Ranking van Thomas Avila Lutke Schipholt
285 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 24-03-2018
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 26-03-2016
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 26-03-2016
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 26-03-2016
32. Zomertaling  ·  Anas querquedula
33. Slobeend  ·  Anas clypeata
34. Siberische Taling  ·  Anas formosa 20-02-2017
35. Krakeend  ·  Anas strepera
36. Smient  ·  Anas penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
41. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
61. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

62. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
63. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

64. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
65. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
66. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
70. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

71. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

72. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
73. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

74. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

75. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
76. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

77. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
78. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
79. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
80. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
81. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
82. Kievit  ·  Vanellus vanellus
83. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

84. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
85. Wulp  ·  Numenius arquata
86. Grutto  ·  Limosa limosa
87. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
88. Steenloper  ·  Arenaria interpres
89. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 15-05-2016
90. Kanoet  ·  Calidris canutus
91. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
92. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
93. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
94. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
95. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
96. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
97. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
98. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 16-09-2016
99. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
100. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
101. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
102. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
103. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
104. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
105. Witgat  ·  Tringa ochropus
106. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
107. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
108. Bosruiter  ·  Tringa glareola
109. Tureluur  ·  Tringa totanus
110. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
111. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
112. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

113. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
114. Alk  ·  Alca torda
115. Kleine Alk  ·  Alle alle
116. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

117. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
118. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

119. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
120. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
121. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
122. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
123. Stormmeeuw  ·  Larus canus
124. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
125. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
126. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
127. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
128. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
129. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
130. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
131. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
132. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
133. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
134. Visdief  ·  Sterna hirundo
135. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
136. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

137. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

138. Wespendief  ·  Pernis apivorus
139. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
140. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 21-05-2016
141. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
142. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
143. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
144. Sperwer  ·  Accipiter nisus
145. Havik  ·  Accipiter gentilis
146. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
147. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
148. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
149. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
150. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

151. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

152. Steenuil  ·  Athene vidalii
153. Ransuil  ·  Asio otus
154. Velduil  ·  Asio flammeus
155. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

156. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

157. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

158. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

159. Draaihals  ·  Jynx torquilla
160. Groene Specht  ·  Picus viridis
161. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
162. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

163. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
164. Smelleken  ·  Falco columbarius
165. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
166. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

167. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

168. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 25-02-2017
169. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
170. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 19-06-2017
171. Klapekster  ·  Lanius excubitor
172. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

173. Ekster  ·  Pica pica
174. Gaai  ·  Garrulus glandarius
175. Kauw  ·  Corvus monedula
176. Roek  ·  Corvus frugilegus
177. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
178. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
179. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

180. Goudhaan  ·  Regulus regulus
181. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

182. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
183. Koolmees  ·  Parus major
184. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
185. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
186. Matkop  ·  Poecile montanus
187. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

188. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

189. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
190. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
191. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

192. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
193. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
194. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
195. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

196. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

197. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

198. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
199. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
200. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 03-10-2016
201. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
202. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
203. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
204. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
205. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 30-04-2017
206. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

207. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
208. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
209. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
210. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 09-09-2017
211. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

212. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

213. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
214. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 11-06-2016
215. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
216. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
217. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

218. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

219. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

220. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

221. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

222. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
223. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

224. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

225. Beflijster  ·  Turdus torquatus
226. Merel  ·  Turdus merula
227. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 21-10-2017
228. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
229. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
230. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
231. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
232. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
233. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
234. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
235. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
236. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 26-03-2016
237. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 15-10-2016
238. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
239. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
240. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
241. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
242. Paapje  ·  Saxicola rubetra
243. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
244. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
245. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 26-10-2017
246. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016
247. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 19-10-2017
248. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 14-04-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

249. Heggenmus  ·  Prunella modularis
250. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

251. Huismus  ·  Passer domesticus
252. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

253. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
254. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
255. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
256. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
257. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
258. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
259. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
260. Duinpieper  ·  Anthus campestris
261. Boompieper  ·  Anthus trivialis
262. Graspieper  ·  Anthus pratensis
263. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
264. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
265. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

266. Keep  ·  Fringilla montifringilla
267. Vink  ·  Fringilla coelebs
268. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
269. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
270. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
271. Groenling  ·  Chloris chloris
272. Kneu  ·  Linaria cannabina
273. Frater  ·  Linaria flavirostris
274. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
275. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
276. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
277. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
278. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
279. Putter  ·  Carduelis carduelis
280. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
281. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

282. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
283. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
284. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
285. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
286. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 19-12-2016
287. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
288. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thomas Avila Lutke Schipholt met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bergheggenmus218
Vale Lijster228
Westelijke Blonde Tapuit245
Raddes Boszanger261
Papegaaiduiker262
Grote Kanoet272
Struikrietzanger287
Rode Rotslijster323
Izabeltapuit326
Bairds Strandloper331
Kleine Klapekster338
Siberische Taling341
Roodstuitzwaluw345
Siberische Tjiftjaf349
Roodkeelnachtegaal353
Bruine Klauwier354
Witstuitbarmsijs354
Witkopgors358
Duinpieper359
Kleine Topper361

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Snor388
Purperreiger387
Bosuil385
Middelste Bonte Specht384
Kleine Bonte Specht383
Flamingo382
Grauwe Kiekendief382
Grote Karekiet382
IJsduiker382
Witoogeend381
Koereiger380
Witwangstern380
Dwerggans379
Reuzenstern379
Poelruiter378
Roodpootvalk377
Zwarte Zeekoet377
Kwartelkoning376
Witvleugelstern375
Grauwe Gors374

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thomas Avila Lutke Schipholt per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,9,2

201613
20179
20182

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.