Ranking van Jeroen Heeres
296 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 22-02-2020
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
30. Slobeend  ·  Spatula clypeata
31. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 30-04-2021
32. Krakeend  ·  Mareca strepera
33. Smient  ·  Mareca penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

37. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
38. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

40. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
49. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

50. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

51. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

52. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

53. Waterral  ·  Rallus aquaticus
54. Kwartelkoning  ·  Crex crex
55. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
56. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
57. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 24-12-2021
58. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
59. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

60. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

63. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

64. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
65. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

66. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 30-08-2015

reigers  ·  Ardeidae

67. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
68. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
69. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
70. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
71. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
72. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
73. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
74. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

75. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
76. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

77. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

78. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 06-08-2021
79. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
80. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

81. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

82. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
83. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

84. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
85. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
86. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
87. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
88. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
89. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 27-09-2020
90. Kievit  ·  Vanellus vanellus
91. Woestijnplevier  ·  Anarhynchus leschenaultii 18-10-2021
92. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

93. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
94. Wulp  ·  Numenius arquata
95. Grutto  ·  Limosa limosa
96. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
97. Steenloper  ·  Arenaria interpres
98. Kanoet  ·  Calidris canutus
99. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
100. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
101. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
102. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
103. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
104. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
105. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
106. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
107. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 15-07-2022
108. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
109. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
110. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
111. Witgat  ·  Tringa ochropus
112. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
113. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
114. Bosruiter  ·  Tringa glareola
115. Tureluur  ·  Tringa totanus
116. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
117. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 28-07-2017
118. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
119. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

120. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
121. Alk  ·  Alca torda
122. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 09-01-2021
123. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

124. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
125. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
126. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

127. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
128. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
129. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
130. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
131. Stormmeeuw  ·  Larus canus
132. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
133. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
134. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
135. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
136. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
137. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
138. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
139. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
140. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
141. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
142. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
143. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
144. Visdief  ·  Sterna hirundo
145. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
146. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

147. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

148. Wespendief  ·  Pernis apivorus
149. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
150. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
151. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 05-09-2021
152. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
153. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
154. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
155. Sperwer  ·  Accipiter nisus
156. Havik  ·  Accipiter gentilis
157. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
158. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
159. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
160. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
161. Buizerd  ·  Buteo buteo
162. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 11-01-2014

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

163. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

164. Sperweruil  ·  Surnia ulula 30-11-2013
165. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 12-04-2021
166. Steenuil  ·  Athene vidalii
167. Ransuil  ·  Asio otus
168. Velduil  ·  Asio flammeus
169. Bosuil  ·  Strix aluco
170. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

171. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

172. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

173. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

174. Draaihals  ·  Jynx torquilla
175. Groene Specht  ·  Picus viridis
176. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
177. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
178. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
179. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

180. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
181. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
182. Smelleken  ·  Falco columbarius
183. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
184. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

185. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

186. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 19-01-2014
187. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
188. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 15-10-2021
189. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 27-09-2020
190. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

191. Ekster  ·  Pica pica
192. Gaai  ·  Garrulus glandarius
193. Kauw  ·  Corvus monedula
194. Roek  ·  Corvus frugilegus
195. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
196. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
197. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

198. Goudhaan  ·  Regulus regulus
199. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

200. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
201. Koolmees  ·  Parus major
202. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
203. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
204. Matkop  ·  Poecile montanus
205. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

206. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

207. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
208. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
209. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 01-02-2020
210. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

211. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
212. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
213. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
214. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

215. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

216. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

217. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
218. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
219. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
220. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
221. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 29-05-2021
222. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
223. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
224. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
225. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

226. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
227. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
228. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
229. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

230. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
231. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

232. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
233. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
234. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
235. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
236. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

237. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

238. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

239. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

240. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

241. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

242. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
243. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

244. Beflijster  ·  Turdus torquatus
245. Merel  ·  Turdus merula
246. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
247. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
248. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
249. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

250. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 24-09-2016
251. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
252. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
253. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
254. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
255. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
256. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 18-10-2016
257. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
258. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
259. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
260. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
261. Paapje  ·  Saxicola rubetra
262. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
263. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
264. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 19-10-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

265. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

266. Huismus  ·  Passer domesticus
267. Italiaanse Mus  ·  Passer italiae 15-04-2022
268. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

269. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
270. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
271. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
272. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
273. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
274. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
275. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
276. Boompieper  ·  Anthus trivialis
277. Graspieper  ·  Anthus pratensis
278. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
279. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
280. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

281. Keep  ·  Fringilla montifringilla
282. Vink  ·  Fringilla coelebs
283. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
284. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
285. Groenling  ·  Chloris chloris
286. Kneu  ·  Linaria cannabina
287. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
288. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
289. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
290. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
291. Putter  ·  Carduelis carduelis
292. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
293. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

294. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
295. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
296. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
297. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
298. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
299. Geelbrauwgors  ·  Emberiza chrysophrys 23-10-2022
300. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jeroen Heeres met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jeroen Heeres wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Westelijke Blonde Tapuit264
Purperkoet366
Steenarend367
Dwerguil395
Roze Pelikaan403
Papegaaiduiker405
Rosse Waaierstaart410
Steppekievit415
Sperweruil416
Arendbuizerd417
Bruine Klauwier418
Kortbekzeekoet419
Woestijnplevier419
Grote Franjepoot427
Siberische Boompieper432
Roodstuitzwaluw433
Siberische Taling445
Bergfluiter452
Kleinste Jager452
Grote Grijze Snip453

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jeroen Heeres niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Parelduiker501
Waterspreeuw498
Frater497
Kleine Burgemeester497
Witbuikrotgans497
Zwarte Zeekoet489
Grauwe Gors488
Steppekiekendief488
Poelruiter487
Orpheusspotvogel486
Roodkopklauwier486
Roodmus485
Buidelmees484
Grote Pieper483
Ralreiger480
Krekelzanger479
Ringsnaveleend478
Taigaboomkruiper477
Breedbekstrandloper476
Middelste Jager474

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jeroen Heeres per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,2,2,0,0,4,9,3

20131
20142
20151
20162
20172
20204
20219
20223