Big Day Overijssel 2016 van Hans Pohlmann  ·  161 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grauwe Gans  ·  Anser anser
4. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Eider  ·  Somateria mollissima
7. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
8. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
9. Krooneend  ·  Netta rufina
10. Tafeleend  ·  Aythya ferina
11. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
12. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
13. Slobeend  ·  Spatula clypeata
14. Krakeend  ·  Mareca strepera
15. Smient  ·  Mareca penelope
16. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
17. Pijlstaart  ·  Anas acuta
18. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

19. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
20. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

21. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
22. Fuut  ·  Podiceps cristatus
23. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

24. Holenduif  ·  Columba oenas
25. Houtduif  ·  Columba palumbus
26. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
27. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

28. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

29. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

30. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

31. Waterral  ·  Rallus aquaticus
32. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva
33. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
34. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
35. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

36. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

37. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
38. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
39. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
40. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

41. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

42. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

43. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

44. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

45. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
46. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
47. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
48. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

49. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
50. Wulp  ·  Numenius arquata
51. Grutto  ·  Limosa limosa
52. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
53. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
54. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
55. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
56. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
57. Bosruiter  ·  Tringa glareola
58. Tureluur  ·  Tringa totanus
59. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
60. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

61. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
62. Stormmeeuw  ·  Larus canus
63. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
64. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
65. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
66. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
67. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
68. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
69. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
70. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

71. Wespendief  ·  Pernis apivorus
72. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
73. Sperwer  ·  Accipiter nisus
74. Havik  ·  Accipiter gentilis
75. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
76. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
77. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

78. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

79. Steenuil  ·  Athene vidalii
80. Ransuil  ·  Asio otus
81. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

82. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

83. Groene Specht  ·  Picus viridis
84. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
85. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
86. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
87. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

88. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
89. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
90. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

91. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

92. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

93. Ekster  ·  Pica pica
94. Gaai  ·  Garrulus glandarius
95. Kauw  ·  Corvus monedula
96. Roek  ·  Corvus frugilegus
97. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
98. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

99. Goudhaan  ·  Regulus regulus
100. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

101. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
102. Koolmees  ·  Parus major
103. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
104. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
105. Matkop  ·  Poecile montanus
106. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

107. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
108. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

109. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
110. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
111. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

112. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

113. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
114. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
115. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

116. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
117. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
118. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
119. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

120. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
121. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

122. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
123. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
124. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
125. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
126. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

127. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

128. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

129. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

130. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

131. Merel  ·  Turdus merula
132. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
133. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

134. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
135. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
136. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
137. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
138. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
139. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
140. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
141. Paapje  ·  Saxicola rubetra
142. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
143. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

144. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

145. Huismus  ·  Passer domesticus
146. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

147. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
148. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
149. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
150. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
151. Boompieper  ·  Anthus trivialis
152. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

153. Vink  ·  Fringilla coelebs
154. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
155. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
156. Groenling  ·  Chloris chloris
157. Kneu  ·  Linaria cannabina
158. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
159. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

160. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
161. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.