ZH-Big Day 2015, 8 mei (+ Daniel Benders, Arjan Dwarshuis, Danny Laponder) van Garry Bakker  ·  160 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Kolgans  ·  Anser albifrons
7. Eider  ·  Somateria mollissima
8. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
9. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
10. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
11. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
12. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
13. Krooneend  ·  Netta rufina
14. Tafeleend  ·  Aythya ferina
15. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
16. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
17. Slobeend  ·  Spatula clypeata
18. Krakeend  ·  Mareca strepera
19. Smient  ·  Mareca penelope
20. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
21. Pijlstaart  ·  Anas acuta
22. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

23. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
24. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

25. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

26. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
27. Fuut  ·  Podiceps cristatus
28. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

29. Holenduif  ·  Columba oenas
30. Houtduif  ·  Columba palumbus
31. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
32. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

33. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

34. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

35. Waterral  ·  Rallus aquaticus
36. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
37. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

38. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

39. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
40. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
41. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
42. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
43. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
44. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

45. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

46. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

47. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

48. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

49. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

50. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
51. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
52. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
53. Kievit  ·  Vanellus vanellus
54. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

55. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
56. Wulp  ·  Numenius arquata
57. Grutto  ·  Limosa limosa
58. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
59. Steenloper  ·  Arenaria interpres
60. Kanoet  ·  Calidris canutus
61. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
62. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
63. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
64. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
65. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
66. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
67. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
68. Witgat  ·  Tringa ochropus
69. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
70. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
71. Bosruiter  ·  Tringa glareola
72. Tureluur  ·  Tringa totanus
73. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola

alken  ·  Alcidae

74. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle

meeuwen  ·  Laridae

75. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
76. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
77. Stormmeeuw  ·  Larus canus
78. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
79. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
80. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
81. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
82. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
83. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
84. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
85. Visdief  ·  Sterna hirundo
86. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
87. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

88. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
89. Sperwer  ·  Accipiter nisus
90. Havik  ·  Accipiter gentilis
91. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

92. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

93. Steenuil  ·  Athene vidalii
94. Ransuil  ·  Asio otus
95. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

96. Groene Specht  ·  Picus viridis
97. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
98. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

99. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
100. Smelleken  ·  Falco columbarius
101. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
102. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

103. Ekster  ·  Pica pica
104. Gaai  ·  Garrulus glandarius
105. Kauw  ·  Corvus monedula
106. Roek  ·  Corvus frugilegus
107. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

108. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

109. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
110. Koolmees  ·  Parus major
111. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

112. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

113. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
114. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

115. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
116. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
117. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

118. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

119. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

120. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
121. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

122. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
123. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
124. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
125. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

126. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
127. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

128. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
129. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
130. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

131. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

132. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

133. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

134. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

135. Merel  ·  Turdus merula
136. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
137. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

138. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
139. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
140. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
141. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
142. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
143. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
144. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

145. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

146. Huismus  ·  Passer domesticus
147. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

148. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
149. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
150. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
151. Boompieper  ·  Anthus trivialis
152. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

153. Vink  ·  Fringilla coelebs
154. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
155. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
156. Groenling  ·  Chloris chloris
157. Kneu  ·  Linaria cannabina
158. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

159. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
160. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.