Ranking van Eric Elsinga
268 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Ross' Gans  ·  Anser rossii 14-11-2018
12. Grauwe Gans  ·  Anser anser
13. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
14. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
15. Kolgans  ·  Anser albifrons
16. IJseend  ·  Clangula hyemalis
17. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18-02-2018
18. Eider  ·  Somateria mollissima
19. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
20. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 07-04-2016
21. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
22. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
23. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 17-11-2017
24. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
25. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
26. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
27. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
28. Krooneend  ·  Netta rufina
29. Tafeleend  ·  Aythya ferina
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 01-04-2016
33. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
34. Slobeend  ·  Spatula clypeata
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
38. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
39. Pijlstaart  ·  Anas acuta
40. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 16-02-2019
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

60. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 16-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. Parelduiker  ·  Gavia arctica

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

63. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

64. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

65. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
66. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
67. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
68. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 12-06-2017
69. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

75. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

76. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

77. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

78. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
79. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

80. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
81. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
82. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
83. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
84. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
85. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 17-07-2018
86. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

87. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
88. Wulp  ·  Numenius arquata
89. Grutto  ·  Limosa limosa
90. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
91. Steenloper  ·  Arenaria interpres
92. Kanoet  ·  Calidris canutus
93. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
94. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
95. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
96. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
97. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
98. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
99. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
100. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
101. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
102. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
103. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
104. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
105. Witgat  ·  Tringa ochropus
106. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
107. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
108. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
109. Bosruiter  ·  Tringa glareola
110. Tureluur  ·  Tringa totanus
111. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
112. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
113. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

114. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
115. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
116. Alk  ·  Alca torda
117. Kleine Alk  ·  Alle alle
118. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

119. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
120. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

121. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
122. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
123. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
124. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
125. Stormmeeuw  ·  Larus canus
126. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
127. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
128. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
129. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
130. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
131. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
132. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
133. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
134. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
135. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 25-06-2018
136. Visdief  ·  Sterna hirundo
137. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
138. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

139. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

140. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 20-09-2017
141. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
142. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
143. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
144. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
145. Sperwer  ·  Accipiter nisus
146. Havik  ·  Accipiter gentilis
147. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
148. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
149. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
150. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
151. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

152. Ransuil  ·  Asio otus
153. Velduil  ·  Asio flammeus
154. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

155. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

156. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

157. Draaihals  ·  Jynx torquilla
158. Groene Specht  ·  Picus viridis
159. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
160. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
161. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
162. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

163. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
164. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
165. Smelleken  ·  Falco columbarius
166. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
167. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

168. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

169. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 21-02-2017
170. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
171. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

172. Ekster  ·  Pica pica
173. Gaai  ·  Garrulus glandarius
174. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
175. Kauw  ·  Corvus monedula
176. Roek  ·  Corvus frugilegus
177. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
178. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
179. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

180. Goudhaan  ·  Regulus regulus
181. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

182. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
183. Koolmees  ·  Parus major
184. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
185. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
186. Matkop  ·  Poecile montanus
187. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

188. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

189. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
190. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

191. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
192. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
193. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

194. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

195. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
196. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 10-11-2016
197. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
198. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
199. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 03-05-2019
200. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

201. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
202. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
203. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

204. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
205. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
206. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

207. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
208. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 15-09-2018
209. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
210. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
211. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
212. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

213. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

214. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

215. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

216. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

217. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
218. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

219. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

220. Beflijster  ·  Turdus torquatus
221. Merel  ·  Turdus merula
222. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 25-01-2018
223. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
224. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
225. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
226. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
227. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
228. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
229. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
230. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 21-03-2016
231. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
232. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
233. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
234. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 15-05-2018
235. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
236. Paapje  ·  Saxicola rubetra
237. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
238. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
239. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016

heggenmussen  ·  Prunellidae

240. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

241. Huismus  ·  Passer domesticus
242. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

243. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
244. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
245. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
246. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 03-05-2018
247. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
248. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
249. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
250. Duinpieper  ·  Anthus campestris
251. Boompieper  ·  Anthus trivialis
252. Graspieper  ·  Anthus pratensis
253. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
254. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

255. Keep  ·  Fringilla montifringilla
256. Vink  ·  Fringilla coelebs
257. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
258. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
259. Groenling  ·  Chloris chloris
260. Kneu  ·  Linaria cannabina
261. Frater  ·  Linaria flavirostris
262. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
263. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
264. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
265. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
266. Putter  ·  Carduelis carduelis
267. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
268. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

269. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
270. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
271. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
272. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 05-03-2016
273. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Eric Elsinga met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Dougalls Stern288
Kokardezaagbek304
Kleine Spotvogel314
Papegaaiduiker322
Rode Rotslijster330
Withalsvliegenvanger332
Zwartkeellijster361
Bruine Klauwier371
Roodkeelnachtegaal371
Amerikaanse Smient376
Duinpieper376
Kleine Topper377
Witkopgors379
Koningseider380
Terekruiter380
Grijze Wouw382
Kleine Alk386
Noordse Stormvogel386
Ralreiger388
Kleine Trap389

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Boomleeuwerik411
Bosuil411
Patrijs411
Tuinfluiter410
Cetti's Zanger409
Nachtegaal409
Steenuil409
Zwarte Ibis408
Grote Zee-eend407
Kerkuil407
Geelpootmeeuw406
IJsduiker406
Kwartel406
Wespendief406
Witoogeend405
Dwerggans404
Kleine Burgemeester404
Pontische Meeuw403
Kuifaalscholver402
Strandplevier402

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Eric Elsinga per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,5,8,3

20166
20175
20188
20193

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.