Ranking van Eric Elsinga
288 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18-02-2018
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 07-04-2016
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 17-11-2017
23. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
24. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
25. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
26. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
27. Krooneend  ·  Netta rufina
28. Tafeleend  ·  Aythya ferina
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 01-04-2016
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 05-10-2019
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
38. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
39. Pijlstaart  ·  Anas acuta
40. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 16-02-2019
52. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

53. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

54. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

55. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

56. Waterral  ·  Rallus aquaticus
57. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
58. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
59. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
60. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

61. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

62. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 16-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

63. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

64. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
65. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

66. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 12-01-2020

reigers  ·  Ardeidae

67. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
68. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
69. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
70. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 12-06-2017
71. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
72. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
73. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
74. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
75. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

76. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

77. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

78. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
86. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
87. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
88. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 17-07-2018
89. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
90. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

91. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 29-12-2019
92. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
93. Wulp  ·  Numenius arquata
94. Grutto  ·  Limosa limosa
95. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
96. Steenloper  ·  Arenaria interpres
97. Kanoet  ·  Calidris canutus
98. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
99. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
100. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
101. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
102. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
103. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
104. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
105. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
106. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
107. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 16-08-2019
108. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
109. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
110. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
111. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
112. Witgat  ·  Tringa ochropus
113. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
114. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
115. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
116. Bosruiter  ·  Tringa glareola
117. Tureluur  ·  Tringa totanus
118. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
119. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
120. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

121. Alk  ·  Alca torda
122. Kleine Alk  ·  Alle alle
123. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

124. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
125. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

126. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
127. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
128. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
129. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
130. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
131. Stormmeeuw  ·  Larus canus
132. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
133. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
134. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
135. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
136. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
137. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
138. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
139. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
140. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
141. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
142. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
143. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 25-06-2018
144. Visdief  ·  Sterna hirundo
145. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
146. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

147. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

148. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 20-09-2017
149. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
150. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
151. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
152. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
153. Sperwer  ·  Accipiter nisus
154. Havik  ·  Accipiter gentilis
155. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
156. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
157. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
158. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
159. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

160. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

161. Ransuil  ·  Asio otus
162. Velduil  ·  Asio flammeus
163. Bosuil  ·  Strix aluco
164. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

165. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

166. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

167. Draaihals  ·  Jynx torquilla
168. Groene Specht  ·  Picus viridis
169. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
170. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
171. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
172. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

173. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
174. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
175. Smelleken  ·  Falco columbarius
176. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
177. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

178. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

179. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 21-02-2017
180. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
181. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 08-09-2019
182. Klapekster  ·  Lanius excubitor
183. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

184. Ekster  ·  Pica pica
185. Gaai  ·  Garrulus glandarius
186. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
187. Kauw  ·  Corvus monedula
188. Roek  ·  Corvus frugilegus
189. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
190. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
191. Schildraaf  ·  Corvus albus 18-07-2019
192. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

193. Goudhaan  ·  Regulus regulus
194. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

195. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
196. Koolmees  ·  Parus major
197. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
198. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
199. Matkop  ·  Poecile montanus
200. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

201. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

202. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
203. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
204. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

205. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
206. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
207. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

208. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

209. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
210. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 10-11-2016
211. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
212. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
213. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

214. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
215. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
216. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
217. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

218. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
219. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
220. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

221. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
222. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 15-09-2018
223. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
224. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
225. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
226. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
227. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

228. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

229. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

230. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

231. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

232. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
233. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

234. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

235. Beflijster  ·  Turdus torquatus
236. Merel  ·  Turdus merula
237. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 25-01-2018
238. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
239. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
240. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
241. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

242. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
243. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
244. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
245. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
246. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 21-03-2016
247. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
248. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
249. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
250. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 15-05-2018
251. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
252. Paapje  ·  Saxicola rubetra
253. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
254. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
255. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016

heggenmussen  ·  Prunellidae

256. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

257. Huismus  ·  Passer domesticus
258. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

259. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
260. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
261. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
262. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 03-05-2018
263. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
264. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
265. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
266. Duinpieper  ·  Anthus campestris
267. Boompieper  ·  Anthus trivialis
268. Graspieper  ·  Anthus pratensis
269. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
270. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

271. Keep  ·  Fringilla montifringilla
272. Vink  ·  Fringilla coelebs
273. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
274. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
275. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
276. Groenling  ·  Chloris chloris
277. Kneu  ·  Linaria cannabina
278. Frater  ·  Linaria flavirostris
279. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
280. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
281. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
282. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
283. Putter  ·  Carduelis carduelis
284. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
285. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

286. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
287. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
288. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
289. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
290. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 05-03-2016
291. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Eric Elsinga met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Alaskastrandloper221
Grijskopkievit266
Dougalls Stern300
Witkeelkwikstaart304
Kleine Spotvogel322
Rode Rotslijster337
Withalsvliegenvanger339
Kleine Regenwulp340
Kokardezaagbek352
Turkestaanse Klauwier357
Blauwvleugeltaling378
Zwartkeellijster378
Roodkeelnachtegaal381
Waterrietzanger382
Bruine Klauwier384
Witkopgors393
Duinpieper394
Kleine Topper394
Amerikaanse Smient396
Terekruiter398

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Cetti's Zanger436
Steenuil434
Zwarte Ibis434
Wespendief432
IJsduiker431
Kwartel429
Dwerggans428
Kleine Burgemeester427
Parelduiker427
Witoogeend426
Kuifleeuwerik424
Strandplevier424
Dwerggors422
Ringsnaveleend421
Kwartelkoning420
Zwarte Zeekoet420
Gestreepte Strandloper419
Middelste Jager418
Taigaboomkruiper417
Lachstern416

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Eric Elsinga per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,5,7,8,1

20166
20175
20187
20198
20201