TOH Big Day 2012 van Folkert Jan Hoogstra  ·  157 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Eider  ·  Somateria mollissima
7. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
8. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
9. Krooneend  ·  Netta rufina
10. Tafeleend  ·  Aythya ferina
11. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
12. Slobeend  ·  Spatula clypeata
13. Krakeend  ·  Mareca strepera
14. Smient  ·  Mareca penelope
15. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
16. Pijlstaart  ·  Anas acuta
17. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

18. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
19. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
20. Fuut  ·  Podiceps cristatus
21. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

22. Holenduif  ·  Columba oenas
23. Houtduif  ·  Columba palumbus
24. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
25. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

26. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

27. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

28. Waterral  ·  Rallus aquaticus
29. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
30. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
31. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

32. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

33. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
34. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
35. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

36. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

37. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

38. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

39. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
40. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

41. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
42. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
43. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
44. Kievit  ·  Vanellus vanellus
45. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii

strandlopers  ·  Scolopacidae

46. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
47. Wulp  ·  Numenius arquata
48. Grutto  ·  Limosa limosa
49. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
50. Steenloper  ·  Arenaria interpres
51. Kanoet  ·  Calidris canutus
52. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
53. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
54. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
55. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
56. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
57. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
58. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
59. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
60. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
61. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
62. Bosruiter  ·  Tringa glareola
63. Tureluur  ·  Tringa totanus
64. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

65. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
66. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
67. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
68. Stormmeeuw  ·  Larus canus
69. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
70. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
71. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
72. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
73. Visdief  ·  Sterna hirundo
74. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

75. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
76. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
77. Sperwer  ·  Accipiter nisus
78. Havik  ·  Accipiter gentilis
79. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

80. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

81. Steenuil  ·  Athene vidalii
82. Velduil  ·  Asio flammeus
83. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

84. Groene Specht  ·  Picus viridis
85. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
86. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

87. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
88. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

89. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

90. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

91. Ekster  ·  Pica pica
92. Gaai  ·  Garrulus glandarius
93. Kauw  ·  Corvus monedula
94. Roek  ·  Corvus frugilegus
95. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
96. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

97. Goudhaan  ·  Regulus regulus
98. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

99. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
100. Koolmees  ·  Parus major
101. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
102. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
103. Matkop  ·  Poecile montanus
104. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

105. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

106. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
107. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

108. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
109. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
110. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

111. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

112. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
113. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
114. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

115. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
116. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
117. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

118. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
119. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

120. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
121. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
122. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

123. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

124. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

125. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

126. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

127. Merel  ·  Turdus merula
128. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
129. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

130. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
131. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
132. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
133. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
134. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
135. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
136. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
137. Paapje  ·  Saxicola rubetra
138. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
139. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

140. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

141. Huismus  ·  Passer domesticus
142. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

143. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
144. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
145. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
146. Boompieper  ·  Anthus trivialis
147. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

148. Vink  ·  Fringilla coelebs
149. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
150. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
151. Groenling  ·  Chloris chloris
152. Kneu  ·  Linaria cannabina
153. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
154. Putter  ·  Carduelis carduelis
155. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

156. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
157. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.