ZH-Big Day 2004, 9 mei (+ Danny Laponder, Ferry van der Lans, Rinse van der Vliet) van Garry Bakker  ·  156 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
6. Kolgans  ·  Anser albifrons
7. Eider  ·  Somateria mollissima
8. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
9. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
10. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
11. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
12. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
13. Krooneend  ·  Netta rufina
14. Tafeleend  ·  Aythya ferina
15. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
16. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
17. Slobeend  ·  Spatula clypeata
18. Krakeend  ·  Mareca strepera
19. Smient  ·  Mareca penelope
20. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
21. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

22. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
23. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

24. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
25. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
26. Fuut  ·  Podiceps cristatus
27. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

28. Holenduif  ·  Columba oenas
29. Houtduif  ·  Columba palumbus
30. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
31. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

32. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

33. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

34. Waterral  ·  Rallus aquaticus
35. Kwartelkoning  ·  Crex crex
36. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
37. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

38. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

39. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

40. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
41. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
42. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
43. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

44. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

45. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

46. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

47. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

48. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

49. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

50. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
51. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
52. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
53. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
54. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

55. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
56. Wulp  ·  Numenius arquata
57. Grutto  ·  Limosa limosa
58. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
59. Steenloper  ·  Arenaria interpres
60. Kanoet  ·  Calidris canutus
61. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
62. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
63. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
64. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
65. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
66. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
67. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
68. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
69. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
70. Bosruiter  ·  Tringa glareola
71. Tureluur  ·  Tringa totanus
72. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

73. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

74. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
75. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
76. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
77. Stormmeeuw  ·  Larus canus
78. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
79. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
80. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
81. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
82. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
83. Visdief  ·  Sterna hirundo
84. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
85. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

86. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

87. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
88. Sperwer  ·  Accipiter nisus
89. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

90. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

91. Steenuil  ·  Athene vidalii
92. Ransuil  ·  Asio otus
93. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

94. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

95. Groene Specht  ·  Picus viridis
96. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

97. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
98. Boomvalk  ·  Falco subbuteo

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

99. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

100. Ekster  ·  Pica pica
101. Gaai  ·  Garrulus glandarius
102. Kauw  ·  Corvus monedula
103. Roek  ·  Corvus frugilegus
104. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

105. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

106. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
107. Koolmees  ·  Parus major
108. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
109. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

110. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

111. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

112. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
113. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
114. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

115. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

116. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

117. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
118. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

119. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
120. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
121. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
122. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

123. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
124. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

125. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
126. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
127. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
128. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomkruipers  ·  Certhiidae

129. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

130. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

131. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

132. Merel  ·  Turdus merula
133. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
134. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

135. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
136. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
137. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
138. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
139. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
140. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
141. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
142. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

143. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

144. Huismus  ·  Passer domesticus
145. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

146. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
147. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
148. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
149. Boompieper  ·  Anthus trivialis
150. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

151. Vink  ·  Fringilla coelebs
152. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
153. Groenling  ·  Chloris chloris
154. Kneu  ·  Linaria cannabina
155. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

156. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.