Ranking van Seppe Rademaker
281 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Ross' Gans  ·  Anser rossii 02-01-2020
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. IJseend  ·  Clangula hyemalis
12. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 10-06-2020
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 24-01-2020
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Topper  ·  Aythya marila
27. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
28. Slobeend  ·  Spatula clypeata
29. Krakeend  ·  Mareca strepera
30. Smient  ·  Mareca penelope
31. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
36. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
37. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

38. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

39. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
40. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
41. Fuut  ·  Podiceps cristatus
42. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
43. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

44. Holenduif  ·  Columba oenas
45. Houtduif  ·  Columba palumbus
46. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

48. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

49. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

50. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

51. Waterral  ·  Rallus aquaticus
52. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 26-08-2020
53. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
54. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
55. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

56. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

57. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 25-12-2019
58. Grote Trap  ·  Otis tarda 02-01-2020

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica
61. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

62. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

63. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
64. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

65. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
66. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
67. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
68. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
69. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
70. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
71. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
72. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

73. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
74. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

75. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

76. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
77. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

78. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

79. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
80. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

81. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
82. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
83. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
84. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
85. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
86. Kievit  ·  Vanellus vanellus
87. Steppeplevier  ·  Anarhynchus veredus 15-08-2020

strandlopers  ·  Scolopacidae

88. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 25-12-2019
89. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
90. Wulp  ·  Numenius arquata
91. Grutto  ·  Limosa limosa
92. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
93. Steenloper  ·  Arenaria interpres
94. Kanoet  ·  Calidris canutus
95. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
96. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
97. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 17-08-2019
98. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
99. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
100. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
101. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
102. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
103. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
104. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
105. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
106. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
107. Witgat  ·  Tringa ochropus
108. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
109. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
110. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
111. Bosruiter  ·  Tringa glareola
112. Tureluur  ·  Tringa totanus
113. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
114. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
115. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

116. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 14-08-2020

alken  ·  Alcidae

117. Alk  ·  Alca torda
118. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 04-02-2021
119. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

120. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

121. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
122. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
123. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
124. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
125. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
126. Stormmeeuw  ·  Larus canus
127. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
128. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
129. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
130. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
131. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
132. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
133. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
134. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
135. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
136. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
137. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
138. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 19-06-2020
139. Visdief  ·  Sterna hirundo
140. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
141. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

142. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

143. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 27-05-2020
144. Wespendief  ·  Pernis apivorus
145. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
146. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
147. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 01-03-2021
148. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
149. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
150. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
151. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
152. Sperwer  ·  Accipiter nisus
153. Havik  ·  Accipiter gentilis
154. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
155. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
156. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
157. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

158. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

159. Steenuil  ·  Athene vidalii
160. Ransuil  ·  Asio otus
161. Velduil  ·  Asio flammeus
162. Bosuil  ·  Strix aluco
163. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

164. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

165. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

166. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

167. Draaihals  ·  Jynx torquilla
168. Groene Specht  ·  Picus viridis
169. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
170. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
171. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
172. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

173. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
174. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
175. Smelleken  ·  Falco columbarius
176. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
177. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

178. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

179. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
180. Klapekster  ·  Lanius excubitor
181. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

182. Ekster  ·  Pica pica
183. Gaai  ·  Garrulus glandarius
184. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 25-11-2018
185. Kauw  ·  Corvus monedula
186. Roek  ·  Corvus frugilegus
187. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
188. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
189. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

190. Goudhaan  ·  Regulus regulus
191. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

192. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

193. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
194. Koolmees  ·  Parus major
195. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
196. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
197. Matkop  ·  Poecile montanus
198. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

199. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

200. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
201. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
202. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

203. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
204. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
205. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

206. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

207. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

208. Groene Fitis  ·  Phylloscopus nitidus 10-06-2020
209. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
210. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
211. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
212. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
213. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 20-05-2020
214. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
215. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

216. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
217. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
218. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
219. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

220. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
221. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
222. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

223. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
224. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
225. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
226. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 27-05-2020
227. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
228. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
229. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

230. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

231. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

232. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

233. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

234. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

235. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
236. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

237. Beflijster  ·  Turdus torquatus
238. Merel  ·  Turdus merula
239. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 24-12-2020
240. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
241. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
242. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
243. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

244. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 24-09-2016
245. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
246. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
247. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
248. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
249. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
250. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
251. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
252. Paapje  ·  Saxicola rubetra
253. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
254. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
255. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 12-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

256. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

257. Huismus  ·  Passer domesticus
258. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

259. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
260. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
261. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
262. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
263. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
264. Boompieper  ·  Anthus trivialis
265. Graspieper  ·  Anthus pratensis
266. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
267. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

268. Keep  ·  Fringilla montifringilla
269. Vink  ·  Fringilla coelebs
270. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
271. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
272. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
273. Groenling  ·  Chloris chloris
274. Kneu  ·  Linaria cannabina
275. Frater  ·  Linaria flavirostris
276. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
277. Putter  ·  Carduelis carduelis
278. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
279. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

280. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
281. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
282. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 13-06-2020
283. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
284. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Seppe Rademaker met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Seppe Rademaker wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Groene Fitis110
Steppeplevier156
Steenarend369
Zwartkopgors389
Kleine Regenwulp409
Rosse Waaierstaart411
Dougalls Stern414
Steltstrandloper415
Kortbekzeekoet421
Bonte Tapuit433
Grauwe Fitis437
Terekruiter452
Koningseider453
Zwartkeellijster453
Steppevorkstaartplevier455
Klein Waterhoen456
Noordse Stormvogel457
Kleine Trap466
Vale Gier467
Vorkstaartmeeuw467

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Seppe Rademaker niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kleine Strandloper515
Kleine Rietgans510
Ruigpootbuizerd508
Bladkoning507
Grote Zee-eend507
Rosse Franjepoot507
Rouwkwikstaart506
Dwerggans505
Kleine Jager505
Porseleinhoen504
Zwarte Rotgans504
Strandplevier503
Kleine Barmsijs501
Kleine Burgemeester501
Waterspreeuw501
Witbuikrotgans500
Zwarte Zeekoet495
Dwerggors494
Bruine Boszanger492
Lachstern491

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Seppe Rademaker per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,3,14,2,0,0

20161
20182
20193
202014
20212