ZH-Big Day 2004, 9 mei (+ Danny Laponder, Ferry van der Lans, Rinse van der Vliet) van Garry Bakker  ·  157 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Eider  ·  Somateria mollissima
9. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
10. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
11. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
12. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
13. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
14. Krooneend  ·  Netta rufina
15. Tafeleend  ·  Aythya ferina
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
18. Slobeend  ·  Spatula clypeata
19. Krakeend  ·  Mareca strepera
20. Smient  ·  Mareca penelope
21. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
22. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

23. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
24. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

25. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
26. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
27. Fuut  ·  Podiceps cristatus
28. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

29. Holenduif  ·  Columba oenas
30. Houtduif  ·  Columba palumbus
31. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
32. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

33. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

34. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

35. Waterral  ·  Rallus aquaticus
36. Kwartelkoning  ·  Crex crex
37. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
38. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

39. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

40. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

41. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
42. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
43. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
44. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

45. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

46. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

47. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

48. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

49. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

50. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

51. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
52. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
53. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
54. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
55. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

56. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
57. Wulp  ·  Numenius arquata
58. Grutto  ·  Limosa limosa
59. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
60. Steenloper  ·  Arenaria interpres
61. Kanoet  ·  Calidris canutus
62. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
63. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
64. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
65. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
66. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
67. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
68. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
69. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
70. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
71. Bosruiter  ·  Tringa glareola
72. Tureluur  ·  Tringa totanus
73. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

74. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

75. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
76. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
77. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
78. Stormmeeuw  ·  Larus canus
79. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
80. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
81. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
82. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
83. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
84. Visdief  ·  Sterna hirundo
85. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
86. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

87. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

88. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
89. Sperwer  ·  Accipiter nisus
90. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

91. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

92. Steenuil  ·  Athene vidalii
93. Ransuil  ·  Asio otus
94. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

95. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

96. Groene Specht  ·  Picus viridis
97. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

98. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
99. Boomvalk  ·  Falco subbuteo

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

100. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

101. Ekster  ·  Pica pica
102. Gaai  ·  Garrulus glandarius
103. Kauw  ·  Corvus monedula
104. Roek  ·  Corvus frugilegus
105. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

106. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

107. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
108. Koolmees  ·  Parus major
109. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
110. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

111. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

112. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

113. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
114. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
115. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

116. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

117. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

118. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
119. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

120. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
121. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
122. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
123. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

124. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
125. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

126. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
127. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
128. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
129. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomkruipers  ·  Certhiidae

130. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

131. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

132. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

133. Merel  ·  Turdus merula
134. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
135. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
136. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
137. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
138. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
139. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
140. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
141. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
142. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
143. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

144. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

145. Huismus  ·  Passer domesticus
146. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

147. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
148. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
149. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
150. Boompieper  ·  Anthus trivialis
151. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

152. Vink  ·  Fringilla coelebs
153. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
154. Groenling  ·  Chloris chloris
155. Kneu  ·  Linaria cannabina
156. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

157. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.