Ranking van Eric Elsinga
275 soorten + 6 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18-02-2018
17. Eider  ·  Somateria mollissima
18. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
19. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
20. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 07-04-2016
21. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
22. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
23. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 17-11-2017
24. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
25. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
26. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
27. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
28. Krooneend  ·  Netta rufina
29. Tafeleend  ·  Aythya ferina
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 01-04-2016
33. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
34. Slobeend  ·  Spatula clypeata
35. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 05-10-2019
36. Krakeend  ·  Mareca strepera
37. Smient  ·  Mareca penelope
38. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
39. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
40. Pijlstaart  ·  Anas acuta
41. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 16-02-2019
52. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

53. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

54. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

55. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

56. Waterral  ·  Rallus aquaticus
57. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
58. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
59. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
60. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

61. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

62. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 16-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

63. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

64. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
65. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

66. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
67. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
68. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
69. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 12-06-2017
70. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
71. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
72. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
73. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
74. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

75. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

76. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

77. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

78. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

79. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
80. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

81. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
82. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
83. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
84. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
85. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
86. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 17-07-2018
87. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
88. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

89. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
90. Wulp  ·  Numenius arquata
91. Grutto  ·  Limosa limosa
92. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
93. Steenloper  ·  Arenaria interpres
94. Kanoet  ·  Calidris canutus
95. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
96. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
97. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
98. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
99. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
100. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
101. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
102. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
103. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 16-08-2019
104. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
105. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
106. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
107. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
108. Witgat  ·  Tringa ochropus
109. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
110. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
111. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
112. Bosruiter  ·  Tringa glareola
113. Tureluur  ·  Tringa totanus
114. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
115. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
116. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

117. Alk  ·  Alca torda
118. Kleine Alk  ·  Alle alle
119. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

120. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
121. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

122. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
123. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
124. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
125. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
126. Stormmeeuw  ·  Larus canus
127. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
128. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
129. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
130. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
131. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
132. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
133. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
134. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
135. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
136. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
137. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 25-06-2018
138. Visdief  ·  Sterna hirundo
139. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
140. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

141. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

142. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 20-09-2017
143. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
144. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
145. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
146. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
147. Sperwer  ·  Accipiter nisus
148. Havik  ·  Accipiter gentilis
149. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
150. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
151. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
152. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
153. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

154. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

155. Ransuil  ·  Asio otus
156. Velduil  ·  Asio flammeus
157. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

158. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

159. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

160. Draaihals  ·  Jynx torquilla
161. Groene Specht  ·  Picus viridis
162. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
163. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
164. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
165. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

166. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
167. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
168. Smelleken  ·  Falco columbarius
169. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
170. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

171. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

172. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 21-02-2017
173. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
174. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 08-09-2019
175. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

176. Ekster  ·  Pica pica
177. Gaai  ·  Garrulus glandarius
178. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
179. Kauw  ·  Corvus monedula
180. Roek  ·  Corvus frugilegus
181. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
182. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
183. Schildraaf  ·  Corvus albus 18-07-2019
184. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

185. Goudhaan  ·  Regulus regulus
186. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

187. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
188. Koolmees  ·  Parus major
189. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
190. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
191. Matkop  ·  Poecile montanus
192. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

193. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

194. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
195. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
196. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

197. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
198. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
199. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

200. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

201. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
202. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 10-11-2016
203. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
204. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
205. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

206. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
207. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
208. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
209. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

210. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
211. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
212. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

213. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
214. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 15-09-2018
215. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
216. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
217. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
218. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
219. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

220. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

221. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

222. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

223. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

224. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
225. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

226. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

227. Beflijster  ·  Turdus torquatus
228. Merel  ·  Turdus merula
229. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 25-01-2018
230. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
231. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
232. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
233. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
234. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
235. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
236. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
237. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 21-03-2016
238. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
239. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
240. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
241. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 15-05-2018
242. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
243. Paapje  ·  Saxicola rubetra
244. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
245. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
246. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016

heggenmussen  ·  Prunellidae

247. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

248. Huismus  ·  Passer domesticus
249. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

250. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
251. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
252. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
253. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 03-05-2018
254. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
255. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
256. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
257. Duinpieper  ·  Anthus campestris
258. Boompieper  ·  Anthus trivialis
259. Graspieper  ·  Anthus pratensis
260. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
261. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

262. Keep  ·  Fringilla montifringilla
263. Vink  ·  Fringilla coelebs
264. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
265. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
266. Groenling  ·  Chloris chloris
267. Kneu  ·  Linaria cannabina
268. Frater  ·  Linaria flavirostris
269. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
270. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
271. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
272. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
273. Putter  ·  Carduelis carduelis
274. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
275. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

276. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
277. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
278. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
279. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
280. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 05-03-2016
281. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Eric Elsinga met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Dougalls Stern297
Witkeelkwikstaart299
Kleine Spotvogel319
Kokardezaagbek322
Rode Rotslijster334
Withalsvliegenvanger337
Zwartkeellijster369
Waterrietzanger374
Roodkeelnachtegaal376
Bruine Klauwier378
Oosterse Tortel384
Amerikaanse Smient385
Kleine Topper385
Duinpieper387
Witkopgors388
Terekruiter389
Koningseider392
Grijze Wouw393
Kleine Alk397
Woestijntapuit398

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Patrijs424
Bosuil423
Cetti's Zanger422
Nachtegaal421
Steenuil420
Wespendief420
Zwarte Ibis420
IJsduiker417
Kwartel417
Witoogeend417
Dwerggans415
Kleine Burgemeester415
Parelduiker415
Pontische Meeuw415
Strandplevier414
Kuifaalscholver413
Roodmus412
Kuifleeuwerik411
Gestreepte Strandloper410
Roodkopklauwier410

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Eric Elsinga per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,5,7,7

20166
20175
20187
20197

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.