Ranking van Eric Elsinga
200 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 07-04-2016
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Krooneend  ·  Netta rufina
22. Tafeleend  ·  Aythya ferina
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Topper  ·  Aythya marila
25. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 01-04-2016
26. Zomertaling  ·  Anas querquedula
27. Slobeend  ·  Anas clypeata
28. Krakeend  ·  Anas strepera
29. Smient  ·  Anas penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

33. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

34. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
35. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
36. Fuut  ·  Podiceps cristatus
37. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

38. Holenduif  ·  Columba oenas
39. Houtduif  ·  Columba palumbus
40. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

41. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

42. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

43. Waterral  ·  Rallus aquaticus
44. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
45. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

46. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

47. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

48. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

49. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
50. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 12-06-2017
51. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
52. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
53. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
54. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
55. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

56. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

57. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

58. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

59. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
60. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

61. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
62. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
63. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
64. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
65. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
66. Kievit  ·  Vanellus vanellus
67. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

68. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
69. Wulp  ·  Numenius arquata
70. Grutto  ·  Limosa limosa
71. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
72. Steenloper  ·  Arenaria interpres
73. Kanoet  ·  Calidris canutus
74. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
75. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
76. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
77. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
78. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
79. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
80. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
81. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
82. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
83. Witgat  ·  Tringa ochropus
84. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
85. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
86. Bosruiter  ·  Tringa glareola
87. Tureluur  ·  Tringa totanus
88. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

89. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
90. Kleine Alk  ·  Alle alle

meeuwen  ·  Laridae

91. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
92. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
93. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
94. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
95. Stormmeeuw  ·  Larus canus
96. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
97. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
98. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
99. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
100. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
101. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
102. Visdief  ·  Sterna hirundo
103. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

104. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

105. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
106. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
107. Sperwer  ·  Accipiter nisus
108. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
109. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
110. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
111. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

112. Ransuil  ·  Asio otus
113. Velduil  ·  Asio flammeus
114. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

115. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

116. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

117. Draaihals  ·  Jynx torquilla
118. Groene Specht  ·  Picus viridis
119. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
120. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

121. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
122. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

123. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

124. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 21-02-2017

kraaien  ·  Corvidae

125. Ekster  ·  Pica pica
126. Gaai  ·  Garrulus glandarius
127. Kauw  ·  Corvus monedula
128. Roek  ·  Corvus frugilegus
129. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
130. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

131. Goudhaan  ·  Regulus regulus
132. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

133. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
134. Koolmees  ·  Parus major
135. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
136. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
137. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

138. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

139. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
140. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

141. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
142. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
143. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

144. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

145. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 10-11-2016
146. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
147. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

148. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
149. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
150. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

151. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

152. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
153. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
154. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
155. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

156. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

157. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

158. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

159. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

160. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
161. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

162. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

163. Beflijster  ·  Turdus torquatus
164. Merel  ·  Turdus merula
165. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
166. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
167. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
168. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
169. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
170. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
171. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
172. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 21-03-2016
173. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
174. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
175. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
176. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
177. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
178. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
179. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016

heggenmussen  ·  Prunellidae

180. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

181. Huismus  ·  Passer domesticus
182. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

183. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
184. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
185. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
186. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
187. Duinpieper  ·  Anthus campestris
188. Boompieper  ·  Anthus trivialis
189. Graspieper  ·  Anthus pratensis
190. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

191. Keep  ·  Fringilla montifringilla
192. Vink  ·  Fringilla coelebs
193. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
194. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
195. Groenling  ·  Chloris chloris
196. Kneu  ·  Linaria cannabina
197. Frater  ·  Linaria flavirostris
198. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
199. Putter  ·  Carduelis carduelis
200. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

201. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
202. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
203. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 27-11-2016
204. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Eric Elsinga met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Papegaaiduiker246
Roodkeelnachtegaal337
Bruine Klauwier342
Woestijntapuit345
Duinpieper346
Humes Bladkoning352
Kleine Alk352
Buffelkopeend356
Hop358
Grote Barmsijs360
Roze Spreeuw360
Oehoe361
Sneeuwgans361
Waterspreeuw361
Draaihals362
Bonte Kraai364
Grote Karekiet365
Koereiger365
Middelste Bonte Specht365
Reuzenstern365

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Havik372
Boomleeuwerik371
Paapje371
Raaf371
Boomvalk370
Glanskop370
Grote Gele Kwikstaart370
Klapekster370
Patrijs370
Tuinfluiter370
Waterpieper370
Zwarte Ibis370
Bosrietzanger369
Casarca369
Jan-van-gent369
Kerkuil369
Smelleken369
Zomertortel369
Zwarte Specht369
Zwarte Zee-eend369

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Eric Elsinga per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,3

20173
20166

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.