Ranking van Seppe Rademaker
263 soorten + 10 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Ross' Gans  ·  Anser rossii 02-01-2020
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. IJseend  ·  Clangula hyemalis
11. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 10-06-2020
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
16. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 24-01-2020
17. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
18. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
19. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
20. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
21. Krooneend  ·  Netta rufina
22. Tafeleend  ·  Aythya ferina
23. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
24. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
25. Topper  ·  Aythya marila
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
31. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
32. Pijlstaart  ·  Anas acuta
33. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

34. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
35. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

36. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

37. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
38. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
39. Fuut  ·  Podiceps cristatus
40. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
41. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

42. Holenduif  ·  Columba oenas
43. Houtduif  ·  Columba palumbus
44. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
45. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

46. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

47. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

48. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

49. Waterral  ·  Rallus aquaticus
50. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 26-08-2020
51. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

55. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 25-12-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

56. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
57. Parelduiker  ·  Gavia arctica
58. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

59. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

60. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
61. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

62. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
63. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
64. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
65. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
66. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
67. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
68. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
69. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

70. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
71. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

72. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

73. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
74. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
81. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
82. Kievit  ·  Vanellus vanellus
83. Steppeplevier  ·  Anarhynchus veredus 15-08-2020

strandlopers  ·  Scolopacidae

84. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 25-12-2019
85. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
86. Wulp  ·  Numenius arquata
87. Grutto  ·  Limosa limosa
88. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
89. Steenloper  ·  Arenaria interpres
90. Kanoet  ·  Calidris canutus
91. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
92. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
93. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 17-08-2019
94. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
95. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
96. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
97. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
98. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
99. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
100. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
101. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
102. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
103. Witgat  ·  Tringa ochropus
104. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
105. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
106. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
107. Bosruiter  ·  Tringa glareola
108. Tureluur  ·  Tringa totanus
109. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
110. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
111. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

112. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 14-08-2020

alken  ·  Alcidae

113. Alk  ·  Alca torda
114. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

115. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

116. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
117. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
118. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
119. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
120. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
121. Stormmeeuw  ·  Larus canus
122. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
123. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
124. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
125. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
126. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
127. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
128. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
129. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
130. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
131. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
132. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
133. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 19-06-2020
134. Visdief  ·  Sterna hirundo
135. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
136. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

137. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

138. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 27-05-2020
139. Wespendief  ·  Pernis apivorus
140. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
141. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
142. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
143. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
144. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
145. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
146. Sperwer  ·  Accipiter nisus
147. Havik  ·  Accipiter gentilis
148. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
149. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
150. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
151. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

152. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

153. Steenuil  ·  Athene vidalii
154. Ransuil  ·  Asio otus
155. Velduil  ·  Asio flammeus
156. Bosuil  ·  Strix aluco
157. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

158. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

159. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

160. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

161. Draaihals  ·  Jynx torquilla
162. Groene Specht  ·  Picus viridis
163. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
164. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
165. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
166. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

167. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
168. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
169. Smelleken  ·  Falco columbarius
170. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
171. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

172. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

173. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
174. Klapekster  ·  Lanius excubitor
175. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

176. Ekster  ·  Pica pica
177. Gaai  ·  Garrulus glandarius
178. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 25-11-2018
179. Kauw  ·  Corvus monedula
180. Roek  ·  Corvus frugilegus
181. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
182. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
183. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

184. Goudhaan  ·  Regulus regulus
185. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

186. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

187. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
188. Koolmees  ·  Parus major
189. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
190. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
191. Matkop  ·  Poecile montanus
192. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

193. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

194. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
195. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

196. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
197. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
198. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

199. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

200. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

201. Groene Fitis  ·  Phylloscopus nitidus 10-06-2020
202. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
203. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
204. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
205. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
206. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 20-05-2020
207. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

208. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
209. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
210. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
211. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

212. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
213. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
214. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

215. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
216. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
217. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
218. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 27-05-2020
219. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
220. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
221. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

222. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

223. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

224. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

225. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

226. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
227. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

228. Beflijster  ·  Turdus torquatus
229. Merel  ·  Turdus merula
230. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
231. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
232. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
233. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

234. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 24-09-2016
235. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
236. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
237. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
238. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
239. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
240. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
241. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
242. Paapje  ·  Saxicola rubetra
243. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
244. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
245. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 12-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

246. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

247. Huismus  ·  Passer domesticus
248. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

249. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
250. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
251. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
252. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
253. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
254. Amoerkwikstaart  ·  Motacilla leucopsis 27-05-2020
255. Boompieper  ·  Anthus trivialis
256. Graspieper  ·  Anthus pratensis
257. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

258. Keep  ·  Fringilla montifringilla
259. Vink  ·  Fringilla coelebs
260. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
261. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
262. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
263. Groenling  ·  Chloris chloris
264. Kneu  ·  Linaria cannabina
265. Frater  ·  Linaria flavirostris
266. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
267. Putter  ·  Carduelis carduelis
268. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
269. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

270. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
271. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 13-06-2020
272. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
273. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Seppe Rademaker met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Seppe Rademaker wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Zwartkopgors333
Kleine Regenwulp353
Rosse Waaierstaart371
Steltstrandloper378
Bonte Tapuit387
Grauwe Fitis401
Siberische Tjiftjaf405
Vale Gier405
Amerikaanse Smient407
Terekruiter409
Noordse Stormvogel411
Grijze Wouw412
Koningseider414
Graszanger416
Vorkstaartmeeuw416
Kleinst Waterhoen420
Bijeneter421
Kleine Trap422
Buidelmees423
Notenkraker426

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Seppe Rademaker niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kleine Strandloper447
Oeverpieper447
Pestvogel445
Ruigpootbuizerd445
Morinelplevier444
Roodhalsgans444
Grote Zee-eend442
Bladkoning441
Porseleinhoen441
Rouwkwikstaart441
Waterspreeuw440
Kleine Rietgans439
Strandleeuwerik439
Zwarte Rotgans439
Dwerggans438
Kleine Barmsijs437
Kleine Jager436
Witbuikrotgans436
Grote Barmsijs435
Kleine Burgemeester435

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Seppe Rademaker per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,3,13

20161
20182
20193
202013