1.Zeelandlijst van Ralf van Hoof  ·  15 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. IJseend  ·  Clangula hyemalis
2. Eider  ·  Somateria mollissima
3. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
4. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
5. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

6. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

7. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

plevieren  ·  Charadriidae

8. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula

strandlopers  ·  Scolopacidae

9. Wulp  ·  Numenius arquata
10. Steenloper  ·  Arenaria interpres
11. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima

alken  ·  Alcidae

12. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

13. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
14. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

15. Sperwer  ·  Accipiter nisus