Landelijke Big Day 2015 van Folkert Jan Hoogstra  ·  184 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Eider  ·  Somateria mollissima
11. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
12. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
13. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
14. Krooneend  ·  Netta rufina
15. Tafeleend  ·  Aythya ferina
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Topper  ·  Aythya marila
18. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
19. Slobeend  ·  Spatula clypeata
20. Krakeend  ·  Mareca strepera
21. Smient  ·  Mareca penelope
22. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
23. Pijlstaart  ·  Anas acuta
24. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

25. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

26. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
27. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
28. Fuut  ·  Podiceps cristatus
29. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

30. Holenduif  ·  Columba oenas
31. Houtduif  ·  Columba palumbus
32. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
33. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

34. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

35. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

36. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

37. Waterral  ·  Rallus aquaticus
38. Kwartelkoning  ·  Crex crex
39. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
40. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
41. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

42. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

43. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

44. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus

reigers  ·  Ardeidae

45. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
46. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
47. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
48. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
49. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

50. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

51. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

52. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

53. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

54. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
55. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

56. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
57. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
58. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
59. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
60. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
61. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

62. Wulp  ·  Numenius arquata
63. Grutto  ·  Limosa limosa
64. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
65. Steenloper  ·  Arenaria interpres
66. Kanoet  ·  Calidris canutus
67. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
68. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
69. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
70. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
71. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
72. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
73. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
74. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
75. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
76. Bosruiter  ·  Tringa glareola
77. Tureluur  ·  Tringa totanus
78. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
79. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

80. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
81. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
82. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
83. Stormmeeuw  ·  Larus canus
84. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
85. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
86. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
87. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
88. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
89. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
90. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
91. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
92. Visdief  ·  Sterna hirundo
93. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
94. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

95. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
96. Sperwer  ·  Accipiter nisus
97. Havik  ·  Accipiter gentilis
98. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
99. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

100. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

101. Steenuil  ·  Athene vidalii
102. Ransuil  ·  Asio otus
103. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

104. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

105. Groene Specht  ·  Picus viridis
106. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
107. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

108. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
109. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
110. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

111. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

112. Ekster  ·  Pica pica
113. Gaai  ·  Garrulus glandarius
114. Kauw  ·  Corvus monedula
115. Roek  ·  Corvus frugilegus
116. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
117. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

118. Goudhaan  ·  Regulus regulus
119. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

120. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

121. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
122. Koolmees  ·  Parus major
123. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
124. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
125. Matkop  ·  Poecile montanus
126. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

127. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

128. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
129. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

130. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
131. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
132. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

133. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

134. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

135. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
136. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
137. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus
138. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

139. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
140. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
141. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
142. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

143. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
144. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

145. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
146. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
147. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
148. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
149. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

150. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

151. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

152. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

153. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

154. Merel  ·  Turdus merula
155. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
156. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

157. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
158. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
159. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
160. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
161. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
162. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
163. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
164. Paapje  ·  Saxicola rubetra
165. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
166. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

167. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

168. Huismus  ·  Passer domesticus
169. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

170. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
171. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
172. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
173. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
174. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
175. Boompieper  ·  Anthus trivialis
176. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

177. Vink  ·  Fringilla coelebs
178. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
179. Groenling  ·  Chloris chloris
180. Kneu  ·  Linaria cannabina
181. Putter  ·  Carduelis carduelis
182. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

183. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
184. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.