ZH-Big Day 2008, 10 mei (+ Danny Laponder, Vincent van der Spek, Rinse van der Vliet) van Garry Bakker  ·  158 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Eider  ·  Somateria mollissima
9. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
10. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
11. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
12. Krooneend  ·  Netta rufina
13. Tafeleend  ·  Aythya ferina
14. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
15. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
16. Slobeend  ·  Spatula clypeata
17. Krakeend  ·  Mareca strepera
18. Smient  ·  Mareca penelope
19. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
20. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

21. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

22. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
23. Fuut  ·  Podiceps cristatus
24. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

25. Holenduif  ·  Columba oenas
26. Houtduif  ·  Columba palumbus
27. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
28. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

29. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

30. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

31. Waterral  ·  Rallus aquaticus
32. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
33. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

34. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

35. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
36. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
37. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
38. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

39. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

40. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

41. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

42. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
43. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

44. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
45. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
46. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
47. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
48. Kievit  ·  Vanellus vanellus
49. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

50. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
51. Wulp  ·  Numenius arquata
52. Grutto  ·  Limosa limosa
53. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
54. Steenloper  ·  Arenaria interpres
55. Kanoet  ·  Calidris canutus
56. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
57. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
58. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
59. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
60. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
61. Witgat  ·  Tringa ochropus
62. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
63. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
64. Bosruiter  ·  Tringa glareola
65. Tureluur  ·  Tringa totanus

alken  ·  Alcidae

66. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

67. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
68. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
69. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
70. Stormmeeuw  ·  Larus canus
71. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
72. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
73. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
74. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
75. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
76. Visdief  ·  Sterna hirundo
77. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
78. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

79. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

80. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
81. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
82. Sperwer  ·  Accipiter nisus
83. Havik  ·  Accipiter gentilis
84. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
85. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

86. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

87. Steenuil  ·  Athene vidalii
88. Ransuil  ·  Asio otus
89. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

90. Groene Specht  ·  Picus viridis
91. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
92. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

93. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
94. Boomvalk  ·  Falco subbuteo

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

95. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

96. Ekster  ·  Pica pica
97. Gaai  ·  Garrulus glandarius
98. Kauw  ·  Corvus monedula
99. Roek  ·  Corvus frugilegus
100. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

101. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

102. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
103. Koolmees  ·  Parus major
104. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
105. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
106. Matkop  ·  Poecile montanus
107. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

108. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

109. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
110. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

111. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
112. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
113. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

114. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

115. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

116. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
117. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

118. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
119. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
120. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
121. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

122. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
123. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

124. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
125. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
126. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
127. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
128. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

129. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

130. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

131. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

132. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

133. Merel  ·  Turdus merula
134. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
135. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
136. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
137. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
138. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
139. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
140. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
141. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
142. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
143. Paapje  ·  Saxicola rubetra
144. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
145. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

146. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

147. Huismus  ·  Passer domesticus
148. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

149. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
150. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
151. Boompieper  ·  Anthus trivialis
152. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

153. Vink  ·  Fringilla coelebs
154. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
155. Groenling  ·  Chloris chloris
156. Kneu  ·  Linaria cannabina
157. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

158. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.