Zuid-Holland Jaalijst 2019 van Dave van der Spoel  ·  85 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
9. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
10. Tafeleend  ·  Aythya ferina
11. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
12. Topper  ·  Aythya marila
13. Slobeend  ·  Spatula clypeata
14. Krakeend  ·  Mareca strepera
15. Smient  ·  Mareca penelope
16. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
17. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

18. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
19. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
20. Fuut  ·  Podiceps cristatus
21. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

22. Holenduif  ·  Columba oenas
23. Houtduif  ·  Columba palumbus
24. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

25. Waterral  ·  Rallus aquaticus
26. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
27. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

28. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

29. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
30. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

31. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

32. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
33. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

34. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

35. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
36. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

37. Wulp  ·  Numenius arquata
38. Steenloper  ·  Arenaria interpres
39. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
40. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
41. Tureluur  ·  Tringa totanus

alken  ·  Alcidae

42. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle

meeuwen  ·  Laridae

43. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
44. Stormmeeuw  ·  Larus canus
45. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
46. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

47. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
48. Sperwer  ·  Accipiter nisus
49. Havik  ·  Accipiter gentilis
50. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

51. Ransuil  ·  Asio otus
52. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

53. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

54. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

55. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
56. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

57. Ekster  ·  Pica pica
58. Gaai  ·  Garrulus glandarius
59. Kauw  ·  Corvus monedula
60. Roek  ·  Corvus frugilegus
61. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

62. Goudhaan  ·  Regulus regulus
63. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

64. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
65. Koolmees  ·  Parus major

leeuweriken  ·  Alaudidae

66. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

staartmezen  ·  Aegithalidae

67. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boomklevers  ·  Sittidae

68. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

69. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

70. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

71. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

72. Merel  ·  Turdus merula
73. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
74. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
75. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
76. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

heggenmussen  ·  Prunellidae

77. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

78. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

79. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
80. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
81. Graspieper  ·  Anthus pratensis
82. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

83. Vink  ·  Fringilla coelebs
84. Groenling  ·  Chloris chloris
85. Putter  ·  Carduelis carduelis

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.