Lijsten

Nr Naam lijst Categorie # Soorten
1. Joachim Pintens  ·  WV-lijst bda 296
2. Andy Hall  ·  Nederlandse bda 262
3. Justin Jansen  ·  Justin Jansen (beoordeelsoorten in tijd van ontdekking, incl Groenlandse Kolgans) bda 28
4. Vincent van der Spek  ·  BDA (zelf ontdekt en aanvaard): Kl Bur is Kumliens, Zw Rood is Oosterse bda 25
5. Rommert Cazemier  ·  BDA lijst bda 24
6. Rob van Bemmelen  ·  BDA (incl Groenlandse Kolgans en Grote Aalscholver) bda 23
7. Remco Hofland  ·  BDA bda 21
8. Teus Luijendijk  ·  BDA-lijst bda 20
9. Eddy Nieuwstraten  ·  BDA bda 19
10. Jorrit Vlot  ·  BDA bda 16
11. Bram Rijksen  ·  BDA bda 15
12. Garry Bakker  ·  BDA bda 13
13. DuĊĦan Brinkhuizen  ·  BDA bda 12
14. Niels Gilissen  ·  Zelf ontdekt, ingediend en aanvaard bda 12
15. Rutger Wilschut  ·  BDA bda 10
16. Leo Heemskerk  ·  BDA lijst bda 9
17. Will Schep  ·  BDA bda 7
18. Vincent Hart  ·  BDA lijstje Bijdrage Dutch Avifauna lijst (zelf ontdekt, gedocumenteerd, ingediend en aanvaard) bda 5
19. Steven Wytema  ·  BDA bda 4
20. Jochem Verweij  ·  BDA lijst bda 3
21. Folkert Jan Hoogstra  ·  BDA huidige indiensoorten bda 2