Ranking van Rens Keijsers
302 soorten + 6 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 26-10-2018
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Zomertaling  ·  Anas querquedula
31. Slobeend  ·  Anas clypeata
32. Krakeend  ·  Anas strepera
33. Smient  ·  Anas penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

37. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
38. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

39. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
40. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
41. Fuut  ·  Podiceps cristatus
42. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
43. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

44. Holenduif  ·  Columba oenas
45. Houtduif  ·  Columba palumbus
46. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
47. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 23-01-2019
48. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

49. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

50. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

51. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

52. Waterral  ·  Rallus aquaticus
53. Kwartelkoning  ·  Crex crex
54. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

58. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica
61. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

62. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

63. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
64. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Puffinus griseus
65. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus
66. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

67. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

68. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
69. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
75. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

76. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

77. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
78. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

79. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

80. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
81. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

82. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
83. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
84. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 03-07-2017
85. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
86. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
87. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
88. Kievit  ·  Vanellus vanellus
89. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

90. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
91. Wulp  ·  Numenius arquata
92. Grutto  ·  Limosa limosa
93. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
94. Steenloper  ·  Arenaria interpres
95. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 16-05-2016
96. Kanoet  ·  Calidris canutus
97. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
98. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
99. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
100. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
101. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
102. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
103. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
104. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
105. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
106. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
107. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
108. Witgat  ·  Tringa ochropus
109. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
110. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
111. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 19-04-2015
112. Bosruiter  ·  Tringa glareola
113. Tureluur  ·  Tringa totanus
114. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
115. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
116. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

117. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 23-10-2018

alken  ·  Alcidae

118. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
119. Alk  ·  Alca torda
120. Kleine Alk  ·  Alle alle
121. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

122. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
123. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
124. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

125. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
126. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
127. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
128. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
129. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 28-01-2018
130. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
131. Stormmeeuw  ·  Larus canus
132. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
133. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
134. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
135. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
136. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
137. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
138. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
139. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
140. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
141. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
142. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
143. Visdief  ·  Sterna hirundo
144. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
145. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

146. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

147. Wespendief  ·  Pernis apivorus
148. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
149. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
150. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
151. Sperwer  ·  Accipiter nisus
152. Havik  ·  Accipiter gentilis
153. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
154. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
155. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
156. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
157. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

158. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

159. Steenuil  ·  Athene vidalii
160. Ransuil  ·  Asio otus
161. Velduil  ·  Asio flammeus
162. Bosuil  ·  Strix aluco
163. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

164. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

165. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

166. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

167. Draaihals  ·  Jynx torquilla
168. Groene Specht  ·  Picus viridis
169. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
170. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
171. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
172. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

173. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
174. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
175. Smelleken  ·  Falco columbarius
176. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
177. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

178. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 27-10-2018

wielewalen  ·  Oriolidae

179. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

180. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 03-03-2017
181. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
182. Klapekster  ·  Lanius excubitor
183. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

184. Ekster  ·  Pica pica
185. Gaai  ·  Garrulus glandarius
186. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
187. Kauw  ·  Corvus monedula
188. Roek  ·  Corvus frugilegus
189. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
190. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

191. Goudhaan  ·  Regulus regulus
192. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

193. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
194. Koolmees  ·  Parus major
195. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
196. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
197. Matkop  ·  Poecile montanus
198. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

199. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

200. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
201. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
202. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 29-03-2014
203. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
204. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 24-08-2017

zwaluwen  ·  Hirundinidae

205. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
206. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
207. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

208. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

209. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

210. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 23-10-2016
211. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis 15-09-2017
212. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
213. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 03-12-2016
214. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
215. Balkanbergfluiter  ·  Phylloscopus orientalis 14-05-2018
216. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
217. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
218. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
219. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 09-05-2018
220. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

221. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
222. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
223. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
224. Kleine Zwartkop  ·  Sylvia melanocephala 14-10-2018
225. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia inornata 17-04-2016
226. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

227. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
228. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

229. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
230. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
231. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
232. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
233. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
234. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

235. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

236. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

237. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
238. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

239. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

240. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

241. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

242. Beflijster  ·  Turdus torquatus
243. Merel  ·  Turdus merula
244. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 21-10-2017
245. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 29-01-2018
246. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
247. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
248. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
249. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
250. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 21-09-2016
251. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
252. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
253. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
254. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
255. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 17-01-2016
256. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
257. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
258. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
259. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
260. Paapje  ·  Saxicola rubetra
261. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
262. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
263. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 22-11-2017
264. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 19-10-2017
265. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 14-04-2018
266. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 11-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

267. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

268. Huismus  ·  Passer domesticus
269. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

270. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
271. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
272. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
273. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
274. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
275. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
276. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
277. Duinpieper  ·  Anthus campestris
278. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
279. Boompieper  ·  Anthus trivialis
280. Graspieper  ·  Anthus pratensis
281. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
282. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
283. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

284. Keep  ·  Fringilla montifringilla
285. Vink  ·  Fringilla coelebs
286. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
287. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
288. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
289. Groenling  ·  Chloris chloris
290. Kneu  ·  Linaria cannabina
291. Frater  ·  Linaria flavirostris
292. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
293. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
294. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
295. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
296. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
297. Putter  ·  Carduelis carduelis
298. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
299. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

300. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
301. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
302. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
303. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
304. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 20-04-2018
305. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
306. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 30-12-2015
307. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
308. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Rens Keijsers met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Rens Keijsers wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Balkanbergfluiter176
Vale Lijster233
Westelijke Blonde Tapuit250
Kroonboszanger261
Roodoogvireo264
Grote Kanoet276
Vale Pijlstormvogel284
Westelijke Baardgrasmus290
Cirlgors297
Noordse Boszanger299
Kortteenleeuwerik328
Rosse Waaierstaart334
Zwartkeellijster350
Aziatische Goudplevier361
Siberische Boompieper361
Siberische Tjiftjaf361
Roodkeelnachtegaal363
Witstuitbarmsijs363
Bruine Klauwier364
Noordse Pijlstormvogel366

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Rens Keijsers niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roodhalsgans399
Bonte Kraai394
Flamingo394
Grauwe Kiekendief394
Rosse Franjepoot393
Kwak390
Zwarte Ooievaar390
Poelruiter388
Roze Spreeuw386
Slangenarend386
Witvleugelstern386
Lachstern385
Woudaap385
Sneeuwgans384
Ringsnaveleend382
Breedbekstrandloper381
Buidelmees381
Krekelzanger381
Ross' Gans381
Korhoen380

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Rens Keijsers per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,6,7,11,2

20141
20152
20166
20177
201811
20192

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.