Ranking van Joas de Vreugd
299 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 07-07-2023
29. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
30. Slobeend  ·  Spatula clypeata
31. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 25-04-2021
32. Krakeend  ·  Mareca strepera
33. Smient  ·  Mareca penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

37. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
38. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

39. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

40. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
41. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
48. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

49. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

50. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

51. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

52. Waterral  ·  Rallus aquaticus
53. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
54. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
55. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 24-12-2021
56. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
57. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

58. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica
61. IJsduiker  ·  Gavia immer
62. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 22-01-2022

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

63. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
64. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
65. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

66. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
67. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

68. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
69. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
70. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
71. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
72. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
73. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
74. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
75. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
76. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

77. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
78. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

79. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

80. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
81. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

82. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

83. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
84. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

85. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
86. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
87. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
88. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
89. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
90. Kievit  ·  Vanellus vanellus
91. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

92. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
93. Wulp  ·  Numenius arquata
94. Grutto  ·  Limosa limosa
95. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
96. Steenloper  ·  Arenaria interpres
97. Kanoet  ·  Calidris canutus
98. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
99. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
100. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
101. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
102. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
103. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
104. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
105. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
106. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
107. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
108. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
109. Witgat  ·  Tringa ochropus
110. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
111. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
112. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 14-06-2022
113. Bosruiter  ·  Tringa glareola
114. Tureluur  ·  Tringa totanus
115. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
116. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 30-04-2022
117. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
118. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

119. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
120. Alk  ·  Alca torda
121. Kleine Alk  ·  Alle alle
122. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

123. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
124. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
125. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
126. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

127. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
128. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
129. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
130. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
131. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 21-04-2021
132. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
133. Stormmeeuw  ·  Larus canus
134. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
135. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
136. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
137. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
138. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
139. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
140. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
141. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
142. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
143. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
144. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
145. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 04-07-2020
146. Visdief  ·  Sterna hirundo
147. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
148. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

149. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

150. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
151. Wespendief  ·  Pernis apivorus
152. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
153. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
154. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
155. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
156. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
157. Sperwer  ·  Accipiter nisus
158. Havik  ·  Accipiter gentilis
159. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
160. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
161. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
162. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

163. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

164. Steenuil  ·  Athene vidalii
165. Ransuil  ·  Asio otus
166. Velduil  ·  Asio flammeus
167. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

168. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

169. Bijeneter  ·  Merops apiaster
170. Groene Bijeneter  ·  Merops persicus 05-08-2023

ijsvogels  ·  Alcedinidae

171. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

172. Draaihals  ·  Jynx torquilla
173. Groene Specht  ·  Picus viridis
174. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
175. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
176. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
177. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

178. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
179. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
180. Smelleken  ·  Falco columbarius
181. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
182. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

183. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

184. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
185. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 17-08-2019
186. Klapekster  ·  Lanius excubitor
187. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

188. Ekster  ·  Pica pica
189. Gaai  ·  Garrulus glandarius
190. Kauw  ·  Corvus monedula
191. Roek  ·  Corvus frugilegus
192. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
193. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
194. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

195. Goudhaan  ·  Regulus regulus
196. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

197. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

198. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
199. Koolmees  ·  Parus major
200. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
201. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
202. Matkop  ·  Poecile montanus
203. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

204. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

205. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
206. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
207. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

208. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
209. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
210. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

211. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

212. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

213. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis 29-09-2020
214. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
215. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
216. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
217. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
218. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 22-05-2022
219. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
220. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
221. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
222. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

223. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
224. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
225. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
226. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
227. Grasmus  ·  Sylvia communis
228. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 19-06-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

229. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
230. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

231. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
232. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
233. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
234. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
235. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
236. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
237. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

238. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

239. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

240. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

241. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

242. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

243. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
244. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

245. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

246. Beflijster  ·  Turdus torquatus
247. Merel  ·  Turdus merula
248. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
249. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
250. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
251. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

252. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
253. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
254. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
255. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
256. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
257. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
258. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
259. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
260. Paapje  ·  Saxicola rubetra
261. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
262. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 07-05-2022
263. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

264. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

265. Huismus  ·  Passer domesticus
266. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

267. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
268. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
269. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
270. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg 22-04-2020
271. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
272. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
273. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
274. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
275. Duinpieper  ·  Anthus campestris
276. Boompieper  ·  Anthus trivialis
277. Graspieper  ·  Anthus pratensis
278. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
279. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

280. Keep  ·  Fringilla montifringilla
281. Vink  ·  Fringilla coelebs
282. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
283. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
284. Groenling  ·  Chloris chloris
285. Kneu  ·  Linaria cannabina
286. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
287. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
288. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
289. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
290. Putter  ·  Carduelis carduelis
291. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
292. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

293. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
294. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
295. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
296. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
297. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
298. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
299. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 23-10-2022
300. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
301. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Joas de Vreugd met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Joas de Vreugd wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Balkankwikstaart208
Geelbrauwgors309
Purperkoet382
Noordse Boszanger386
Bosgors414
Turkestaanse Klauwier414
Dougalls Stern417
Aziatische Roodborsttapuit419
Noordse Pijlstormvogel441
Geelsnavelduiker447
Ross' Meeuw456
Siberische Taling459
Bergfluiter460
Provençaalse Grasmus460
Kleinste Jager461
Sperwergrasmus462
Noordse Stormvogel463
Grote Grijze Snip466
Duinpieper468
Ortolaan468

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Joas de Vreugd niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roodhalsgans526
Witoogeend521
Ruigpootbuizerd516
Witwangstern514
Frater512
Oehoe511
Witvleugelstern508
Poelruiter503
Ringsnaveleend502
Steppekiekendief502
Roodmus499
Kwartelkoning493
Iberische Tjiftjaf491
Kuifleeuwerik489
Krekelzanger487
Breedbekstrandloper486
Taigaboomkruiper486
Blauwstaart485
Korhoen485
Dwergaalscholver481

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Joas de Vreugd per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,4,6,2

20191
20203
20214
20226
20232