Ranking van Seppe Rademaker
275 soorten + 6 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Ross' Gans  ·  Anser rossii 02-01-2020
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. IJseend  ·  Clangula hyemalis
12. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 10-06-2020
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 24-01-2020
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Topper  ·  Aythya marila
27. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
28. Slobeend  ·  Spatula clypeata
29. Krakeend  ·  Mareca strepera
30. Smient  ·  Mareca penelope
31. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
36. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

37. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
42. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

43. Holenduif  ·  Columba oenas
44. Houtduif  ·  Columba palumbus
45. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
46. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

47. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

48. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

49. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

50. Waterral  ·  Rallus aquaticus
51. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 26-08-2020
52. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
53. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
54. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

55. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

56. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 25-12-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

57. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
58. Parelduiker  ·  Gavia arctica
59. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

60. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
62. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
65. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
66. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
67. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
68. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
69. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
70. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

71. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
72. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

73. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

74. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
75. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

76. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

77. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
78. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

79. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
80. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
81. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
82. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
83. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
84. Kievit  ·  Vanellus vanellus
85. Steppeplevier  ·  Anarhynchus veredus 15-08-2020

strandlopers  ·  Scolopacidae

86. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 25-12-2019
87. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
88. Wulp  ·  Numenius arquata
89. Grutto  ·  Limosa limosa
90. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
91. Steenloper  ·  Arenaria interpres
92. Kanoet  ·  Calidris canutus
93. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
94. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
95. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 17-08-2019
96. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
97. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
98. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
99. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
100. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
101. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
102. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
103. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
104. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
105. Witgat  ·  Tringa ochropus
106. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
107. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
108. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
109. Bosruiter  ·  Tringa glareola
110. Tureluur  ·  Tringa totanus
111. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
112. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
113. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

114. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 14-08-2020

alken  ·  Alcidae

115. Alk  ·  Alca torda
116. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 04-02-2021
117. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

118. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

119. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
120. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
121. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
122. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
123. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
124. Stormmeeuw  ·  Larus canus
125. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
126. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
127. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
128. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
129. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
130. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
131. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
132. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
133. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
134. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
135. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
136. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 19-06-2020
137. Visdief  ·  Sterna hirundo
138. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
139. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

140. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

141. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 27-05-2020
142. Wespendief  ·  Pernis apivorus
143. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
144. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
145. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
146. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
147. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
148. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
149. Sperwer  ·  Accipiter nisus
150. Havik  ·  Accipiter gentilis
151. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
152. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
153. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
154. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

155. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

156. Steenuil  ·  Athene vidalii
157. Ransuil  ·  Asio otus
158. Velduil  ·  Asio flammeus
159. Bosuil  ·  Strix aluco
160. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

161. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

162. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

163. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

164. Draaihals  ·  Jynx torquilla
165. Groene Specht  ·  Picus viridis
166. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
167. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
168. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
169. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

170. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
171. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
172. Smelleken  ·  Falco columbarius
173. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
174. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

175. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

176. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
177. Klapekster  ·  Lanius excubitor
178. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

179. Ekster  ·  Pica pica
180. Gaai  ·  Garrulus glandarius
181. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 25-11-2018
182. Kauw  ·  Corvus monedula
183. Roek  ·  Corvus frugilegus
184. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
185. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
186. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

187. Goudhaan  ·  Regulus regulus
188. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

189. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

190. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
191. Koolmees  ·  Parus major
192. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
193. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
194. Matkop  ·  Poecile montanus
195. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

196. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

197. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
198. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
199. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

200. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
201. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
202. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

203. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

204. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

205. Groene Fitis  ·  Phylloscopus nitidus 10-06-2020
206. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
207. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
208. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
209. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
210. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
211. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 20-05-2020
212. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

213. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
214. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
215. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
216. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

217. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
218. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
219. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

220. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
221. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
222. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
223. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 27-05-2020
224. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
225. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
226. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

227. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

228. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

229. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

230. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

231. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

232. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
233. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

234. Beflijster  ·  Turdus torquatus
235. Merel  ·  Turdus merula
236. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 24-12-2020
237. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
238. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
239. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
240. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

241. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 24-09-2016
242. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
243. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
244. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
245. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
246. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
247. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
248. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
249. Paapje  ·  Saxicola rubetra
250. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
251. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
252. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 12-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

253. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

254. Huismus  ·  Passer domesticus
255. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

256. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
257. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
258. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
259. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
260. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
261. Boompieper  ·  Anthus trivialis
262. Graspieper  ·  Anthus pratensis
263. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
264. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

265. Keep  ·  Fringilla montifringilla
266. Vink  ·  Fringilla coelebs
267. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
268. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
269. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
270. Groenling  ·  Chloris chloris
271. Kneu  ·  Linaria cannabina
272. Frater  ·  Linaria flavirostris
273. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
274. Putter  ·  Carduelis carduelis
275. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
276. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

277. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
278. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
279. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 13-06-2020
280. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
281. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Seppe Rademaker met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Seppe Rademaker wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Steppeplevier144
Zwartkopgors345
Kleine Regenwulp368
Dougalls Stern375
Rosse Waaierstaart384
Steltstrandloper387
Bonte Tapuit395
Klein Waterhoen408
Grauwe Fitis415
Vale Gier416
Amerikaanse Smient418
Terekruiter420
Grijze Wouw423
Noordse Stormvogel423
Koningseider427
Siberische Tjiftjaf427
Steppevorkstaartplevier427
Graszanger429
Vorkstaartmeeuw429
Iberische Tjiftjaf431

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Seppe Rademaker niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kleine Strandloper460
Ruigpootbuizerd460
Grote Zee-eend459
Bladkoning458
Kleine Rietgans456
Dwerggans455
Porseleinhoen455
Waterspreeuw455
Kleine Barmsijs454
Rosse Franjepoot454
Rouwkwikstaart454
Zwarte Rotgans454
Kleine Jager452
Kleine Burgemeester451
Witbuikrotgans450
Strandplevier449
Grote Barmsijs447
Dwerggors446
Grauwe Gors446
Kuifleeuwerik446

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Seppe Rademaker per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,3,13,1

20161
20182
20193
202013
20211