Ranking van Seppe Rademaker
291 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Ross' Gans  ·  Anser rossii 02-01-2020
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. IJseend  ·  Clangula hyemalis
12. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 10-06-2020
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
18. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
19. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
20. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
21. Krooneend  ·  Netta rufina
22. Tafeleend  ·  Aythya ferina
23. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
24. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
25. Topper  ·  Aythya marila
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
31. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
32. Pijlstaart  ·  Anas acuta
33. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

34. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
35. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
36. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

37. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
42. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

43. Holenduif  ·  Columba oenas
44. Houtduif  ·  Columba palumbus
45. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
46. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

47. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

48. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

49. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

50. Waterral  ·  Rallus aquaticus
51. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
52. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 26-08-2020
53. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
54. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 21-12-2021
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

58. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 25-12-2019
59. Grote Trap  ·  Otis tarda 02-01-2020

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
61. Parelduiker  ·  Gavia arctica
62. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

63. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

64. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
65. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

66. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
67. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
68. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
69. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
70. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
71. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
72. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
73. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
74. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

75. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
76. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

77. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

78. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 04-07-2021
79. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
80. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

81. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

82. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
83. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

84. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
85. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
86. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
87. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
88. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
89. Kievit  ·  Vanellus vanellus
90. Steppeplevier  ·  Anarhynchus veredus 15-08-2020
91. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

92. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 25-12-2019
93. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
94. Wulp  ·  Numenius arquata
95. Grutto  ·  Limosa limosa
96. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
97. Steenloper  ·  Arenaria interpres
98. Kanoet  ·  Calidris canutus
99. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
100. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
101. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 17-08-2019
102. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
103. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
104. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
105. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
106. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
107. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
108. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
109. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
110. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
111. Witgat  ·  Tringa ochropus
112. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
113. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
114. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
115. Bosruiter  ·  Tringa glareola
116. Tureluur  ·  Tringa totanus
117. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
118. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
119. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

120. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 14-08-2020

alken  ·  Alcidae

121. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
122. Alk  ·  Alca torda
123. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 04-02-2021
124. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

125. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

126. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
127. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
128. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
129. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
130. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 24-04-2021
131. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
132. Stormmeeuw  ·  Larus canus
133. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
134. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
135. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
136. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
137. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
138. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
139. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
140. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
141. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
142. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
143. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
144. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 19-06-2020
145. Visdief  ·  Sterna hirundo
146. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
147. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

148. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

149. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 27-05-2020
150. Wespendief  ·  Pernis apivorus
151. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
152. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
153. Monniksgier  ·  Aegypius monachus 19-06-2021
154. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 01-03-2021
155. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
156. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
157. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
158. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
159. Sperwer  ·  Accipiter nisus
160. Havik  ·  Accipiter gentilis
161. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
162. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
163. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
164. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

165. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

166. Steenuil  ·  Athene vidalii
167. Ransuil  ·  Asio otus
168. Velduil  ·  Asio flammeus
169. Bosuil  ·  Strix aluco
170. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

171. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

172. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

173. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

174. Draaihals  ·  Jynx torquilla
175. Groene Specht  ·  Picus viridis
176. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
177. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
178. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
179. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

180. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
181. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
182. Smelleken  ·  Falco columbarius
183. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
184. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

185. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

186. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
187. Klapekster  ·  Lanius excubitor
188. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

189. Ekster  ·  Pica pica
190. Gaai  ·  Garrulus glandarius
191. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 25-11-2018
192. Kauw  ·  Corvus monedula
193. Roek  ·  Corvus frugilegus
194. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
195. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
196. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

197. Goudhaan  ·  Regulus regulus
198. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

199. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

200. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
201. Koolmees  ·  Parus major
202. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
203. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
204. Matkop  ·  Poecile montanus
205. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

206. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

207. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
208. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
209. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
210. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 30-04-2021

zwaluwen  ·  Hirundinidae

211. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
212. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
213. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

214. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

215. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

216. Groene Fitis  ·  Phylloscopus nitidus 10-06-2020
217. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
218. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
219. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
220. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
221. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
222. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
223. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 20-05-2020
224. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

225. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
226. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
227. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
228. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

229. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
230. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
231. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

232. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
233. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
234. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
235. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 27-05-2020
236. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
237. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
238. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

239. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

240. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

241. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

242. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

243. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

244. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
245. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

246. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

247. Beflijster  ·  Turdus torquatus
248. Merel  ·  Turdus merula
249. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 24-12-2020
250. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
251. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
252. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
253. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

254. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 24-09-2016
255. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
256. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
257. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
258. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
259. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
260. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
261. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
262. Paapje  ·  Saxicola rubetra
263. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
264. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
265. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 12-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

266. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

267. Huismus  ·  Passer domesticus
268. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

269. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
270. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
271. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
272. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
273. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
274. Boompieper  ·  Anthus trivialis
275. Graspieper  ·  Anthus pratensis
276. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
277. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

278. Keep  ·  Fringilla montifringilla
279. Vink  ·  Fringilla coelebs
280. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
281. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
282. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
283. Groenling  ·  Chloris chloris
284. Kneu  ·  Linaria cannabina
285. Frater  ·  Linaria flavirostris
286. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
287. Putter  ·  Carduelis carduelis
288. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
289. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

290. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
291. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
292. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 13-06-2020
293. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
294. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Seppe Rademaker met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Seppe Rademaker wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Groene Fitis137
Steppeplevier158
Steenarend382
Zwartkopgors394
Purperkoet395
Kortteenleeuwerik406
Rosse Waaierstaart417
Steltstrandloper419
Kleine Regenwulp421
Kortbekzeekoet430
Dougalls Stern433
Bonte Tapuit439
Grauwe Fitis454
Ross' Meeuw459
Koningseider461
Steppevorkstaartplevier462
Zwartkeellijster462
Noordse Stormvogel468
Klein Waterhoen475
Kleine Trap476

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Seppe Rademaker niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kleine Strandloper535
Grote Zee-eend534
Kleine Rietgans532
Rosse Franjepoot527
Rouwkwikstaart527
Ruigpootbuizerd527
Bladkoning526
Grote Barmsijs526
Kleine Jager526
Zwarte Rotgans524
Kleine Barmsijs522
Dwerggans521
Kleine Burgemeester521
Witbuikrotgans521
Grauwe Gors516
Ringsnaveleend516
Dwerggors514
Lachstern510
Grote Kruisbek509
Sneeuwgans509

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Seppe Rademaker per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,3,13,7,0,0,0

20161
20182
20193
202013
20217