Ranking van Pieter Drenth
284 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
13. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
14. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
15. Kolgans  ·  Anser albifrons
16. Dwerggans  ·  Anser erythropus
17. IJseend  ·  Clangula hyemalis
18. Eider  ·  Somateria mollissima
19. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
20. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
21. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 09-11-2016
22. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
23. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
24. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
25. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
26. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
27. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
28. Krooneend  ·  Netta rufina
29. Tafeleend  ·  Aythya ferina
30. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
31. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 17-02-2017
32. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
33. Topper  ·  Aythya marila
34. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 21-02-2017
35. Zomertaling  ·  Anas querquedula
36. Slobeend  ·  Anas clypeata
37. Siberische Taling  ·  Anas formosa 14-02-2017
38. Krakeend  ·  Anas strepera
39. Smient  ·  Anas penelope
40. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
41. Pijlstaart  ·  Anas acuta
42. Wintertaling  ·  Anas crecca
43. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

44. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
45. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

46. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

47. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
48. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
49. Fuut  ·  Podiceps cristatus
50. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
51. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

52. Holenduif  ·  Columba oenas
53. Houtduif  ·  Columba palumbus
54. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
55. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

56. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

57. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

58. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

59. Waterral  ·  Rallus aquaticus
60. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
61. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
62. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
63. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

64. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

65. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
66. Parelduiker  ·  Gavia arctica
67. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

68. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
69. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Puffinus griseus
70. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

71. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

72. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
73. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
74. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
75. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 08-06-2017
76. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
77. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
78. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
79. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
80. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

81. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
82. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

83. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

84. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
85. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

86. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

87. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
88. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

89. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
90. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
91. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 06-08-2016
92. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
93. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
94. Kievit  ·  Vanellus vanellus
95. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

96. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
97. Wulp  ·  Numenius arquata
98. Grutto  ·  Limosa limosa
99. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
100. Steenloper  ·  Arenaria interpres
101. Kanoet  ·  Calidris canutus
102. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
103. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
104. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
105. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
106. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
107. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
108. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
109. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
110. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
111. Witgat  ·  Tringa ochropus
112. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
113. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
114. Bosruiter  ·  Tringa glareola
115. Tureluur  ·  Tringa totanus
116. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
117. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
118. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

119. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
120. Alk  ·  Alca torda
121. Kleine Alk  ·  Alle alle
122. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

123. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
124. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

125. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
126. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
127. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
128. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
129. Stormmeeuw  ·  Larus canus
130. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
131. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
132. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
133. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
134. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
135. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
136. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
137. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
138. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
139. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
140. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
141. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
142. Visdief  ·  Sterna hirundo
143. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
144. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

145. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

146. Wespendief  ·  Pernis apivorus
147. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
148. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 08-06-2017
149. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
150. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
151. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
152. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
153. Sperwer  ·  Accipiter nisus
154. Havik  ·  Accipiter gentilis
155. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
156. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
157. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
158. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
159. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

160. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

161. Steenuil  ·  Athene vidalii
162. Ransuil  ·  Asio otus
163. Velduil  ·  Asio flammeus
164. Bosuil  ·  Strix aluco
165. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

166. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

167. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

168. Groene Specht  ·  Picus viridis
169. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
170. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
171. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
172. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

173. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
174. Smelleken  ·  Falco columbarius
175. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
176. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

177. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

178. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 21-02-2017
179. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
180. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

181. Ekster  ·  Pica pica
182. Gaai  ·  Garrulus glandarius
183. Kauw  ·  Corvus monedula
184. Roek  ·  Corvus frugilegus
185. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
186. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
187. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

188. Goudhaan  ·  Regulus regulus
189. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

190. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
191. Koolmees  ·  Parus major
192. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
193. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
194. Matkop  ·  Poecile montanus
195. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

196. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

197. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
198. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
199. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 25-02-1989
200. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

201. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
202. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
203. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

204. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

205. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

206. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
207. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
208. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
209. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 28-12-2016
210. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
211. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
212. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
213. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
214. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

215. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
216. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
217. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
218. Grasmus  ·  Sylvia communis
219. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 28-10-2016

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

220. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
221. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
222. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

223. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
224. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
225. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
226. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
227. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
228. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

229. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

230. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

231. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

232. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
233. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

234. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

235. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

236. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

237. Beflijster  ·  Turdus torquatus
238. Merel  ·  Turdus merula
239. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
240. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
241. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
242. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
243. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
244. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
245. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
246. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
247. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 06-12-2016
248. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
249. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
250. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
251. Paapje  ·  Saxicola rubetra
252. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
253. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

254. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

255. Huismus  ·  Passer domesticus
256. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

257. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
258. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
259. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
260. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
261. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
262. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 12-01-2017
263. Boompieper  ·  Anthus trivialis
264. Graspieper  ·  Anthus pratensis
265. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
266. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

267. Keep  ·  Fringilla montifringilla
268. Vink  ·  Fringilla coelebs
269. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
270. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
271. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
272. Groenling  ·  Chloris chloris
273. Kneu  ·  Linaria cannabina
274. Frater  ·  Linaria flavirostris
275. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
276. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
277. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
278. Putter  ·  Carduelis carduelis
279. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
280. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

281. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
282. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
283. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
284. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
285. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
286. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 10-01-2017
287. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
288. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Pieter Drenth met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Pieter Drenth wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Noordse Pijlstormvogel329
Siberische Taling329
Aziatische Goudplevier334
Siberische Tjiftjaf335
Mongoolse Pieper337
Grauwe Fitis339
Bruine Klauwier342
Grauwe Pijlstormvogel342
Witkopgors344
Bruine Boszanger346
Graszanger346
Blauwstaart347
Noordse Stormvogel347
Taigarietgans348
Ortolaan351
Pallas' Boszanger351
Humes Bladkoning352
Kleine Alk352
Krekelzanger352
Kleinst Waterhoen353

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Pieter Drenth niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Grauwe Franjepoot367
Morinelplevier367
Engelse Kwikstaart364
Grote Pieper364
Draaihals362
Zwarte Ooievaar362
Gestreepte Strandloper361
Poelruiter361
Roze Spreeuw360
Roodpootvalk359
Bijeneter358
Kwartelkoning358
Kleine Geelpootruiter357
Korhoen356
Roodkopklauwier356
Buidelmees355
Breedbekstrandloper354
Middelste Jager354
Kleine Vliegenvanger353
Lachstern350

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Pieter Drenth per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,8

20178
20165
19891

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.