Ranking van Joas de Vreugd
288 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. IJseend  ·  Clangula hyemalis
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
25. Topper  ·  Aythya marila
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 25-04-2021
29. Krakeend  ·  Mareca strepera
30. Smient  ·  Mareca penelope
31. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
32. Pijlstaart  ·  Anas acuta
33. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

34. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
35. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

36. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

37. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
38. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
39. Fuut  ·  Podiceps cristatus
40. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
41. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

42. Holenduif  ·  Columba oenas
43. Houtduif  ·  Columba palumbus
44. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

45. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

46. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

47. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

48. Waterral  ·  Rallus aquaticus
49. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
50. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
51. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 24-12-2021
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

54. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
55. Parelduiker  ·  Gavia arctica
56. IJsduiker  ·  Gavia immer
57. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 22-01-2022

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

58. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
59. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

60. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
61. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

62. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
63. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
64. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
65. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
66. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
67. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
68. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
69. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

70. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
71. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

72. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

73. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
74. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
81. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
82. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
83. Kievit  ·  Vanellus vanellus
84. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

85. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
86. Wulp  ·  Numenius arquata
87. Grutto  ·  Limosa limosa
88. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
89. Steenloper  ·  Arenaria interpres
90. Kanoet  ·  Calidris canutus
91. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
92. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
93. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
94. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
95. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
96. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
97. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
98. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
99. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
100. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
101. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
102. Witgat  ·  Tringa ochropus
103. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
104. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
105. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 14-06-2022
106. Bosruiter  ·  Tringa glareola
107. Tureluur  ·  Tringa totanus
108. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
109. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 30-04-2022
110. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
111. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

112. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
113. Alk  ·  Alca torda
114. Kleine Alk  ·  Alle alle
115. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

116. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
117. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
118. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

119. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
120. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
121. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
122. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
123. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 21-04-2021
124. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
125. Stormmeeuw  ·  Larus canus
126. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
127. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
128. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
129. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
130. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
131. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
132. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
133. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
134. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
135. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
136. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
137. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 04-07-2020
138. Visdief  ·  Sterna hirundo
139. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
140. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

141. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

142. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
143. Wespendief  ·  Pernis apivorus
144. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
145. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
146. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
147. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
148. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
149. Sperwer  ·  Accipiter nisus
150. Havik  ·  Accipiter gentilis
151. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
152. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
153. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
154. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

155. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

156. Steenuil  ·  Athene vidalii
157. Ransuil  ·  Asio otus
158. Velduil  ·  Asio flammeus
159. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

160. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

161. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

162. Draaihals  ·  Jynx torquilla
163. Groene Specht  ·  Picus viridis
164. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
165. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
166. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
167. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

168. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
169. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
170. Smelleken  ·  Falco columbarius
171. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
172. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

173. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

174. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
175. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 17-08-2019
176. Klapekster  ·  Lanius excubitor
177. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

178. Ekster  ·  Pica pica
179. Gaai  ·  Garrulus glandarius
180. Kauw  ·  Corvus monedula
181. Roek  ·  Corvus frugilegus
182. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
183. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
184. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

185. Goudhaan  ·  Regulus regulus
186. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

187. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

188. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
189. Koolmees  ·  Parus major
190. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
191. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
192. Matkop  ·  Poecile montanus
193. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

194. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

195. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
196. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
197. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

198. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
199. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
200. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

201. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

202. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

203. Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis 29-09-2020
204. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
205. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
206. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
207. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
208. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 22-05-2022
209. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
210. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
211. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

212. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
213. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
214. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
215. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
216. Grasmus  ·  Sylvia communis
217. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 19-06-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

218. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
219. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

220. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
221. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
222. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
223. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
224. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
225. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
226. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

227. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

228. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

229. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

230. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

231. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
232. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

233. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

234. Beflijster  ·  Turdus torquatus
235. Merel  ·  Turdus merula
236. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
237. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
238. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
239. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

240. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
241. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
242. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
243. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
244. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
245. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
246. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
247. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
248. Paapje  ·  Saxicola rubetra
249. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
250. Aziatische Roodborsttapuit  ·  Saxicola maurus 07-05-2022
251. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

252. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

253. Huismus  ·  Passer domesticus
254. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

255. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
256. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
257. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
258. Balkankwikstaart  ·  Motacilla feldegg 22-04-2020
259. Oostelijke Gele Kwikstaart  ·  Motacilla tschutschensis 15-10-2022
260. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
261. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
262. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
263. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
264. Duinpieper  ·  Anthus campestris
265. Boompieper  ·  Anthus trivialis
266. Graspieper  ·  Anthus pratensis
267. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
268. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

269. Keep  ·  Fringilla montifringilla
270. Vink  ·  Fringilla coelebs
271. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
272. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
273. Groenling  ·  Chloris chloris
274. Kneu  ·  Linaria cannabina
275. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
276. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
277. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
278. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
279. Putter  ·  Carduelis carduelis
280. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
281. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

282. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
283. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
284. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
285. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
286. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
287. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
288. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 23-10-2022
289. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
290. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Joas de Vreugd met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Joas de Vreugd wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Balkankwikstaart206
Geelbrauwgors290
Purperkoet369
Noordse Boszanger386
Turkestaanse Klauwier407
Bosgors410
Dougalls Stern414
Geelsnavelduiker440
Siberische Taling449
Ross' Meeuw450
Provençaalse Grasmus452
Duinpieper453
Kleinste Jager454
Sperwergrasmus454
Bergfluiter455
Noordse Stormvogel457
Grote Grijze Snip458
Ortolaan464
Struikrietzanger464
Grauwe Pijlstormvogel467

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Joas de Vreugd niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kraanvogel517
Roodhalsgans514
Fluiter508
Ruigpootbuizerd508
Witoogeend508
Zomertortel508
Dwerggans505
Frater502
Oehoe502
Witwangstern502
Witvleugelstern498
Woudaap498
Steppekiekendief492
Poelruiter491
Roodmus488
Kwartelkoning487
Graszanger485
Kuifleeuwerik484
Krekelzanger481
Ringsnaveleend481

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Joas de Vreugd per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,4,7,0

20191
20203
20214
20227