Ranking van Eric Elsinga
192 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 07-04-2016
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Krooneend  ·  Netta rufina
22. Tafeleend  ·  Aythya ferina
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Topper  ·  Aythya marila
25. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 01-04-2016
26. Zomertaling  ·  Anas querquedula
27. Slobeend  ·  Anas clypeata
28. Krakeend  ·  Anas strepera
29. Smient  ·  Anas penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

33. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

34. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
35. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
36. Fuut  ·  Podiceps cristatus
37. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

38. Holenduif  ·  Columba oenas
39. Houtduif  ·  Columba palumbus
40. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

41. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

42. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

43. Waterral  ·  Rallus aquaticus
44. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
45. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

46. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

47. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

48. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

49. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 27-08-2016

reigers  ·  Ardeidae

50. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
51. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
52. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
53. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
54. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
55. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

56. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

57. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

58. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

59. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
60. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

61. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
62. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
63. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
64. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
65. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
66. Kievit  ·  Vanellus vanellus
67. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

68. Wulp  ·  Numenius arquata
69. Grutto  ·  Limosa limosa
70. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
71. Steenloper  ·  Arenaria interpres
72. Kanoet  ·  Calidris canutus
73. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
74. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
75. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
76. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
77. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
78. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
79. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
80. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
81. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
82. Witgat  ·  Tringa ochropus
83. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
84. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
85. Bosruiter  ·  Tringa glareola
86. Tureluur  ·  Tringa totanus
87. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

88. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
89. Kleine Alk  ·  Alle alle

meeuwen  ·  Laridae

90. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
91. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
92. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
93. Stormmeeuw  ·  Larus canus
94. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
95. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
96. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
97. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
98. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
99. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
100. Visdief  ·  Sterna hirundo
101. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

102. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

103. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
104. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
105. Sperwer  ·  Accipiter nisus
106. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
107. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
108. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
109. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

110. Ransuil  ·  Asio otus
111. Velduil  ·  Asio flammeus
112. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

113. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

114. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

115. Draaihals  ·  Jynx torquilla
116. Groene Specht  ·  Picus viridis
117. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
118. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

119. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
120. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

121. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

122. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 21-02-2017

kraaien  ·  Corvidae

123. Ekster  ·  Pica pica
124. Gaai  ·  Garrulus glandarius
125. Kauw  ·  Corvus monedula
126. Roek  ·  Corvus frugilegus
127. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
128. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

129. Goudhaan  ·  Regulus regulus
130. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

131. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
132. Koolmees  ·  Parus major
133. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
134. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
135. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

136. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

137. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
138. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

139. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
140. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
141. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

142. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

143. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 10-11-2016
144. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
145. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

146. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
147. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
148. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

149. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

150. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
151. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
152. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
153. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

154. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

155. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

156. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

157. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

158. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

159. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

160. Merel  ·  Turdus merula
161. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
162. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
163. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
164. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
165. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
166. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
167. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
168. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 21-03-2016
169. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
170. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
171. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
172. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
173. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
174. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016

heggenmussen  ·  Prunellidae

175. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

176. Huismus  ·  Passer domesticus
177. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

178. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
179. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
180. Duinpieper  ·  Anthus campestris
181. Boompieper  ·  Anthus trivialis
182. Graspieper  ·  Anthus pratensis
183. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

184. Keep  ·  Fringilla montifringilla
185. Vink  ·  Fringilla coelebs
186. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
187. Groenling  ·  Chloris chloris
188. Kneu  ·  Linaria cannabina
189. Frater  ·  Linaria flavirostris
190. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
191. Putter  ·  Carduelis carduelis
192. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

193. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
194. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
195. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 27-11-2016
196. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Eric Elsinga met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Papegaaiduiker245
Roodkeelnachtegaal335
Duinpieper345
Woestijntapuit345
Humes Bladkoning351
Kleine Alk352
Buffelkopeend355
Hop357
Grote Barmsijs359
Oehoe360
Sneeuwgans360
Waterspreeuw360
Draaihals362
Grote Karekiet362
Reuzenstern362
Wielewaal362
Bonte Kraai363
Flamingo363
Koereiger363
Morinelplevier363

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Havik371
Boomleeuwerik370
Boomvalk369
Grote Gele Kwikstaart369
Raaf369
Waterpieper369
Zwarte Ibis369
Appelvink368
Glanskop368
Klapekster368
Paapje368
Jan-van-gent367
Patrijs367
Regenwulp367
Smelleken367
Zwarte Zee-eend367
Beflijster366
Bokje366
Bosrietzanger366
Bosuil366

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Eric Elsinga per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,1

20171
20167

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.