Big Day Overijssel 2016 van Hans Pohlmann  ·  162 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
6. Kolgans  ·  Anser albifrons
7. Eider  ·  Somateria mollissima
8. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
9. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
10. Krooneend  ·  Netta rufina
11. Tafeleend  ·  Aythya ferina
12. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
13. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
14. Slobeend  ·  Spatula clypeata
15. Krakeend  ·  Mareca strepera
16. Smient  ·  Mareca penelope
17. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
18. Pijlstaart  ·  Anas acuta
19. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

20. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
21. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

22. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
23. Fuut  ·  Podiceps cristatus
24. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

25. Holenduif  ·  Columba oenas
26. Houtduif  ·  Columba palumbus
27. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
28. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

29. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

30. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

31. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

32. Waterral  ·  Rallus aquaticus
33. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva
34. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
35. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
36. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

37. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

38. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
39. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
40. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
41. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

42. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

43. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

44. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

45. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

46. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
47. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
48. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
49. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

50. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
51. Wulp  ·  Numenius arquata
52. Grutto  ·  Limosa limosa
53. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
54. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
55. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
56. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
57. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
58. Bosruiter  ·  Tringa glareola
59. Tureluur  ·  Tringa totanus
60. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
61. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

62. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
63. Stormmeeuw  ·  Larus canus
64. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
65. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
66. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
67. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
68. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
69. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
70. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
71. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

72. Wespendief  ·  Pernis apivorus
73. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
74. Sperwer  ·  Accipiter nisus
75. Havik  ·  Accipiter gentilis
76. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
77. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
78. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

79. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

80. Steenuil  ·  Athene vidalii
81. Ransuil  ·  Asio otus
82. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

83. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

84. Groene Specht  ·  Picus viridis
85. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
86. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
87. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
88. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

89. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
90. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
91. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

92. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

93. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

94. Ekster  ·  Pica pica
95. Gaai  ·  Garrulus glandarius
96. Kauw  ·  Corvus monedula
97. Roek  ·  Corvus frugilegus
98. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
99. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

100. Goudhaan  ·  Regulus regulus
101. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

102. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
103. Koolmees  ·  Parus major
104. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
105. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
106. Matkop  ·  Poecile montanus
107. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

108. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
109. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

110. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
111. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
112. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

113. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

114. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
115. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
116. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

117. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
118. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
119. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
120. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

121. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
122. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

123. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
124. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
125. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
126. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
127. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

128. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

129. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

130. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

131. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

132. Merel  ·  Turdus merula
133. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
134. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
135. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
136. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
137. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
138. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
139. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
140. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
141. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
142. Paapje  ·  Saxicola rubetra
143. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
144. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

145. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

146. Huismus  ·  Passer domesticus
147. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

148. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
149. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
150. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
151. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
152. Boompieper  ·  Anthus trivialis
153. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

154. Vink  ·  Fringilla coelebs
155. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
156. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
157. Groenling  ·  Chloris chloris
158. Kneu  ·  Linaria cannabina
159. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
160. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

161. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
162. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.