Ranking van Seppe Rademaker
265 soorten + 8 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Ross' Gans  ·  Anser rossii 02-01-2020
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. IJseend  ·  Clangula hyemalis
11. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 10-06-2020
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
16. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 24-01-2020
17. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
18. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
19. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
20. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
21. Krooneend  ·  Netta rufina
22. Tafeleend  ·  Aythya ferina
23. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
24. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
25. Topper  ·  Aythya marila
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
31. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
32. Pijlstaart  ·  Anas acuta
33. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

34. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
35. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

36. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

37. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
38. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
39. Fuut  ·  Podiceps cristatus
40. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
41. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

42. Holenduif  ·  Columba oenas
43. Houtduif  ·  Columba palumbus
44. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
45. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

46. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

47. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

48. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

49. Waterral  ·  Rallus aquaticus
50. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 26-08-2020
51. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

55. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 25-12-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

56. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
57. Parelduiker  ·  Gavia arctica
58. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

59. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

60. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
61. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

62. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
63. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
64. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
65. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
66. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
67. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
68. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
69. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

70. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
71. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

72. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

73. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
74. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
81. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
82. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
83. Kievit  ·  Vanellus vanellus
84. Steppeplevier  ·  Anarhynchus veredus 15-08-2020

strandlopers  ·  Scolopacidae

85. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 25-12-2019
86. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
87. Wulp  ·  Numenius arquata
88. Grutto  ·  Limosa limosa
89. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
90. Steenloper  ·  Arenaria interpres
91. Kanoet  ·  Calidris canutus
92. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
93. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
94. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 17-08-2019
95. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
96. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
97. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
98. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
99. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
100. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
101. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
102. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
103. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
104. Witgat  ·  Tringa ochropus
105. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
106. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
107. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
108. Bosruiter  ·  Tringa glareola
109. Tureluur  ·  Tringa totanus
110. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
111. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
112. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

113. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 14-08-2020

alken  ·  Alcidae

114. Alk  ·  Alca torda
115. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

116. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

117. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
118. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
119. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
120. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
121. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
122. Stormmeeuw  ·  Larus canus
123. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
124. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
125. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
126. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
127. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
128. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
129. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
130. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
131. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
132. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
133. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
134. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 19-06-2020
135. Visdief  ·  Sterna hirundo
136. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
137. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

138. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

139. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 27-05-2020
140. Wespendief  ·  Pernis apivorus
141. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
142. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
143. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
144. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
145. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
146. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
147. Sperwer  ·  Accipiter nisus
148. Havik  ·  Accipiter gentilis
149. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
150. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
151. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
152. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

153. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

154. Steenuil  ·  Athene vidalii
155. Ransuil  ·  Asio otus
156. Velduil  ·  Asio flammeus
157. Bosuil  ·  Strix aluco
158. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

159. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

160. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

161. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

162. Draaihals  ·  Jynx torquilla
163. Groene Specht  ·  Picus viridis
164. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
165. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
166. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
167. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

168. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
169. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
170. Smelleken  ·  Falco columbarius
171. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
172. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

173. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

174. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
175. Klapekster  ·  Lanius excubitor
176. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

177. Ekster  ·  Pica pica
178. Gaai  ·  Garrulus glandarius
179. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 25-11-2018
180. Kauw  ·  Corvus monedula
181. Roek  ·  Corvus frugilegus
182. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
183. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
184. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

185. Goudhaan  ·  Regulus regulus
186. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

187. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

188. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
189. Koolmees  ·  Parus major
190. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
191. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
192. Matkop  ·  Poecile montanus
193. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

194. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

195. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
196. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

197. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
198. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
199. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

200. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

201. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

202. Groene Fitis  ·  Phylloscopus nitidus 10-06-2020
203. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
204. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
205. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
206. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
207. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 20-05-2020
208. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

209. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
210. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
211. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
212. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

213. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
214. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
215. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

216. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
217. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
218. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
219. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 27-05-2020
220. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
221. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
222. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

223. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

224. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

225. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

226. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

227. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
228. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

229. Beflijster  ·  Turdus torquatus
230. Merel  ·  Turdus merula
231. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
232. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
233. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
234. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

235. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 24-09-2016
236. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
237. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
238. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
239. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
240. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
241. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
242. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
243. Paapje  ·  Saxicola rubetra
244. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
245. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
246. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 12-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

247. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

248. Huismus  ·  Passer domesticus
249. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

250. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
251. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
252. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
253. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
254. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
255. Boompieper  ·  Anthus trivialis
256. Graspieper  ·  Anthus pratensis
257. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

258. Keep  ·  Fringilla montifringilla
259. Vink  ·  Fringilla coelebs
260. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
261. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
262. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
263. Groenling  ·  Chloris chloris
264. Kneu  ·  Linaria cannabina
265. Frater  ·  Linaria flavirostris
266. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
267. Putter  ·  Carduelis carduelis
268. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
269. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

270. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
271. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 13-06-2020
272. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
273. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Seppe Rademaker met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Seppe Rademaker wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Zwartkopgors343
Kleine Regenwulp360
Rosse Waaierstaart381
Steltstrandloper385
Bonte Tapuit393
Klein Waterhoen402
Grauwe Fitis408
Vale Gier411
Amerikaanse Smient413
Siberische Tjiftjaf416
Terekruiter416
Grijze Wouw418
Noordse Stormvogel418
Graszanger422
Vorkstaartmeeuw422
Koningseider423
Kleinst Waterhoen426
Bijeneter428
Buidelmees429
Kleine Trap429

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Seppe Rademaker niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Oeverpieper454
Kleine Strandloper453
Ruigpootbuizerd452
Pestvogel451
Roodhalsgans451
Bladkoning449
Grote Zee-eend448
Porseleinhoen448
Strandleeuwerik448
Waterspreeuw448
Rouwkwikstaart447
Kleine Barmsijs446
Kleine Rietgans445
Zwarte Rotgans445
Dwerggans444
Kleine Jager444
IJsgors442
Rosse Franjepoot442
Witbuikrotgans442
Grote Barmsijs441

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Seppe Rademaker per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,3,12

20161
20182
20193
202012