Ranking van Marco Hillenaar
288 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 16-02-2020
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 22-01-2016
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 20-03-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 16-02-2019
52. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

53. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

54. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

55. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

56. Waterral  ·  Rallus aquaticus
57. Kwartelkoning  ·  Crex crex
58. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
59. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 23-04-2016
60. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
61. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
62. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

63. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

64. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 16-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

65. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
66. Parelduiker  ·  Gavia arctica
67. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

68. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
69. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

70. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 31-10-2019

reigers  ·  Ardeidae

71. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
72. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
73. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
74. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
75. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
76. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
77. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
78. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
79. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

80. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
81. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

82. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

83. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
84. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

85. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

86. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
87. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

88. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
89. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
90. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
91. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
92. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
93. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

94. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 30-12-2019
95. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
96. Wulp  ·  Numenius arquata
97. Grutto  ·  Limosa limosa
98. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
99. Steenloper  ·  Arenaria interpres
100. Kanoet  ·  Calidris canutus
101. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
102. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
103. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
104. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
105. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
106. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
107. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
108. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
109. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
110. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
111. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 16-08-2019
112. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
113. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
114. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
115. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
116. Witgat  ·  Tringa ochropus
117. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
118. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
119. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
120. Bosruiter  ·  Tringa glareola
121. Tureluur  ·  Tringa totanus
122. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
123. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
124. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

125. Alk  ·  Alca torda
126. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

127. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

128. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
129. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
130. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
131. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
132. Franklins Meeuw  ·  Larus pipixcan 17-03-2020
133. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
134. Stormmeeuw  ·  Larus canus
135. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
136. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
137. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
138. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
139. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
140. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
141. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
142. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
143. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
144. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
145. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
146. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 28-06-2020
147. Visdief  ·  Sterna hirundo
148. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
149. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

150. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

151. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2019
152. Wespendief  ·  Pernis apivorus
153. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
154. Keizerarend  ·  Aquila heliaca 04-10-2017
155. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
156. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
157. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
158. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
159. Sperwer  ·  Accipiter nisus
160. Havik  ·  Accipiter gentilis
161. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
162. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
163. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
164. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

165. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

166. Steenuil  ·  Athene vidalii
167. Ransuil  ·  Asio otus
168. Velduil  ·  Asio flammeus
169. Bosuil  ·  Strix aluco
170. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

171. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

172. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

173. Draaihals  ·  Jynx torquilla
174. Groene Specht  ·  Picus viridis
175. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
176. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
177. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

178. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
179. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
180. Smelleken  ·  Falco columbarius
181. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
182. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

183. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

184. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
185. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 30-08-2019
186. Klapekster  ·  Lanius excubitor
187. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

188. Ekster  ·  Pica pica
189. Gaai  ·  Garrulus glandarius
190. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 06-12-2018
191. Kauw  ·  Corvus monedula
192. Roek  ·  Corvus frugilegus
193. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
194. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
195. Schildraaf  ·  Corvus albus 29-05-2019
196. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

197. Goudhaan  ·  Regulus regulus
198. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

199. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
200. Koolmees  ·  Parus major
201. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
202. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
203. Matkop  ·  Poecile montanus
204. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

205. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

206. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
207. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
208. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 06-11-2019
209. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

210. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
211. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
212. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

213. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

214. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

215. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
216. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
217. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
218. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
219. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
220. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

221. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
222. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
223. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
224. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
225. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

226. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
227. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
228. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

229. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
230. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
231. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
232. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 24-11-2019
233. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
234. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
235. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

236. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

237. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

238. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

239. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

240. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

241. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

242. Beflijster  ·  Turdus torquatus
243. Merel  ·  Turdus merula
244. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 05-03-2018
245. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
246. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
247. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
248. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

249. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
250. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
251. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
252. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
253. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 22-01-2016
254. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 17-10-2016
255. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
256. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
257. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
258. Paapje  ·  Saxicola rubetra
259. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
260. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
261. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 18-11-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

262. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

263. Huismus  ·  Passer domesticus
264. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

265. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
266. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
267. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
268. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
269. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
270. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
271. Boompieper  ·  Anthus trivialis
272. Graspieper  ·  Anthus pratensis
273. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
274. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

275. Keep  ·  Fringilla montifringilla
276. Vink  ·  Fringilla coelebs
277. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
278. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
279. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
280. Groenling  ·  Chloris chloris
281. Kneu  ·  Linaria cannabina
282. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
283. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
284. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
285. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
286. Putter  ·  Carduelis carduelis
287. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

288. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
289. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
290. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
291. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
292. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 22-10-2019

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Marco Hillenaar met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Marco Hillenaar wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Mirtezanger162
Alaskastrandloper225
Keizerarend240
Franklins Meeuw312
Kleine Regenwulp349
Turkestaanse Klauwier360
Zwartkeellijster383
Klein Waterhoen385
Roodkeelnachtegaal386
Sperwergrasmus395
Struikrietzanger397
Amerikaanse Smient404
Blauwstaart405
Oosterse Tortel406
Terekruiter406
Grijze Wouw409
Pallas' Boszanger412
Vorkstaartmeeuw412
Woestijntapuit412
Korhoen413

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Marco Hillenaar niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Middelste Bonte Specht439
Bladkoning438
Frater436
Dwerggans435
Grote Burgemeester434
Kleine Burgemeester432
Strandplevier431
Europese Kanarie430
Kleine Jager430
Grauwe Gors429
Dwerggors427
Roze Spreeuw427
Zwarte Wouw426
Zwarte Zeekoet424
Middelste Jager423
Taigaboomkruiper422
Buidelmees420
Sneeuwgans419
Bijeneter418
Grote Pieper418

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Marco Hillenaar per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,2,2,12,3

20164
20172
20182
201912
20203