prov. Groningen Big Day van Dušan Brinkhuizen  ·  165 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Eider  ·  Somateria mollissima
8. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
9. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
10. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
11. Krooneend  ·  Netta rufina
12. Tafeleend  ·  Aythya ferina
13. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
14. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
15. Slobeend  ·  Spatula clypeata
16. Krakeend  ·  Mareca strepera
17. Smient  ·  Mareca penelope
18. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
19. Pijlstaart  ·  Anas acuta
20. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

21. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

22. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
23. Fuut  ·  Podiceps cristatus
24. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

25. Holenduif  ·  Columba oenas
26. Houtduif  ·  Columba palumbus
27. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
28. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

29. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

30. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

31. Waterral  ·  Rallus aquaticus
32. Kwartelkoning  ·  Crex crex
33. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
34. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
35. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

36. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

37. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
38. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea

ibissen  ·  Threskiornithidae

39. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
40. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

41. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

42. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

43. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
44. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

45. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
46. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
47. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
48. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

49. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
50. Wulp  ·  Numenius arquata
51. Grutto  ·  Limosa limosa
52. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
53. Steenloper  ·  Arenaria interpres
54. Kanoet  ·  Calidris canutus
55. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
56. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
57. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
58. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
59. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
60. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
61. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
62. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
63. Bosruiter  ·  Tringa glareola
64. Tureluur  ·  Tringa totanus

meeuwen  ·  Laridae

65. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
66. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
67. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
68. Stormmeeuw  ·  Larus canus
69. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
70. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
71. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
72. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
73. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
74. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
75. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
76. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
77. Visdief  ·  Sterna hirundo
78. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

79. Wespendief  ·  Pernis apivorus
80. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
81. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
82. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
83. Sperwer  ·  Accipiter nisus
84. Havik  ·  Accipiter gentilis
85. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
86. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

87. Ransuil  ·  Asio otus
88. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

89. Groene Specht  ·  Picus viridis
90. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
91. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

92. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
93. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
94. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

95. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

96. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

97. Ekster  ·  Pica pica
98. Gaai  ·  Garrulus glandarius
99. Kauw  ·  Corvus monedula
100. Roek  ·  Corvus frugilegus
101. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

102. Goudhaan  ·  Regulus regulus

buidelmezen  ·  Remizidae

103. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

104. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
105. Koolmees  ·  Parus major
106. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
107. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
108. Matkop  ·  Poecile montanus
109. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

110. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

111. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
112. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

113. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
114. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
115. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

116. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

117. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
118. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
119. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

120. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
121. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
122. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
123. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

124. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
125. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

126. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
127. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
128. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
129. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
130. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

131. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

132. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

133. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

134. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

135. Merel  ·  Turdus merula
136. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
137. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
138. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
139. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
140. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
141. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
142. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
143. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
144. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
145. Paapje  ·  Saxicola rubetra
146. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
147. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

148. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

149. Huismus  ·  Passer domesticus
150. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

151. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
152. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
153. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
154. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
155. Boompieper  ·  Anthus trivialis
156. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

157. Vink  ·  Fringilla coelebs
158. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
159. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
160. Groenling  ·  Chloris chloris
161. Kneu  ·  Linaria cannabina
162. Putter  ·  Carduelis carduelis
163. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

164. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
165. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.