TOH Big Day 2012 van Folkert Jan Hoogstra  ·  158 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Eider  ·  Somateria mollissima
8. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
9. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
10. Krooneend  ·  Netta rufina
11. Tafeleend  ·  Aythya ferina
12. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
13. Slobeend  ·  Spatula clypeata
14. Krakeend  ·  Mareca strepera
15. Smient  ·  Mareca penelope
16. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
17. Pijlstaart  ·  Anas acuta
18. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

19. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
20. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
21. Fuut  ·  Podiceps cristatus
22. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

23. Holenduif  ·  Columba oenas
24. Houtduif  ·  Columba palumbus
25. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
26. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

27. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

28. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

29. Waterral  ·  Rallus aquaticus
30. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
31. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
32. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

33. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

34. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
35. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
36. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

37. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

38. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

39. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

40. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
41. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

42. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
43. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
44. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
45. Kievit  ·  Vanellus vanellus
46. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii

strandlopers  ·  Scolopacidae

47. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
48. Wulp  ·  Numenius arquata
49. Grutto  ·  Limosa limosa
50. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
51. Steenloper  ·  Arenaria interpres
52. Kanoet  ·  Calidris canutus
53. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
54. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
55. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
56. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
57. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
58. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
59. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
60. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
61. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
62. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
63. Bosruiter  ·  Tringa glareola
64. Tureluur  ·  Tringa totanus
65. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

66. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
67. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
68. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
69. Stormmeeuw  ·  Larus canus
70. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
71. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
72. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
73. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
74. Visdief  ·  Sterna hirundo
75. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

76. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
77. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
78. Sperwer  ·  Accipiter nisus
79. Havik  ·  Accipiter gentilis
80. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

81. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

82. Steenuil  ·  Athene vidalii
83. Velduil  ·  Asio flammeus
84. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

85. Groene Specht  ·  Picus viridis
86. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
87. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

88. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
89. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

90. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

91. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

92. Ekster  ·  Pica pica
93. Gaai  ·  Garrulus glandarius
94. Kauw  ·  Corvus monedula
95. Roek  ·  Corvus frugilegus
96. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
97. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

98. Goudhaan  ·  Regulus regulus
99. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

100. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
101. Koolmees  ·  Parus major
102. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
103. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
104. Matkop  ·  Poecile montanus
105. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

106. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

107. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
108. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

109. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
110. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
111. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

112. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

113. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
114. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
115. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

116. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
117. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
118. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

119. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
120. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

121. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
122. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
123. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

124. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

125. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

126. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

127. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

128. Merel  ·  Turdus merula
129. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
130. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
131. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
132. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
133. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
134. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
135. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
136. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
137. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
138. Paapje  ·  Saxicola rubetra
139. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
140. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

141. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

142. Huismus  ·  Passer domesticus
143. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

144. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
145. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
146. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
147. Boompieper  ·  Anthus trivialis
148. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

149. Vink  ·  Fringilla coelebs
150. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
151. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
152. Groenling  ·  Chloris chloris
153. Kneu  ·  Linaria cannabina
154. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
155. Putter  ·  Carduelis carduelis
156. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

157. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
158. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.