ZH-Big Day 2008, 10 mei (+ Danny Laponder, Vincent van der Spek, Rinse van der Vliet) van Garry Bakker  ·  157 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
6. Kolgans  ·  Anser albifrons
7. Eider  ·  Somateria mollissima
8. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
9. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Krooneend  ·  Netta rufina
12. Tafeleend  ·  Aythya ferina
13. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
14. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
15. Slobeend  ·  Spatula clypeata
16. Krakeend  ·  Mareca strepera
17. Smient  ·  Mareca penelope
18. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
19. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

20. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

21. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
22. Fuut  ·  Podiceps cristatus
23. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

24. Holenduif  ·  Columba oenas
25. Houtduif  ·  Columba palumbus
26. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
27. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

28. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

29. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

30. Waterral  ·  Rallus aquaticus
31. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
32. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

33. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

34. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
35. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
36. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
37. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

38. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

39. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

40. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

41. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
42. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

43. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
44. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
45. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
46. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
47. Kievit  ·  Vanellus vanellus
48. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

49. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
50. Wulp  ·  Numenius arquata
51. Grutto  ·  Limosa limosa
52. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
53. Steenloper  ·  Arenaria interpres
54. Kanoet  ·  Calidris canutus
55. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
56. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
57. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
58. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
59. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
60. Witgat  ·  Tringa ochropus
61. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
62. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
63. Bosruiter  ·  Tringa glareola
64. Tureluur  ·  Tringa totanus

alken  ·  Alcidae

65. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

66. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
67. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
68. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
69. Stormmeeuw  ·  Larus canus
70. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
71. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
72. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
73. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
74. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
75. Visdief  ·  Sterna hirundo
76. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
77. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

78. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

79. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
80. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
81. Sperwer  ·  Accipiter nisus
82. Havik  ·  Accipiter gentilis
83. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
84. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

85. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

86. Steenuil  ·  Athene vidalii
87. Ransuil  ·  Asio otus
88. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

89. Groene Specht  ·  Picus viridis
90. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
91. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

92. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
93. Boomvalk  ·  Falco subbuteo

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

94. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

95. Ekster  ·  Pica pica
96. Gaai  ·  Garrulus glandarius
97. Kauw  ·  Corvus monedula
98. Roek  ·  Corvus frugilegus
99. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

100. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

101. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
102. Koolmees  ·  Parus major
103. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
104. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
105. Matkop  ·  Poecile montanus
106. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

107. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

108. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
109. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

110. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
111. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
112. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

113. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

114. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

115. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
116. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

117. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
118. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
119. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
120. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

121. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
122. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

123. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
124. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
125. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
126. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
127. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

128. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

129. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

130. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

131. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

132. Merel  ·  Turdus merula
133. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
134. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

135. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
136. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
137. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
138. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
139. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
140. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
141. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
142. Paapje  ·  Saxicola rubetra
143. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
144. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

145. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

146. Huismus  ·  Passer domesticus
147. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

148. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
149. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
150. Boompieper  ·  Anthus trivialis
151. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

152. Vink  ·  Fringilla coelebs
153. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
154. Groenling  ·  Chloris chloris
155. Kneu  ·  Linaria cannabina
156. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

157. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.