Ranking van Eric Elsinga
303 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18-02-2018
17. Eider  ·  Somateria mollissima
18. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
19. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
20. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 07-04-2016
21. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
22. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
23. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 17-11-2017
24. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
25. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
26. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
27. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
28. Krooneend  ·  Netta rufina
29. Tafeleend  ·  Aythya ferina
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 01-04-2016
33. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
34. Slobeend  ·  Spatula clypeata
35. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 05-10-2019
36. Krakeend  ·  Mareca strepera
37. Smient  ·  Mareca penelope
38. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
39. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
40. Pijlstaart  ·  Anas acuta
41. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

43. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

44. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
45. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
46. Fuut  ·  Podiceps cristatus
47. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
48. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

49. Holenduif  ·  Columba oenas
50. Houtduif  ·  Columba palumbus
51. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
52. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 16-02-2019
53. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

54. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

55. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

56. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

57. Waterral  ·  Rallus aquaticus
58. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
59. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
60. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
61. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

62. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

63. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 16-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

64. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
65. Parelduiker  ·  Gavia arctica

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

66. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

67. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
68. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

69. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
70. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
71. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
72. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 12-06-2017
73. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
74. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
75. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
76. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
77. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

78. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

79. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

80. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
81. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

82. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

83. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
84. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

85. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
86. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
87. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica 27-07-2020
88. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
89. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
90. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
91. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
92. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

93. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 29-12-2019
94. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
95. Wulp  ·  Numenius arquata
96. Grutto  ·  Limosa limosa
97. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
98. Steenloper  ·  Arenaria interpres
99. Kanoet  ·  Calidris canutus
100. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
101. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
102. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
103. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
104. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
105. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
106. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
107. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
108. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 21-08-2020
109. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
110. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
111. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 16-08-2019
112. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
113. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
114. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
115. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
116. Witgat  ·  Tringa ochropus
117. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
118. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
119. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
120. Bosruiter  ·  Tringa glareola
121. Tureluur  ·  Tringa totanus
122. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
123. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 09-10-2020
124. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
125. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

126. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 06-09-2020

alken  ·  Alcidae

127. Alk  ·  Alca torda
128. Kleine Alk  ·  Alle alle
129. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

130. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
131. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

132. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
133. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
134. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
135. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
136. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
137. Stormmeeuw  ·  Larus canus
138. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
139. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
140. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
141. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
142. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
143. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
144. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
145. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
146. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
147. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
148. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
149. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
150. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 25-06-2018
151. Visdief  ·  Sterna hirundo
152. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
153. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

154. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

155. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 20-09-2017
156. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
157. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
158. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
159. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
160. Sperwer  ·  Accipiter nisus
161. Havik  ·  Accipiter gentilis
162. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
163. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
164. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
165. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
166. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

167. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

168. Ransuil  ·  Asio otus
169. Velduil  ·  Asio flammeus
170. Bosuil  ·  Strix aluco
171. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

172. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

173. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

174. Draaihals  ·  Jynx torquilla
175. Groene Specht  ·  Picus viridis
176. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
177. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
178. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
179. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

180. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
181. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
182. Smelleken  ·  Falco columbarius
183. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
184. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

185. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

186. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 21-02-2017
187. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
188. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 08-09-2019
189. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 31-10-2020
190. Klapekster  ·  Lanius excubitor
191. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

192. Ekster  ·  Pica pica
193. Gaai  ·  Garrulus glandarius
194. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
195. Kauw  ·  Corvus monedula
196. Roek  ·  Corvus frugilegus
197. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
198. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
199. Schildraaf  ·  Corvus albus 18-07-2019
200. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

201. Goudhaan  ·  Regulus regulus
202. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

203. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
204. Koolmees  ·  Parus major
205. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
206. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
207. Matkop  ·  Poecile montanus
208. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

209. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

210. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
211. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
212. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

213. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
214. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
215. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

216. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

217. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

218. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
219. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 10-11-2016
220. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
221. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
222. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

223. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
224. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
225. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
226. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

227. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
228. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
229. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

230. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
231. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 15-09-2018
232. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
233. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
234. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
235. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
236. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

237. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

238. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

239. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
240. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

241. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

242. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
243. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

244. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

245. Beflijster  ·  Turdus torquatus
246. Merel  ·  Turdus merula
247. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 16-11-2020
248. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 25-01-2018
249. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
250. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
251. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
252. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

253. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
254. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
255. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
256. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
257. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 21-03-2016
258. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 31-10-2020
259. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
260. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
261. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
262. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 15-05-2018
263. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
264. Paapje  ·  Saxicola rubetra
265. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
266. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
267. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016

heggenmussen  ·  Prunellidae

268. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

269. Huismus  ·  Passer domesticus
270. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

271. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
272. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
273. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
274. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 03-05-2018
275. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
276. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
277. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
278. Duinpieper  ·  Anthus campestris
279. Boompieper  ·  Anthus trivialis
280. Graspieper  ·  Anthus pratensis
281. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
282. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

283. Keep  ·  Fringilla montifringilla
284. Vink  ·  Fringilla coelebs
285. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
286. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
287. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
288. Groenling  ·  Chloris chloris
289. Kneu  ·  Linaria cannabina
290. Frater  ·  Linaria flavirostris
291. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
292. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
293. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
294. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
295. Putter  ·  Carduelis carduelis
296. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
297. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

298. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
299. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
300. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
301. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
302. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 05-03-2016
303. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
304. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Eric Elsinga met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Alaskastrandloper234
Grijskopkievit284
Vale Lijster297
Witkeelkwikstaart314
Kleine Spotvogel330
Rode Rotslijster344
Withalsvliegenvanger350
Kleine Regenwulp370
Turkestaanse Klauwier372
Kokardezaagbek374
Daurische Klauwier375
Dougalls Stern376
Blauwvleugeltaling393
Amerikaanse Goudplevier394
Roodkeelnachtegaal396
Bruine Klauwier400
Bonapartes Strandloper403
Waterrietzanger405
Grote Grijze Snip408
Witkopgors409

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Steenuil465
Wespendief462
Zwarte Ibis462
IJsduiker460
Kwartel455
Witoogeend455
Kleine Burgemeester453
Strandplevier451
Kuifleeuwerik447
Kwartelkoning447
Ringsnaveleend445
Zwarte Zeekoet445
Grote Pieper443
Orpheusspotvogel442
Slangenarend442
Bruine Boszanger441
Middelste Jager441
Buidelmees439
Ross' Gans435
Bijeneter434

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Eric Elsinga per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,5,6,8,7,0

20166
20175
20186
20198
20207