ToH Big Day - 19 mei 2013 van Dušan Brinkhuizen  ·  172 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Eider  ·  Somateria mollissima
9. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Krooneend  ·  Netta rufina
12. Tafeleend  ·  Aythya ferina
13. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
14. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
15. Slobeend  ·  Spatula clypeata
16. Krakeend  ·  Mareca strepera
17. Smient  ·  Mareca penelope
18. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
19. Pijlstaart  ·  Anas acuta
20. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

21. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
22. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

23. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
24. Fuut  ·  Podiceps cristatus
25. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

26. Holenduif  ·  Columba oenas
27. Houtduif  ·  Columba palumbus
28. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
29. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

30. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

31. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

32. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

33. Waterral  ·  Rallus aquaticus
34. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
35. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
36. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
37. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

38. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

39. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

40. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
41. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
42. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

43. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

44. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

45. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

46. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
47. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

48. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
49. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
50. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
51. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
52. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
53. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

54. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
55. Wulp  ·  Numenius arquata
56. Grutto  ·  Limosa limosa
57. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
58. Steenloper  ·  Arenaria interpres
59. Kanoet  ·  Calidris canutus
60. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
61. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
62. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
63. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
64. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
65. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
66. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
67. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
68. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
69. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
70. Bosruiter  ·  Tringa glareola
71. Tureluur  ·  Tringa totanus
72. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
73. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

74. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
75. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
76. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
77. Stormmeeuw  ·  Larus canus
78. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
79. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
80. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
81. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
82. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
83. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
84. Visdief  ·  Sterna hirundo
85. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

86. Wespendief  ·  Pernis apivorus
87. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
88. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
89. Sperwer  ·  Accipiter nisus
90. Havik  ·  Accipiter gentilis
91. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
92. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

93. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

94. Steenuil  ·  Athene vidalii
95. Ransuil  ·  Asio otus
96. Velduil  ·  Asio flammeus
97. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

98. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
99. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

100. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
101. Smelleken  ·  Falco columbarius
102. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

103. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

104. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

105. Ekster  ·  Pica pica
106. Gaai  ·  Garrulus glandarius
107. Kauw  ·  Corvus monedula
108. Roek  ·  Corvus frugilegus
109. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

110. Goudhaan  ·  Regulus regulus

buidelmezen  ·  Remizidae

111. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

112. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
113. Koolmees  ·  Parus major
114. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
115. Matkop  ·  Poecile montanus
116. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

117. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

118. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
119. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

120. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
121. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
122. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

123. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

124. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
125. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
126. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

127. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
128. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
129. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
130. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

131. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
132. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

133. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
134. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
135. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
136. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

137. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

138. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

139. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

140. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

141. Merel  ·  Turdus merula
142. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
143. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
144. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
145. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
146. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
147. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
148. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
149. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
150. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
151. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
152. Paapje  ·  Saxicola rubetra
153. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
154. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

155. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

156. Huismus  ·  Passer domesticus
157. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

158. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
159. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
160. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
161. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
162. Boompieper  ·  Anthus trivialis
163. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

164. Vink  ·  Fringilla coelebs
165. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
166. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
167. Groenling  ·  Chloris chloris
168. Kneu  ·  Linaria cannabina
169. Putter  ·  Carduelis carduelis
170. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus

gorzen  ·  Emberizidae

171. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
172. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.