Ranking van Eric Elsinga
253 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Ross' Gans  ·  Anser rossii 18-11-2018
12. Grauwe Gans  ·  Anser anser
13. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
14. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
15. Kolgans  ·  Anser albifrons
16. IJseend  ·  Clangula hyemalis
17. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18-02-2018
18. Eider  ·  Somateria mollissima
19. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
20. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 07-04-2016
21. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
22. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
23. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 17-11-2017
24. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
25. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
26. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
27. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
28. Krooneend  ·  Netta rufina
29. Tafeleend  ·  Aythya ferina
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 01-04-2016
33. Zomertaling  ·  Anas querquedula
34. Slobeend  ·  Anas clypeata
35. Krakeend  ·  Anas strepera
36. Smient  ·  Anas penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

40. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
49. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

50. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

51. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

52. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

53. Waterral  ·  Rallus aquaticus
54. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

58. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

59. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

60. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
61. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
62. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
63. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 12-06-2017
64. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

70. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

71. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

72. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

73. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
74. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

75. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
76. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
77. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
78. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
79. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
80. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 17-07-2018
81. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

82. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
83. Wulp  ·  Numenius arquata
84. Grutto  ·  Limosa limosa
85. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
86. Steenloper  ·  Arenaria interpres
87. Kanoet  ·  Calidris canutus
88. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
89. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
90. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
91. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
92. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
93. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
94. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
95. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
96. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
97. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
98. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
99. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
100. Witgat  ·  Tringa ochropus
101. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
102. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
103. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
104. Bosruiter  ·  Tringa glareola
105. Tureluur  ·  Tringa totanus
106. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
107. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

108. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
109. Alk  ·  Alca torda
110. Kleine Alk  ·  Alle alle
111. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

112. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
113. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

114. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
115. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
116. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
117. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
118. Stormmeeuw  ·  Larus canus
119. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
120. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
121. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
122. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
123. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
124. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
125. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
126. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
127. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
128. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 25-06-2018
129. Visdief  ·  Sterna hirundo
130. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
131. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

132. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

133. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 20-09-2017
134. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
135. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
136. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
137. Sperwer  ·  Accipiter nisus
138. Havik  ·  Accipiter gentilis
139. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
140. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
141. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
142. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

143. Ransuil  ·  Asio otus
144. Velduil  ·  Asio flammeus
145. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

146. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

147. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

148. Draaihals  ·  Jynx torquilla
149. Groene Specht  ·  Picus viridis
150. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
151. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
152. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

153. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
154. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
155. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
156. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

157. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

158. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 21-02-2017
159. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
160. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

161. Ekster  ·  Pica pica
162. Gaai  ·  Garrulus glandarius
163. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
164. Kauw  ·  Corvus monedula
165. Roek  ·  Corvus frugilegus
166. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
167. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
168. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

169. Goudhaan  ·  Regulus regulus
170. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

171. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
172. Koolmees  ·  Parus major
173. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
174. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
175. Matkop  ·  Poecile montanus
176. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

177. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

178. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
179. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

180. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
181. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
182. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

183. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

184. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
185. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 10-11-2016
186. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
187. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

188. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
189. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
190. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

191. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
192. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
193. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

194. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
195. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 15-09-2018
196. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
197. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
198. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
199. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

200. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

201. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

202. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

203. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

204. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
205. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

206. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

207. Beflijster  ·  Turdus torquatus
208. Merel  ·  Turdus merula
209. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 25-01-2018
210. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
211. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
212. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
213. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
214. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
215. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
216. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
217. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 21-03-2016
218. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
219. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
220. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
221. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 15-05-2018
222. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
223. Paapje  ·  Saxicola rubetra
224. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
225. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
226. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016

heggenmussen  ·  Prunellidae

227. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

228. Huismus  ·  Passer domesticus
229. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

230. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
231. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
232. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 03-05-2018
233. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
234. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
235. Duinpieper  ·  Anthus campestris
236. Boompieper  ·  Anthus trivialis
237. Graspieper  ·  Anthus pratensis
238. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

239. Keep  ·  Fringilla montifringilla
240. Vink  ·  Fringilla coelebs
241. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
242. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
243. Groenling  ·  Chloris chloris
244. Kneu  ·  Linaria cannabina
245. Frater  ·  Linaria flavirostris
246. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
247. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
248. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
249. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
250. Putter  ·  Carduelis carduelis
251. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
252. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

253. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
254. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
255. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 05-03-2016
256. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Eric Elsinga met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Papegaaiduiker271
Dougalls Stern280
Kokardezaagbek293
Kleine Spotvogel309
Withalsvliegenvanger320
Rode Rotslijster325
Zwartkeellijster347
Roodkeelnachtegaal360
Bruine Klauwier361
Duinpieper365
Koningseider366
Witkopgors366
Kleine Topper368
Terekruiter368
Notenkraker369
Grijze Wouw372
Ralreiger373
Kleine Alk375
Humes Bladkoning376
Krekelzanger377

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Grote Gele Kwikstaart396
Boomleeuwerik395
Patrijs395
Smelleken394
Steenuil394
Tuinfluiter394
Waterpieper394
Zwarte Ibis394
Bosuil393
Cetti's Zanger393
Houtsnip393
Nachtegaal392
Wespendief392
Zwarte Specht392
Grote Zee-eend391
IJsduiker391
Kerkuil391
Fluiter390
Geelpootmeeuw390
Parelduiker390

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Eric Elsinga per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,5,8

20166
20175
20188

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.