Ranking van Rens Keijsers
306 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 26-10-2018
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

40. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
41. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
48. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 23-01-2019
49. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

50. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

51. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

52. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

53. Waterral  ·  Rallus aquaticus
54. Kwartelkoning  ·  Crex crex
55. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
56. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
57. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

58. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

59. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
61. Parelduiker  ·  Gavia arctica
62. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

63. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

64. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
65. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
66. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus
67. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

68. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

69. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
70. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
71. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
72. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
73. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
74. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

75. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
76. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

77. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

78. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 03-07-2017
86. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
87. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
88. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
89. Kievit  ·  Vanellus vanellus
90. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

91. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
92. Wulp  ·  Numenius arquata
93. Grutto  ·  Limosa limosa
94. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
95. Steenloper  ·  Arenaria interpres
96. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 16-05-2016
97. Kanoet  ·  Calidris canutus
98. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
99. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
100. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
101. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
102. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
103. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
104. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
105. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
106. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
107. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
108. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
109. Witgat  ·  Tringa ochropus
110. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
111. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
112. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 19-04-2015
113. Bosruiter  ·  Tringa glareola
114. Tureluur  ·  Tringa totanus
115. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
116. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
117. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

118. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 23-10-2018

alken  ·  Alcidae

119. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
120. Alk  ·  Alca torda
121. Kleine Alk  ·  Alle alle
122. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

123. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
124. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
125. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

126. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
127. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
128. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
129. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
130. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 28-01-2018
131. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
132. Audouins Meeuw  ·  Larus audouinii 18-04-2019
133. Stormmeeuw  ·  Larus canus
134. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
135. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
136. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
137. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
138. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
139. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
140. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
141. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
142. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
143. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
144. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
145. Visdief  ·  Sterna hirundo
146. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
147. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

148. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

149. Wespendief  ·  Pernis apivorus
150. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
151. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
152. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
153. Sperwer  ·  Accipiter nisus
154. Havik  ·  Accipiter gentilis
155. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
156. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
157. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
158. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
159. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

160. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

161. Steenuil  ·  Athene vidalii
162. Ransuil  ·  Asio otus
163. Velduil  ·  Asio flammeus
164. Bosuil  ·  Strix aluco
165. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

166. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

167. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

168. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

169. Draaihals  ·  Jynx torquilla
170. Groene Specht  ·  Picus viridis
171. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
172. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
173. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
174. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

175. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
176. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
177. Smelleken  ·  Falco columbarius
178. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
179. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

180. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 27-10-2018

wielewalen  ·  Oriolidae

181. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

182. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 03-03-2017
183. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
184. Klapekster  ·  Lanius excubitor
185. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

186. Ekster  ·  Pica pica
187. Gaai  ·  Garrulus glandarius
188. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
189. Kauw  ·  Corvus monedula
190. Roek  ·  Corvus frugilegus
191. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
192. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

193. Goudhaan  ·  Regulus regulus
194. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

195. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
196. Koolmees  ·  Parus major
197. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
198. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
199. Matkop  ·  Poecile montanus
200. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

201. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

202. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
203. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
204. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 29-03-2014
205. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
206. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 24-08-2017

zwaluwen  ·  Hirundinidae

207. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
208. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
209. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

210. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

211. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

212. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 23-10-2016
213. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis 15-09-2017
214. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
215. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
216. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 03-12-2016
217. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
218. Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus orientalis 14-05-2018
219. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
220. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
221. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
222. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 09-05-2018
223. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

224. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
225. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
226. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
227. Kleine Zwartkop  ·  Sylvia melanocephala 14-10-2018
228. Grasmus  ·  Sylvia communis
229. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia inornata 17-04-2016

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

230. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
231. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

232. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
233. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
234. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
235. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
236. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
237. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

238. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

239. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

240. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
241. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

242. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

243. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

244. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

245. Beflijster  ·  Turdus torquatus
246. Merel  ·  Turdus merula
247. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 21-10-2017
248. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 29-01-2018
249. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
250. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
251. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
252. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
253. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 21-09-2016
254. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
255. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
256. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
257. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
258. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 17-01-2016
259. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
260. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
261. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
262. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
263. Paapje  ·  Saxicola rubetra
264. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
265. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
266. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 22-11-2017
267. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 19-10-2017
268. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 14-04-2018
269. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 11-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

270. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

271. Huismus  ·  Passer domesticus
272. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

273. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
274. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
275. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
276. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
277. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
278. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
279. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
280. Duinpieper  ·  Anthus campestris
281. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
282. Boompieper  ·  Anthus trivialis
283. Graspieper  ·  Anthus pratensis
284. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
285. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
286. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

287. Keep  ·  Fringilla montifringilla
288. Vink  ·  Fringilla coelebs
289. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
290. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
291. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
292. Groenling  ·  Chloris chloris
293. Kneu  ·  Linaria cannabina
294. Frater  ·  Linaria flavirostris
295. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
296. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
297. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
298. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
299. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
300. Putter  ·  Carduelis carduelis
301. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
302. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

303. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
304. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
305. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
306. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
307. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 20-04-2018
308. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
309. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 30-12-2015
310. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
311. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Rens Keijsers met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Rens Keijsers wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Balkanbergfluiter177
Kleine Zwartkop210
Vale Lijster234
Westelijke Blonde Tapuit250
Kroonboszanger262
Roodoogvireo265
Grote Kanoet277
Vale Pijlstormvogel285
Westelijke Baardgrasmus292
Cirlgors299
Noordse Boszanger299
Kortteenleeuwerik329
Rosse Waaierstaart336
Zwartkeellijster353
Bonte Tapuit359
Aziatische Goudplevier362
Siberische Boompieper363
Siberische Tjiftjaf363
Roodkeelnachtegaal365
Witstuitbarmsijs365

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Rens Keijsers niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bonte Kraai396
Flamingo396
Grauwe Kiekendief396
Rosse Franjepoot395
Kwak392
Zwarte Ooievaar392
Poelruiter391
Roze Spreeuw388
Slangenarend388
Witvleugelstern388
Lachstern387
Woudaap387
Sneeuwgans386
Ringsnaveleend385
Buidelmees384
Breedbekstrandloper383
Korhoen383
Krekelzanger383
Ross' Gans382
Kleinst Waterhoen380

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Rens Keijsers per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,6,7,11,3

20141
20152
20166
20177
201811
20193

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.