Ranking van Thomas Avila Lutke Schipholt
283 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 24-03-2018
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 26-03-2016
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 26-03-2016
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 26-03-2016
32. Zomertaling  ·  Anas querquedula
33. Slobeend  ·  Anas clypeata
34. Siberische Taling  ·  Anas formosa 20-02-2017
35. Krakeend  ·  Anas strepera
36. Smient  ·  Anas penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
41. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
61. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

62. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
63. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

64. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
65. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
66. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
70. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

71. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

72. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
73. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

74. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

75. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
76. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

77. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
78. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
79. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
80. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
81. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
82. Kievit  ·  Vanellus vanellus
83. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

84. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
85. Wulp  ·  Numenius arquata
86. Grutto  ·  Limosa limosa
87. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
88. Steenloper  ·  Arenaria interpres
89. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 15-05-2016
90. Kanoet  ·  Calidris canutus
91. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
92. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
93. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
94. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
95. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
96. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
97. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
98. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 16-09-2016
99. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
100. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
101. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
102. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
103. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
104. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
105. Witgat  ·  Tringa ochropus
106. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
107. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
108. Bosruiter  ·  Tringa glareola
109. Tureluur  ·  Tringa totanus
110. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
111. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
112. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

113. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
114. Alk  ·  Alca torda
115. Kleine Alk  ·  Alle alle
116. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

117. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
118. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

119. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
120. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
121. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
122. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
123. Stormmeeuw  ·  Larus canus
124. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
125. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
126. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
127. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
128. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
129. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
130. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
131. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
132. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
133. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
134. Visdief  ·  Sterna hirundo
135. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
136. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

137. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

138. Wespendief  ·  Pernis apivorus
139. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
140. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 21-05-2016
141. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
142. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
143. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
144. Sperwer  ·  Accipiter nisus
145. Havik  ·  Accipiter gentilis
146. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
147. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
148. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
149. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
150. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

151. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

152. Steenuil  ·  Athene vidalii
153. Ransuil  ·  Asio otus
154. Velduil  ·  Asio flammeus
155. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

156. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

157. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

158. Draaihals  ·  Jynx torquilla
159. Groene Specht  ·  Picus viridis
160. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
161. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

162. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
163. Smelleken  ·  Falco columbarius
164. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
165. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

166. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

167. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 25-02-2017
168. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
169. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 19-06-2017
170. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

171. Ekster  ·  Pica pica
172. Gaai  ·  Garrulus glandarius
173. Kauw  ·  Corvus monedula
174. Roek  ·  Corvus frugilegus
175. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
176. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
177. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

178. Goudhaan  ·  Regulus regulus
179. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

180. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
181. Koolmees  ·  Parus major
182. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
183. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
184. Matkop  ·  Poecile montanus
185. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

186. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

187. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
188. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
189. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

190. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
191. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
192. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
193. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

194. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

195. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

196. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
197. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
198. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 03-10-2016
199. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
200. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
201. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
202. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
203. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 30-04-2017
204. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

205. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
206. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
207. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
208. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 09-09-2017
209. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

210. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

211. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
212. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 11-06-2016
213. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
214. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
215. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

216. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

217. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

218. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

219. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

220. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
221. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

222. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

223. Beflijster  ·  Turdus torquatus
224. Merel  ·  Turdus merula
225. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 21-10-2017
226. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
227. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
228. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
229. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
230. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
231. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
232. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
233. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
234. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 26-03-2016
235. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 15-10-2016
236. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
237. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
238. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
239. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
240. Paapje  ·  Saxicola rubetra
241. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
242. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
243. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 26-10-2017
244. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016
245. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 19-10-2017
246. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 14-04-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

247. Heggenmus  ·  Prunella modularis
248. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

249. Huismus  ·  Passer domesticus
250. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

251. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
252. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
253. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
254. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
255. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
256. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
257. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
258. Duinpieper  ·  Anthus campestris
259. Boompieper  ·  Anthus trivialis
260. Graspieper  ·  Anthus pratensis
261. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
262. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
263. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

264. Keep  ·  Fringilla montifringilla
265. Vink  ·  Fringilla coelebs
266. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
267. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
268. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
269. Groenling  ·  Chloris chloris
270. Kneu  ·  Linaria cannabina
271. Frater  ·  Linaria flavirostris
272. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
273. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
274. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
275. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
276. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
277. Putter  ·  Carduelis carduelis
278. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
279. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

280. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
281. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
282. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
283. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
284. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 19-12-2016
285. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
286. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thomas Avila Lutke Schipholt met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bergheggenmus214
Vale Lijster222
Westelijke Blonde Tapuit242
Raddes Boszanger257
Papegaaiduiker263
Grote Kanoet267
Struikrietzanger277
Rode Rotslijster315
Izabeltapuit320
Kleine Klapekster323
Bairds Strandloper325
Siberische Taling335
Roodstuitzwaluw340
Siberische Tjiftjaf342
Roodkeelnachtegaal345
Roodkeelpieper347
Witstuitbarmsijs347
Bruine Klauwier348
Witkopgors351
Kleine Topper353

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Purperreiger379
Snor379
Bosuil376
Middelste Bonte Specht376
Flamingo375
Kleine Bonte Specht375
IJsduiker374
Witoogeend374
Grauwe Kiekendief373
Dwerggans372
Koereiger372
Reuzenstern372
Grote Karekiet371
Poelruiter370
Witwangstern370
Roodpootvalk369
Zwarte Zeekoet369
Grauwe Gors368
Sneeuwgans367
Witvleugelstern367

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thomas Avila Lutke Schipholt per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,9,2

201613
20179
20182

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.