Ranking van Thomas Avila Lutke Schipholt
299 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 24-03-2018
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 26-03-2016
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 26-03-2016
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 26-03-2016
32. Zomertaling  ·  Anas querquedula
33. Slobeend  ·  Anas clypeata
34. Siberische Taling  ·  Anas formosa 20-02-2017
35. Krakeend  ·  Anas strepera
36. Smient  ·  Anas penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
41. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
61. Parelduiker  ·  Gavia arctica
62. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

63. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

64. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
65. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Puffinus griseus
66. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

67. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
68. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

69. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
70. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
71. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
75. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

76. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

77. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
78. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

79. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

80. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
81. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

82. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
83. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
84. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
85. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
86. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
87. Kievit  ·  Vanellus vanellus
88. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

89. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
90. Wulp  ·  Numenius arquata
91. Grutto  ·  Limosa limosa
92. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
93. Steenloper  ·  Arenaria interpres
94. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 15-05-2016
95. Kanoet  ·  Calidris canutus
96. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
97. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
98. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
99. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
100. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
101. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
102. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
103. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 16-09-2016
104. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
105. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
106. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
107. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
108. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
109. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
110. Witgat  ·  Tringa ochropus
111. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
112. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
113. Bosruiter  ·  Tringa glareola
114. Tureluur  ·  Tringa totanus
115. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
116. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
117. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

118. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
119. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
120. Alk  ·  Alca torda
121. Kleine Alk  ·  Alle alle
122. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

123. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
124. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
125. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
126. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

127. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
128. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
129. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
130. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
131. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
132. Stormmeeuw  ·  Larus canus
133. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
134. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
135. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
136. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
137. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
138. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
139. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
140. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
141. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
142. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
143. Visdief  ·  Sterna hirundo
144. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
145. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

146. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

147. Wespendief  ·  Pernis apivorus
148. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
149. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 21-05-2016
150. Bastaardarend  ·  Aquila clanga 26-05-2018
151. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
152. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
153. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
154. Sperwer  ·  Accipiter nisus
155. Havik  ·  Accipiter gentilis
156. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
157. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
158. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
159. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

160. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

161. Steenuil  ·  Athene vidalii
162. Ransuil  ·  Asio otus
163. Velduil  ·  Asio flammeus
164. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

165. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

166. Bijeneter  ·  Merops apiaster

scharrelaars  ·  Coraciidae

167. Scharrelaar  ·  Coracias garrulus 24-09-2018

ijsvogels  ·  Alcedinidae

168. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

169. Draaihals  ·  Jynx torquilla
170. Groene Specht  ·  Picus viridis
171. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
172. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
173. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
174. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

175. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
176. Smelleken  ·  Falco columbarius
177. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
178. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

179. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 27-10-2018

wielewalen  ·  Oriolidae

180. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

181. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 25-02-2017
182. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
183. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 19-06-2017
184. Klapekster  ·  Lanius excubitor
185. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

186. Ekster  ·  Pica pica
187. Gaai  ·  Garrulus glandarius
188. Kauw  ·  Corvus monedula
189. Roek  ·  Corvus frugilegus
190. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
191. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
192. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

193. Goudhaan  ·  Regulus regulus
194. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

195. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
196. Koolmees  ·  Parus major
197. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
198. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
199. Matkop  ·  Poecile montanus
200. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

201. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

202. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
203. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
204. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

205. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
206. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
207. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
208. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

209. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

210. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

211. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
212. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
213. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 03-10-2016
214. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
215. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
216. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
217. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
218. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 30-04-2017
219. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

220. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
221. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
222. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
223. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
224. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 09-09-2017
225. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

226. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

227. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
228. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 11-06-2016
229. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
230. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
231. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

232. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

233. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

234. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

235. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

236. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
237. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

238. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

239. Beflijster  ·  Turdus torquatus
240. Merel  ·  Turdus merula
241. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 21-10-2017
242. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
243. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
244. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
245. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
246. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
247. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
248. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
249. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
250. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 26-03-2016
251. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 15-10-2016
252. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
253. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
254. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
255. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
256. Paapje  ·  Saxicola rubetra
257. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
258. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
259. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 26-10-2017
260. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016
261. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 19-10-2017
262. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 14-04-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

263. Heggenmus  ·  Prunella modularis
264. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

265. Huismus  ·  Passer domesticus
266. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

267. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
268. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
269. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
270. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
271. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
272. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
273. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
274. Duinpieper  ·  Anthus campestris
275. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
276. Boompieper  ·  Anthus trivialis
277. Graspieper  ·  Anthus pratensis
278. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
279. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
280. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

281. Keep  ·  Fringilla montifringilla
282. Vink  ·  Fringilla coelebs
283. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
284. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
285. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
286. Groenling  ·  Chloris chloris
287. Kneu  ·  Linaria cannabina
288. Frater  ·  Linaria flavirostris
289. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
290. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
291. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
292. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
293. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
294. Putter  ·  Carduelis carduelis
295. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
296. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

297. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
298. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
299. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
300. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
301. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 19-12-2016
302. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
303. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thomas Avila Lutke Schipholt met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bergheggenmus222
Vale Lijster233
Westelijke Blonde Tapuit249
Roodoogvireo261
Raddes Boszanger264
Papegaaiduiker271
Grote Kanoet275
Struikrietzanger289
Rode Rotslijster325
Izabeltapuit327
Bairds Strandloper340
Kleine Klapekster343
Siberische Taling348
Roodstuitzwaluw351
Kleinste Jager352
Siberische Boompieper355
Siberische Tjiftjaf357
Roodkeelnachtegaal360
Bruine Klauwier361
Grauwe Fitis361

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Snor396
Purperreiger395
Bosuil393
Ruigpootbuizerd393
Flamingo390
Grauwe Kiekendief390
Grote Karekiet390
Koereiger390
Witoogeend389
Reuzenstern388
Dwerggans387
Witwangstern387
Poelruiter386
Roodpootvalk386
Kwartelkoning383
Grauwe Gors382
Kleine Geelpootruiter381
Witvleugelstern381
Woudaap381
Sneeuwgans380

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thomas Avila Lutke Schipholt per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,9,5

201613
20179
20185

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.