Ranking van Eric Elsinga
290 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18-02-2018
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 07-04-2016
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 17-11-2017
23. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
24. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
25. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
26. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
27. Krooneend  ·  Netta rufina
28. Tafeleend  ·  Aythya ferina
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 01-04-2016
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 05-10-2019
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
38. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
39. Pijlstaart  ·  Anas acuta
40. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 16-02-2019
52. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

53. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

54. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

55. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

56. Waterral  ·  Rallus aquaticus
57. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
58. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
59. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
60. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

61. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

62. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 16-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

63. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

64. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
65. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

66. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 12-01-2020

reigers  ·  Ardeidae

67. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
68. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
69. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
70. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 12-06-2017
71. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
72. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
73. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
74. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
75. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

76. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

77. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

78. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 27-07-2020
86. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
87. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
88. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
89. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 17-07-2018
90. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
91. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

92. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 29-12-2019
93. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
94. Wulp  ·  Numenius arquata
95. Grutto  ·  Limosa limosa
96. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
97. Steenloper  ·  Arenaria interpres
98. Kanoet  ·  Calidris canutus
99. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
100. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
101. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
102. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
103. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
104. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
105. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
106. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
107. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
108. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 16-08-2019
109. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
110. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
111. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
112. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
113. Witgat  ·  Tringa ochropus
114. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
115. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
116. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
117. Bosruiter  ·  Tringa glareola
118. Tureluur  ·  Tringa totanus
119. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
120. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
121. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

122. Alk  ·  Alca torda
123. Kleine Alk  ·  Alle alle
124. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

125. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
126. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

127. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
128. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
129. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
130. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
131. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
132. Stormmeeuw  ·  Larus canus
133. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
134. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
135. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
136. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
137. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
138. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
139. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
140. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
141. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
142. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
143. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
144. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
145. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 25-06-2018
146. Visdief  ·  Sterna hirundo
147. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
148. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

149. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

150. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 20-09-2017
151. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
152. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
153. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
154. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
155. Sperwer  ·  Accipiter nisus
156. Havik  ·  Accipiter gentilis
157. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
158. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
159. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
160. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
161. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

162. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

163. Ransuil  ·  Asio otus
164. Velduil  ·  Asio flammeus
165. Bosuil  ·  Strix aluco
166. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

167. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

168. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

169. Draaihals  ·  Jynx torquilla
170. Groene Specht  ·  Picus viridis
171. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
172. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
173. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
174. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

175. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
176. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
177. Smelleken  ·  Falco columbarius
178. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
179. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

180. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

181. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 21-02-2017
182. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
183. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 08-09-2019
184. Klapekster  ·  Lanius excubitor
185. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

186. Ekster  ·  Pica pica
187. Gaai  ·  Garrulus glandarius
188. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
189. Kauw  ·  Corvus monedula
190. Roek  ·  Corvus frugilegus
191. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
192. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
193. Schildraaf  ·  Corvus albus 18-07-2019
194. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

195. Goudhaan  ·  Regulus regulus
196. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

197. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
198. Koolmees  ·  Parus major
199. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
200. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
201. Matkop  ·  Poecile montanus
202. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

203. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

204. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
205. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
206. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

207. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
208. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
209. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

210. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

211. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

212. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
213. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 10-11-2016
214. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
215. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
216. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

217. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
218. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
219. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
220. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

221. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
222. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
223. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

224. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
225. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 15-09-2018
226. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
227. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
228. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
229. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
230. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

231. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

232. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

233. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

234. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

235. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
236. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

237. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

238. Beflijster  ·  Turdus torquatus
239. Merel  ·  Turdus merula
240. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 25-01-2018
241. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
242. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
243. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
244. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

245. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
246. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
247. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
248. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
249. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 21-03-2016
250. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
251. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
252. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
253. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 15-05-2018
254. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
255. Paapje  ·  Saxicola rubetra
256. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
257. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
258. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016

heggenmussen  ·  Prunellidae

259. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

260. Huismus  ·  Passer domesticus
261. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

262. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
263. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
264. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
265. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 03-05-2018
266. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
267. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
268. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
269. Duinpieper  ·  Anthus campestris
270. Boompieper  ·  Anthus trivialis
271. Graspieper  ·  Anthus pratensis
272. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
273. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

274. Keep  ·  Fringilla montifringilla
275. Vink  ·  Fringilla coelebs
276. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
277. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
278. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
279. Groenling  ·  Chloris chloris
280. Kneu  ·  Linaria cannabina
281. Frater  ·  Linaria flavirostris
282. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
283. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
284. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
285. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
286. Putter  ·  Carduelis carduelis
287. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
288. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

289. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
290. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
291. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
292. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
293. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 05-03-2016
294. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Eric Elsinga met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Alaskastrandloper225
Grijskopkievit271
Witkeelkwikstaart305
Kleine Spotvogel324
Rode Rotslijster338
Withalsvliegenvanger340
Kleine Regenwulp349
Kokardezaagbek359
Dougalls Stern360
Turkestaanse Klauwier360
Blauwvleugeltaling382
Zwartkeellijster383
Waterrietzanger385
Roodkeelnachtegaal386
Bruine Klauwier388
Kleine Topper397
Witkopgors397
Duinpieper398
Amerikaanse Smient404
Oosterse Tortel406

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwarte Ibis443
Steenuil442
IJsduiker440
Wespendief440
Kwartel437
Dwerggans435
Parelduiker435
Witoogeend435
Kleine Burgemeester432
Strandplevier431
Kuifleeuwerik430
Kwartelkoning428
Ringsnaveleend428
Dwerggors427
Gestreepte Strandloper426
Orpheusspotvogel425
Slangenarend424
Zwarte Zeekoet424
Middelste Jager423
Taigaboomkruiper422

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Eric Elsinga per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,5,7,8,2

20166
20175
20187
20198
20202