Zuid Holland Big Day 2017 Cornelis Fokker ,Laurens vd Wind,Laurens vd Padt van Herman van den Brand  ·  168 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Eider  ·  Somateria mollissima
9. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
10. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
11. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
14. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
15. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
16. Krooneend  ·  Netta rufina
17. Tafeleend  ·  Aythya ferina
18. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
19. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
20. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
21. Slobeend  ·  Spatula clypeata
22. Krakeend  ·  Mareca strepera
23. Smient  ·  Mareca penelope
24. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
25. Pijlstaart  ·  Anas acuta
26. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

27. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
28. Fuut  ·  Podiceps cristatus
29. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

30. Holenduif  ·  Columba oenas
31. Houtduif  ·  Columba palumbus
32. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
33. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

34. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

35. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

36. Waterral  ·  Rallus aquaticus
37. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
38. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
39. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

40. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

41. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

42. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
43. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
44. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
45. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
46. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

47. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

48. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
49. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

50. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

51. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
52. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

53. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
54. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
55. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
56. Kievit  ·  Vanellus vanellus
57. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

58. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
59. Wulp  ·  Numenius arquata
60. Grutto  ·  Limosa limosa
61. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
62. Steenloper  ·  Arenaria interpres
63. Kanoet  ·  Calidris canutus
64. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
65. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
66. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
67. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
68. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
69. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
70. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
71. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
72. Bosruiter  ·  Tringa glareola
73. Tureluur  ·  Tringa totanus
74. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
75. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

76. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

77. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
78. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
79. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
80. Stormmeeuw  ·  Larus canus
81. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
82. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
83. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
84. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
85. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
86. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
87. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
88. Visdief  ·  Sterna hirundo
89. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
90. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

91. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

92. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
93. Sperwer  ·  Accipiter nisus
94. Havik  ·  Accipiter gentilis
95. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

96. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

97. Steenuil  ·  Athene vidalii
98. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

99. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

100. Groene Specht  ·  Picus viridis
101. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

102. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
103. Smelleken  ·  Falco columbarius
104. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
105. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

106. Ekster  ·  Pica pica
107. Gaai  ·  Garrulus glandarius
108. Kauw  ·  Corvus monedula
109. Roek  ·  Corvus frugilegus
110. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

111. Goudhaan  ·  Regulus regulus
112. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

113. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
114. Koolmees  ·  Parus major
115. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
116. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

117. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

118. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
119. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

120. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
121. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
122. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

123. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

124. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

125. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
126. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus
127. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

128. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
129. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
130. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
131. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

132. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
133. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

134. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
135. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
136. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

137. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

138. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

139. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

140. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

141. Merel  ·  Turdus merula
142. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
143. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
144. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
145. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
146. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
147. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
148. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
149. Paapje  ·  Saxicola rubetra
150. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
151. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

152. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

153. Huismus  ·  Passer domesticus
154. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

155. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
156. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
157. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
158. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
159. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
160. Boompieper  ·  Anthus trivialis
161. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

162. Vink  ·  Fringilla coelebs
163. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
164. Groenling  ·  Chloris chloris
165. Kneu  ·  Linaria cannabina
166. Putter  ·  Carduelis carduelis
167. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

168. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.