ToH Big Day - 26 mei 2014 van Dušan Brinkhuizen  ·  176 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Eider  ·  Somateria mollissima
11. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
12. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
13. Krooneend  ·  Netta rufina
14. Tafeleend  ·  Aythya ferina
15. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
16. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
17. Slobeend  ·  Spatula clypeata
18. Krakeend  ·  Mareca strepera
19. Smient  ·  Mareca penelope
20. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
21. Pijlstaart  ·  Anas acuta
22. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

23. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
24. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
25. Fuut  ·  Podiceps cristatus
26. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

27. Holenduif  ·  Columba oenas
28. Houtduif  ·  Columba palumbus
29. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
30. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

31. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

32. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

33. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

34. Waterral  ·  Rallus aquaticus
35. Kwartelkoning  ·  Crex crex
36. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
37. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
38. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
39. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

40. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

41. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

42. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
43. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
44. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea

ibissen  ·  Threskiornithidae

45. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

46. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

47. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

48. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
49. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

50. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
51. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
52. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
53. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
54. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

55. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
56. Wulp  ·  Numenius arquata
57. Grutto  ·  Limosa limosa
58. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
59. Steenloper  ·  Arenaria interpres
60. Kanoet  ·  Calidris canutus
61. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
62. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
63. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
64. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
65. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
66. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
67. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
68. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
69. Tureluur  ·  Tringa totanus
70. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
71. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

72. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
73. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
74. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
75. Stormmeeuw  ·  Larus canus
76. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
77. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
78. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
79. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
80. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
81. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
82. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
83. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
84. Visdief  ·  Sterna hirundo
85. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

86. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
87. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
88. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
89. Havik  ·  Accipiter gentilis
90. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
91. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

92. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

93. Steenuil  ·  Athene vidalii
94. Ransuil  ·  Asio otus
95. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

96. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

97. Draaihals  ·  Jynx torquilla
98. Groene Specht  ·  Picus viridis
99. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
100. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
101. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

102. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
103. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
104. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

105. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

106. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

107. Ekster  ·  Pica pica
108. Gaai  ·  Garrulus glandarius
109. Kauw  ·  Corvus monedula
110. Roek  ·  Corvus frugilegus
111. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
112. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

113. Goudhaan  ·  Regulus regulus
114. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

115. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
116. Koolmees  ·  Parus major
117. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
118. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
119. Matkop  ·  Poecile montanus
120. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

121. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

122. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
123. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

124. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
125. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
126. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

127. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

128. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
129. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
130. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

131. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
132. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
133. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
134. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

135. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
136. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

137. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
138. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
139. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
140. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
141. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

142. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

143. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

144. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

145. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

146. Merel  ·  Turdus merula
147. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
148. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
149. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
150. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
151. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
152. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
153. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
154. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
155. Paapje  ·  Saxicola rubetra
156. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
157. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

158. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

159. Huismus  ·  Passer domesticus
160. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

161. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
162. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
163. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
164. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
165. Boompieper  ·  Anthus trivialis
166. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

167. Vink  ·  Fringilla coelebs
168. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
169. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
170. Groenling  ·  Chloris chloris
171. Kneu  ·  Linaria cannabina
172. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
173. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
174. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

175. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
176. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.