Extended op weg van/ naar school lijst van Tim Schipper  ·  70 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Rotgans  ·  Branta bernicla
2. Grauwe Gans  ·  Anser anser
3. Kolgans  ·  Anser albifrons
4. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
5. Smient  ·  Anas penelope
6. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

7. Houtduif  ·  Columba palumbus
8. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

9. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

10. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
11. Meerkoet  ·  Fulica atra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

12. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea

ibissen  ·  Threskiornithidae

13. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

14. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

15. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

16. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
17. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

18. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola

meeuwen  ·  Laridae

19. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
20. Stormmeeuw  ·  Larus canus
21. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
22. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
23. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
24. Visdief  ·  Sterna hirundo
25. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

26. Sperwer  ·  Accipiter nisus
27. Havik  ·  Accipiter gentilis
28. Buizerd  ·  Buteo buteo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

29. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

30. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

31. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

32. Ekster  ·  Pica pica
33. Gaai  ·  Garrulus glandarius
34. Kauw  ·  Corvus monedula
35. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

36. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

37. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
38. Koolmees  ·  Parus major

leeuweriken  ·  Alaudidae

39. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

40. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
41. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

42. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

43. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
44. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
45. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

46. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
47. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca

rietzangers  ·  Acrocephalidae

48. Spotvogel  ·  Hippolais icterina

winterkoningen  ·  Troglodytidae

49. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

50. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

51. Merel  ·  Turdus merula
52. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
53. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
54. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
55. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
56. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

heggenmussen  ·  Prunellidae

57. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

58. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

59. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
60. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
61. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
62. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

63. Keep  ·  Fringilla montifringilla
64. Vink  ·  Fringilla coelebs
65. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
66. Groenling  ·  Chloris chloris
67. Kneu  ·  Linaria cannabina
68. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
69. Putter  ·  Carduelis carduelis
70. Sijs  ·  Spinus spinus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.