Ranking van Danny Bregman
290 soorten + 11 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 29-12-2019
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 23-02-2011
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 08-12-2019
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
29. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 11-02-2015
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 28-02-2019
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
56. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

59. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 24-12-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
61. Parelduiker  ·  Gavia arctica
62. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

63. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

64. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
65. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

66. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 05-12-2019

reigers  ·  Ardeidae

67. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
68. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
69. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
70. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
71. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
72. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
73. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
74. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

75. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
76. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

77. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

78. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva
86. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
87. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
88. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
89. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 28-06-2019
90. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 27-09-2020
91. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

92. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 23-12-2019
93. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
94. Wulp  ·  Numenius arquata
95. Grutto  ·  Limosa limosa
96. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
97. Steenloper  ·  Arenaria interpres
98. Kanoet  ·  Calidris canutus
99. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
100. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 06-09-2015
101. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
102. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
103. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
104. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
105. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
106. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
107. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 04-09-2016
108. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
109. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
110. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
111. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
112. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
113. Witgat  ·  Tringa ochropus
114. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
115. Grote Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca 23-02-2011
116. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
117. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 10-07-2020
118. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
119. Bosruiter  ·  Tringa glareola
120. Tureluur  ·  Tringa totanus
121. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
122. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
123. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

124. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 20-08-2020

alken  ·  Alcidae

125. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
126. Kleine Alk  ·  Alle alle
127. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

128. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
129. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
130. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

131. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
132. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
133. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
134. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
135. Stormmeeuw  ·  Larus canus
136. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
137. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
138. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
139. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
140. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
141. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
142. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
143. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
144. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
145. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
146. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 25-06-2020
147. Visdief  ·  Sterna hirundo
148. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
149. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

150. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

151. Wespendief  ·  Pernis apivorus
152. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
153. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
154. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
155. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
156. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
157. Sperwer  ·  Accipiter nisus
158. Havik  ·  Accipiter gentilis
159. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
160. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
161. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
162. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

163. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

164. Ransuil  ·  Asio otus
165. Velduil  ·  Asio flammeus
166. Bosuil  ·  Strix aluco
167. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 26-12-2008
168. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

169. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

170. Draaihals  ·  Jynx torquilla
171. Groene Specht  ·  Picus viridis
172. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
173. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
174. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
175. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

176. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
177. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
178. Smelleken  ·  Falco columbarius
179. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
180. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

181. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

182. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
183. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 14-11-2014
184. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 27-09-2020
185. Klapekster  ·  Lanius excubitor
186. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

187. Ekster  ·  Pica pica
188. Gaai  ·  Garrulus glandarius
189. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 19-03-2019
190. Kauw  ·  Corvus monedula
191. Roek  ·  Corvus frugilegus
192. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
193. Schildraaf  ·  Corvus albus 15-08-2019
194. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

195. Goudhaan  ·  Regulus regulus
196. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

197. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
198. Koolmees  ·  Parus major
199. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
200. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
201. Matkop  ·  Poecile montanus
202. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

203. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

204. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
205. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
206. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 05-11-2019
207. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
208. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 13-01-2008
209. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

210. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
211. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
212. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

213. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

214. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

215. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 22-10-2016
216. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis 01-10-2020
217. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
218. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
219. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
220. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
221. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
222. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 21-06-2009
223. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

224. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
225. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
226. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
227. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

228. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
229. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
230. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

231. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
232. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
233. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
234. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 23-11-2019
235. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
236. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
237. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

238. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

239. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

240. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
241. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

242. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

243. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
244. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

245. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

246. Beflijster  ·  Turdus torquatus
247. Merel  ·  Turdus merula
248. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 27-01-2018
249. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
250. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
251. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
252. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

253. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
254. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
255. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
256. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
257. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
258. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
259. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
260. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
261. Paapje  ·  Saxicola rubetra
262. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
263. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
264. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 24-10-2020

heggenmussen  ·  Prunellidae

265. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

266. Huismus  ·  Passer domesticus
267. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

268. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
269. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
270. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
271. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
272. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
273. Amoerkwikstaart  ·  Motacilla leucopsis 28-05-2020
274. Boompieper  ·  Anthus trivialis
275. Graspieper  ·  Anthus pratensis
276. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
277. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
278. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

279. Keep  ·  Fringilla montifringilla
280. Vink  ·  Fringilla coelebs
281. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
282. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
283. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
284. Groenling  ·  Chloris chloris
285. Kneu  ·  Linaria cannabina
286. Frater  ·  Linaria flavirostris
287. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
288. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
289. Putter  ·  Carduelis carduelis
290. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

291. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
292. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
293. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 04-09-2016
294. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
295. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
296. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
297. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 04-03-2018
298. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
299. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
300. Bosgors  ·  Emberiza rustica
301. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 16-01-2010

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Danny Bregman met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Danny Bregman wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Vale Spotvogel260
Kalanderleeuwerik268
Kroonboszanger275
Grijskopkievit276
Baltimoretroepiaal323
Zwartkopgors343
Kortteenleeuwerik349
Kleine Regenwulp357
Turkestaanse Klauwier365
Bosgors368
Grote Geelpootruiter368
Siberische Strandloper369
Sneeuwuil382
Zwartkeellijster390
Bonapartes Strandloper398
Noordse Pijlstormvogel399
Kleinste Jager401
Witkopgors403
Aziatische Goudplevier405
Struikrietzanger407

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Danny Bregman niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kraanvogel449
Steenuil449
Grote Karekiet447
Zomertortel447
Grote Zee-eend446
Nachtzwaluw444
Bonte Kraai443
Witwangstern443
Europese Kanarie441
Grote Burgemeester441
Grote Jager441
Hop441
Noordse Kwikstaart441
Alk439
Grote Barmsijs439
Strandplevier439
Kwartelkoning436
Witvleugelstern434
Slangenarend433
Zwarte Wouw433

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Danny Bregman per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,1,2,0,0,1,2,3,0,2,13,8

20082
20091
20101
20112
20141
20152
20163
20182
201913
20208