ToH Big Day 13-05-2017 van Gijs Baller  ·  181 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Eider  ·  Somateria mollissima
11. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
12. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
13. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
14. Krooneend  ·  Netta rufina
15. Tafeleend  ·  Aythya ferina
16. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
17. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
18. Topper  ·  Aythya marila
19. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
20. Slobeend  ·  Spatula clypeata
21. Krakeend  ·  Mareca strepera
22. Smient  ·  Mareca penelope
23. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
24. Pijlstaart  ·  Anas acuta
25. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

26. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

27. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
28. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
29. Fuut  ·  Podiceps cristatus
30. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

31. Holenduif  ·  Columba oenas
32. Houtduif  ·  Columba palumbus
33. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
34. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

35. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

36. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

37. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

38. Waterral  ·  Rallus aquaticus
39. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
40. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
41. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

42. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

43. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

44. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
45. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
46. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
47. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
48. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

49. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
50. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

51. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

52. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

53. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
54. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

55. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
56. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
57. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
58. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
59. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
60. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

61. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
62. Wulp  ·  Numenius arquata
63. Grutto  ·  Limosa limosa
64. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
65. Steenloper  ·  Arenaria interpres
66. Kanoet  ·  Calidris canutus
67. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
68. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
69. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
70. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
71. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
72. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
73. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
74. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
75. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
76. Bosruiter  ·  Tringa glareola
77. Tureluur  ·  Tringa totanus
78. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
79. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

80. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
81. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
82. Stormmeeuw  ·  Larus canus
83. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
84. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
85. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
86. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
87. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
88. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
89. Visdief  ·  Sterna hirundo
90. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
91. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

92. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

93. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
94. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
95. Sperwer  ·  Accipiter nisus
96. Havik  ·  Accipiter gentilis
97. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
98. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
99. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
100. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

101. Steenuil  ·  Athene vidalii
102. Ransuil  ·  Asio otus
103. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

104. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

105. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
106. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
107. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

108. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
109. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
110. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

111. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

112. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

113. Ekster  ·  Pica pica
114. Gaai  ·  Garrulus glandarius
115. Kauw  ·  Corvus monedula
116. Roek  ·  Corvus frugilegus
117. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
118. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

119. Goudhaan  ·  Regulus regulus
120. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

121. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
122. Koolmees  ·  Parus major
123. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
124. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
125. Matkop  ·  Poecile montanus
126. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

127. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

128. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
129. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

130. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
131. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
132. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

133. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

134. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
135. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
136. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

137. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
138. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
139. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
140. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

141. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
142. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

143. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
144. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
145. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
146. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

147. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

148. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

149. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

150. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

151. Merel  ·  Turdus merula
152. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
153. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

154. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
155. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
156. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
157. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
158. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
159. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
160. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
161. Paapje  ·  Saxicola rubetra
162. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
163. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

164. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

165. Huismus  ·  Passer domesticus
166. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

167. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
168. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
169. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
170. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
171. Boompieper  ·  Anthus trivialis
172. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

173. Vink  ·  Fringilla coelebs
174. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
175. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
176. Groenling  ·  Chloris chloris
177. Kneu  ·  Linaria cannabina
178. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
179. Putter  ·  Carduelis carduelis
180. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

181. Geelgors  ·  Emberiza citrinella

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.