Ranking van Seppe Rademaker
261 soorten + 10 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Ross' Gans  ·  Anser rossii 02-01-2020
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. IJseend  ·  Clangula hyemalis
11. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 10-06-2020
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
16. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 24-01-2020
17. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
18. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
19. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
20. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
21. Krooneend  ·  Netta rufina
22. Tafeleend  ·  Aythya ferina
23. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
24. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
25. Topper  ·  Aythya marila
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
31. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
32. Pijlstaart  ·  Anas acuta
33. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

34. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
35. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

36. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

37. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
38. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
39. Fuut  ·  Podiceps cristatus
40. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
41. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

42. Holenduif  ·  Columba oenas
43. Houtduif  ·  Columba palumbus
44. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
45. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

46. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

47. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

48. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

49. Waterral  ·  Rallus aquaticus
50. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
51. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

52. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

53. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 25-12-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

54. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
55. Parelduiker  ·  Gavia arctica
56. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

57. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

58. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
59. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

60. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
61. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
62. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
63. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
64. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
65. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
66. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
67. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

68. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
69. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

70. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

71. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
72. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

73. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

74. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
75. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

76. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
77. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
78. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
79. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
80. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 20-07-2018
81. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

82. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 25-12-2019
83. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
84. Wulp  ·  Numenius arquata
85. Grutto  ·  Limosa limosa
86. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
87. Steenloper  ·  Arenaria interpres
88. Kanoet  ·  Calidris canutus
89. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
90. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
91. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 17-08-2019
92. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
93. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
94. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
95. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
96. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
97. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
98. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
99. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
100. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
101. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
102. Witgat  ·  Tringa ochropus
103. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
104. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
105. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
106. Bosruiter  ·  Tringa glareola
107. Tureluur  ·  Tringa totanus
108. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
109. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
110. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

111. Alk  ·  Alca torda
112. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

113. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

114. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
115. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
116. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
117. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
118. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
119. Stormmeeuw  ·  Larus canus
120. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
121. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
122. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
123. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
124. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
125. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
126. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
127. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
128. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
129. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
130. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
131. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 19-06-2020
132. Visdief  ·  Sterna hirundo
133. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
134. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

135. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

136. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 27-05-2020
137. Wespendief  ·  Pernis apivorus
138. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
139. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
140. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
141. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
142. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
143. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
144. Sperwer  ·  Accipiter nisus
145. Havik  ·  Accipiter gentilis
146. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
147. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
148. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
149. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

150. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

151. Steenuil  ·  Athene vidalii
152. Ransuil  ·  Asio otus
153. Velduil  ·  Asio flammeus
154. Bosuil  ·  Strix aluco
155. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

156. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

157. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

158. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

159. Draaihals  ·  Jynx torquilla
160. Groene Specht  ·  Picus viridis
161. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
162. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
163. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
164. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

165. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
166. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
167. Smelleken  ·  Falco columbarius
168. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
169. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

170. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

171. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
172. Klapekster  ·  Lanius excubitor
173. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

174. Ekster  ·  Pica pica
175. Gaai  ·  Garrulus glandarius
176. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 25-11-2018
177. Kauw  ·  Corvus monedula
178. Roek  ·  Corvus frugilegus
179. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
180. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
181. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

182. Goudhaan  ·  Regulus regulus
183. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

184. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

185. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
186. Koolmees  ·  Parus major
187. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
188. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
189. Matkop  ·  Poecile montanus
190. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

191. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

192. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
193. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

194. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
195. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
196. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

197. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

198. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

199. Groene Fitis  ·  Phylloscopus nitidus 10-06-2020
200. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
201. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
202. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
203. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
204. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 20-05-2020
205. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

206. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
207. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
208. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
209. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

210. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
211. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
212. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

213. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
214. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
215. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
216. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 27-05-2020
217. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
218. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
219. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

220. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

221. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

222. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

223. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

224. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
225. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

226. Beflijster  ·  Turdus torquatus
227. Merel  ·  Turdus merula
228. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
229. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
230. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
231. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

232. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 24-09-2016
233. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
234. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
235. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
236. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
237. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
238. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
239. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
240. Paapje  ·  Saxicola rubetra
241. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
242. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
243. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 12-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

244. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

245. Huismus  ·  Passer domesticus
246. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

247. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
248. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
249. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
250. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
251. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
252. Amoerkwikstaart  ·  Motacilla leucopsis 27-05-2020
253. Boompieper  ·  Anthus trivialis
254. Graspieper  ·  Anthus pratensis
255. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

256. Keep  ·  Fringilla montifringilla
257. Vink  ·  Fringilla coelebs
258. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
259. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
260. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
261. Groenling  ·  Chloris chloris
262. Kneu  ·  Linaria cannabina
263. Frater  ·  Linaria flavirostris
264. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
265. Putter  ·  Carduelis carduelis
266. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
267. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

268. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
269. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 13-06-2020
270. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
271. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Seppe Rademaker met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Seppe Rademaker wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Zwartkopgors328
Kleine Regenwulp349
Rosse Waaierstaart354
Steltstrandloper376
Bonte Tapuit386
Grauwe Fitis394
Vale Gier401
Siberische Tjiftjaf402
Amerikaanse Smient404
Terekruiter406
Noordse Stormvogel407
Graszanger408
Vorkstaartmeeuw412
Bijeneter418
Buidelmees420
Kleine Trap420
Blonde Ruiter423
Notenkraker424
Slangenarend424
Krekelzanger425

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Seppe Rademaker niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Oeverpieper444
Pestvogel442
Ruigpootbuizerd442
Morinelplevier441
Roodhalsgans441
Grote Zee-eend439
Bladkoning438
Porseleinhoen438
Rouwkwikstaart438
Waterspreeuw437
Kleine Rietgans436
Strandleeuwerik436
Zwarte Rotgans436
Dwerggans435
Kleine Barmsijs434
Witbuikrotgans433
Grote Barmsijs432
Kleine Burgemeester432
Strandplevier431
Kleine Jager430

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Seppe Rademaker per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,3,3,10

20161
20183
20193
202010