Ranking van Eric Elsinga
197 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 07-04-2016
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Krooneend  ·  Netta rufina
22. Tafeleend  ·  Aythya ferina
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Topper  ·  Aythya marila
25. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 01-04-2016
26. Zomertaling  ·  Anas querquedula
27. Slobeend  ·  Anas clypeata
28. Krakeend  ·  Anas strepera
29. Smient  ·  Anas penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

33. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

34. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
35. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
36. Fuut  ·  Podiceps cristatus
37. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

38. Holenduif  ·  Columba oenas
39. Houtduif  ·  Columba palumbus
40. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

41. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

42. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

43. Waterral  ·  Rallus aquaticus
44. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
45. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

46. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

47. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

48. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

49. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
50. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
51. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
52. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
53. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
54. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

55. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

56. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

57. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

58. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
59. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

60. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
61. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
62. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
63. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
64. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
65. Kievit  ·  Vanellus vanellus
66. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

67. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
68. Wulp  ·  Numenius arquata
69. Grutto  ·  Limosa limosa
70. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
71. Steenloper  ·  Arenaria interpres
72. Kanoet  ·  Calidris canutus
73. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
74. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
75. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
76. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
77. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
78. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
79. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
80. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
81. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
82. Witgat  ·  Tringa ochropus
83. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
84. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
85. Bosruiter  ·  Tringa glareola
86. Tureluur  ·  Tringa totanus
87. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

88. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
89. Kleine Alk  ·  Alle alle

meeuwen  ·  Laridae

90. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
91. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
92. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
93. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
94. Stormmeeuw  ·  Larus canus
95. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
96. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
97. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
98. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
99. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
100. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
101. Visdief  ·  Sterna hirundo
102. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

103. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

104. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
105. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
106. Sperwer  ·  Accipiter nisus
107. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
108. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
109. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
110. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

111. Ransuil  ·  Asio otus
112. Velduil  ·  Asio flammeus
113. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

114. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

115. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

116. Draaihals  ·  Jynx torquilla
117. Groene Specht  ·  Picus viridis
118. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
119. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

120. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
121. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

122. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

123. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 21-02-2017

kraaien  ·  Corvidae

124. Ekster  ·  Pica pica
125. Gaai  ·  Garrulus glandarius
126. Kauw  ·  Corvus monedula
127. Roek  ·  Corvus frugilegus
128. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
129. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

130. Goudhaan  ·  Regulus regulus
131. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

132. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
133. Koolmees  ·  Parus major
134. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
135. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
136. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

137. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

138. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
139. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

140. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
141. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
142. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

143. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

144. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 10-11-2016
145. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
146. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

147. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
148. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
149. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

150. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

151. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
152. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
153. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
154. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

155. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

156. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

157. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

158. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

159. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

160. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

161. Beflijster  ·  Turdus torquatus
162. Merel  ·  Turdus merula
163. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
164. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
165. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
166. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
167. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
168. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
169. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
170. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 21-03-2016
171. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
172. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
173. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
174. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
175. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
176. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
177. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016

heggenmussen  ·  Prunellidae

178. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

179. Huismus  ·  Passer domesticus
180. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

181. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
182. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
183. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
184. Duinpieper  ·  Anthus campestris
185. Boompieper  ·  Anthus trivialis
186. Graspieper  ·  Anthus pratensis
187. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

188. Keep  ·  Fringilla montifringilla
189. Vink  ·  Fringilla coelebs
190. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
191. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
192. Groenling  ·  Chloris chloris
193. Kneu  ·  Linaria cannabina
194. Frater  ·  Linaria flavirostris
195. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
196. Putter  ·  Carduelis carduelis
197. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

198. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
199. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
200. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 27-11-2016
201. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Eric Elsinga met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Papegaaiduiker244
Roodkeelnachtegaal335
Duinpieper344
Woestijntapuit344
Humes Bladkoning350
Kleine Alk351
Buffelkopeend354
Hop357
Grote Barmsijs358
Oehoe359
Sneeuwgans359
Waterspreeuw359
Draaihals361
Grote Karekiet361
Bonte Kraai362
Koereiger363
Middelste Bonte Specht363
Reuzenstern363
Flamingo364
Rode Wouw364

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Havik370
Boomleeuwerik369
Paapje369
Raaf369
Boomvalk368
Glanskop368
Grote Gele Kwikstaart368
Klapekster368
Patrijs368
Tuinfluiter368
Waterpieper368
Zwarte Ibis368
Jan-van-gent367
Smelleken367
Zwarte Specht367
Zwarte Zee-eend367
Casarca366
Geelpootmeeuw366
Houtsnip366
Nachtegaal366

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Eric Elsinga per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,2

20172
20166

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.