Tringa totanus
109. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
110. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 08-05-2022
111. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
112. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

113. Renvogel  ·  Cursorius cursor 25-10-2021

alken  ·  Alcidae

114. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
115. Alk  ·  Alca torda
116. Kleine Alk  ·  Alle alle
117. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 06-01-2021
118. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

119. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
120. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
121. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
122. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
123. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
124. Stormmeeuw  ·  Larus canus
125. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
126. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
127. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
128. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
129. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
130. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
131. Visdief  ·  Sterna hirundo
132. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
133. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

134. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
135. Schreeuwarend  ·  Clanga pomarina 03-10-2021
136. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 01-03-2021
137. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
138. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
139. Sperwer  ·  Accipiter nisus
140. Havik  ·  Accipiter gentilis
141. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
142. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

143. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

144. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 18-04-2021
145. Steenuil  ·  Athene vidalii
146. Ransuil  ·  Asio otus
147. Velduil  ·  Asio flammeus
148. Bosuil  ·  Strix aluco
149. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

150. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

151. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

152. Draaihals  ·  Jynx torquilla
153. Groene Specht  ·  Picus viridis
154. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
155. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
156. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
157. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

158. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
159. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
160. Smelleken  ·  Falco columbarius
161. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

162. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 29-10-2022
163. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 31-10-2020
164. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 02-10-2020
165. Klapekster  ·  Lanius excubitor
166. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

167. Ekster  ·  Pica pica
168. Gaai  ·  Garrulus glandarius
169. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 22-11-2018
170. Kauw  ·  Corvus monedula
171. Roek  ·  Corvus frugilegus
172. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
173. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
174. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

175. Goudhaan  ·  Regulus regulus
176. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

177. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
178. Koolmees  ·  Parus major
179. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
180. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
181. Matkop  ·  Poecile montanus
182. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

183. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

184. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
185. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
186. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 16-01-2020
187. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

188. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
189. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
190. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

191. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

192. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

193. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 09-10-2021
194. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
195. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
196. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
197. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 12-10-2022
198. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
199. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 20-05-2021
200. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
201. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
202. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
203. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

204. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
205. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
206. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
207. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 03-11-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

208. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

209. Oostelijke Vale Spotvogel  ·  Iduna pallida 22-11-2021
210. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 14-10-2019
211. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
212. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
213. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
214. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
215. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
216. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

217. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

218. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

219. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

220. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

221. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
222. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

223. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

224. Beflijster  ·  Turdus torquatus
225. Merel  ·  Turdus merula
226. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 09-01-2021
227. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
228. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
229. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
230. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

231. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
232. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
233. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
234. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus
235. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
236. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 14-05-2018
237. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
238. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
239. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
240. Paapje  ·  Saxicola rubetra
241. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 09-10-2021
242. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
243. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
244. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 22-10-2021

heggenmussen  ·  Prunellidae

245. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

246. Huismus  ·  Passer domesticus
247. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

248. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
249. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
250. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
251. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
252. Boompieper  ·  Anthus trivialis
253. Graspieper  ·  Anthus pratensis
254. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

255. Keep  ·  Fringilla montifringilla
256. Vink  ·  Fringilla coelebs
257. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
258. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
259. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
260. Groenling  ·  Chloris chloris
261. Kneu  ·  Linaria cannabina
262. Frater  ·  Linaria flavirostris
263. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
264. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
265. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
266. Putter  ·  Carduelis carduelis
267. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
268. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

269. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
270. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
271. Zanggors  ·  Melospiza melodia 16-02-2022
272. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
273. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
274. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
275. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
276. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 22-10-2022
277. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
278. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 16-10-2019

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Lex Groothengel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Lex Groothengel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Mirtezanger177
Renvogel250
Oostelijke Vale Spotvogel278
Schreeuwarend282
Grote Vale Spotvogel287
Zanggors309
Geelbrauwgors336
Swinhoes Boszanger370
Steenarend380
Purperkoet392
Raddes Boszanger399
Dwerguil400
Withalsvliegenvanger404
Turkestaanse Klauwier418
Kleine Regenwulp420
Daurische Klauwier423
Aziatische Roodborsttapuit424
Izabeltapuit429
Kortbekzeekoet429
Vale Gierzwaluw430

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Lex Groothengel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kleine Mantelmeeuw546
Kleine Zilverreiger543
Grasmus540
Visarend538
Boomvalk537
Kanoet537
Rode Wouw536
Grauwe Klauwier535
Toendrarietgans535
Wespendief535
Nachtegaal534
Pontische Meeuw534
Sprinkhaanzanger534
Topper534
Waterpieper533
Kleine Strandloper531
Kruisbek531
Kleine Rietgans530
Wielewaal530
Ruigpootbuizerd525

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Lex Groothengel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,4,4,14,7,1,0

20183
20194
20204
202114
20227
20231