ToH Big Day - 19 mei 2013 van Dušan Brinkhuizen  ·  171 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Kolgans  ·  Anser albifrons
7. Eider  ·  Somateria mollissima
8. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
9. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
10. Krooneend  ·  Netta rufina
11. Tafeleend  ·  Aythya ferina
12. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
13. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
14. Slobeend  ·  Spatula clypeata
15. Krakeend  ·  Mareca strepera
16. Smient  ·  Mareca penelope
17. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
18. Pijlstaart  ·  Anas acuta
19. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

20. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
21. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

22. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
23. Fuut  ·  Podiceps cristatus
24. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

25. Holenduif  ·  Columba oenas
26. Houtduif  ·  Columba palumbus
27. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
28. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

29. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

30. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

31. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

32. Waterral  ·  Rallus aquaticus
33. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
34. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
35. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
36. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

37. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

38. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

39. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
40. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
41. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

42. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

43. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

44. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

45. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
46. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

47. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
48. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
49. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
50. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
51. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
52. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

53. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
54. Wulp  ·  Numenius arquata
55. Grutto  ·  Limosa limosa
56. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
57. Steenloper  ·  Arenaria interpres
58. Kanoet  ·  Calidris canutus
59. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
60. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
61. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
62. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
63. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
64. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
65. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
66. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
67. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
68. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
69. Bosruiter  ·  Tringa glareola
70. Tureluur  ·  Tringa totanus
71. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
72. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

73. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
74. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
75. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
76. Stormmeeuw  ·  Larus canus
77. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
78. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
79. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
80. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
81. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
82. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
83. Visdief  ·  Sterna hirundo
84. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

85. Wespendief  ·  Pernis apivorus
86. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
87. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
88. Sperwer  ·  Accipiter nisus
89. Havik  ·  Accipiter gentilis
90. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
91. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

92. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

93. Steenuil  ·  Athene vidalii
94. Ransuil  ·  Asio otus
95. Velduil  ·  Asio flammeus
96. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

97. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
98. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

99. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
100. Smelleken  ·  Falco columbarius
101. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

102. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

103. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

104. Ekster  ·  Pica pica
105. Gaai  ·  Garrulus glandarius
106. Kauw  ·  Corvus monedula
107. Roek  ·  Corvus frugilegus
108. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

109. Goudhaan  ·  Regulus regulus

buidelmezen  ·  Remizidae

110. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

111. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
112. Koolmees  ·  Parus major
113. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
114. Matkop  ·  Poecile montanus
115. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

116. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

117. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
118. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

119. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
120. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
121. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

122. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

123. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
124. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
125. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

126. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
127. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
128. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
129. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

130. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
131. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

132. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
133. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
134. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
135. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

136. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

137. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

138. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

139. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

140. Merel  ·  Turdus merula
141. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
142. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

143. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
144. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
145. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
146. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
147. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
148. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
149. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
150. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
151. Paapje  ·  Saxicola rubetra
152. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
153. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

154. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

155. Huismus  ·  Passer domesticus
156. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

157. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
158. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
159. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
160. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
161. Boompieper  ·  Anthus trivialis
162. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

163. Vink  ·  Fringilla coelebs
164. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
165. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
166. Groenling  ·  Chloris chloris
167. Kneu  ·  Linaria cannabina
168. Putter  ·  Carduelis carduelis
169. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus

gorzen  ·  Emberizidae

170. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
171. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.