ToH Big Day - 26 mei 2014 van Dušan Brinkhuizen  ·  175 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Eider  ·  Somateria mollissima
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
12. Krooneend  ·  Netta rufina
13. Tafeleend  ·  Aythya ferina
14. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
15. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
16. Slobeend  ·  Spatula clypeata
17. Krakeend  ·  Mareca strepera
18. Smient  ·  Mareca penelope
19. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
20. Pijlstaart  ·  Anas acuta
21. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

22. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
23. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
24. Fuut  ·  Podiceps cristatus
25. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

26. Holenduif  ·  Columba oenas
27. Houtduif  ·  Columba palumbus
28. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
29. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

30. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

31. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

32. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

33. Waterral  ·  Rallus aquaticus
34. Kwartelkoning  ·  Crex crex
35. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
36. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
37. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
38. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

39. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

40. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

41. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
42. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
43. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea

ibissen  ·  Threskiornithidae

44. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

45. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

46. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

47. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
48. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

49. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
50. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
51. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
52. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
53. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

54. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
55. Wulp  ·  Numenius arquata
56. Grutto  ·  Limosa limosa
57. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
58. Steenloper  ·  Arenaria interpres
59. Kanoet  ·  Calidris canutus
60. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
61. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
62. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
63. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
64. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
65. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
66. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
67. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
68. Tureluur  ·  Tringa totanus
69. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
70. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

71. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
72. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
73. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
74. Stormmeeuw  ·  Larus canus
75. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
76. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
77. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
78. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
79. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
80. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
81. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
82. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
83. Visdief  ·  Sterna hirundo
84. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

85. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
86. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
87. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
88. Havik  ·  Accipiter gentilis
89. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
90. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

91. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

92. Steenuil  ·  Athene vidalii
93. Ransuil  ·  Asio otus
94. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

95. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

96. Draaihals  ·  Jynx torquilla
97. Groene Specht  ·  Picus viridis
98. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
99. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
100. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

101. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
102. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
103. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

104. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

105. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

106. Ekster  ·  Pica pica
107. Gaai  ·  Garrulus glandarius
108. Kauw  ·  Corvus monedula
109. Roek  ·  Corvus frugilegus
110. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
111. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

112. Goudhaan  ·  Regulus regulus
113. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

114. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
115. Koolmees  ·  Parus major
116. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
117. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
118. Matkop  ·  Poecile montanus
119. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

120. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

121. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
122. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

123. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
124. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
125. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

126. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

127. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
128. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
129. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

130. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
131. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
132. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
133. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

134. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
135. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

136. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
137. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
138. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
139. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
140. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

141. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

142. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

143. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

144. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

145. Merel  ·  Turdus merula
146. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
147. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

148. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
149. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
150. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
151. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
152. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
153. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
154. Paapje  ·  Saxicola rubetra
155. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
156. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

157. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

158. Huismus  ·  Passer domesticus
159. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

160. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
161. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
162. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
163. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
164. Boompieper  ·  Anthus trivialis
165. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

166. Vink  ·  Fringilla coelebs
167. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
168. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
169. Groenling  ·  Chloris chloris
170. Kneu  ·  Linaria cannabina
171. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
172. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
173. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

174. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
175. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.