Ranking van Jeroen Heeres
284 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 22-02-2020
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
30. Slobeend  ·  Spatula clypeata
31. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 30-04-2021
32. Krakeend  ·  Mareca strepera
33. Smient  ·  Mareca penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

37. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
38. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

40. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
41. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
48. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

49. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

50. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

51. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

52. Waterral  ·  Rallus aquaticus
53. Kwartelkoning  ·  Crex crex
54. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
55. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
56. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 24-12-2021
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

61. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

62. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
63. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

64. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 30-08-2015

reigers  ·  Ardeidae

65. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
66. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
67. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
68. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
69. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
70. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
71. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
72. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

73. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
74. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

75. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

76. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 06-08-2021
77. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
78. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

79. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

80. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
81. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

82. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
83. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
84. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
85. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
86. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
87. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 27-09-2020
88. Kievit  ·  Vanellus vanellus
89. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii 18-10-2021
90. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

91. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
92. Wulp  ·  Numenius arquata
93. Grutto  ·  Limosa limosa
94. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
95. Steenloper  ·  Arenaria interpres
96. Kanoet  ·  Calidris canutus
97. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
98. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
99. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
100. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
101. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
102. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
103. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
104. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 15-07-2022
105. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
106. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
107. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
108. Witgat  ·  Tringa ochropus
109. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
110. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
111. Bosruiter  ·  Tringa glareola
112. Tureluur  ·  Tringa totanus
113. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
114. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 28-07-2017
115. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
116. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

117. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 09-01-2021
118. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

119. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
120. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
121. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
122. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
123. Stormmeeuw  ·  Larus canus
124. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
125. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
126. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
127. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
128. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
129. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
130. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
131. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
132. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
133. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
134. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
135. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
136. Visdief  ·  Sterna hirundo
137. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
138. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

139. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

140. Wespendief  ·  Pernis apivorus
141. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
142. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
143. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 05-09-2021
144. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
145. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
146. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
147. Sperwer  ·  Accipiter nisus
148. Havik  ·  Accipiter gentilis
149. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
150. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
151. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
152. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
153. Buizerd  ·  Buteo buteo
154. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 11-01-2014

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

155. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

156. Sperweruil  ·  Surnia ulula 30-11-2013
157. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 12-04-2021
158. Steenuil  ·  Athene vidalii
159. Ransuil  ·  Asio otus
160. Velduil  ·  Asio flammeus
161. Bosuil  ·  Strix aluco
162. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

163. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

164. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

165. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

166. Draaihals  ·  Jynx torquilla
167. Groene Specht  ·  Picus viridis
168. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
169. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
170. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
171. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

172. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
173. Smelleken  ·  Falco columbarius
174. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
175. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

176. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

177. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 19-01-2014
178. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
179. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 15-10-2021
180. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 27-09-2020
181. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

182. Ekster  ·  Pica pica
183. Gaai  ·  Garrulus glandarius
184. Kauw  ·  Corvus monedula
185. Roek  ·  Corvus frugilegus
186. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
187. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
188. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

189. Goudhaan  ·  Regulus regulus
190. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

191. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
192. Koolmees  ·  Parus major
193. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
194. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
195. Matkop  ·  Poecile montanus
196. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

197. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

198. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
199. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
200. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 01-02-2020
201. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

202. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
203. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
204. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
205. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

206. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

207. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

208. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
209. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
210. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
211. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
212. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 29-05-2021
213. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
214. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
215. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
216. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

217. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
218. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
219. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
220. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

221. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
222. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

223. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
224. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
225. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
226. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
227. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

228. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

229. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

230. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

231. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

232. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

233. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
234. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

235. Beflijster  ·  Turdus torquatus
236. Merel  ·  Turdus merula
237. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
238. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
239. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
240. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

241. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 24-09-2016
242. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
243. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
244. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
245. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
246. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
247. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 18-10-2016
248. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
249. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
250. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
251. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
252. Paapje  ·  Saxicola rubetra
253. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
254. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
255. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 19-10-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

256. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

257. Huismus  ·  Passer domesticus
258. Italiaanse Mus  ·  Passer italiae 15-04-2022
259. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

260. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
261. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
262. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
263. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
264. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
265. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
266. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
267. Boompieper  ·  Anthus trivialis
268. Graspieper  ·  Anthus pratensis
269. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
270. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
271. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

272. Keep  ·  Fringilla montifringilla
273. Vink  ·  Fringilla coelebs
274. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
275. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
276. Groenling  ·  Chloris chloris
277. Kneu  ·  Linaria cannabina
278. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
279. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
280. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
281. Putter  ·  Carduelis carduelis
282. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
283. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

284. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
285. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
286. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
287. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
288. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
289. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jeroen Heeres met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jeroen Heeres wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Westelijke Blonde Tapuit264
Steenarend364
Dwerguil391
Roze Pelikaan400
Rosse Waaierstaart406
Steppekievit410
Sperweruil413
Arendbuizerd414
Kortbekzeekoet414
Woestijnplevier414
Bruine Klauwier415
Siberische Boompieper418
Roodstuitzwaluw429
Siberische Taling439
Grote Grijze Snip443
Bergfluiter444
Grauwe Pijlstormvogel451
Kleine Klapekster451
Noordse Nachtegaal451
Vale Gier456

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jeroen Heeres niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Flamingo500
IJsduiker494
Alk493
Parelduiker493
Kleine Jager492
Waterspreeuw492
Frater490
Kleine Burgemeester490
Witbuikrotgans490
Grote Jager486
Gestreepte Strandloper484
Grauwe Gors482
Poelruiter482
Roodkopklauwier481
Roodmus481
Zwarte Zeekoet481
Steppekiekendief480
Orpheusspotvogel479
Buidelmees478
Roodpootvalk478

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jeroen Heeres per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,2,2,0,0,4,9,2

20131
20142
20151
20162
20172
20204
20219
20222