Landelijke Big Day 2015 van Folkert Jan Hoogstra  ·  185 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. Eider  ·  Somateria mollissima
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
14. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
15. Krooneend  ·  Netta rufina
16. Tafeleend  ·  Aythya ferina
17. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
18. Topper  ·  Aythya marila
19. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
20. Slobeend  ·  Spatula clypeata
21. Krakeend  ·  Mareca strepera
22. Smient  ·  Mareca penelope
23. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
24. Pijlstaart  ·  Anas acuta
25. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

26. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

27. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
28. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
29. Fuut  ·  Podiceps cristatus
30. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

31. Holenduif  ·  Columba oenas
32. Houtduif  ·  Columba palumbus
33. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
34. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

35. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

36. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

37. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

38. Waterral  ·  Rallus aquaticus
39. Kwartelkoning  ·  Crex crex
40. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
41. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
42. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

43. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

44. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

45. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus

reigers  ·  Ardeidae

46. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
47. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
48. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
49. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
50. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

51. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

52. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

53. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

54. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

55. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
56. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

57. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
58. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
59. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
60. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
61. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
62. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

63. Wulp  ·  Numenius arquata
64. Grutto  ·  Limosa limosa
65. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
66. Steenloper  ·  Arenaria interpres
67. Kanoet  ·  Calidris canutus
68. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
69. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
70. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
71. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
72. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
73. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
74. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
75. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
76. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
77. Bosruiter  ·  Tringa glareola
78. Tureluur  ·  Tringa totanus
79. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
80. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

81. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
82. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
83. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
84. Stormmeeuw  ·  Larus canus
85. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
86. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
87. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
88. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
89. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
90. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
91. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
92. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
93. Visdief  ·  Sterna hirundo
94. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
95. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

96. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
97. Sperwer  ·  Accipiter nisus
98. Havik  ·  Accipiter gentilis
99. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
100. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

101. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

102. Steenuil  ·  Athene vidalii
103. Ransuil  ·  Asio otus
104. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

105. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

106. Groene Specht  ·  Picus viridis
107. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
108. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

109. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
110. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
111. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

112. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

113. Ekster  ·  Pica pica
114. Gaai  ·  Garrulus glandarius
115. Kauw  ·  Corvus monedula
116. Roek  ·  Corvus frugilegus
117. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
118. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

119. Goudhaan  ·  Regulus regulus
120. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

121. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

122. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
123. Koolmees  ·  Parus major
124. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
125. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
126. Matkop  ·  Poecile montanus
127. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

128. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

129. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
130. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

131. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
132. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
133. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

134. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

135. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

136. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
137. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
138. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus
139. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

140. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
141. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
142. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
143. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

144. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
145. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

146. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
147. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
148. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
149. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
150. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

151. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

152. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

153. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

154. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

155. Merel  ·  Turdus merula
156. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
157. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
158. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
159. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
160. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
161. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
162. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
163. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
164. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
165. Paapje  ·  Saxicola rubetra
166. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
167. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

168. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

169. Huismus  ·  Passer domesticus
170. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

171. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
172. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
173. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
174. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
175. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
176. Boompieper  ·  Anthus trivialis
177. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

178. Vink  ·  Fringilla coelebs
179. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
180. Groenling  ·  Chloris chloris
181. Kneu  ·  Linaria cannabina
182. Putter  ·  Carduelis carduelis
183. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

184. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
185. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.