TOH Big Day 2014 van Folkert Jan Hoogstra  ·  173 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Eider  ·  Somateria mollissima
10. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
11. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
12. Krooneend  ·  Netta rufina
13. Tafeleend  ·  Aythya ferina
14. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
15. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
16. Slobeend  ·  Spatula clypeata
17. Krakeend  ·  Mareca strepera
18. Smient  ·  Mareca penelope
19. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
20. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

21. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
22. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

23. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
24. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
25. Fuut  ·  Podiceps cristatus
26. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

27. Holenduif  ·  Columba oenas
28. Houtduif  ·  Columba palumbus
29. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
30. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

31. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

32. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

33. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

34. Waterral  ·  Rallus aquaticus
35. Kwartelkoning  ·  Crex crex
36. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
37. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
38. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
39. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

40. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

41. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

42. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
43. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
44. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
45. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

46. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

47. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

48. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

49. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
50. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

51. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
52. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
53. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
54. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
55. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

56. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
57. Wulp  ·  Numenius arquata
58. Grutto  ·  Limosa limosa
59. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
60. Steenloper  ·  Arenaria interpres
61. Kanoet  ·  Calidris canutus
62. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
63. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
64. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
65. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
66. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
67. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
68. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
69. Tureluur  ·  Tringa totanus
70. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
71. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
72. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

73. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
74. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
75. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
76. Stormmeeuw  ·  Larus canus
77. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
78. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
79. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
80. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
81. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
82. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
83. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
84. Visdief  ·  Sterna hirundo
85. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

86. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
87. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
88. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
89. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
90. Sperwer  ·  Accipiter nisus
91. Havik  ·  Accipiter gentilis
92. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
93. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

94. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

95. Steenuil  ·  Athene vidalii
96. Ransuil  ·  Asio otus
97. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

98. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

99. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
100. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
101. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

102. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
103. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
104. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

105. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

106. Ekster  ·  Pica pica
107. Gaai  ·  Garrulus glandarius
108. Kauw  ·  Corvus monedula
109. Roek  ·  Corvus frugilegus
110. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

111. Goudhaan  ·  Regulus regulus
112. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

113. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
114. Koolmees  ·  Parus major
115. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
116. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
117. Matkop  ·  Poecile montanus
118. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

119. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

120. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
121. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

122. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
123. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
124. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

125. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

126. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
127. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
128. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

129. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
130. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
131. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
132. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

133. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
134. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

135. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
136. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
137. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
138. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

139. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

140. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

141. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

142. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

143. Merel  ·  Turdus merula
144. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
145. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
146. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
147. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
148. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
149. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
150. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
151. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
152. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
153. Paapje  ·  Saxicola rubetra
154. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
155. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

156. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

157. Huismus  ·  Passer domesticus
158. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

159. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
160. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
161. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
162. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
163. Boompieper  ·  Anthus trivialis
164. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

165. Vink  ·  Fringilla coelebs
166. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
167. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
168. Groenling  ·  Chloris chloris
169. Kneu  ·  Linaria cannabina
170. Putter  ·  Carduelis carduelis
171. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

172. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
173. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.